archive-ee.com » EE » K » KAARMA.EE

Total: 428

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kaarma Vald - Korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmine Kuressaare linnas ja Kaarma vallas - Hankeleping
  Haridus kultuur ja sport Ametnikud Noorsootöö Aste põhikool Aste lasteaed Mõmmik Raamatukogud Rahvamajad Kirikud ja kogudused Muuseumid Kultuurikalender Seltsid Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Keskkond Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/426-korraldatud-jaeaetmeveo-teenuse-osutaja-leidmine-kuressaare-linnas-ja-kaarma-vallas-hankeleping.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Kaarma Vald - Vallavalitsuse materjalid (08.08.2014 vallavalitsuse istung)
  korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Kontakt Operatiivkontaktid Uudised ja teated Vallaleht Abruka transport Kalender Bussitransport Tutvustus ja ajalugu Otsing Blanketid Statistika Uuringud Ühinemine Vallavalitsuse materjalid 08 08 2014 vallavalitsuse istung Print Email Ehitusküsimused Kirjalik nõusolek anti kirjalik nõusolek isikule aiamaja ehitamiseks Keskranna

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/424-vallavalitsuse-materjalid-08-08-2014-vallavalitsuse-istung.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Uus jäätmekava koostamisel
  koostamist Kaarma valla jäätmehooldust arendatakse kõnealuse jäätmekava alusel Uus jäätmekava kehtib aastani 2020 Kohaliku omavalitsuse jäätmekava aluseks on riigi jäätmekava Kui senini oli põhirõhk jäätmete ladestamise vähendamisel ja nende taaskasutamisel siis uus kava keskendub enam jäätmetekke vähendamisele Seoses sellega kutsume Kaarma valla elanikke külavanemaid korterühistute ja ettevõtete esindajaid üles tõstatama jäätmealaseid probleeme Kaarma vallas ja tegema ettepanekuid nende lahendamiseks Info ja ettepanekud palume saata This email address is being protected

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/430-uus-jaeaetmekava-koostamisel.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Vallavalitsuse materjalid ( 28.august 2014)
  Kirjalikud nõusolekud Heli Alasele olemasoleva hoone tehnosüsteemi muutmiseks Nasva alevikus Aili Porilale septiku ja filterväljaku ehitamiseks Laheküla külas Projekteerimistingimused Elamu ehitamiseks Tamsalu küla Välja kinnistul Puiduladustamisplatsi ehitamiseks Ringtee 2 Sikassaare külas Elamu ja abihoonete ehitamiseks Muratsi küla Rannamäe kinnistul Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine Jalaka II detailplaneering Laheküla külas Planeeringuala ca 2 ha Kasutusload Elektrilevile OÜ Aiandi alajaama fiidri F1 Kodu põik ja Kodu tee maakaabelliini jaotus ja liitumiskapide

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/429-vallavalitsuse-materjalid-28-august-2014.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmine Kuressaare linnas ja Kaarma vallas - Hankeleping
  Korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmine Kuressaare linnas ja Kaarma vallas Hankeleping Print Hankeleping

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/426-korraldatud-jaeaetmeveo-teenuse-osutaja-leidmine-kuressaare-linnas-ja-kaarma-vallas-hankeleping.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Vallavalitsuse materjalid (08.08.2014 vallavalitsuse istung)
  Samblanuka maaüksusele Projekteerimistingimused kinnitati projekteerimistingimused 0 4 kV elektrimaakaabelliini ja kilbi projekteerimiseks Kuuse tee 6 Laheküla külas Kasutusload väljastati kasutusluba elektri võrguühenduse kasutamiseks Sikametsa tee 1 Lilbi külas väljastati kasutusluba Utiili alajaama fiidri F1 kasutamiseks Nasva alevikus Ehitusluba anti ehitusluba Elektrilevi OÜ le Kotka tööstushoone elektri võrguühenduse ehitamiseks Meedla külas Reklaami paigaldamise nõusoleku andmine anti nõusolek Domus Kinnisvara Vahendus OÜ le välireklaami paigaldamiseks Upa küla Villemi kinnistule kuni 4 augustini

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/424-vallavalitsuse-materjalid-08-08-2014-vallavalitsuse-istung.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Korduma kipuvad küsimused uue prügiveokorra kohta
  pandud on AS Ragn Sellsil õigus küsida tühisõidutasu Ma ei ole teavitust ega lepingut saanud AS Ragn Sells saatis Kaarma valla elanikele graafiku leping lepingu lisa ning tüüptingimused Juhul kui mingil põhjusel ei ole paberid kõikidele jäätmevaldajateni jõudnud tasuks AS Ragn Sells iga ise ühendust võtta alltoodud kontaktidel Kas võin jätkata jäätmekäitlusteenuse ostmist osaühingust Prügimees OÜ Prügimees puudub õigus Kaarma valla territooriumil vedada nii eraisikute kui ka ettevõtete segaolmejäätmeid biolagunevaid jäätmeid ja vanapaberit Uue hanke tulemusel on veoõigus antud Ragn Sellsile Korraldatud jäätmeveo raames veetavate jäätmeliikide osas vana vedaja kliendiks jääda ei saa küll aga on OÜ Prügimehel õigus vedada muid jäätmeliike rentida konteinereid ning pakkuda muid lisateenuseid Kuidas täpsemalt peab konteiner tühjenduspäeval olema paigutatud Kaarma valla korraldatud jäätmeveo rakendamise tingimustes ja korras on sätestatud et jäätmemahuti transport 20m ulatuses jäätmeveokini on tasuta Siiski peab jäätmevaldaja paigutama konteineri jäätmeveoki peatumispaigale võimalikult lähedale ja nähtavale kohale Kui konteiner asub kaugemal on jäätmevedajal õigus lisateenuste hinnakirja alusel esitada arve Tüüptingimustes on välja toodud jäätmeveoki manööverdamisruum 20m Siinkohal on mõeldud suurte metallkonteinerite tühjendamiseks vajalikku manööverdamisruumi Juhul kui eelmise vedaja autod pääsesid konteineri lähedale ning lisamanööverdamisruum vajalik ei olnud pääseb konteinerile ligidale ka uus vedaja Konteiner tuleb asetada hiljemalt kella 6 00 aia taha jäätmeveokiga läbitava sõidutee äärde Konteiner ei tohiks olla ületäitunud see tähendab kaan peaks olema vabalt suletav Mida teha siis kui tühjendusgraafik ei sobi ja tahan jätkata tellimusvedudega Jäätmeseadusest ning Kaarma valla korraldatud jäätmeveo rakendamise tingimused ja korrast tulenevalt tuleb segaolemjäätmete mahuteid minimaalselt tühjendada hajaasustusalal kord 12 nädala tagant ning tiheasustusalal kord 4 nädala tagant Harvemat tühjendussagedust ehk tellimusel vedusid ei ole jäätmeseadusest tulenevalt lubatud pakkuda küll aga tihedamat Juhul kui AS Ragn Sellsi poolt pakutud vedude graafik ei sobi tuleks pöörduda allpool välja toodud kontaktile Kas mulle esitatakse talvel tühisõiduarve kui teed on lahti lükkamata ja jäätmeveok ei pääse minu konteinerile ligi Juhul kui talvel on teed lahti lükkamata ei ole jäätmeveokil võimalik valla teedel liikuda ning seetõttu tühisõidu eest arvet esitada ei saa Ettevõte sõnul ei ole nad samuti huvitatud hange kinnijäämisest ning alustavad tühjendusi hilisemal kellaajal et pääseda jäätmevaldajateni Küll aga tuleks jäätmevaldajal teha kõik selleks et konteiner oleks õigel päeval ja kelleajal väljas ning lume lükkamise ajal ei jääks lumevalli taha Elan üksinda ja ei tekita palju jäätmeid kas ma saan taotleda prügiveo vabastust Kui elamus või suvilas elatakse aastaringselt siis ei ole vabastust võimalik taotleda Aastaringsed ja perioodilised vabastused väljastatakse vaid nendele hoonestatud kinnistutele kus ei elata või millel asuvat hoonet kasutatakse perioodiliselt Graafikujärgne vedu hakkab toimuma kõikide jäätmevaldajate puhul kindlasti tuleks üle vaadata konteineri suurus et leida sobivaim ja vajadusele vastav mahuti Minimaalne graafikujärgne jäätmete üleandmine toimub 50 l jäätmekotiga Jäätmekotiks võib kasutada ükskõik millist kilekotti mille maht ei ületa 50 l Jäätmeveo vabastuse saamiseks tuleb esitada avaldus Kaarma vallavalitsusele Sel aastal võtame vabastuse avaldusi vastu aastaringselt Kas võime kasutada naabriga kahepeale ühist mahutit Naabritel on võimalik kasutada ühismahutit selleks tuleks samuti teade saata vallavalitsusse Avaldusel peab olema toodud ühismahutit kasutavad jäätmevaldajate nimed kinnistute aadressid jäätmekäitluse eest vastutava isiku nimi ning ühismahuti asukoht Vastutav isik

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/423-korduma-kipuvad-kuesimused-uue-pruegiveokorra-kohta.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Korduma kipuvad küsimused uue prügiveokorra kohta
  manööverdamisruumi Juhul kui eelmise vedaja autod pääsesid konteineri lähedale ning lisamanööverdamisruum vajalik ei olnud pääseb konteinerile ligidale ka uus vedaja Konteiner tuleb asetada hiljemalt kella 6 00 aia taha jäätmeveokiga läbitava sõidutee äärde Konteiner ei tohiks olla ületäitunud see tähendab kaan peaks olema vabalt suletav Mida teha siis kui tühjendusgraafik ei sobi ja tahan jätkata tellimusvedudega Jäätmeseadusest ning Kaarma valla korraldatud jäätmeveo rakendamise tingimused ja korrast tulenevalt tuleb segaolemjäätmete mahuteid minimaalselt tühjendada hajaasustusalal kord 12 nädala tagant ning tiheasustusalal kord 4 nädala tagant Harvemat tühjendussagedust ehk tellimusel vedusid ei ole jäätmeseadusest tulenevalt lubatud pakkuda küll aga tihedamat Juhul kui AS Ragn Sellsi poolt pakutud vedude graafik ei sobi tuleks pöörduda allpool välja toodud kontaktile Kas mulle esitatakse talvel tühisõiduarve kui teed on lahti lükkamata ja jäätmeveok ei pääse minu konteinerile ligi Juhul kui talvel on teed lahti lükkamata ei ole jäätmeveokil võimalik valla teedel liikuda ning seetõttu tühisõidu eest arvet esitada ei saa Ettevõte sõnul ei ole nad samuti huvitatud hange kinnijäämisest ning alustavad tühjendusi hilisemal kellaajal et pääseda jäätmevaldajateni Küll aga tuleks jäätmevaldajal teha kõik selleks et konteiner oleks õigel päeval ja kelleajal väljas ning lume lükkamise ajal ei jääks lumevalli taha Elan üksinda ja ei tekita palju jäätmeid kas ma saan taotleda prügiveo vabastust Kui elamus või suvilas elatakse aastaringselt siis ei ole vabastust võimalik taotleda Aastaringsed ja perioodilised vabastused väljastatakse vaid nendele hoonestatud kinnistutele kus ei elata või millel asuvat hoonet kasutatakse perioodiliselt Graafikujärgne vedu hakkab toimuma kõikide jäätmevaldajate puhul kindlasti tuleks üle vaadata konteineri suurus et leida sobivaim ja vajadusele vastav mahuti Minimaalne graafikujärgne jäätmete üleandmine toimub 50 l jäätmekotiga Jäätmekotiks võib kasutada ükskõik millist kilekotti mille maht ei ületa 50 l Jäätmeveo vabastuse saamiseks tuleb esitada avaldus Kaarma vallavalitsusele Sel aastal võtame vabastuse avaldusi vastu aastaringselt Kas võime kasutada naabriga kahepeale ühist mahutit Naabritel on

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/423-korduma-kipuvad-kuesimused-uue-pruegiveokorra-kohta.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive •