archive-ee.com » EE » K » KAARMA.EE

Total: 428

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kaarma Vald - Vallavalitsuse materjalid (28.10.2014 vallavalitsuse istung)
  Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Kontakt Operatiivkontaktid Uudised ja teated Vallaleht Abruka transport Kalender Bussitransport Tutvustus ja ajalugu Otsing Blanketid Statistika Uuringud Ühinemine Vallavalitsuse materjalid 28 10 2014 vallavalitsuse istung Print Email Kasutuslubade andmine anti kasutusluba Ehitusmees OÜ le vee ja kanalisatsioonitorustiku kasutamiseks Männimetsa ja Männituka tänaval Sikassaare külas anti kasutusluba eraisikule õueköögi ja abihoone kasutamiseks Ilmaste maaüksusel Kaarmise külas anti kasutusluba AS Kuressaare Soojus katlamaja kasutamiseks Upa külas anti kasutusluba Saaremaa TÜ kaupluse kasutamiseks Nasva alevikus anti kasutusluba Elektrilevi OÜ le Kotka tööstushoone elektri võrguühenduse kasutamiseks Meedla külas Ehituslubade andmine anti ehitusluba eraisikule abihoone ehitamiseks Rohu maaüksusele Muratsi külas anti ehitusluba eraisikule elamu ehitamiseks Sõrve mnt 44 Ülejõe 1 Nasva alevikus anti ehitusluba AS Baltic Workboats ehitise laiendamiseks Sadama tee 26 Nasva alevikus anti ehitusluba eraisikule tiigi rajamiseks Rannamänni maaüksusele Mändjala külas anti ehitusluba eraisikule abihoone ehitamiseks Peetri maaüksusele Vatskülas Kirjaliku nõusoleku andmine anti nõusolek eraisikule abihoone ehitamiseks Tiigi tn 13 Nasva alevikus anti nõusolek eraisikule imbsüsteemi rajamiseks Lepsi maaüksusele Hakjala külas Projekteerimistingimuste kinnitamine kaarhalli laienduse projekteerimiseks Domus Kinnisvaravahendus OÜ le Tööstuse tn 15 Kudjape alevikus Katastriüksustele lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine määrati Kellamäe küla Põrga katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele lähiaadress ja sihtotstarve määrati Nasva aleviku Ülejõe tn 10 katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele lähiaadress ja sihtotstarve määrati Kuke küla Uus Nigula katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele lähiaadress ja sihtotstarve määrati katastriüksuse koha aadress Meedla külas määrati katastriüksuse koha aadress Aste alevikus määrati katastriüksuse lähiaadress Vantri külas Hajaasustus programmi rahastamine kiideti heaks ja otsustati tingimuslikult rahastada 10 programmi raames esitatud projekti jäeti rahuldamata 6 programmi hindamiskriteeriumitele mittevastavat projekti Jäätmeveoga seotud avaldused vabastati esitatud avalduste alusel korraldatud jäätmeveost 2 eraisikut pikendati jäätmeveo miinimumsagedust erandkorras 1 eraisikul Sotsiaaltoetused nõustuti sotsiaaltoetuste maksmisega 14 le toimetulekuraskustes olevale

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/449-vallavalitsuse-materjalid-28-10-2014-vallavalitsuse-istung.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Kaarma Vald - Vallavalitsuse materjalid (28.10.2014 vallavalitsuse istung)
  eraisikule elamu ehitamiseks Sõrve mnt 44 Ülejõe 1 Nasva alevikus anti ehitusluba AS Baltic Workboats ehitise laiendamiseks Sadama tee 26 Nasva alevikus anti ehitusluba eraisikule tiigi rajamiseks Rannamänni maaüksusele Mändjala külas anti ehitusluba eraisikule abihoone ehitamiseks Peetri maaüksusele Vatskülas Kirjaliku nõusoleku andmine anti nõusolek eraisikule abihoone ehitamiseks Tiigi tn 13 Nasva alevikus anti nõusolek eraisikule imbsüsteemi rajamiseks Lepsi maaüksusele Hakjala külas Projekteerimistingimuste kinnitamine kaarhalli laienduse projekteerimiseks Domus Kinnisvaravahendus OÜ le Tööstuse tn 15 Kudjape alevikus Katastriüksustele lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine määrati Kellamäe küla Põrga katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele lähiaadress ja sihtotstarve määrati Nasva aleviku Ülejõe tn 10 katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele lähiaadress ja sihtotstarve määrati Kuke küla Uus Nigula katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele lähiaadress ja sihtotstarve määrati katastriüksuse koha aadress Meedla külas määrati katastriüksuse koha aadress Aste alevikus määrati katastriüksuse lähiaadress Vantri külas Hajaasustus programmi rahastamine kiideti heaks ja otsustati tingimuslikult rahastada 10 programmi raames esitatud projekti jäeti rahuldamata 6 programmi hindamiskriteeriumitele mittevastavat projekti Jäätmeveoga seotud avaldused vabastati esitatud avalduste alusel korraldatud jäätmeveost 2 eraisikut pikendati jäätmeveo miinimumsagedust erandkorras 1 eraisikul Sotsiaaltoetused nõustuti sotsiaaltoetuste maksmisega 14 le toimetulekuraskustes olevale ja vähekindlustatud perele rehabilitatsioonitoetuse vahendite eraldamisega 4 le isikule ning puuetega inimeste täiendava toetuse maksmisega 10 le isikule Taotlused ja avaldused

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/449-vallavalitsuse-materjalid-28-10-2014-vallavalitsuse-istung.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Lääne-Saare valla sümboolika konkurss
  võistlused Kontakt Operatiivkontaktid Uudised ja teated Vallaleht Abruka transport Kalender Bussitransport Tutvustus ja ajalugu Otsing Blanketid Statistika Uuringud Ühinemine Lääne Saare valla sümboolika konkurss Print Email Lääne Saare valla sümboolika leidmiseks korraldatud konkursi komisjon kogunes täna kell 10 00 Kaarma vallamajas ja valis välja laekunud tööde hulgast võidutöö Võidutööks osutus Raul Vinni töö Põhjatäht 1 Komisjoni hinnangul oli töö autor tabanud väga täpselt kolme ühineva valla vapi temaatikat just värvide osas kuid samas kujutab vapp ühinejate vappide kõrval unikaalset põhjatähte Ka autori põhjendus mille kohaselt sümboliseerib põhjatäht kui läbi aegade teenäitaja meremeestele ja teelistele edumeelsust ja edasipürgimise tahet ning sihti mille poole püüelda oli komisjoni liikmete meelest asjakohane ja uuele vallale sobiv Kõigi laekunud konkursitööde osas ekspertarvamuse andud Riigikantselei sümboolikanõunik Gert Uiboaed leidis et kujunduse kontseptsioon on universaalne ja mitmekülgne Komisjon otsustas hinnata võitjatööd 500 euro suuruse preemiaga Samuti soovis komisjon ära märkida Heino Prunsvelt i töö Wappenbuch I mis komisjoni sõnul oli väga jõuline ja Triin Paalo t kes esitas kokku viis erinevat tööd Muraka Pihlakas Snagar Tooma Nipa ja kelle kolmel tööl oli kujutatud unikaalne vapiloom rebane Mõlemat autorit tasustab komisjon 250 euro suuruse preemiaga Komisjoni hinnangul väärib ära märkimist veel Jaan Sepp a töö Kolm kadakamarja mis

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/448-laeaene-saare-valla-suemboolika-konkurss.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Vallavalitsuse materjalid (16.10.2014 vallavalitsuse istung)
  Hoolekandeasutused Terviseprofiil Haridus kultuur ja sport Ametnikud Noorsootöö Aste põhikool Aste lasteaed Mõmmik Raamatukogud Rahvamajad Kirikud ja kogudused Muuseumid Kultuurikalender Seltsid Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Keskkond Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Kontakt Operatiivkontaktid Uudised ja teated Vallaleht Abruka transport Kalender Bussitransport Tutvustus ja ajalugu Otsing Blanketid Statistika Uuringud Ühinemine Vallavalitsuse materjalid 16 10 2014 vallavalitsuse istung Print Email Projekteerimistingimuste kinnitamine elamu projekteerimiseks eraisikule Ülejõe tn 7 Nasva alevikus Ehitusloa andmine anti ehitusluba eraisikule elamu ehitamiseks Kalde tee 3 Muratsi külas Kirjaliku nõusoleku andmine anti nõusolek eraisikule abihoone ehitamiseks Sülla maaüksusele Vatskülas Sundvalduse seadmine seati tähtajata sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Laheküla Mõisa kinnistule kohustusega taluda koormataval maaüksusel 0 4 kV elektrimaakaabelliini ehitamist remontimist ja hooldamist Kasutusloa andmine anti kasutusluba eraisikule elamu kasutamiseks Mõisa tee 11 Lahekülas Liikluspinna kohanime määramine määrati Aste aleviku katastriüksusel katastritunnusega 34801 002 0780 paikneva liikluspinna kohanimeks Dolomiidi põik Talihoolduslepingute sõlmimine otsustati seoses Lääne Saare valla

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/447-vallavalitsuse-materjalid-16-10-2014-vallavalitsuse-istung.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Vallavalitsuse materjalid (09.10.2014 vallavalitsuse istung)
  transport Kalender Bussitransport Tutvustus ja ajalugu Otsing Blanketid Statistika Uuringud Ühinemine Vallavalitsuse materjalid 09 10 2014 vallavalitsuse istung Print Email Detailplaneeringuala suurendamine ja lähteseisukohtade täiendamine suurendati Kudjape aleviku Tööstuse tn 27 detailplaneeringu ala ja täiendati detailplaneeringu lähteseisukohti Jäätmeveoga seotud avaldused vabastati esitatud avalduste alusel korraldatud jäätmeveost tähtajaliselt 5 eraisikut pikendati erandkorras jäätmeveo miinimumsagedust 2 eraisikul anti luba ühiskonteineri kasutamiseks 2 eraisikule Kirjaliku nõusoleku andmine anti nõusolek eraisikule puurkaevu rajamiseks Aaviku maaüksusele Sepa külas anti nõusolek eraisikule abihoone ehitamiseks Pihlaka maaüksusele Nasva alevikus anti nõusolek eraisikule abihoone ehitamiseks Tervise tee 2 Mändjala külas Kasutusloa andmine anti kasutusluba eraisikule reoveemahuti kasutamiseks Mulgu maaüksusel Asukülas anti kasutusluba eraisikule puurkaevu kasutamiseks Kalda maaüksusel Endla külas anti kasutusluba Elektrilevi OÜ le elektri maakaabelliini kasutamiseks Kalda tee 2 Muratsi külas anti kasutusluba Elektrilevi OÜ le Raamatu alajaama fiidri F3 kasutamiseks Saia külas anti kasutusluba Elektrilevi OÜ le Lao alajaama Küla fiidri kasutamiseks Sepa külas anti kasutusluba Kaarma Vallavalitsusele Pähklimetsa tee tänavavalgustuse kasutamiseks Kudjape alevikus anti kasutusluba Kaarma Vallavalitsusele Abruka päästejaama kasutamiseks Abruka külas Hajaasustuse programmi aruande kinnitamine kinnitati projekti Endla küla Kalda talu veesüsteemide rajamine lõpparuanne kinnitati projekti Tahula küla Kaarli talu puurkaevu rajamine lõpparuanne Ehituslubade andmine anti ehitusluba Elektrilevi OÜ le elektri võrguühenduse ehitamiseks Sepa maaüksusele ja Laadjala AJ fiidri F1 rikete vähendamiseks Laadjala külas anti ehitusluba eraisikule abihoone ehitamiseks Tani Peetri maaüksusele Abruka külas anti ehitusluba eraisikule elamu ehitamiseks Välja maaüksusele Tamsalu külas anti ehitusluba eraisikule suvila ehitamiseks Veski maaüksusele Anijala külas anti ehitusluba OÜ Veldob Invest korteri ümberehitamiseks Mereranna tee 1 Kudjape alevikus Projekteerimistingimuste kinnitamine Kudjape II alajaama fiidri F1 nõuetekohasuse tagamise projekteerimiseks OÜ le Keskkonnaprojekt Randvere alajaama fiidri F2 nõuetekohasuse tagamise projekteerimiseks OÜ le Keskkonnaprojekt Eesti Telekomi sidesõlme projekteerimiseks Eltel Networks AS le Mändjala külas elamu ja abihoonete projekteerimiseks eraisikule Sadama tee 13 Nasva alevikus elamu projekteerimiseks eraisikule Tehvena kinnistule Laadjala külas

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/446-vallavalitsuse-materjalid-09-10-2014-vallavalitsuse-istung.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Kaarma külade saalijalgpalliturniiri 2014/15 info
  Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Kontakt Operatiivkontaktid Uudised ja teated Vallaleht Abruka transport Kalender Bussitransport Tutvustus ja ajalugu Otsing Blanketid Statistika Uuringud Ühinemine Kaarma külade saalijalgpalliturniiri 2014 15 info Print Email ALGAS REGISTREERIMINE I KAARMA KÜLADE SAALIJALGPALLITURNIIRILE Info This email address is being protected from spambots You need

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/445-kaarma-kuelade-saalijalgpalliturniir-2014-15-info.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Lääne-Saare valla sümboolika konkurss
  kuid samas kujutab vapp ühinejate vappide kõrval unikaalset põhjatähte Ka autori põhjendus mille kohaselt sümboliseerib põhjatäht kui läbi aegade teenäitaja meremeestele ja teelistele edumeelsust ja edasipürgimise tahet ning sihti mille poole püüelda oli komisjoni liikmete meelest asjakohane ja uuele vallale sobiv Kõigi laekunud konkursitööde osas ekspertarvamuse andud Riigikantselei sümboolikanõunik Gert Uiboaed leidis et kujunduse kontseptsioon on universaalne ja mitmekülgne Komisjon otsustas hinnata võitjatööd 500 euro suuruse preemiaga Samuti soovis komisjon ära märkida Heino Prunsvelt i töö Wappenbuch I mis komisjoni sõnul oli väga jõuline ja Triin Paalo t kes esitas kokku viis erinevat tööd Muraka Pihlakas Snagar Tooma Nipa ja kelle kolmel tööl oli kujutatud unikaalne vapiloom rebane Mõlemat autorit tasustab komisjon 250 euro suuruse preemiaga Komisjoni hinnangul väärib ära märkimist veel Jaan Sepp a töö Kolm kadakamarja mis oma unikaalsusega pälvis komisjoni poolehoiu Vapikavandi ainulaadusust rõhutas oma ekspertarvamuses ka Gert Uiboaed Eripreemiana soovib Kaarma vallavanem Andres Tinno väljendada oma tänu konkursil osalenud 14 aastasele Karl Alder Kuivjõgi le tema huvi eest oma koduvalla käekäigu vastu Eripreemiaks on 200 euro väärtuses kinkekaarte Üllatusena laekus konkursile kokku 23 tööd millest 2 tööd ei kvalifitseerunud Laekunud tööd olid kvaliteetsed ja loovad ning valiku langetamine küllaltki keeruline Võidutöö valis 6 liikmeline komisjon kuhu

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/448-laeaene-saare-valla-suemboolika-konkurss.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Vallavalitsuse materjalid (16.10.2014 vallavalitsuse istung)
  nõusolek eraisikule abihoone ehitamiseks Sülla maaüksusele Vatskülas Sundvalduse seadmine seati tähtajata sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Laheküla Mõisa kinnistule kohustusega taluda koormataval maaüksusel 0 4 kV elektrimaakaabelliini ehitamist remontimist ja hooldamist Kasutusloa andmine anti kasutusluba eraisikule elamu kasutamiseks Mõisa tee 11 Lahekülas Liikluspinna kohanime määramine määrati Aste aleviku katastriüksusel katastritunnusega 34801 002 0780 paikneva liikluspinna kohanimeks Dolomiidi põik Talihoolduslepingute sõlmimine otsustati seoses Lääne Saare valla moodustamisega sõlmida 2014 2015 talveperioodiks lumetõrje

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/447-vallavalitsuse-materjalid-16-10-2014-vallavalitsuse-istung.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive