archive-ee.com » EE » K » KAARMA.EE

Total: 428

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kaarma Vald - Vallavalitsuse materjalid (09.10.2014 vallavalitsuse istung)
  2 Muratsi külas anti kasutusluba Elektrilevi OÜ le Raamatu alajaama fiidri F3 kasutamiseks Saia külas anti kasutusluba Elektrilevi OÜ le Lao alajaama Küla fiidri kasutamiseks Sepa külas anti kasutusluba Kaarma Vallavalitsusele Pähklimetsa tee tänavavalgustuse kasutamiseks Kudjape alevikus anti kasutusluba Kaarma Vallavalitsusele Abruka päästejaama kasutamiseks Abruka külas Hajaasustuse programmi aruande kinnitamine kinnitati projekti Endla küla Kalda talu veesüsteemide rajamine lõpparuanne kinnitati projekti Tahula küla Kaarli talu puurkaevu rajamine lõpparuanne Ehituslubade andmine anti ehitusluba Elektrilevi OÜ le elektri võrguühenduse ehitamiseks Sepa maaüksusele ja Laadjala AJ fiidri F1 rikete vähendamiseks Laadjala külas anti ehitusluba eraisikule abihoone ehitamiseks Tani Peetri maaüksusele Abruka külas anti ehitusluba eraisikule elamu ehitamiseks Välja maaüksusele Tamsalu külas anti ehitusluba eraisikule suvila ehitamiseks Veski maaüksusele Anijala külas anti ehitusluba OÜ Veldob Invest korteri ümberehitamiseks Mereranna tee 1 Kudjape alevikus Projekteerimistingimuste kinnitamine Kudjape II alajaama fiidri F1 nõuetekohasuse tagamise projekteerimiseks OÜ le Keskkonnaprojekt Randvere alajaama fiidri F2 nõuetekohasuse tagamise projekteerimiseks OÜ le Keskkonnaprojekt Eesti Telekomi sidesõlme projekteerimiseks Eltel Networks AS le Mändjala külas elamu ja abihoonete projekteerimiseks eraisikule Sadama tee 13 Nasva alevikus elamu projekteerimiseks eraisikule Tehvena kinnistule Laadjala külas Katastriüksustele lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine määrati Laadjala küla Anseli katastriüksuste liitmisel tekkivale katastriüksusele lähiaadress ja sihtotstarve määrati Laadjala küla Raudkivi ja

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/446-vallavalitsuse-materjalid-09-10-2014-vallavalitsuse-istung.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Kaarma Vald - Kaarma külade saalijalgpalliturniiri 2014/15 info
  enabled to view it tel 58040477 Kaarma külade saalijalgpalliturniiri loomise eesmärgiks on populariseerida saalijalgpalli alast tegevust piirkonnas selgitada välja külade parim võistkond ja üldine paremusjärjestus Pakkudes võistkondadele head jalgpallimängimise võimalust sügis talvisel perioodil Aste PK võimlas läbi tõsise võistlusmomendi kus positiivseid emotsioone jätkub kuhjaga ka pealtvaatajatele kelle talvisesse argiõhtusse lisanduvad nii mõnedki kaasahaaravat kohtumist Saalijalgpall on väga hea jalgpallitehnika arendamisel kus kõrge mängutempo sunnib kiiresti mõtlema ja reageerima mis parandab

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/445-kaarma-kuelade-saalijalgpalliturniir-2014-15-info.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Lääne-Saare Vallavolikogu valimiste kandideerimisinfo
  sport Ametnikud Noorsootöö Aste põhikool Aste lasteaed Mõmmik Raamatukogud Rahvamajad Kirikud ja kogudused Muuseumid Kultuurikalender Seltsid Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Keskkond Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/444-laeaene-saare-vallavolikogu-valimiste-kandideerimisinfo.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Lääne-Saare Vallavolikogu valimiste kandideerimisinfo
  Lääne Saare Vallavolikogu valimiste kandideerimisinfo Print Lääne Saare Vallavolikogu valimiste kandideerimisinfo leiate aadressilt http www vvk ee kov2014 kandideerimisinfo2014

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/444-laeaene-saare-vallavolikogu-valimiste-kandideerimisinfo.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Vallavalitsuse materjalid (26.09.2014 vallavalitsuse istung)
  Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Kontakt Operatiivkontaktid Uudised ja teated Vallaleht Abruka transport Kalender Bussitransport Tutvustus ja ajalugu Otsing Blanketid Statistika Uuringud Ühinemine Vallavalitsuse materjalid 26 09 2014 vallavalitsuse istung Print Email Ehituslubade andmine anti ehitusluba Elektrilevi OÜ le elektri võrguühenduse rajamiseks Vabadiku maaüksusele Mullutu külas anti ehitusluba Elektrilevi OÜ le elektri võrguühenduse rajamiseks Haljasmäe Priidu maaüksusele Abruka külas anti ehitusluba Elektrilevi OÜ le elektrivarustuse ehitamiseks Nasva alevikus anti ehitusluba OÜ Javicar tootmishoone laiendamiseks Lembitu maaüksusel Sikassaare külas anti ehitusluba eraisikule elamu rekonstrueerimiseks Kärneri maaüksusel Endla külas anti ehitusluba OÜ Tre Bygg elamu ehitamiseks Tiigi tn 6 Nasva alevikus anti ehitusluba eraisikule elamu ehitamiseks Kõrtsisauna tee 24 Vaivere külas anti ehitusluba eraisikule elamu ehitamiseks Uuetamme maaüksusel Lilbi külas Projekteerimistingimuste kinnitamine tiigi projekteerimiseks eraisikule Rannamänni kinnistule Mändjala külas elamu laienduse projekteerimiseks eraisikule Männiku kinnistule Mändjala külas Kasutusloa andmine anti kasutusluba eraisikule puurkaevu kasutamiseks Änni maaüksusel Maleva külas anti kasutusluba eraisikule elamu kasutamiseks Paju maaüksusel Vaivere külas Hajaasustuse programmi aruande kinnitamine kinnitati projekti Änni majapidamise puurkaevu ehitamise ja seadmete soetamise lõpparuanne kinnitati projekti Kogumispaagi ost ja paigaldus Mulgu talu Asuküla küla lõpparuanne Detailplaneeringu algatamine algatati Upa küla Kustu detailplaneering Jäätmeveoga seotud avaldused vabastati esitatud avalduste alusel korraldatud jäätmeveost 3 eraisikut pikendati erandkorras jäätmeveo miinimumsagedust 2 eraisikul Detailplaneeringu vastuvõtmine võeti vastu Mändjala küla Aruniidi detailplaneering ja suunati avalikule väljapanekule Riigihanke korraldamine otsustati korraldada riigihange uue koolibussi ostmiseks Isikliku kasutusõiguse seadmine seati munitsipaalomandis olevale Ohaka külateele Mändajala külas isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks Katastriüksusele lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine määrati Muratsi küla Mereranna katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed Taotlused ja avaldused toetati MTÜ Randvere Külaseltsi Kadakane külaseltsidele ettenähtud vahenditest bussiekskursiooni kulude katmiseks nõustuti MTÜ Randvere Tööõppekeskusele vallale mittevajalike väikevahendite üleandmisega Kaarma spordimajast nõustuti

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/443-vv10092014.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Lääne-Saare valla sümboolika leidmise konkurss
  Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Keskkond Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Kontakt Operatiivkontaktid Uudised ja teated Vallaleht Abruka transport Kalender Bussitransport Tutvustus ja ajalugu Otsing Blanketid Statistika Uuringud Ühinemine Lääne Saare valla sümboolika leidmise konkurss Print Email KÄRLA VALLAVALITSUS KORRALDUS Kärla 26 september 2014 nr 151 Konkursi väljakuulutamine konkursi komisjoni moodustamine ja konkursi tingimuste kinnitamine Võttes aluseks Kärla Vallavolikogu 11 juuni 2014 a otsuse nr 12 Ühinemislepingu ja lisade kinnitamine ja Vabariigi Valitsuse 28 augusti 2014 a määruse nr 134 Kaarma valla Kärla valla ja Lümanda valla haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3 aprilli 1995 a määruse 159 Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine muutmine Kärla Vallavalitsus korraldab 1 Kuulutada välja Kaarma valla Kärla valla ja Lümanda valla ühinemise teel moodustuva Lääne Saare valla sümboolika leidmise konkurss ajavahemikul 30 09 2014 20 10 2014 2 Kinnitada sümboolika leidmise konkursi komisjon järgmiste liikmetega 2 1 Kaarma valla esindaja Urmas Lehtsalu 2 2 Kärla valla esindaja Liis Lepik 2 3 Lümanda valla esindaja Jaanika Tiitson 2 4 Neli Disain OÜ esindaja

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/442-sumboolika.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Kontserdid "Sügisene päikesesära"
  ja korrad Hoolekandeasutused Terviseprofiil Haridus kultuur ja sport Ametnikud Noorsootöö Aste põhikool Aste lasteaed Mõmmik Raamatukogud Rahvamajad Kirikud ja kogudused Muuseumid Kultuurikalender Seltsid Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Keskkond Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/435-kontsert-suegisene-paeikesesaera.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Vallavalitsuse materjalid (10.09.2014 vallavalitsuse istung)
  Eikla seltsimaja põhiprojekt Keskkond Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Kontakt Operatiivkontaktid Uudised ja teated Vallaleht Abruka transport Kalender Bussitransport Tutvustus ja ajalugu Otsing Blanketid Statistika Uuringud Ühinemine Vallavalitsuse materjalid 10 09 2014 vallavalitsuse istung Print Email Isikliku kasutusõiguse seadmine seati munitsipaalomandis olevale Mullutu külateele isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks Maa erastamine nõustuti maa erastamisega Laadjala külas kinnisasjaga liitmise eesmärgil Katastriüksustele lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine määrati Nasva aleviku Teele ja Uudo katastriüksuste piiride muutmisel lähiaadressid ja sihtotstarbed määrati Hakjala küla Tiigi ja Nahkru katastriüksuste piiride muutmisel lähiaadressid ja sihtotstarbed määrati Kärdu küla Anni katastriüksuse jagamisel tekkivatele kahele katastriüksusele lähiaadressid ja sihtotstarbed määrati katastriüksustele sihtotstarbed Muratsi külas ja Kudjape alevikus Ehitusloa ja kirjaliku nõusoleku andmine anti ehitusluba eraisikule tiigi rajamiseks Kalle maaüksusele Kiratsi külas anti kirjalik nõusolek eraisikule soojussüsteemi puuraukude rajamiseks Tinore Otsa maaüksusele Muratsi külas Kasutusloa andmine anti kasutusluba Saare Peekon OÜ le nuumafarmi kompleksi kasutamiseks Uduvere külas Projekteerimistingimuste kinnitamine uue raadiosidemasti projekteerimiseks Elisa Eesti AS le Väravavahi maaüksusele Sikassaare külas aiamaja laienduse projekteerimiseks eraisikule Porila kinnistule Laheküla külas elamu

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/434-vallavalitsuse-materjalid-10-09-2014-vallavalitsuse-istung.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive