archive-ee.com » EE » K » KAARMA.EE

Total: 428

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kaarma Vald - Kaarma XIII öölaulupidu
  ja korrad Hoolekandeasutused Terviseprofiil Haridus kultuur ja sport Ametnikud Noorsootöö Aste põhikool Aste lasteaed Mõmmik Raamatukogud Rahvamajad Kirikud ja kogudused Muuseumid Kultuurikalender Seltsid Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Keskkond Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/416-kaarma-xiii-oeoelaulupidu.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Majandustegevuse register uueneb
  ja ajalugu Otsing Blanketid Statistika Uuringud Ühinemine Majandustegevuse register uueneb Print Email Alates 1 juulist on aadressilmtr mkm eekasutusel uuenenud majandustegevuse register MTR 1 juulist algab andmete ülekandmine uuendatud MTRi ning kuni 4 juulini on võimalik otsida andmeid ainult kehtivate registreeringute ja tegevuslubade kohta Alates 5 juulist töötab register taas täisfunktsionaalsusega Uus MTR koondab ühte kohta senisest enam erinõuetega tegevusalasid ning muudab ettevõtjate tausta kontrollimise lihtsamaks nii teistele ettevõtjatele tarbijatele kui ka järelevalveasutustele MTRi uuendused on seotudmajandustegevuse seadustiku üldosa seadusekehtimahakkamisega 1 juulist 2014 Sisulised uuendused MTRis Uuenenud MTRis on võrreldes praegusega mitmeid sisulisi uuendusi Lisaks infole tegevuslubade ja majandustegevusteadete kohta hakkab uuenenud MTR sisaldama kõikidele ettevõtjatele tehtud ettekirjutusi ja keelde See teeb konkreetse ettevõtja tausta kontrollimise tarbijatele äripartneritele ja järelevalveasutustele lihtsamaks 1 juulist on tegutsemiseks luba vajavaid ettevõtlusvaldkondi senisest vähem Mõnes valdkonnas kaob vajadus oma tegevus MTRis registreerida mõnes valdkonnas asendub see teavitamiskohustusega Paljud valdkonnad kus seni oli vajalik luba või registreering lähevad nö vaba majandustegevuse alla ehk neis tegutsemiseks ei ole eraldi luba või teatamist vaja Kõigi praeguses MTRis registreeritud ettevõtjate olemasolevad andmed kantakse uuenenud registrisse automaatselt üle ja ettevõtjatel ei ole vaja 1 juulil registris lisatoiminguid teha Ettevõtjad kellel registris olemise kohustus kaob kustutatakse sealt automaatselt Täiendavaid andmeid peavad registrile esitama finantsteenuse valdkonnas tegutsevad ettevõtjad sest selle valdkonna senised registreeringud muutuvad tegevuslubadeks Neil on selleks aega 120 päeva Uued teatamiskohustusega tegevusalad on biotsiidi ja hambavalgendustoodete hulgimüük pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste demonstreerimine Et nendel tegevusaladel alates 1 juulist tegutseda tuleb esitada registrile majandustegevusteade Tegevusloa kohustusega tegevusalad on alates juulist ka väärismetalltoodete kokkuostmine ja hulgimüük finantseerimisasutusena tegutsemine valuutavahetusteenuse osutamine alternatiivsete maksevahendite teenuse osutamine usaldusfondide ja äriühingute teenuse osutamine pandimajateenuse osutamine ning vedelkütuse müük eksport import ja hoiustamine Need tegevusalad olid seni registreeringukohustusega tegevusalad MTRis ei pean enam teatama ega luba taotlema kaevandamisseaduses ja kaubandustegevuse seaduses nimetatud

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/415-majandustegevuse-register-uueneb.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Vallavalitsuse info 23.07.2014
  Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Kontakt Operatiivkontaktid Uudised ja teated Vallaleht Abruka transport Kalender Bussitransport Tutvustus ja ajalugu Otsing Blanketid Statistika Uuringud Ühinemine Vallavalitsuse info 23 07 2014 Print Email Vallavalitsuse materjalid 23 07 2014 vallavalitsuse istung Ehitusküsimused Kasutusload väljastati kasutusluba isikule puurkaevu kasutamiseks Kanarbiku mü Keskranna külas väljastati kasutusluba isikule elamu kasutamiseks Leebe mü Mändjala külas väljastati kasutusluba OÜ le Smidt Metall tootmishoone kasutamiseks Eikla külas väljastati kasutusluba isikule elamu kasutamiseks Leenu mü Upa külas Projekteerimistingimuste kinnitamine isikule elamu ja abihoone projekteerimiseks Taavi mü Kaarmise külas isikule elamu ja abihoonete projekteerimiseks Vabadiku mü Mullutu külas Ehitusload isikule elamu laiendamiseks Uue Elu mü Ansi külas Elektrilevi OÜ le võrguühenduse ehitamiseks Kotka tööstushoonele Meedla külas isikule elamu ehitamiseks Kalde tee 2 Muratsi külas Kirjalikud nõusolekud isikule aiapaviljoni ehitamiseks Aidaelamu mü Koidula külas isikule abihoone ehitamiseks Eliste tee 2 Praakli külas isikule puurkaevu rajamiseks Väljaääre mü Pärni küla Hajaasustuse programmi heakskiitmine kiideti heaks Keskranna külas Mustika talu puurkaevu rajamise ja joogiveega varustamise projekti aruanne ning kinnitati selle maksumus ja maksetingimused Maaküsimused määrati Laheküla küla Kahu katastriüksuse jagamisel tekkivatele kahele katastriüksusele lähiaadressid ja sihtotstarbed Nõuetest loobumine loobuti kahest lootusetust nõudest ja lubati rahandusosakonnal need bilansist

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/414-vallavalitsuse-info-23-07-2014.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Kaarma valla uueks jäätmevedajaks on alates 1. septembrist AS Ragn-Sells
  augustil 2014 kehtivuse OÜ ga Prügimees sõlmitud prügiveoteenuse lepingud AS Ragn Sells võtab enne vedude alustamist kõikide jäätmevaldajatega kirjalikult ühendust AS Ragn Sells saadab jäätmevaldajatele kahes eksemplaris jäätmeveolepingu lepingu lisa hinnakirja ning veograafiku Uue vedajaga sõlmitakse uued lepingud Kindlasti tuleks kontrollida saadetavates dokumentides andmete õigsust ja vajadusel puuduolev info lisada parandada Trükitähtedega täidetult tuleks üks eksemplar lepingust ja lepingu lisast tagastada aadressile Pikk 30 Kuressaare või saata digitaalselt This email address is being protected from spambots You need JavaScript enabled to view it Jäätmeveo sagedus Jäätmevedu Kaarma vallas toimub vastavalt Kaarma valla jäätmehoolduseeskirjale Korraldatud jäätmeveoga liitumine on kohustuslik kõikidele olmejäätmete valdajatele Oluline on teada et Kaarma valla tiheasustuse piirkondades k a korterelamud Aste alevikus Kudjapel Nasval ning korterelamupiirkondades Aste Eikla Põlluküla Pähkla külas on jäätmete tühjendamissagedus minimaalselt üks kord 4 nädala jooksul Hajaasustuspiirkondades on minimaalne tühjendussagedus üks kord 12 nädala jooksul mis kehtib kuni 240 l mahutite puhul ning tingimusel et väikeelamutes on korraldatud oma biolagunevate jäätmete kompostimine ning mahutisse ei panda biolagunevaid jäätmeid Tühjalt seisvate hoonestatud kinnistute omanikud peaksid esitama vallale prügiveost vabastamise taotluse vastasel juhul hakkab AS Rang Sells kinnistule teenust pakkuma Jäätmevedajal on õigus tühivedude eest arveid saata Segaduste vältimiseks on soovitatav vabastus taotleda enne 1 septembrit Vabastus antakse maksimaalselt 1 aastaks Konteinerid OÜ Prügimees viib temalt renditud konteinerid kliendi juurest ära tasuta kuid soovi korral võib jätkata olemasolevate konteinerite rentimist AS Ragn Sells paigaldab temalt renditud või ostetud konteinerid kuni novembri lõpuni tasuta Konteinerite rendi ja müügihinnad ning lisateenuse hinnad saadab AS Ragn Sells jäätmevaldajatele kirjalikult elektroonselt on hinnakiri kättesaadav Kaarma valla kodulehel Oluline informatsioon Seoses uue vedajaga tasub edaspidi rohkem tähelepanu pöörata biojäätmete ja vanapaberi liigiti kogumisele kuna uus vedaja hakkab neid ära vedama tasuta Võimalik on tellida 600 l pakendikonteiner mille tühjendus on hinnakirja alusel 3 84 EUR Seda võimalust tasub kaaluda eriti kortermajadepuhul

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/413-kaarma-valla-uueks-jaeaetmevedajaks-on-alates-1-septembrist-as-ragn-sells.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Majandustegevuse register uueneb
  1 juulist on tegutsemiseks luba vajavaid ettevõtlusvaldkondi senisest vähem Mõnes valdkonnas kaob vajadus oma tegevus MTRis registreerida mõnes valdkonnas asendub see teavitamiskohustusega Paljud valdkonnad kus seni oli vajalik luba või registreering lähevad nö vaba majandustegevuse alla ehk neis tegutsemiseks ei ole eraldi luba või teatamist vaja Kõigi praeguses MTRis registreeritud ettevõtjate olemasolevad andmed kantakse uuenenud registrisse automaatselt üle ja ettevõtjatel ei ole vaja 1 juulil registris lisatoiminguid teha Ettevõtjad kellel registris olemise kohustus kaob kustutatakse sealt automaatselt Täiendavaid andmeid peavad registrile esitama finantsteenuse valdkonnas tegutsevad ettevõtjad sest selle valdkonna senised registreeringud muutuvad tegevuslubadeks Neil on selleks aega 120 päeva Uued teatamiskohustusega tegevusalad on biotsiidi ja hambavalgendustoodete hulgimüük pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste demonstreerimine Et nendel tegevusaladel alates 1 juulist tegutseda tuleb esitada registrile majandustegevusteade Tegevusloa kohustusega tegevusalad on alates juulist ka väärismetalltoodete kokkuostmine ja hulgimüük finantseerimisasutusena tegutsemine valuutavahetusteenuse osutamine alternatiivsete maksevahendite teenuse osutamine usaldusfondide ja äriühingute teenuse osutamine pandimajateenuse osutamine ning vedelkütuse müük eksport import ja hoiustamine Need tegevusalad olid seni registreeringukohustusega tegevusalad MTRis ei pean enam teatama ega luba taotlema kaevandamisseaduses ja kaubandustegevuse seaduses nimetatud tegevusaladel See tähendab et edaspidi reguleerivad neid valdkondi praegugi kehtivad nõuded Samuti on loobutud teatamiskohustusest majutusasutusena tegutsemise väärismetalltoodete jaemüügi ning väärismetalltoodete

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/415-majandustegevuse-register-uueneb.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Vallavalitsuse info 23.07.2014
  mü Koidula külas isikule abihoone ehitamiseks Eliste tee 2 Praakli külas isikule puurkaevu rajamiseks Väljaääre mü Pärni küla Hajaasustuse programmi heakskiitmine kiideti heaks Keskranna külas Mustika talu puurkaevu rajamise ja joogiveega varustamise projekti aruanne ning kinnitati selle maksumus ja maksetingimused Maaküsimused määrati Laheküla küla Kahu katastriüksuse jagamisel tekkivatele kahele katastriüksusele lähiaadressid ja sihtotstarbed Nõuetest loobumine loobuti kahest lootusetust nõudest ja lubati rahandusosakonnal need bilansist välja kanda Vaide läbivaatamine vaadati läbi

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/414-vallavalitsuse-info-23-07-2014.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Kaarma valla uueks jäätmevedajaks on alates 1. septembrist AS Ragn-Sells
  is being protected from spambots You need JavaScript enabled to view it Jäätmeveo sagedus Jäätmevedu Kaarma vallas toimub vastavalt Kaarma valla jäätmehoolduseeskirjale Korraldatud jäätmeveoga liitumine on kohustuslik kõikidele olmejäätmete valdajatele Oluline on teada et Kaarma valla tiheasustuse piirkondades k a korterelamud Aste alevikus Kudjapel Nasval ning korterelamupiirkondades Aste Eikla Põlluküla Pähkla külas on jäätmete tühjendamissagedus minimaalselt üks kord 4 nädala jooksul Hajaasustuspiirkondades on minimaalne tühjendussagedus üks kord 12 nädala jooksul mis kehtib kuni 240 l mahutite puhul ning tingimusel et väikeelamutes on korraldatud oma biolagunevate jäätmete kompostimine ning mahutisse ei panda biolagunevaid jäätmeid Tühjalt seisvate hoonestatud kinnistute omanikud peaksid esitama vallale prügiveost vabastamise taotluse vastasel juhul hakkab AS Rang Sells kinnistule teenust pakkuma Jäätmevedajal on õigus tühivedude eest arveid saata Segaduste vältimiseks on soovitatav vabastus taotleda enne 1 septembrit Vabastus antakse maksimaalselt 1 aastaks Konteinerid OÜ Prügimees viib temalt renditud konteinerid kliendi juurest ära tasuta kuid soovi korral võib jätkata olemasolevate konteinerite rentimist AS Ragn Sells paigaldab temalt renditud või ostetud konteinerid kuni novembri lõpuni tasuta Konteinerite rendi ja müügihinnad ning lisateenuse hinnad saadab AS Ragn Sells jäätmevaldajatele kirjalikult elektroonselt on hinnakiri kättesaadav Kaarma valla kodulehel Oluline informatsioon Seoses uue vedajaga tasub edaspidi rohkem tähelepanu pöörata biojäätmete ja vanapaberi liigiti kogumisele kuna uus vedaja hakkab neid ära vedama tasuta Võimalik on tellida 600 l pakendikonteiner mille tühjendus on hinnakirja alusel 3 84 EUR Seda võimalust tasub kaaluda eriti kortermajadepuhul kuna pakendijäätmete äravedu on soodsam kui olmejäätmete vedu ning korraliku sorteerimise puhul on võimalik kasutusele võtta väiksemad segaolemjäätmete konteinerid mis on suurtest märksa soodsamad Kindlasti tuleks konteinerisuurused üle vaadata kõikidel jäätmevaldajatel kuna uus vedaga veab jäätmeid graafiku alusel ning varasemast harjutud vedu tellimisel ei toimu Tellimusveod toimuvad vaid juhul kui soovitakse tihedamat tühjendust kui graafik ette näeb Jäätmemahutil peab olema kiri või märgistus jäätmete tekkekoha kohta kinnistu aadress Jäätmed peavad olema

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/413-kaarma-valla-uueks-jaeaetmevedajaks-on-alates-1-septembrist-as-ragn-sells.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Vallavalitsuse info 10.07.2014
  lasteaed Mõmmik Raamatukogud Rahvamajad Kirikud ja kogudused Muuseumid Kultuurikalender Seltsid Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Keskkond Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Kontakt Operatiivkontaktid Uudised ja teated Vallaleht Abruka transport Kalender Bussitransport Tutvustus ja ajalugu Otsing Blanketid Statistika Uuringud Ühinemine Vallavalitsuse info 10 07 2014 Print Email Ehitusküsimused Ehituslubade andmine isikule abihoone ehitamiseks Keskranna küla Mustika maaüksusele isikule elamu ehitamiseks Nasva aleviku Tiigi tn 15a kinnistule Elektrilevi OÜ le elektri liitumisühenduse ehitamiseks Muratsi külas isikule abihoone ehitamiseks Nasva aleviku Ülejõe tn 19 kinnistule LVM Kinnisvara OÜ le vee ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks Kudjape aleviku Lahevere maaüksusele Kinnitati projekteerimistingimused Javicar OÜ le viilhalli ja lahtise veehoidla projekteerimiseks Sikassaare külas Lembitu kinnistule isikule elamu projekteerimiseks Pähkla külas Margu kinnistul isikule kuuri ja sauna projekteerimiseks Laheküla külas Jõekääru kinnistule Kirjalik nõusolek anti kirjalik nõusolek isikule abihoone ehitamiseks Laheküla küla Pihlapuu maaüksusele Sundvalduse seadmine seati tähtajata sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Kaarma vallas Keskranna külas Männikääru

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/410-vallavalitsuse-info-10-07-2014.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive •