archive-ee.com » EE » K » KAMBJA.EE

Total: 728

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kambja Vallavolikogu 01. novembri 2007. a määrus nr 45 "Kambja valla 2007. aasta eelarve muutmine"
  889000 350200 riigilt ja riigiasutustelt 889000 Majandus ja Kommunikatsiooniministeerium 889000 352 Mittesihtotstarbelised toetused 200962 35200 riigilt ja riigiasutustelt 200962 35200 1 Tasandusfond 101512 35200 5 Hariduskulud 99450 38 Muud tulud 123348 3812 Muude materiaalsete põhivarade müük 31000 3820 Intressi ja viivisetulud hoiustelt 92348 T U L U D K O K K U 2080000 KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI teg ala kulu liik Tegevusala Summa 1 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 1981000 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 1291500 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 1287500 45 Sihtotstarbelised eraldised 75800 50 Personalikulud 108050 55 Majandamiskulud 770650 60 Muud kulud va intressid ja kohustistasud 265000 1112 Valla ja linnavalitsus 28000 55 Majandamiskulud 28000 1114 Reservfond 265000 60 Muud kulud va intressid ja kohustistasud 265000 4 MAJANDUS 900000 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 601000 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 601000 50 Personalikulud 42600 55 Majandamiskulud 256400 4510 Maanteetransport 900000 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 601000 4510 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 601000 50 Personalikulud 42600 55 Majandamiskulud 256400 5 KESKKONNAKAITSE 156100 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 69500 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 69500 50 Personalikulud 8600 55 Majandamiskulud 78000 5100 Jäätmekäitlus sh prügivedu 15000 55 Majandamiskulud 15000 5400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse 141100 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 69500 5400 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 69500 50 Personalikulud 8600 55 Majandamiskulud 63000 6 ELAMU JA KOMMUNAALMAJANDUS 245000 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 245000 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 245000 6400 Tänavavalgustus 245000 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 245000 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 245000 7 TERVISHOID 4000 45 Sihtotstarbelised eraldised 4000 7230 Hambaraviteenused 4000 45 Sihtotstarbelised eraldised 4000 8 VABA AEG KULTUUR RELIGIOON 247600 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 44000 45 Sihtotstarbelised eraldised 71800 50

  Original URL path: http://www.kambja.ee/dok/aktisisu.php?idakt=2395 (2015-12-04)
  Open archived version from archive


 • Kambja Vallavolikogu 01. märtsi 2007. a määrus nr 34 "Kambja valla 2007. aasta eelarve"
  tegevuskulud 400000 65 Intressi viivise ja kohustistasukulud peale pu 280000 01111 Valla ja linnavolikogu 161000 01111 50 Personalikulud 147000 01111 55 Majandamiskulud 14000 01112 Valla ja linnavalitsus 2315300 01112 50 Personalikulud 1721300 01112 55 Majandamiskulud 585000 01112 60 Muud kulud va intressid ja kohustistasud 9000 01112 601 Maksu riigilõivu ja trahvikulud 9000 01114 Reservfond 400000 01114 60 Muud kulud va intressid ja kohustistasud 400000 01114 608 Muud tegevuskulud 400000 01600 Muud üldised valitsussektori teenused 98000 01600 45 Sihtotstarbelised eraldised 98000 01700 Valitsussektori võla teenindamine 280000 01700 65 Intressi viivise ja kohustistasukulud 280000 03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 212000 03 50 Personalikulud 118000 03 55 Majandamiskulud 94000 03100 Politsei 15000 03100 55 Majandamiskulud 15000 03200 Päästeteenused 197000 03200 50 Personalikulud 118000 03200 55 Majandamiskulud 79000 04 MAJANDUS 2059000 04 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 1200000 04 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 1200000 04 50 Personalikulud 328000 04 55 Majandamiskulud 531000 04510 Maanteetransport 1600000 04510 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 1200000 04510 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 1200000 04510 55 Majandamiskulud 400000 04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid 75000 04740 55 Majandamiskulud 75000 04900 Muu majandus sh majanduse haldus 384000 04900 50 Personalikulud 328000 04900 55 Majandamiskulud 56000 05 KESKKONNAKAITSE 510800 05 45 Sihtotstarbelised eraldised 45300 05 50 Personalikulud 198600 05 55 Majandamiskulud 266900 05100 Jäätmekäitlus sh prügivedu 110000 05100 45 Sihtotstarbelised eraldised 10000 05100 55 Majandamiskulud 100000 05200 Heitveekäitlus 35800 05200 45 Sihtotstarbelised eraldised 35300 05200 55 Majandamiskulud 500 05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse 167000 05400 50 Personalikulud 26600 05400 55 Majandamiskulud 140400 05600 Muu keskkonnakaitse sh keskkonnakaitse haldus 198000 05600 50 Personalikulud 172000 05600 55 Majandamiskulud 26000 06 ELAMU JA KOMMUNAALMAJANDUS 223900 06 55 Majandamiskulud 223900 06100 Elamumajanduse arendamine 5000 06100 55 Majandamiskulud 5000 06400 Tänavavalgustus 80000 06400 55 Majandamiskulud 80000 06602 Kalmistud 138900 06602 55 Majandamiskulud 138900 07 TERVISHOID 28600 07 55 Majandamiskulud 28600 07210 Üldmeditsiiniteenused 28600 07210 55 Majandamiskulud 28600 08 VABA AEG KULTUUR RELIGIOON 2738700 08 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 60000 08 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 60000 08 41 Sotsiaaltoetused 43200 08 45 Sihtotstarbelised eraldised 356500 08 50 Personalikulud 932660 08 55 Majandamiskulud 1346340 08101 Spordikoolid 30000 08101 55 Majandamiskulud 30000 08102 Sporditegevus va spordikoolid 1066000 08102 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 60000 08102 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 60000 08102 50 Personalikulud 328000 08102 55 Majandamiskulud 678000 08105 Laste muusika ja kunstikoolid 130000 08105 55 Majandamiskulud 130000 08106 Laste huvialamajad ja keskused 10000 08106 55 Majandamiskulud 10000 08107 Noorsootöö ja noortekeskused 332600 08107 45 Sihtotstarbelised eraldised 255000 08107 55 Majandamiskulud 77600 08201 Raamatukogud 495000 08201 50 Personalikulud 383000 08201 55 Majandamiskulud 112000 0820101 Kambja raamatukogu 332000 0820101 50 Personalikulud 263000 0820101 55 Majandamiskulud 69000 0820102 Kuuste raamatukogu 163000 0820102 50 Personalikulud 120000 0820102 55 Majandamiskulud 43000 08202 Rahva ja kultuurimajad 361400 08202 50 Personalikulud 163000 08202 55 Majandamiskulud 198400 08209 Seltsitegevus 129700 08209 41 Sotsiaaltoetused 43200 08209 45 Sihtotstarbelised eraldised 76500 08209 55 Majandamiskulud 10000 08300 Ringhäälingu ja kirjastamisteenused 159000 08300 50 Personalikulud 58660

  Original URL path: http://www.kambja.ee/dok/aktisisu.php?idakt=2105 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Kambja Vallavolikogu 28. detsembri 2006. a määrus nr 29 "Kambja valla 2006. aasta eelarve muutmine"
  1800 05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse 15000 50 Personalikulud 15000 05600 Muu keskkonnakaitse sh keskkonnakaitse haldus 3000 05600 55 Majandamiskulud 3000 06 ELAMU JA KOMMUNAALMAJANDUS 4900 06100 Elamumajanduse arendamine 6500 55 Majandamiskulud 6500 06400 Tänavavalgustus 7400 45 Sihtotstarbelised eraldised 4400 55 Majandamiskulud 3000 06602 Kalmistud 4000 55 Majandamiskulud 4000 07 TERVISHOID 3300 55 Majandamiskulud 3300 07210 Üldmeditsiiniteenused 11700 55 Majandamiskulud 11700 07310 Üldhaigla teenused 5000 55 Majandamiskulud 5000 07340 Hooldus ja taastusravihaiglate teenused 10000 55 Majandamiskulud 10000 08 VABA AEG KULTUUR RELIGIOON 168400 08101 Spordikoolid 6500 55 Majandamiskulud 6500 08102 Sporditegevus va spordikoolid 100 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 87100 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 87100 50 Personalikulud 1000 55 Majandamiskulud 86000 08105 Laste muusika ja kunstikoolid 55000 55 Majandamiskulud 55000 08106 Laste huvialamajad ja keskused 3600 55 Majandamiskulud 3600 08107 Noorsootöö ja noortekeskused 3000 55 Majandamiskulud 3000 0820101 Kambja raamatukogu 14600 50 Personalikulud 4400 55 Majandamiskulud 10200 0820102 Kuuste raamatukogu 3000 55 Majandamiskulud 3000 08202 Rahva ja kultuurimajad 6600 45 Sihtotstarbelised eraldised 300 50 Personalikulud 6900 08203 Muuseumid 93000 50 Personalikulud 93000 08209 Seltsitegevus 5100 45 Sihtotstarbelised eraldised 11000 55 Majandamiskulud 5900 0830001 Internetipunkt 6000 55 Majandamiskulud 6000 0830002 Vallaleht 27000 55 Majandamiskulud 27000 08400 Religiooni ja muud ühiskonnateenused 5500 45 Sihtotstarbelised eraldised 5500 09 HARIDUS 183215 09110 Eelharidus Lasteaiad 58700 0911001 Muud lasteaiad 13000 55 Majandamiskulud 13000 0911002 Kambja Lasteaed 71700 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 1000 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 1000 50 Personalikulud 39300 55 Majandamiskulud 110000 09211 Algkoolid 37900 55 Majandamiskulud 37900 09212 Põhikoolid 304715 0921201 Kambja Põhikool 100600 50 Personalikulud 22600 55 Majandamiskulud 78000 0921202 Kuuste Põhikool 224615 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 22000 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 22000 41 Sotsiaaltoetused 2285 50 Personalikulud 25400 55 Majandamiskulud 223500 0921204 eraldised teistele OV 20500

  Original URL path: http://www.kambja.ee/dok/aktisisu.php?idakt=2008 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Kambja Vallavolikogu 31. augusti 2006. a määrus nr 22 "Kambja valla 2006. aasta eelarve muutmine"
  määrusega nr 16 muudatused kogusummas 3235000 krooni vastavalt lisale 2 Määrus jõustub 7 septembril 2006 aastal Volikogu esimees Mati LUIK Lisa Kinnitatud Kambja Vallavolikogu 31 08 2006 a määrusega nr 22 KAMBJA VALLA 2006 a EELARVE MUUDATUSED T U L U D tulu liik tulu nimetus summa 3000 Füüsilise isiku tulumaks 1800000 3500 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 85000 35000006 Kultuuriministeerium 30814 35000011 Sotsiaalministeerium 8018 350002 valitsussektorisse kuuluvatelt avalik õiguslikelt 7000 350003 valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 39168 3502 Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks 1350000 350200 riigilt ja riigiasutustelt 1350000 35020002 Haridus ja Teadusministeerium 350000 35020006 Kultuuriministeerium 1000000 T U L U D K O K K U 3235000 K U L U D teg ala kulu liik kulu nimetus summa 01112 Valla ja linnavalitsus 145000 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 145000 1554 Masinate ja seadmete sh transpordivahendite soeta 145000 01114 Reservfond 170700 60 Muud kulud va intressid ja kohustistasud 170700 05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse 33100 55 Majandamiskulud 33100 08102 Sporditegevus va spordikoolid 2407000 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 2400000 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 2400000 55 Majandamiskulud 7000 08202 Rahva ja kultuurimajad 7200 50 Personalikulud 7200 506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkind 1799 0911002 Kambja Lasteaed 483718

  Original URL path: http://www.kambja.ee/dok/aktisisu.php?idakt=1796 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Kambja Vallavolikogu 02. märtsi 2006. a määrus nr 16 "Kambja valla 2006. aasta eelarve"
  renoveerimine 1 000 000 50 Personalikulud 1 496 000 55 Majandamiskulud 545 100 60 Muud kulud va intressid ja kohustistasud 10 000 01114 Reservfond 290 715 60 Muud kulud va intressid ja kohustistasud 290 715 O1600 Muud üldised valitsussektori teenused 85 000 45 Sihtotstarbelised eraldised 85 000 01700 Valitsussektori võla teenindamine 189 965 65 Intressi viivise ja kohustistasukulud peale pu 189 965 03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 213 000 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 30 000 1556 Inventari soetamine 30 000 50 Personalikulud 100 000 55 Majandamiskulud 83 000 03100 Politsei 29 000 55 Majandamiskulud 29 000 03200 Päästeteenused 184 000 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 30 000 1556 Inventari soetamine 30 000 50 Personalikulud 100 000 55 Majandamiskulud 54 000 04 MAJANDUS 2 430 000 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 1 485 000 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 1 485 000 50 Personalikulud 200 000 55 Majandamiskulud 745 000 04510 Maanteetransport 1 985 000 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 1 485 000 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 1 485 000 55 Majandamiskulud 500 000 04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid 200 000 55 Majandamiskulud 200 000 04900 Muu majandus sh majanduse haldus 245 000 50 Personalikulud 200 000 55 Majandamiskulud 45 000 05 KESKKONNAKAITSE 496 600 45 Sihtotstarbelised eraldised 49 600 50 Personalikulud 200 000 55 Majandamiskulud 247 000 05100 Jäätmekäitlus sh prügivedu 119 600 45 Sihtotstarbelised eraldised 9 600 55 Majandamiskulud 110 000 05200 Heitveekäitlus 42 000 45 Sihtotstarbelised eraldised 40 000 55 Majandamiskulud 2 000 05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse 105 000 55 Majandamiskulud 105 000 5600 Muu keskkonnakaitse sh keskkonnakaitse haldus 230 000 50 Personalikulud 200 000 55 Majandamiskulud 30 000 06 ELAMU JA KOMMUNAALMAJANDUS 195 000 55 Majandamiskulud 195 000 06100 Elamumajanduse arendamine 10 000 55 Majandamiskulud 10 000 O6400 Tänavavalgustus 70 000 55 Majandamiskulud 70 000 06602 Kalmistud 115 000 55 Majandamiskulud 115 000 07 TERVISHOID 27 000 55 Majandamiskulud 27 000 07210 Üldmeditsiiniteenused 12 000 55 Majandamiskulud 12 000 07310 Üldhaigla teenused 5 000 55 Majandamiskulud 5 000 07340 Hooldus ja taastusravihaiglate teenused 10 000 55 Majandamiskulud 10 000 08 VABA AEG KULTUUR RELIGIOON 2 494 700 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 58 000 155 Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimin 58 000 41 Sotsiaaltoetused 36 000 45 Sihtotstarbelised eraldised 268 800 50 Personalikulud 904 600 55 Majandamiskulud 1 227 300 08101 Spordikoolid 20 000 55 Majandamiskulud 20 000 08102 Sporditegevus va spordikoolid 964 000 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 58 000 155 Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimin 58 000 50 Personalikulud 293 000 55 Majandamiskulud 613 000 08105 Laste muusika ja kunstikoolid 180 000 55 Majandamiskulud 180 000 08107 Noorsootöö ja noortekeskused 239 100 45 Sihtotstarbelised eraldised 172 800 55 Majandamiskulud 66 300 08201 Raamatukogud 411 000 50 Personalikulud 307 000 55 Majandamiskulud 104 000 0820101 Kambja raamatukogu 278 000 50 Personalikulud 219 000 55 Majandamiskulud 59 000 0820102 Kuuste raamatukogu 133 000 50 Personalikulud 88 000 55 Majandamiskulud 45 000 08202 Rahva ja kultuurimajad

  Original URL path: http://www.kambja.ee/dok/aktisisu.php?idakt=1619 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Kambja Vallavolikogu 22. septembri 2005. a määrus nr 46 "Kambja valla 2005. aasta eelarve muutmine"
  vastavalt lisale 2 Määrus jõustub 27 septembril 2005 a Volikogu esimees Mati LUIK LISA Kambja Vallavolikogu 22 09 2005 Määrusele Nr 46 Kambja valla 2005 a eelarve muudatused Tulud Kulud TULUD Tulu liik Nimetus Summa kroonides 35 TOETUSED 1145929 3500 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 58039 35000011 Sotsiaalministeerium 12973 35000014 Maavalitsused 5490 350003 valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 18976 35008 muudelt residentidelt 20600 3502 Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks 1080000 350200 riigilt ja riigiasutustelt 1080000 35020011 Sotsiaalministeerium 1080000 352 Mittesihtotstarbelised toetused 7890 35201 kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsusasutustelt 7890 38 MUUD TULUD 341071 3811 Rajatiste ja hoonete müük 245000 382510 kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu 80000 3882 Saastetasud 16071 Ü L D S E T U L U D 1487000 KULUD Tegevusala Kululiik Nimetus Summa kroonides O1 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 35700 50 Personalikulud 30700 55 Majandamiskulud 5000 O1112 Vallavalitsus 35700 50 Personalikulud 30700 55 Majandamiskulud 5000 04 MAJANDUS 90000 55 Majandamiskulud 90000 04510 Maanteetransport 90000 55 Majandamiskulud 90000 08 VABA AEG KULTUUR RELIGIOON 30600 50 Personalikulud 23600 55 Majandamiskulud 7000 0820101 Kambja raamatukogu 52000 50 Personalikulud 45000 55 Majandamiskulud 7000 0830001 Internetipunkt 21400 50 Personalikulud 21400 09 HARIDUS 250700 50 Personalikulud 156500 55 Majandamiskulud 94200 09110 Eelharidus Lasteaiad 122000 50 Personalikulud 122000 0921201 Kambja

  Original URL path: http://www.kambja.ee/dok/aktisisu.php?idakt=1374 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Kambja Vallavolikogu 23. veebruari 2005. a määrus nr 40 "Kambja valla 2005. aasta eelarve kinnitamine"
  01112 50 Personalikulud 1136000 01112 55 Majandamiskulud 525000 1112 60 Muud kulud 01114 Reservfond 300000 01114 60 Muud kulud va intressid ja kohustistasud 300000 01320 Planeerimis ja statistikateenused 150000 01320 55 Majandamiskulud 150000 01600 Muud üldised valitsussektori teenused 76000 452 Mittesihtotstarbelised eraldised 76000 01700 Valitsussektori võla teenindamine 100000 01700 65 Intressi viivise ja kohustistasukulud peale pu 100000 03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 195700 03 50 Personalikulud 117600 03 55 Majandamiskulud 78100 03100 Politsei 10300 03100 50 Personalikulud 03100 55 Majandamiskulud 10300 03200 Päästeteenused 185400 03200 50 Personalikulud 117600 03200 55 Majandamiskulud 67800 04 MAJANDUS 1276000 04 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 04 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 764000 04 50 Personalikulud 170000 04 55 Majandamiskulud 342000 045 Transport 1064000 045 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 045 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 764000 045 55 Majandamiskulud 300000 04510 Maanteetransport 1064000 04510 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 04510 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 764000 04510 55 Majandamiskulud 300000 04900 Muu majandus sh majanduse haldus 212000 04900 50 Personalikulud 170000 04900 55 Majandamiskulud 42000 05 KESKKONNAKAITSE 395100 05 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 0 05 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 0 05 1556 Inventari soetamine 05 45008 Sihtotstarbrl erald muudele residentidele 46100 05 50 Personalikulud 165000 05 55 Majandamiskulud 184000 05100 Jäätmekäitlus sh prügivedu 75000 05100 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 05100 55 Majandamiskulud 65000 05100 45008 Sihtotstarbrl erald muudele residentidele 10000 05200 Heitveekäitlus 46100 05200 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 05200 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 5200 45008 Sihtotstarbrl erald muudele residentidele 36100 05200 55 Majandamiskulud 10000 05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse 80000 05400 50 Personalikulud 05400 55 Majandamiskulud 80000 05600 Muu keskkonnakaitse sh keskkonnakaitse haldus 194000 05600 50 Personalikulud 165000 05600 55 Majandamiskulud 29000 06 ELAMU JA KOMMUNAALMAJANDUS 181000 06 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 06 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 06 55 Majandamiskulud 181000 06100 Elamumajanduse arendamine 1000 55 Majandamiskulud 1000 06400 Tänavavalgustus 80000 06400 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 06400 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 06400 55 Majandamiskulud 80000 06602 Kalmistud 100000 06602 55 Majandamiskulud 100000 07 TERVISHOID 25000 07 55 Majandamiskulud 20000 072 Ambulatoorsed teenused 10000 072 55 Majandamiskulud 10000 07210 Üldmeditsiiniteenused 10000 07210 55 Majandamiskulud 10000 073 Haiglateenused 15000 073 55 Majandamiskulud 10000 07310 Üldhaigla teenused 5000 07310 55 Majandamiskulud 5000 07340 Hooldus ja taastusravihaiglate teenused 10000 07340 55 Majandamiskulud 10000 08 VABA AEG KULTUUR RELIGIOON 3721154 08 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 1700000 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 1700000 08 1554 Masinate seadmete soetamine 08 41 Sotsiaaltoetused 32300 08 452 Mittesihtotstarbelised eraldised 189900 08 50 Personalikulud 735854 08 55 Majandamiskulud 1063100 08102 Sporditegevus va spordikoolid 1060285 08102 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine 200000 08102 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 200000 08102 1554 Masinate seadmete soetamine 08102 50 Personalikulud 296285 08102 55 Majandamiskulud 564000 08105 Laste muusika ja kunstikoolid 100000 08105 55 Majandamiskulud 100000 08107 Noorsootöö ja noortekeskused

  Original URL path: http://www.kambja.ee/dok/aktisisu.php?idakt=1121 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Kambja Vallavolikogu 23. detsembri 2004. a määrus nr 35 "Kambja valla 2004.aasta eelarve muutmine"
  sotsiaalasutuste majandustegevusest 1200 3225 Laekumised elamu ja kommunaalasutuste majandusteg 1400 3226 Laekumised keskkonnaasutuste majandustegevusest 12000 3227 Laekumised korrakaitseasutuste majandustegevusest 50000 3229 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevuses 4000 323 Kaupade ja teenuste müük järg 31640 3230 Laekumised transpordi ja sideasutuste majandusteg 5640 3233 Üüri ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja im 15000 3238 Muu kaupade ja teenuste müük 11000 350 Sihtotstarbelised toetused 14858 35000 valitsussektorisisesed toetused 2358 35000006 Päästeamet Siseministeerium 50375 35000008 koolipiim 6835 35000009 rahandusministeerium 44314 35000011 Sotsiaalministeerium 1584 35008 muudelt residentidelt 12500 352 Mittesihtotstarbelised toetused 56000 35200 riigilt ja riigiasutustelt 56000 35200 1 Tasandusfond 82000 35200 5 Hariduskulud 26000 382 Tulud varadelt peale punkti tehingupartneri koond 171252 38208 Kodumaistelt hoiustelt 18000 382510 kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu 150000 382540 Laekumine vee erikasutusest 3252 Ü L D S E TULUD JA FIN TEHINGUD 334000 Leht 2 K U L U D Tegevusala Kulu liik nimi eelarve 01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 55000 01 50 Personalikulud 35000 01 65 Intressi viivise ja kohustistasukulud peale pu 20000 01112 Valla ja linnavalitsus 35000 01112 50 Personalikulud 35000 01700 Valitsussektori võla teenindamine 20000 01700 65 Intressi viivise ja kohustistasukulud peale pu 20000 Päästeteenistus 03200 50 Personalikulud 10000 03200 55 Majandamiskulud 10000 04 MAJANDUS 12500 04 50 Personalikulud 12500 04900 Muu majandus sh majanduse haldus 12500 04900 50 Personalikulud 12500 05 KESKKONNAKAITSE 8500 05 50 Personalikulud 8500 05600 Muu keskkonnakaitse sh keskkonnakaitse haldus 8500 05600 50 Personalikulud 8500 TERVISHOID 07310 Üldhaigla teenused 5000 07310 55 Majandamiskulud 5000 07340 Hooldus ja taastusravihaiglate teenused 5000 07340 55 Majandamiskulud 5000 08 VABA AEG KULTUUR RELIGIOON 108200 08 50 Personalikulud 49200 08 55 Majandamiskulud 59000 08102 Sporditegevus va spordikoolid 40000 08102 50 Personalikulud 10000 08102 55 Majandamiskulud 30000 08105 Laste muusika ja kunstikoolid 4000 08105 55 Majandamiskulud 4000 0820101 Kambja raamatukogu 19500 0820101 50 Personalikulud 14500 0820101 55 Majandamiskulud 5000 0820102 Kuuste raamatukogu

  Original URL path: http://www.kambja.ee/dok/aktisisu.php?idakt=1024 (2015-12-04)
  Open archived version from archive