archive-ee.com » EE » K » KAMBJA.EE

Total: 728

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Palgaandmed
  Raamatukogud Kultuurimajad Kultuurikalender Kultuuriasutused ja seltsid Ehitus ja planeerimine Ametnikud Komisjonid Õigusaktid Üldplaneering Hanked Hajaasustuse programm Puurkaevu rajamisest Vana Kuuste mõisapargi rekonstrueerimine Keskkonnakaitse Ametnikud Komisjonid Õigusaktid Heakord Jäätmemajandus Korraldatud olmejäätmete vedu Prügi sortimine Veemajandus Puude raie Keskkonnamõjude uuringud Puurkaevu rajamisest Pangodi maastikukaitseala korralduskava Vana Kuuste mõisapargi rekonstrueerimine Sport ja vaba aeg Ametnikud Komisjonid Spordikalender Spordiklubid Spordiringid Vaba aja veetmise võimalused Tartumaa suvemängud 2014 Teenindussfäär Ettevõtjale Investeerimisvõimalused Alustavale ettevõtjale Abiks ettevõtjale Äriühingud FIE d Mittetulundusühingud Külalisele Kuidas tulla Bussiga rongiga Teekonnakaardid Tallinn Kambja Tartu Kambja Otepää Kambja Põlva Kambja Võru Kambja Pärnu Viljandi Kambja Pärnu Tõrva Kambja Jõhvi Mustvee Kambja Haapsalu Märjamaa Rapla Türi Kambja Rakvere Jõgeva Kambja Paide Kambja Räpina Ahja Kambja Värska Kambja Elva Kambja Võnnu Kambja Transport Majutusvõimalused Kambja hotell Lättemaa puhkemaja ja seikluspark Truu puhketalu Külalistemaja Tõllaratas Tatra puhkemaja Hallivariku puhkemajad Telkimiskohad Vaatamisväärsused Perekivi Kambja kirik Talurahvakooli mälestusaed Vastse Kambja mõis Vabadussõja mälestussammas Kambja kalmistu Kihelkonnakooli mantelkortsen Kuuste mõis ja park Henno talu häärber Maidla postijaam Maidla karjamõis Prangli laane ristimänd Suure Kambja mõis ja park Vabadussõja ausammas Pikksaarel Kodijärve mõis Aktiivne puhkus Lättemaa puhkemaja ja seikluspark Karl Eriku ratsatalu Kambja terviserajad Palumägede matkarada Pikksaare matkarada Kultuurikalender Teenindussfäär Söögikohad Tanklad Kauplused Postkontor Pangad Avalikud internetipunktid WiFi levialad Raamatukogud Iluteenused Palgaandmed Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 avalikustatakse alates 2015 aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel Ametnike palgad 01 04 2014 Ametiisikute palgaandmed 2013 Oluline Jäätmemajandus Teenused Õigusaktid Dokumendiregister Teabenõue Taotluste avalduste vormid Huvide konflikti käsiraamat volikogudele Kodanikule Üldinfo Juhtimine Vallavalitsus Liikmed Vallavanem Ametnikud Komisjonid Koosseisud Vallavalitsuse määrused Vallavalitsuse korraldused Vallavalitsuse istungite protokollid Vastuvõtuajad Kontaktandmed Teabenõue Palgaandmed Täitmata ametikohad Vallavolikogu Kambja Valla Valimiskomisjon Teenused Õigusaktid Arengukava Eelarve Aastaaruanded Põhimäärused Hanked ja projektid Hallatavad asutused Valla osalusega ettevõtted Vallaga seotud sihtasutused ja ühingud Kodanikeühendused Palgaandmed Isikuandmete töötlemine Sotsiaal ja tervishoid Haridus ja kultuur Ehitus ja planeerimine Keskkonnakaitse Sport

  Original URL path: http://www.kambja.ee/kodanikule/juhtimine/vallavalitsus/palgaandmed?font-size=smaller (2015-12-04)
  Open archived version from archive • ja vähemalt ühel protsendil hääleõiguslikel vallaelanikel seaduses sätestatud korras ning vallasekretäril talle seadusega pandud ülesannete täitmiseks Vallavolinik Vallavolinik ehk volikogu liige on isik kes on osutunud valituks vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusele Volikogu liige juhindub oma tegevuses seadustest ning Kambja valla õigusaktidest vallaelanike huvidest ja vajadustest Volikogu liige ei ole seotud mandaadiga ta on otsuste tegemisel sõltumatu Volikogu liikme volitused algavad peatuvad taastuvad ja lõpevad enne tähtaega seaduses sätestatud

  Original URL path: http://www.kambja.ee/kodanikule/juhtimine/vallavolikogu?type=raw&tmpl=component&print=1&page= (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Kambja Vallavolikogu
  Kambja Võnnu Kambja Transport Majutusvõimalused Kambja hotell Lättemaa puhkemaja ja seikluspark Truu puhketalu Külalistemaja Tõllaratas Tatra puhkemaja Hallivariku puhkemajad Telkimiskohad Vaatamisväärsused Perekivi Kambja kirik Talurahvakooli mälestusaed Vastse Kambja mõis Vabadussõja mälestussammas Kambja kalmistu Kihelkonnakooli mantelkortsen Kuuste mõis ja park Henno talu häärber Maidla postijaam Maidla karjamõis Prangli laane ristimänd Suure Kambja mõis ja park Vabadussõja ausammas Pikksaarel Kodijärve mõis Aktiivne puhkus Lättemaa puhkemaja ja seikluspark Karl Eriku ratsatalu Kambja terviserajad Palumägede matkarada Pikksaare matkarada Kultuurikalender Teenindussfäär Söögikohad Tanklad Kauplused Postkontor Pangad Avalikud internetipunktid WiFi levialad Raamatukogud Iluteenused Kodanikule Juhtimine Vallavolikogu Kambja Vallavolikogu Kambja valla omavalitsuse esinduskoguks on 15 liikmeline Kambja Vallavolikogu Volikogu valitakse vabadel valimistel Kambja valla hääleõiguslike isikute poolt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse alusel Volikogu pädevuses on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja teiste seadustega tema pädevusse antud küsimused samuti küsimused mis on seadusega antud kohaliku omavalitsuse kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse ja mille lahendamist volikogu ei ole delegeerinud vallavalitsusele Volikogul on õigus üldaktidena anda määrusi ja üksikaktidena vastu võtta otsuseid Volikogu õigusaktide algatamise õigus Volikogu õigusaktide algatamise õigus on volikogu komisjonil volikogu liikmel vallavalitsu sel vallavanemal ja vähemalt ühel protsendil hääleõiguslikel vallaelanikel seaduses sätestatud korras ning vallasekretäril talle seadusega pandud ülesannete täitmiseks Vallavolinik Vallavolinik ehk volikogu liige on isik kes on osutunud valituks vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusele Volikogu liige juhindub oma tegevuses seadustest ning Kambja valla õigusaktidest vallaelanike huvidest ja vajadustest Volikogu liige ei ole seotud mandaadiga ta on otsuste tegemisel sõltumatu Volikogu liikme volitused algavad peatuvad taastuvad ja lõpevad enne tähtaega seaduses sätestatud alustel ja korras Volikogul on õigus maksta oma liikmetele tasu volikogu tööst osavõtu eest ja hüvitust volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest esitatud dokumentide alusel volikogu kehtestatud määras ja korras Volikogu esimees ja aseesimees Volikogu esimees täidab talle seadusega põhimäärusega ja teiste õigusaktidega pandud ülesandeid Lisaks eelpool loetletule volikogu esimees Volikogul

  Original URL path: http://www.kambja.ee/kodanikule/juhtimine/vallavolikogu?font-size=smaller (2015-12-04)
  Open archived version from archive


 • VL Koduvald EKRE Meeli Paulson VL Koduvald Kerstin Roos VL Koduvald Peep Rannik VL Koduvald Priit Kiuru VL Koduvald EKRE Eesti Konservatiivne Rahvaerakond RE Eesti Reformierakond Kambja Vallavolikogu koosseis on registreeritud Kambja Valla Valimiskomisjoni 25 10 2013 otsusega nr 6 Valitud volikogu liikmete registreerimine Kambja Vallavolikogu koosseis on muudetud Kambja Valla Valimiskomisjoni 29 10 2013 otsusega nr 9 Asendusliikme määramine volikogu liikmeks Kambja Valla Valimiskomisjoni 14 11 2013 otsusega nr

  Original URL path: http://www.kambja.ee/kodanikule/juhtimine/vallavolikogu/liikmed?type=raw&tmpl=component&print=1&page= (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Kambja VIII Vallavolikogu liikmed
  ausammas Pikksaarel Kodijärve mõis Aktiivne puhkus Lättemaa puhkemaja ja seikluspark Karl Eriku ratsatalu Kambja terviserajad Palumägede matkarada Pikksaare matkarada Kultuurikalender Teenindussfäär Söögikohad Tanklad Kauplused Postkontor Pangad Avalikud internetipunktid WiFi levialad Raamatukogud Iluteenused Kodanikule Juhtimine Vallavolikogu Liikmed Kambja VIII Vallavolikogu liikmed Kambja VIII Vallavolikogu IV koosseis alates 08 05 2015 Nimi Valimisnimekiri Erakond Irma Drenkhan VL Koduvald Esimees Magnus Ott VL Koduvald Avo Alliksaar VL Koduvald EKRE Marek Palusoo Eesti Reformierakond RE Oliver Ots VL Koduvald Kuldar Lepik VL Koduvald Aseesimees Indrek Roos VL Koduvald Vahur Järv VL Koduvald EKRE Lembit Jakobson VL Koduvald Robert Sule VL Koduvald Liivi Murumets VL Koduvald EKRE Meeli Paulson VL Koduvald Kerstin Roos VL Koduvald Peep Rannik VL Koduvald Priit Kiuru VL Koduvald EKRE Eesti Konservatiivne Rahvaerakond RE Eesti Reformierakond Kambja VIII Vallavolikogu IV koosseis on kinnitatud Kambja Valla Valimiskomisjoni 08 05 2015 otsusega nr 13 Asendusliikme määramine volikogu liikmeks Kambja VIII Vallavolikogu III koosseis 14 11 2013 07 05 2015 Nimi Valimisnimekiri Erakond Irma Drenkhan VL Koduvald Esimees Magnus Ott VL Koduvald Avo Alliksaar VL Koduvald EKRE Marek Palusoo Eesti Reformierakond RE Oliver Ots VL Koduvald Kuldar Lepik VL Koduvald Aseesimees Katrin Luik VL Koduvald EKRE Indrek Roos VL Koduvald Vahur Järv VL Koduvald EKRE Lembit Jakobson VL Koduvald Robert Sule VL Koduvald Liivi Murumets VL Koduvald EKRE Meeli Paulson VL Koduvald Kerstin Roos VL Koduvald EKRE Peep Rannik VL Koduvald EKRE Eesti Konservatiivne Rahvaerakond RE Eesti Reformierakond Kambja VIII Vallavolikogu III koosseis on kinnitatud Kambja Valla Valimiskomisjoni 14 11 2013 otsusega nr 11 Volikogu liikme volituste peatumine asendusliikme määramine volikogu liikmeks Kambja Valla Valimiskomisjoni 14 11 2013 otsusega nr 12 Volikogu liikme volituste peatumine asendusliikme määramine volikogu liikmeks Kambja VIII Vallavolikogu II koosseis 29 10 2013 14 11 2013 Nimi Valimisnimekiri Erakond Ivar Tedrema VL Koduvald Irma Drenkhan VL Koduvald Esimees alates 30 10 2013 Magnus Ott VL Koduvald Avo Alliksaar VL Koduvald EKRE Marek Palusoo Eesti Reformierakond RE Oliver Ots VL Koduvald Enno Soodla VL Koduvald Kuldar Lepik VL Koduvald Aseesimees alates 30 10 2013 Katrin Luik VL Koduvald EKRE Indrek Roos VL Koduvald Vahur Järv VL Koduvald EKRE Lembit Jakobson VL Koduvald Robert Sule VL Koduvald Liivi Murumets VL Koduvald EKRE Meeli Paulson VL Koduvald EKRE Eesti Konservatiivne Rahvaerakond RE Eesti Reformierakond Kambja VIII Vallavolikogu II koosseis on kinnitatud Kambja Valla Valimiskomisjoni 29 10 2013 otsusega nr 9 Asendusliikme määramine volikogu liikmeks Kambja VIII Vallavolikogu I koosseis 26 10 2013 29 10 2013 Nimi Valimisnimekiri Erakond Ivar Tedrema VL Koduvald Irma Drenkhan VL Koduvald Magnus Ott VL Koduvald Avo Alliksaar VL Koduvald EKRE Marek Palusoo Eesti Reformierakond RE Oliver Ots VL Koduvald Enno Soodla VL Koduvald Kuldar Lepik VL Koduvald Katrin Luik VL Koduvald EKRE Indrek Roos VL Koduvald Vahur Järv VL Koduvald EKRE Lembit Jakobson VL Koduvald Robert Sule VL Koduvald Liivi Murumets VL Koduvald EKRE Indrek Uus VL Koduvald EKRE EKRE Eesti Konservatiivne Rahvaerakond RE Eesti Reformierakond Kambja Vallavolikogu koosseis on registreeritud Kambja Valla Valimiskomisjoni 25 10 2013 otsusega nr 6 Valitud volikogu liikmete registreerimine Peatatud volitused Nimi Valimisnimekiri

  Original URL path: http://www.kambja.ee/kodanikule/juhtimine/vallavolikogu/liikmed/310-kambja-viii-vallavolikogu-liikmed (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Kambja Vallavolikogu liikmed
  vaba aeg Ametnikud Komisjonid Spordikalender Spordiklubid Spordiringid Vaba aja veetmise võimalused Tartumaa suvemängud 2014 Teenindussfäär Ettevõtjale Investeerimisvõimalused Alustavale ettevõtjale Abiks ettevõtjale Äriühingud FIE d Mittetulundusühingud Külalisele Kuidas tulla Bussiga rongiga Teekonnakaardid Tallinn Kambja Tartu Kambja Otepää Kambja Põlva Kambja Võru Kambja Pärnu Viljandi Kambja Pärnu Tõrva Kambja Jõhvi Mustvee Kambja Haapsalu Märjamaa Rapla Türi Kambja Rakvere Jõgeva Kambja Paide Kambja Räpina Ahja Kambja Värska Kambja Elva Kambja Võnnu Kambja Transport Majutusvõimalused Kambja hotell Lättemaa puhkemaja ja seikluspark Truu puhketalu Külalistemaja Tõllaratas Tatra puhkemaja Hallivariku puhkemajad Telkimiskohad Vaatamisväärsused Perekivi Kambja kirik Talurahvakooli mälestusaed Vastse Kambja mõis Vabadussõja mälestussammas Kambja kalmistu Kihelkonnakooli mantelkortsen Kuuste mõis ja park Henno talu häärber Maidla postijaam Maidla karjamõis Prangli laane ristimänd Suure Kambja mõis ja park Vabadussõja ausammas Pikksaarel Kodijärve mõis Aktiivne puhkus Lättemaa puhkemaja ja seikluspark Karl Eriku ratsatalu Kambja terviserajad Palumägede matkarada Pikksaare matkarada Kultuurikalender Teenindussfäär Söögikohad Tanklad Kauplused Postkontor Pangad Avalikud internetipunktid WiFi levialad Raamatukogud Iluteenused Kodanikule Juhtimine Vallavolikogu Liikmed Kambja Vallavolikogu liikmed Nimi Valimisnimekiri Erakond Irma Drenkhan VL Koduvald Esimees Magnus Ott VL Koduvald Avo Alliksaar VL Koduvald EKRE Marek Palusoo Eesti Reformierakond RE Oliver Ots VL Koduvald Kuldar Lepik VL Koduvald Aseesimees Indrek Roos VL Koduvald Vahur Järv VL Koduvald EKRE Lembit Jakobson VL Koduvald Robert Sule VL Koduvald Liivi Murumets VL Koduvald EKRE Meeli Paulson VL Koduvald Kerstin Roos VL Koduvald Peep Rannik VL Koduvald Priit Kiuru VL Koduvald EKRE Eesti Konservatiivne Rahvaerakond RE Eesti Reformierakond Kambja Vallavolikogu koosseis on registreeritud Kambja Valla Valimiskomisjoni 25 10 2013 otsusega nr 6 Valitud volikogu liikmete registreerimine Kambja Vallavolikogu koosseis on muudetud Kambja Valla Valimiskomisjoni 29 10 2013 otsusega nr 9 Asendusliikme määramine volikogu liikmeks Kambja Valla Valimiskomisjoni 14 11 2013 otsusega nr 11 Volikogu liikme volituste peatumine asendusliikme määramine volikogu liikmeks Kambja Valla Valimiskomisjoni 14 11 2013 otsusega nr 12 Volikogu liikme

  Original URL path: http://www.kambja.ee/kodanikule/juhtimine/vallavolikogu/liikmed?font-size=smaller (2015-12-04)
  Open archived version from archive


 • Vallavolikogu esimeheks ning valimistulemused kinnitati Kambja Valla Valimiskomisjoni 30 10 2013 otsusega nr 10 Volikogu esimehe valimine Volikogu esimees korraldab volikogu tööd Esimehe ülesandeks on kutsuda kokku ja juhatada volikogu istungeid esindada valda ja volikogu allkirjastada volikogu poolt vastu võetud õigusakte jälgida arupärimistele ja avaldustele vastamist ning täita teisi talle seadusega pandud kohustusi Esimeest asendab tema töös aseesimees Varasemad esimehed 2009 2013 Irma Drenkhan 2005 2009 Mati Luik 2002 2005

  Original URL path: http://www.kambja.ee/kodanikule/juhtimine/vallavolikogu/esimees?type=raw&tmpl=component&print=1&page= (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Vallavolikogu esimees
  Ametnikud Komisjonid Spordikalender Spordiklubid Spordiringid Vaba aja veetmise võimalused Tartumaa suvemängud 2014 Teenindussfäär Ettevõtjale Investeerimisvõimalused Alustavale ettevõtjale Abiks ettevõtjale Äriühingud FIE d Mittetulundusühingud Külalisele Kuidas tulla Bussiga rongiga Teekonnakaardid Tallinn Kambja Tartu Kambja Otepää Kambja Põlva Kambja Võru Kambja Pärnu Viljandi Kambja Pärnu Tõrva Kambja Jõhvi Mustvee Kambja Haapsalu Märjamaa Rapla Türi Kambja Rakvere Jõgeva Kambja Paide Kambja Räpina Ahja Kambja Värska Kambja Elva Kambja Võnnu Kambja Transport Majutusvõimalused Kambja hotell Lättemaa puhkemaja ja seikluspark Truu puhketalu Külalistemaja Tõllaratas Tatra puhkemaja Hallivariku puhkemajad Telkimiskohad Vaatamisväärsused Perekivi Kambja kirik Talurahvakooli mälestusaed Vastse Kambja mõis Vabadussõja mälestussammas Kambja kalmistu Kihelkonnakooli mantelkortsen Kuuste mõis ja park Henno talu häärber Maidla postijaam Maidla karjamõis Prangli laane ristimänd Suure Kambja mõis ja park Vabadussõja ausammas Pikksaarel Kodijärve mõis Aktiivne puhkus Lättemaa puhkemaja ja seikluspark Karl Eriku ratsatalu Kambja terviserajad Palumägede matkarada Pikksaare matkarada Kultuurikalender Teenindussfäär Söögikohad Tanklad Kauplused Postkontor Pangad Avalikud internetipunktid WiFi levialad Raamatukogud Iluteenused Kodanikule Juhtimine Vallavolikogu Esimees Vallavolikogu esimees Irma Drenkhan Sünniaeg 08 06 1968 Erakondlik kuuluvus Kandideerimisnimekiri VL Koduvald Irma Drenkhan valiti vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele volinike poolt Kambja Vallavolikogu esimeheks ning valimistulemused kinnitati Kambja Valla Valimiskomisjoni 30 10 2013 otsusega nr 10 Volikogu esimehe valimine Volikogu esimees korraldab volikogu tööd Esimehe ülesandeks on kutsuda kokku ja juhatada volikogu istungeid esindada valda ja volikogu allkirjastada volikogu poolt vastu võetud õigusakte jälgida arupärimistele ja avaldustele vastamist ning täita teisi talle seadusega pandud kohustusi Esimeest asendab tema töös aseesimees Varasemad esimehed 2009 2013 Irma Drenkhan 2005 2009 Mati Luik 2002 2005 Mati Luik 1999 2002 Mati Luik 1996 1999 Priit Päkk 1993 1996 Priit Päkk 1990 1993 Rein Ärmpalu Viimati uuendatud 13 12 2013 17 59 Oluline Jäätmemajandus Teenused Õigusaktid Dokumendiregister Teabenõue Taotluste avalduste vormid Huvide konflikti käsiraamat volikogudele Kodanikule Üldinfo Juhtimine Vallavalitsus Vallavolikogu Liikmed Esimees Aseesimees Komisjonid Vallavolikogu määrused algtekstid 2007

  Original URL path: http://www.kambja.ee/kodanikule/juhtimine/vallavolikogu/esimees?font-size=smaller (2015-12-04)
  Open archived version from archive