archive-ee.com » EE » K » KAARMA.EE

Total: 428

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kaarma Vald - Sport
  taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Keskkond Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Ühinemine Sport Print Email Kaarma vallas korraldab

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/sport.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Kaarma Vald - MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri
  astuda vaid majandusaasta lõpul Klubi juhatus kustutab pärast käesolevas punktis toodud tähtaja möödumist Klubist väljaastunu Klubi liikmete nimekirjast 3 5 Klubi liikme võib Klubist välja arvata juhatuse otsusega kui a Klubi liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud Klubi liikmemaksu b ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi Klubi üldkoosolekul või Klubi poolt korraldatud üritusel c rikub korduvalt ja jämedalt Klubi põhikirja või üldiselt Klubis tunnustatuid eetikareegleid 3 6 Klubi liikme väljaarvamise otsustab Klubi juhatus oma koosolekul teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele vähemalt kaks 2 nädalat enne koosoleku toimumist Viimasel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses Liikme väljaarvamise otsus on langetatud kui selle poolt on 2 3 juhatuse liikmetest 3 7 Klubi juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuses täiendavat arutelu väljaarvamisele järgneval Klubi üldkoosolekul 4 Liikme õigused ja kohustused 4 1 Klubi liikmel on õigus a osaleda hääleõigusega Klubi üldkoosolekul b olla valitud Klubi juhatusse revisjonikomisjoni liikmeks või muude organite liikmeks c saada Klubi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet Klubi tegevuse kohta d osaleda Klubi poolt korraldavatel üritustel 4 2 Klubi liige on kohustatud a järgima Klubi tegevuses osalemisel põhikirja ja Klubi organite otsuseid b tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks Klubi liikmemaksu c tasuma Klubi liikmemaksu jooksva aasta jooksul ka siis kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel 5 Üldkoosolek 5 1 Klubi kõrgeimaks organiks on Klubi üldkoosolek kus igal Klubi liikmel on üks hääl 5 2 Klubi üldkoosoleku pädevuses on a põhikirja muutmine b eesmärgi muutmine c juhatuse liikmete määramine ning nende volituste lõpetamine d muude küsimuste otsustamine mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse 5 3 Klubi üldkoosoleku kutsub juhatus kokku a aastaaruande kinnitamiseks b juhul kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1 10 Klubi liikmetest c muudel juhtudel kui Klubi huvid seda nõuavad 5 4 Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab Klubi juhatus vähemalt seitse 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist kirjaliku teate näidates ära üldkoosoleku toimumise aja koha ja päevakorra või saadab igale Klubi liikmele üks 1 nädal enne üldkoosoleku toimumist vastavasisulise kirjaliku teate 5 5 Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt üle poole 50 Klubi liikmetest 5 6 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud kui selle poolt on vähemalt üle poole 50 koosolekul osalenud Klubi liikmetest või nende esindajatest ja Klubi põhikiri või seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet 5 7 Klubi põhikirja muutmiseks on vajalik 2 3 liikmete häälteenamus ja eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi Klubi liikmete nõusolek 5 8 Üldkoosolekul on õigus juhatus tagasi kutsuda ja tema asemele määrata uus juhatus Juhatuse tagasikutsumise otsus on vastu võetud kui selle poolt hääletab üle 3 4 koosolekul osalenud liikmetest 6 Vahendid vara ja aruandlus 6 1 Klubi vahendid ja vara moodustavad 6 1 1 Sisseastumise ja liikmemaks 6 1 2 Füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest 6 1 3 Toetustest kohaliku omavalitsuse eelarvest 6 1 4 Riiklikest toetustest või toetustest fondidest ja sihtasutustest 6 1 5 Klubi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldavatelt üritustelt 6 1 6 Sponsor ja reklaamlepingutest loteriidest ja ennustusvõistlustest 6 1 7

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/sport/spordiklubi-pohikiri.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Koolitused
  Teenused Eeskirjad ja korrad Hoolekandeasutused Terviseprofiil Haridus kultuur ja sport Ametnikud Noorsootöö Aste põhikool Aste lasteaed Mõmmik Raamatukogud Rahvamajad Kirikud ja kogudused Muuseumid Kultuurikalender Seltsid Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Keskkond Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/sport/koolitused.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Toimunud vallasisesed võistlused
  võistlused Print Email Kaarma valla lahtised meistrivõistlused jääraja sõidus 08 02 2014 Upal Naised 1 sõit 2 sõit Kokku 1 Karoliina Kermik 03 31 65 03 26 70 06 58 35 2 Maria Trave 03 34 53 03 53 16 07 27 69 3 Kristiina Lehtjärv 04 23 09 04 01 66 08 24 75 4 Kerli Mets 05 45 44 04 05 53 09 50 97 Meeste tagasillaveoga autod 1 Tanel Tuuling 03 40 66 00 03 31 44 07 12 10 2 Jaanis Sillart 03 35 46 00 03 36 73 07 12 19 3 Neeme Virveste 03 48 13 00 03 34 37 07 22 50 4 Daniel Ling 04 10 56 00 03 46 63 07 57 19 Meeste esisillaveoga autod 1 Sander Kermik 00 03 26 06 03 24 32 06 50 38 2 Jarko Lepp 00 03 31 21 03 20 42 06 51 63 3 Magnus Lepp 00 03 35 66 03 21 43 06 57 09 4 Aivar Tuuling 00 03 33 62 03 25 53 06 59 15 5 Kalvi Trei 00 03 40 97 03 27 56 07 08 53 6 Janek Vaht 00 03 56 41 03 45 57

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/sport/toimunud-vallasisesed-voistlused.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Toimunud maakonna võistlused
  29 väikeste valdade 4 10 Kihelkonna vald 25 väikeste valdade 5 11 Muhu vald 24 12 Pöide vald 12 väikeste valdade 6 Salme Spordihoones 29 03 2014 Saalijalgpall 1 Lümanda vald 17 2 Salme vald 15 3 Leisi vald 14 4 Kaarma vald 13 5 Kärla vald 12 6 Mustjala vald 11 Kaarma valla mängijad Mihkel Alamaa Meigo Kaare Gunari Kuris Mart Maripuu Rego Rüütel Ando Siim Leisi Gümnaasium 21 03 2014 Omavalitsuste spordipäev 1 Kaarma vald 17 2 Kärla vald 17 3 Pihtla vald 17 4 Leisi vald 17 5 Valjala vald 17 6 Salma vald 12 7 Mustjala vald 12 8 Lümanda vald 12 9 Pöide vald 12 Kaarma valla omavlitsuse töötajad kes osalesid Merle Mai Pähkla Hoolekodu juhataja Katrin Sagur valla keskkonna peaspetsialist Boris Lehtjärv valla volikogu liige Tauno Klütsnik valla volikogu liige Tarvo Pihlas valla volikogu liige Maidu Varik valla volikogu liige Neeme Virveste valla volikogu liige Mustjala Spordihoones 15 03 2014 Kabe 1 Salme vald 17 2 Kärla vald 15 3 Mustjala vald 14 4 Kaarma vald 13 5 Leisi vald 12 Kaarma valla mängijad Milde Burkova Tarvo Pihlas Maidu Varik Ülle Rahula Sangpomm 1 Kaarma vald 17 2 Mustjala vald 15 3 Leisi vald 14 4 Kärla vald 13 5 Salme vald 12 Kaarma valla jõumehed Gabriel Alesmaa Ago Kokk Kalver Kukk Ivar Mai Mairo Mändla Tamo Mändla Ahti Raasuke Trobert Truumees Kärla Spordihoones finaal Kuressaare Spordihoones 27 28 12 2013a Punkte 1 Leisi vald 17 2 Salme vald 15 3 Kihelkonna vald 14 4 Kaarma vald 13 5 6 Kärla vald 11 5 5 6 Pihtla vald 11 5 Kaarma valla mängijad Taavi Ilmjärv Andrus Naulainen Marko Saar Janno Sklennik Janno Piht Jaanar Vares Markkus Aru Joonas Jõgi Jüri Saar Koroona Orissaare Spordihoones 11 01 2014 Punkte 1 Laimjala vald 17 2 Kaarma

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/sport/toimunud-maakonna-voistlused.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Üldinfo
  Kaarma vald Print Tere tulemast Kaarma valla kodulehele Kodulehelt leiate palju erinevat ametlikku informatsiooni valla ja valla juhtimise kohta Head kasutamist Kaarma Vallavalitsus

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald
  Email this link to a friend Close Window Email to Sender Your Email Subject Send Cancel

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=lucid2&link=f2bcac69c3c989b6fffd923822b2917437a5cf3d (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Üldinfo
  kogudused Muuseumid Kultuurikalender Seltsid Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Keskkond Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Ühinemine Ühinenud Lääne Saare

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php (2016-02-18)
  Open archived version from archive