archive-ee.com » EE » K » KAMBJA.EE

Total: 728

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kambja Vallavolikogu 27. veebruari 2004. a määrus nr 23 "Kambja valla 2004. aasta eelarve kinnitamine"
  01112 50 Personalikulud 1096100 00 01112 55 Majandamiskulud 480000 00 01114 Reservfond 639000 00 01114 60 Muud kulud va intressid ja kohustistasud 639000 00 01600 Muud üldised valitsussektori teenused 60000 00 60 Muud kulud 60000 00 03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 119400 00 03 50 Personalikulud 66300 00 03 55 Majandamiskulud 53100 00 03100 Politsei 12500 00 03100 50 Personalikulud 4000 00 03100 55 Majandamiskulud 8500 00 03200 Päästeteenused 106900 00 03200 50 Personalikulud 62300 00 03200 55 Majandamiskulud 44600 00 04 MAJANDUS 965000 00 04 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 553000 00 04 155 Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimin 553000 00 04 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 553000 00 04 50 Personalikulud 167700 00 04 55 Majandamiskulud 244300 00 045 Transport 753000 00 045 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 553000 00 045 155 Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimin 553000 00 045 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 553000 00 045 55 Majandamiskulud 200000 00 04510 Maanteetransport 753000 00 04510 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 553000 00 04510 155 Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimin 553000 00 04510 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 553000 00 04510 55 Majandamiskulud 200000 00 04900 Muu majandus sh majanduse haldus 212000 00 04900 50 Personalikulud 167700 00 04900 55 Majandamiskulud 44300 00 05 KESKKONNAKAITSE 325800 00 05 50 Personalikulud 165600 00 05 55 Majandamiskulud 160200 00 05100 Jäätmekäitlus sh prügivedu 60000 00 05100 55 Majandamiskulud 60000 00 05200 Heitveekäitlus 5600 00 05200 55 Majandamiskulud 5600 00 05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse 66400 00 05400 50 Personalikulud 1400 00 05400 55 Majandamiskulud 65000 00 05600 Muu keskkonnakaitse sh keskkonnakaitse haldus 193800 00 05600 50 Personalikulud 164200 00 05600 55 Majandamiskulud 29600 00 06 ELAMU JA KOMMUNAALMAJANDUS 303500 00 06400 Tänavavalgustus 208000 00 06400 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 110000 00 06400 155 Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimin 110000 00 06400 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 110000 00 06400 55 Majandamiskulud 98000 00 06602 Kalmistud 95500 00 06602 55 Majandamiskulud 95500 00 07 TERVISHOID 10000 00 07210 Üldmeditsiiniteenused 5000 00 07210 55 Majandamiskulud 5000 00 07310 Üldhaigla teenused 5000 00 07310 55 Majandamiskulud 5000 00 08 VABA AEG KULTUUR RELIGIOON 1701400 00 08102 Sporditegevus va spordikoolid 603000 00 08102 50 Personalikulud 167000 00 08102 55 Majandamiskulud 436000 00 08105 Laste muusika ja kunstikoolid 100000 00 08105 55 Majandamiskulud 100000 00 08107 Noorsootöö ja noortekeskused 80000 00 08107 450 Sihtotstarbelised eraldised 80000 00 08201 Raamatukogud 242000 00 08201 50 Personalikulud 150000 00 08201 55 Majandamiskulud 92000 00 0820101 Kambja raamatukogu 132000 00 0820101 50 Personalikulud 75000 00 0820101 55 Majandamiskulud 57000 00 0820102 Kuuste raamatukogu 110000 00 0820102 50 Personalikulud 75000 00 0820102 55 Majandamiskulud 35000 00 08202 Rahva ja kultuurimajad 236000 00 08202 50 Personalikulud 139000 00 08202 55 Majandamiskulud 97000 00 08209 Seltsitegevus 137400 00 08300 Ringhäälingu ja kirjastamisteenused 293000 00 08300 50 Personalikulud 139400 00 08300 55 Majandamiskulud 153600 00 0830001 Internetipunkt 173000 00 0830001 50 Personalikulud 132600 00 0830001 55 Majandamiskulud 40400

  Original URL path: http://www.kambja.ee/dok/aktisisu.php?idakt=709 (2015-12-04)
  Open archived version from archive


 • Kambja Vallavolikogu 27. veebruari 2003. a määrus nr 7 "Kambja valla 2003.aasta eelarve kinnitamine"
  04 2 Osade ost 150000 32 FINANTSVARADE VÄHENEMINE 2063569 321 01 Kodumaiste planeeritavate hoiuste vähendamine 2037169 eelarvelise konto jääk a a 1570069 Euroopa Liidu raha a a jääk 385990 eriarvete raha a a jääk 81110 321 03 Antud laenude tagasimaksed 26400 33 KOHUSTUSTE SUURENEMINE 280000 331 03 Laenude võtmine 280000 331 03 9 Laenude võtmine muudelt residentidelt 280000 34 KOHUSTUSTE VÄHENEMINE 26400 341 03 Võetud laenude tagasimaksmine 26400 341 03 1 Võetud laenude tagasimaksmine valitsussektorisiseselt 26400 FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU 2167169 KASSATAGAVARA 20479 Tabel 3 KULUD 4 K U L U D 401 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 1944700 401 1 1 1 Vallavolikogu 168800 211 Personalikulud 153800 sellest töötasu 115600 212 Majandamiskulud 15000 401 1 1 2 Vallavalitsus 1580900 211 Personalikulud 1046300 sellest töötasu 916000 212 Majandamiskulud 364600 23 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 170000 401 1 2 1 Reservfond 110000 299 99 1 Segtalaadilised kulud 110000 401 3 3 Arengukava 20000 212 Majandamiskulud 20000 401 6 2 Omavalitsuse liikmemaks ja ühistegevuse kulud 65000 22 eraldised 65000 403 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 175300 403 1 Politsei 20000 211 Personalikulud 10700 sellest töötasu 8020 212 Majandamiskulud 9300 403 2 Päästeamet 155300 211 Personalikulud 85900 sellest töötasu 13900 212 Majandamiskulud 69400 404 MAJANDUS 695720 404 5 1 1 Vallateede ja tänavate korrashoid 400000 212 majandamiskulud 400000 404 4 1 Mineraalse toorme kaevandamine 90000 212 Majandamiskulud 90000 404 9 1 Majanduse haldamine 205720 211 Personalikulud 164120 sellest töötasu 122900 212 Majandamiskulud 29600 23 Materiaalsete ja im materiaalsete varade soetamine 12000 405 KESKKONNAKAITSE 678090 405 1 Jäätmekäitlus 47000 212 Majandamiskulud 47000 405 2 Heitveekäitlus 385990 212 Majandamiskulud 385990 405 4 Haljastus 59000 212 Majandamiskulud 54000 22 Eraldised 5000 405 1 Keskkonnakaitse haldamine 186100 211 Personalikulud 156940 sellest töötasu 118200 212 Majandamiskulud 29160 406 ELAMU JA KOMMUNAALMAJANDUS 465500 406 3 Veevarustus 150000 23 Materiaalsete ja im mater varade soetam ja renoveerim 150000 406 4 Tänavavalgustus 220000 212 Majandamiskulud 70000 23 Materiaalsete ja im mater varade soetam ja renoveerim 150000 406 6 2 Kalmistu 95500 22 Eraldised 95500 407 TERVISHOID 6200 407 6 1 Tervishoiu haldamine 6200 211 Personalikulud 6200 sellest töötasu 6200 408 VABAAEG KULTUUR JA RELIGIOON 1622880 408 1 2 Sporditeenused 657900 211 Personalikulud 196500 sellest töötasu 147200 212 Majandamiskulud 448400 22 Eraldised 13000 408 2 1 1 Kambja raamatukogu 148700 211 Personalikulud 97640 sellest töötasu 68600 212 Majandamiskulud 31060 23 Materiaalsete ja immat varade soet ja renoveerimine 20000 408 2 1 2 Kuuste raamatukogu 110800 211 Personalikulud 72900 sellest töötasu 54600 212 Majandamiskulud 23900 23 Materiaalsete ja immat varade soet ja renoveerimine 14000 408 2 2 Rahva ja kultuurimaja 194500 211 Personalikulud 127400 sellest töötasu 95440 212 Majandamiskulud 67100 408 2 7 Arhiiv 16010 211 Personalikulud 8010 sellest töötasu 6000 212 Majandamiskulud 8000 408 2 12 Seltsitegevus 180770 22 eraldised 180770 sellest Kambja Laulu ja Mänguselts 38000 haridusselts Tõrvik 2000 Kuuste Naiskoor 18750 Pensionäride Klubi Tammeke 9100 Kuuste Kohviklubi 3000 Valla teenetemärk 25920 Noortekeskus 82000 Naisselts Tilde 2000 408 3 Ringhäälingu ja kirjastamiskulud 304200 211 Personalikulud 170250 212 Majandamiskulud 102950 22 Eraldised 6000 23 Materiaalsete ja

  Original URL path: http://www.kambja.ee/dok/aktisisu.php?idakt=59 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Eelarve
  mälestusaed Vastse Kambja mõis Vabadussõja mälestussammas Kambja kalmistu Kihelkonnakooli mantelkortsen Kuuste mõis ja park Henno talu häärber Maidla postijaam Maidla karjamõis Prangli laane ristimänd Suure Kambja mõis ja park Vabadussõja ausammas Pikksaarel Kodijärve mõis Aktiivne puhkus Lättemaa puhkemaja ja seikluspark Karl Eriku ratsatalu Kambja terviserajad Palumägede matkarada Pikksaare matkarada Kultuurikalender Teenindussfäär Söögikohad Tanklad Kauplused Postkontor Pangad Avalikud internetipunktid WiFi levialad Raamatukogud Iluteenused Kodanikule Juhtimine Eelarve Eelarve Kambja valla 2015 aasta I lisaeelarve Kambja valla 2015 aasta eelarve Kambja valla 2014 aasta lisaeelarve Kambja valla 2014 aasta eelarve Kambja valla 2013 aasta lisaeelarve Kambja valla 2013 aasta eelarve Kambja valla 2012 aasta lisaeelarve Kambja valla 2012 a eelarve Kambja valla 2011 a lisaeelarve Kambja valla 2011 a eelarve Kambja valla 2010 a lisaeelarve Kambja valla 2010 aasta eelarve Kambja valla 2009 aasta lisaeelarve Kambja valla 2009 aasta eelarve Kambja valla 2008 aasta eelarve II muutmine Kambja valla 2008 a eelarve I muutmine Kambja valla 2008 aasta eelarve Kambja valla 2007 aasta eelarve II muutmine Kambja valla 2007 aasta eelarve muutmine Kambja valla 2007 aasta eelarve Kambja valla 2006 aasta eelarve II muutmine Kambja valla 2006 aasta eelarve muutmine Kambja valla 2006 aasta eelarve Kambja valla 2005 aasta eelarve muutmine Kambja valla 2005 aasta eelarve Kambja valla 2004 aasta eelarve muutmine Kambja valla 2004 aasta eelarve Kambja valla 2003 aasta eelarve Seletuskirjad Kambja valla 2015 aasta I lisaeelarve seletuskiri Kambja valla 2015 aasta eelarve seletuskiri Kambja valla 2014 aasta lisaeelarve seletuskiri Kambja valla 2014 aasta eelarve seletuskiri Kambja valla 2013 aasta lisaeelarve seletuskiri Kambja valla 2013 aasta eelarve seletuskiri Kambja valla 2012 aasta lisaeelarve seletuskiri Kambja valla 2012 a eelarve seletuskiri Kambja valla 2011 a lisaeelarve seletuskiri Kambja valla 2011 a eelarve seletuskiri Seletuskiri 2009 aasta lisaeelarvele Seletuskiri 2009 aasta eelarvele Seletuskiri 2008 aasta eelarve I muudatusele 2008 a eelarve seletuskiri 2008

  Original URL path: http://www.kambja.ee/kodanikule/juhtimine/eelarve?font-size=smaller (2015-12-04)
  Open archived version from archive


 • Aastaaruanded Eelarvealased aruanded Arengukava täitmise aruanded Kambja järve saneerimisprojekti keskkonnamõju hindamise aruanne OÜ Cambi 2008 majandusaasta aruande kinnitamine OÜ Cambi 2007 majandusaasta aruande kinnitamine Viimati uuendatud 11 01 2012 20

  Original URL path: http://www.kambja.ee/kodanikule/juhtimine/aastaaruanded?type=raw&tmpl=component&print=1&page= (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Aastaaruanded
  Õigusaktid Koolid Koolibussid Lasteaiad Raamatukogud Kultuurimajad Kultuurikalender Kultuuriasutused ja seltsid Ehitus ja planeerimine Ametnikud Komisjonid Õigusaktid Üldplaneering Hanked Hajaasustuse programm Puurkaevu rajamisest Vana Kuuste mõisapargi rekonstrueerimine Keskkonnakaitse Ametnikud Komisjonid Õigusaktid Heakord Jäätmemajandus Korraldatud olmejäätmete vedu Prügi sortimine Veemajandus Puude raie Keskkonnamõjude uuringud Puurkaevu rajamisest Pangodi maastikukaitseala korralduskava Vana Kuuste mõisapargi rekonstrueerimine Sport ja vaba aeg Ametnikud Komisjonid Spordikalender Spordiklubid Spordiringid Vaba aja veetmise võimalused Tartumaa suvemängud 2014 Teenindussfäär Ettevõtjale Investeerimisvõimalused Alustavale ettevõtjale Abiks ettevõtjale Äriühingud FIE d Mittetulundusühingud Külalisele Kuidas tulla Bussiga rongiga Teekonnakaardid Tallinn Kambja Tartu Kambja Otepää Kambja Põlva Kambja Võru Kambja Pärnu Viljandi Kambja Pärnu Tõrva Kambja Jõhvi Mustvee Kambja Haapsalu Märjamaa Rapla Türi Kambja Rakvere Jõgeva Kambja Paide Kambja Räpina Ahja Kambja Värska Kambja Elva Kambja Võnnu Kambja Transport Majutusvõimalused Kambja hotell Lättemaa puhkemaja ja seikluspark Truu puhketalu Külalistemaja Tõllaratas Tatra puhkemaja Hallivariku puhkemajad Telkimiskohad Vaatamisväärsused Perekivi Kambja kirik Talurahvakooli mälestusaed Vastse Kambja mõis Vabadussõja mälestussammas Kambja kalmistu Kihelkonnakooli mantelkortsen Kuuste mõis ja park Henno talu häärber Maidla postijaam Maidla karjamõis Prangli laane ristimänd Suure Kambja mõis ja park Vabadussõja ausammas Pikksaarel Kodijärve mõis Aktiivne puhkus Lättemaa puhkemaja ja seikluspark Karl Eriku ratsatalu Kambja terviserajad Palumägede matkarada Pikksaare matkarada Kultuurikalender Teenindussfäär Söögikohad Tanklad Kauplused Postkontor Pangad Avalikud internetipunktid WiFi levialad Raamatukogud Iluteenused Kodanikule Juhtimine Aastaaruanded Aastaaruanded Eelarvealased aruanded Arengukava täitmise aruanded Kambja järve saneerimisprojekti keskkonnamõju hindamise aruanne OÜ Cambi 2008 majandusaasta aruande kinnitamine OÜ Cambi 2007 majandusaasta aruande kinnitamine Viimati uuendatud 11 01 2012 20 10 Oluline Jäätmemajandus Teenused Õigusaktid Dokumendiregister Teabenõue Taotluste avalduste vormid Huvide konflikti käsiraamat volikogudele Kodanikule Üldinfo Juhtimine Vallavalitsus Vallavolikogu Kambja Valla Valimiskomisjon Teenused Õigusaktid Arengukava Eelarve Aastaaruanded Põhimäärused Hanked ja projektid Hallatavad asutused Valla osalusega ettevõtted Vallaga seotud sihtasutused ja ühingud Kodanikeühendused Palgaandmed Isikuandmete töötlemine Sotsiaal ja tervishoid Haridus ja kultuur Ehitus ja planeerimine Keskkonnakaitse Sport ja vaba aeg Teenindussfäär Kontaktid

  Original URL path: http://www.kambja.ee/kodanikule/juhtimine/aastaaruanded?font-size=smaller (2015-12-04)
  Open archived version from archive


 • valla põhimäärus Kambja põhikooli põhimäärus Kambja Lasteaia MESIMUMM põhimäärus Kuuste kooli põhimäärus Unipiha Algkooli põhimäärus Kambja Raamatukogu põhimäärus Kuuste Raamatukogu põhimäärus Kambja valla kriisikomisjoni põhimäärus Viimati uuendatud 06 01 2015

  Original URL path: http://www.kambja.ee/kodanikule/juhtimine/pohimaarused?type=raw&tmpl=component&print=1&page= (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Põhimäärused
  Lasteaiad Raamatukogud Kultuurimajad Kultuurikalender Kultuuriasutused ja seltsid Ehitus ja planeerimine Ametnikud Komisjonid Õigusaktid Üldplaneering Hanked Hajaasustuse programm Puurkaevu rajamisest Vana Kuuste mõisapargi rekonstrueerimine Keskkonnakaitse Ametnikud Komisjonid Õigusaktid Heakord Jäätmemajandus Korraldatud olmejäätmete vedu Prügi sortimine Veemajandus Puude raie Keskkonnamõjude uuringud Puurkaevu rajamisest Pangodi maastikukaitseala korralduskava Vana Kuuste mõisapargi rekonstrueerimine Sport ja vaba aeg Ametnikud Komisjonid Spordikalender Spordiklubid Spordiringid Vaba aja veetmise võimalused Tartumaa suvemängud 2014 Teenindussfäär Ettevõtjale Investeerimisvõimalused Alustavale ettevõtjale Abiks ettevõtjale Äriühingud FIE d Mittetulundusühingud Külalisele Kuidas tulla Bussiga rongiga Teekonnakaardid Tallinn Kambja Tartu Kambja Otepää Kambja Põlva Kambja Võru Kambja Pärnu Viljandi Kambja Pärnu Tõrva Kambja Jõhvi Mustvee Kambja Haapsalu Märjamaa Rapla Türi Kambja Rakvere Jõgeva Kambja Paide Kambja Räpina Ahja Kambja Värska Kambja Elva Kambja Võnnu Kambja Transport Majutusvõimalused Kambja hotell Lättemaa puhkemaja ja seikluspark Truu puhketalu Külalistemaja Tõllaratas Tatra puhkemaja Hallivariku puhkemajad Telkimiskohad Vaatamisväärsused Perekivi Kambja kirik Talurahvakooli mälestusaed Vastse Kambja mõis Vabadussõja mälestussammas Kambja kalmistu Kihelkonnakooli mantelkortsen Kuuste mõis ja park Henno talu häärber Maidla postijaam Maidla karjamõis Prangli laane ristimänd Suure Kambja mõis ja park Vabadussõja ausammas Pikksaarel Kodijärve mõis Aktiivne puhkus Lättemaa puhkemaja ja seikluspark Karl Eriku ratsatalu Kambja terviserajad Palumägede matkarada Pikksaare matkarada Kultuurikalender Teenindussfäär Söögikohad Tanklad Kauplused Postkontor Pangad Avalikud internetipunktid WiFi levialad Raamatukogud Iluteenused Kodanikule Juhtimine Põhimäärused Põhimäärused Kambja valla põhimäärus Kambja põhikooli põhimäärus Kambja Lasteaia MESIMUMM põhimäärus Kuuste kooli põhimäärus Unipiha Algkooli põhimäärus Kambja Raamatukogu põhimäärus Kuuste Raamatukogu põhimäärus Kambja valla kriisikomisjoni põhimäärus Viimati uuendatud 06 01 2015 18 50 Oluline Jäätmemajandus Teenused Õigusaktid Dokumendiregister Teabenõue Taotluste avalduste vormid Huvide konflikti käsiraamat volikogudele Kodanikule Üldinfo Juhtimine Vallavalitsus Vallavolikogu Kambja Valla Valimiskomisjon Teenused Õigusaktid Arengukava Eelarve Aastaaruanded Põhimäärused Kambja Valla põhimäärus Hanked ja projektid Hallatavad asutused Valla osalusega ettevõtted Vallaga seotud sihtasutused ja ühingud Kodanikeühendused Palgaandmed Isikuandmete töötlemine Sotsiaal ja tervishoid Haridus ja kultuur Ehitus ja planeerimine Keskkonnakaitse Sport ja vaba

  Original URL path: http://www.kambja.ee/kodanikule/juhtimine/pohimaarused?font-size=smaller (2015-12-04)
  Open archived version from archive


 • Riigihanked mille eeldatav maksumus ületab riigihangete seaduse 15 lg 1 nimetatud piirmäära on leitavad riigihangete registrist riigihanked riik ee Asutusesisene hankekord Hanked Toimunud Elektrienergia ostmine 2015 aastaks Vana Kuuste pargi rekonstrueerimise projekti ja hoolduskava koostamine Riigihange Kambja valla teede tänavate pindamiseks Unipiha Algkool ostab küttepuid Hange renoveerimistööde teostaja leidmiseks Kuuste kooli remondi ja restaureerimise põhiprojekt Kambja aleviku tänavate pindamine Kambja lasteaia Mesimumm köögiploki ventilatsiooni rekonstrueerimine Omaniku järelevalve teenuse osutamine Kambja

  Original URL path: http://www.kambja.ee/kodanikule/juhtimine/hanked-ja-projektid?type=raw&tmpl=component&print=1&page= (2015-12-04)
  Open archived version from archive