archive-ee.com » EE » K » KAARMA.EE

Total: 428

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kaarma Vald - Vallavalitsuse materjalid (26.09.2014 vallavalitsuse istung)
  eraisikule elamu ehitamiseks Kõrtsisauna tee 24 Vaivere külas anti ehitusluba eraisikule elamu ehitamiseks Uuetamme maaüksusel Lilbi külas Projekteerimistingimuste kinnitamine tiigi projekteerimiseks eraisikule Rannamänni kinnistule Mändjala külas elamu laienduse projekteerimiseks eraisikule Männiku kinnistule Mändjala külas Kasutusloa andmine anti kasutusluba eraisikule puurkaevu kasutamiseks Änni maaüksusel Maleva külas anti kasutusluba eraisikule elamu kasutamiseks Paju maaüksusel Vaivere külas Hajaasustuse programmi aruande kinnitamine kinnitati projekti Änni majapidamise puurkaevu ehitamise ja seadmete soetamise lõpparuanne kinnitati projekti Kogumispaagi ost ja paigaldus Mulgu talu Asuküla küla lõpparuanne Detailplaneeringu algatamine algatati Upa küla Kustu detailplaneering Jäätmeveoga seotud avaldused vabastati esitatud avalduste alusel korraldatud jäätmeveost 3 eraisikut pikendati erandkorras jäätmeveo miinimumsagedust 2 eraisikul Detailplaneeringu vastuvõtmine võeti vastu Mändjala küla Aruniidi detailplaneering ja suunati avalikule väljapanekule Riigihanke korraldamine otsustati korraldada riigihange uue koolibussi ostmiseks Isikliku kasutusõiguse seadmine seati munitsipaalomandis olevale Ohaka külateele Mändajala külas isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks Katastriüksusele lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine määrati Muratsi küla Mereranna katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed Taotlused ja avaldused toetati MTÜ Randvere Külaseltsi Kadakane külaseltsidele ettenähtud vahenditest bussiekskursiooni kulude katmiseks nõustuti MTÜ Randvere Tööõppekeskusele vallale mittevajalike väikevahendite üleandmisega Kaarma spordimajast nõustuti MTÜ Muratsi Küla Selts omafinantseeringu katmisega KOP i esitatud projekti rahastamisel toetati Saaremaa Merekultuuri Seltsi Albert Uustulndi mälestusmärgi rajamiseks 1000 euroga

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/443-vv10092014.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Kaarma Vald - Lääne-Saare valla sümboolika leidmise konkurss
  Kärla Vallavalitsus korraldab 1 Kuulutada välja Kaarma valla Kärla valla ja Lümanda valla ühinemise teel moodustuva Lääne Saare valla sümboolika leidmise konkurss ajavahemikul 30 09 2014 20 10 2014 2 Kinnitada sümboolika leidmise konkursi komisjon järgmiste liikmetega 2 1 Kaarma valla esindaja Urmas Lehtsalu 2 2 Kärla valla esindaja Liis Lepik 2 3 Lümanda valla esindaja Jaanika Tiitson 2 4 Neli Disain OÜ esindaja Anne Olop 2 5 Saaremaa muuseumi

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/442-sumboolika.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Kontserdid "Sügisene päikesesära"
  Kontserdid Sügisene päikesesära Print

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/435-kontsert-suegisene-paeikesesaera.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Vallavalitsuse materjalid (10.09.2014 vallavalitsuse istung)
  ja Kudjape alevikus Ehitusloa ja kirjaliku nõusoleku andmine anti ehitusluba eraisikule tiigi rajamiseks Kalle maaüksusele Kiratsi külas anti kirjalik nõusolek eraisikule soojussüsteemi puuraukude rajamiseks Tinore Otsa maaüksusele Muratsi külas Kasutusloa andmine anti kasutusluba Saare Peekon OÜ le nuumafarmi kompleksi kasutamiseks Uduvere külas Projekteerimistingimuste kinnitamine uue raadiosidemasti projekteerimiseks Elisa Eesti AS le Väravavahi maaüksusele Sikassaare külas aiamaja laienduse projekteerimiseks eraisikule Porila kinnistule Laheküla külas elamu projekteerimiseks eraisikule Tooma kinnistule Vatsküla külas

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/434-vallavalitsuse-materjalid-10-09-2014-vallavalitsuse-istung.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Lääne- Saare Vallavolikogu 7. detsembri 2014 valimiste valimistoimingud ja tähtajad
  Aste põhikool Aste lasteaed Mõmmik Raamatukogud Rahvamajad Kirikud ja kogudused Muuseumid Kultuurikalender Seltsid Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Keskkond Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/432-laeaene-saare-vallavolikogu-7-detsembri-2014-valimiste-valimistoimingud-ja-taehtajad.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Lääne- Saare Vallavolikogu 7. detsembri 2014 valimiste valimistoimingud ja tähtajad
  Lääne Saare Vallavolikogu 7 detsembri 2014 valimiste valimistoimingud ja tähtajad Print Leiate lingilt http www kaarma ee files valimised Valimiste t C3 A4htajad pdf

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/432-laeaene-saare-vallavolikogu-7-detsembri-2014-valimiste-valimistoimingud-ja-taehtajad.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Uus jäätmekava koostamisel
  Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Kontakt Operatiivkontaktid Uudised ja teated Vallaleht Abruka transport Kalender Bussitransport Tutvustus ja ajalugu Otsing Blanketid Statistika Uuringud Ühinemine Uus jäätmekava koostamisel Print Email Kaarma vald Kuressaare linn Kärla vald ja Pihtla vald on alustanud ühise

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/430-uus-jaeaetmekava-koostamisel.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Vallavalitsuse materjalid ( 28.august 2014)
  Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Keskkond Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Kontakt Operatiivkontaktid Uudised ja teated Vallaleht Abruka transport Kalender Bussitransport Tutvustus ja ajalugu Otsing Blanketid Statistika Uuringud Ühinemine Vallavalitsuse materjalid 28 august 2014 Print Email Ehitusload Elektrilevi OÜ Kõlu alajaama fiidrite rekonstrueerimiseks Pähkla külas Arva alajaama nõuetekohasuse tagamiseks Kasti külas OÜ Merinvest tootmishoone ehitamiseks Mullutu külas Markus Raunale elamu rekonstrueerimiseks Muratsi külas Varje Metskülale elamu laiendamiseks Lilbi külas Erika Terasele elamu ehitamiseks Pargi tänav 4 Kudjape alevikus Ivo Krupšinile abihoone ehitamiseks Praakli külas Saarte Elektroservis OÜ Pähklimetsa tee tänavavalgustuse ehitamiseks Kudjape alevikus Kirjalikud nõusolekud Heli Alasele olemasoleva hoone tehnosüsteemi muutmiseks Nasva alevikus Aili Porilale septiku ja filterväljaku ehitamiseks Laheküla külas Projekteerimistingimused Elamu ehitamiseks Tamsalu küla Välja kinnistul Puiduladustamisplatsi ehitamiseks Ringtee 2 Sikassaare külas Elamu ja abihoonete ehitamiseks Muratsi küla Rannamäe kinnistul Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine Jalaka II detailplaneering Laheküla külas Planeeringuala ca 2 ha Kasutusload Elektrilevile OÜ Aiandi alajaama fiidri F1 Kodu põik ja

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/429-vallavalitsuse-materjalid-28-august-2014.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive