archive-ee.com » EE » K » KAARMA.EE

Total: 428

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kaarma Vald - Vallavalitsuse info 10.07.2014
  le vee ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks Kudjape aleviku Lahevere maaüksusele Kinnitati projekteerimistingimused Javicar OÜ le viilhalli ja lahtise veehoidla projekteerimiseks Sikassaare külas Lembitu kinnistule isikule elamu projekteerimiseks Pähkla külas Margu kinnistul isikule kuuri ja sauna projekteerimiseks Laheküla külas Jõekääru kinnistule Kirjalik nõusolek anti kirjalik nõusolek isikule abihoone ehitamiseks Laheküla küla Pihlapuu maaüksusele Sundvalduse seadmine seati tähtajata sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Kaarma vallas Keskranna külas Männikääru teel asuvatele kinnistutele kohustusega taluda koormataval

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/410-vallavalitsuse-info-10-07-2014.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Kaarma Vald - Vallavalitsuse info 01.07.2014
  Mõmmik Raamatukogud Rahvamajad Kirikud ja kogudused Muuseumid Kultuurikalender Seltsid Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Keskkond Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Kontakt Operatiivkontaktid Uudised ja teated Vallaleht Abruka transport Kalender Bussitransport Tutvustus ja ajalugu Otsing Blanketid Statistika Uuringud Ühinemine Vallavalitsuse info 01 07 2014 Print Email Maaküsimused määrati Kudjape aleviku Kaseriisika katastriüksuse jagamisel tekkivatele kahele katastriüksusele lähiaadressid ja sihtotstarbed Sotsiaaltoetused nõustuti sotsiaaltoetuste maksmisega 20 le toimetulekuraskustes olevale ja vähekindlustatud perele rehabilitatsioonitoetuse vahendite eraldamisega 7 le isikule ning puuetega inimeste täiendava toetuse maksmisega 21 le isikule Ehitusküsimused Kinnitati projekteerimistingimused koolihoone rekonstrueerimiseks Nõmme külas Kaarma põhikooli kinnistul Kasutusload väljastati kasutusluba isikule reoveemahutite kasutamiseks Laoküla külas Riidu mü Kirjalikud nõusolekud anti kirjalik nõusolek isikule reoveekohtkäitluse rajatise rajamiseks Pähkla küla Oolu maaüksusele Hajaasustuse programmi heakskiitmine kiideti heaks Laoküla külas Riidu maaüksusele reoveekogumismahuti paigaldamise projekti lõpparuanne ja maksetingimused Reklaami paigaldamise nõusoleku andmine anti nõusolek LVM Kinnisvara OÜ le välireklaami paigaldamiseks Kudjape aleviku Kummeli põik 2

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/409-vallavalitsuse-info-01-07-2014.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Vallavalitsuse info 19.06.2014
  Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Kontakt Operatiivkontaktid Uudised ja teated Vallaleht Abruka transport Kalender Bussitransport Tutvustus ja ajalugu Otsing Blanketid Statistika Uuringud Ühinemine Vallavalitsuse info 19 06 2014 Print Email Vallavalitsuse materjalid 19 06 vallavalitsuse istung Ehitusküsimused Kinnitati projekteerimistingimused isikule elamu rekonstrueerimiseks Muratsi külas Kiviranna kinnistul isikule hoonete rekonstrueerimiseks ja uue abihoone projekteerimiseks Kaubi külas Metsa kinnistul isikule elamu projekteerimiseks Meedla külas Välja kinnistul Eesti Energia Võrguehitus AS le elektrimaakaabli ja kilbi projekteerimiseks Muratsi külas Kalde tee 2 kinnistul Kasutusload väljastati kasutusluba Kaarma Valla Arengu Sihtasutusele klubi kasutamiseks Eikla külas väljastati kasutusluba Elektrilevi OÜ le elektri võrguühenduse kasutamiseks Vaivere külas Metsatuka katastriüksusel Kirjalikud nõusolekud anti kirjalik nõusolek isikule puurkaevu rajamiseks Pähkla küla Saare maaüksusele anti kirjalik nõusolek OÜ Actacus puurkaevu rajamiseks Pähkla küla Maripuu maaüksusele anti kirjalik nõusolek isikule puurkaevu rajamiseks Laadjala küla Sepa maaüksusele Maaküsimused määrati Kellamäe küla Piibe katastriüksuse jagamisel tekkivatele kahele katastriüksusele lähiaadressid ja sihtotstarbed määrati katastriüksuse lähiaadress Külakeskuse Eikla külas määrati Mändjala küla Päikseranna katastriüksuse sihtotstarbeks ärimaa Hajaasustuse programmi heakskiitmine kiideti heaks Kaarma külas Kaarli kinnistule puurkaevu rajamise pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamise ja joogivee torustiku rajamise projekti

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/407-vallavalitsuse-info-19-06-2014.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Hajaasustuse programm 2014. aasta
  Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Kontakt Operatiivkontaktid Uudised ja teated Vallaleht Abruka transport Kalender Bussitransport Tutvustus ja ajalugu Otsing Blanketid Statistika Uuringud Ühinemine Hajaasustuse programm 2014 aasta Print Email Käesoleva aasta hajaasustuse programmi taotlusvoor avatakse 1 augustil 2014 taotluste esitamise tähtaeg on 30 September 2014 Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide kanalisatsioonisüsteemide juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot Riigi ning kohaliku omavalitsuse maksimaalne panus on 66 67 ning taotleja omaosalus vähemalt 33 33 projekti abikõlblikest kuludest Toetus on võimalik taotleda programmist üks kord ning projektide elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud Korterelamute puhul toetatakse investeeringuid juhul kui vähemalt 50 korterelamus alaliselt elavatest leibkondadest vastavad all toodud nõuetele Toetust saavad taotleda füüsilised isikud kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele taotleja alaline elukoht on valla hajaasustusega piirkonnas asuv majapidamine millele projektiga toetust taotletakse taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1 jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine millele projektiga toetust taotletakse taotleja leibkonda kuulub

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/399-hajaasustuse-programm-2014-aasta.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Ilmus ühinemisteemaline erileht
  Ametnikud Noorsootöö Aste põhikool Aste lasteaed Mõmmik Raamatukogud Rahvamajad Kirikud ja kogudused Muuseumid Kultuurikalender Seltsid Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Keskkond Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/395-ilmus-uehinemisteemaline-erileht.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Vallavalitsuse info 01.07.2014
  Kinnitati projekteerimistingimused koolihoone rekonstrueerimiseks Nõmme külas Kaarma põhikooli kinnistul Kasutusload väljastati kasutusluba isikule reoveemahutite kasutamiseks Laoküla külas Riidu mü Kirjalikud nõusolekud anti kirjalik nõusolek isikule reoveekohtkäitluse rajatise rajamiseks Pähkla küla Oolu maaüksusele Hajaasustuse programmi heakskiitmine kiideti heaks Laoküla külas Riidu maaüksusele reoveekogumismahuti paigaldamise projekti lõpparuanne ja maksetingimused Reklaami paigaldamise nõusoleku andmine anti nõusolek LVM Kinnisvara OÜ le välireklaami paigaldamiseks Kudjape aleviku Kummeli põik 2 kinnistule kuni 1 juulini 2016 Korraldatud

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/409-vallavalitsuse-info-01-07-2014.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Vallavalitsuse info 19.06.2014
  OÜ Actacus puurkaevu rajamiseks Pähkla küla Maripuu maaüksusele anti kirjalik nõusolek isikule puurkaevu rajamiseks Laadjala küla Sepa maaüksusele Maaküsimused määrati Kellamäe küla Piibe katastriüksuse jagamisel tekkivatele kahele katastriüksusele lähiaadressid ja sihtotstarbed määrati katastriüksuse lähiaadress Külakeskuse Eikla külas määrati Mändjala küla Päikseranna katastriüksuse sihtotstarbeks ärimaa Hajaasustuse programmi heakskiitmine kiideti heaks Kaarma külas Kaarli kinnistule puurkaevu rajamise pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamise ja joogivee torustiku rajamise projekti aruanne ning kinnitati selle kogumaksumus ja

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/407-vallavalitsuse-info-19-06-2014.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Hajaasustuse programm 2014. aasta
  Korterelamute puhul toetatakse investeeringuid juhul kui vähemalt 50 korterelamus alaliselt elavatest leibkondadest vastavad all toodud nõuetele Toetust saavad taotleda füüsilised isikud kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele taotleja alaline elukoht on valla hajaasustusega piirkonnas asuv majapidamine millele projektiga toetust taotletakse taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1 jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine millele projektiga toetust taotletakse taotleja leibkonda kuulub vähemalt üks taotluse esitamise hetke seisuga

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/399-hajaasustuse-programm-2014-aasta.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive