archive-ee.com » EE » K » KAARMA.EE

Total: 428

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kaarma Vald - Külade arengukavad
  Raamatukogud Rahvamajad Kirikud ja kogudused Muuseumid Kultuurikalender Seltsid Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Keskkond Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/kuelad-ja-piirkonnad/kuelade-arengukavad.html?fontstyle=f-smaller (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Kaarma Vald - Asulad
  199 201 2 4 Anijala küla 28 28 27 1 5 Ansi küla 37 35 37 2 6 Asuküla küla 84 77 70 7 7 Aula Vintri küla 16 14 15 1 8 Eikla küla 115 112 112 0 9 Endla küla 40 44 42 2 10 Haamse küla 3 3 3 0 11 Hakjala küla 63 61 61 0 12 Hübja küla 10 10 9 1 13 Irase küla 58 57 52 5 14 Jootme küla 11 11 12 1 15 Jõe küla 46 48 48 0 16 Kaarma küla 64 68 65 3 17 Kaarmise küla 22 23 23 0 18 Kaisvere küla 34 33 24 9 19 Kasti küla 32 37 43 6 20 Kaubi küla 67 62 63 1 21 Kellamäe küla 26 23 23 0 22 Keskranna küla 36 31 32 1 23 Keskvere küla 7 7 9 2 24 Kiratsi küla 64 65 65 0 25 Kirikuküla küla 23 28 26 2 26 Koidu küla 19 19 18 1 27 Koidula küla 78 70 69 1 28 Kudjape alevik 550 574 583 9 29 Kuke küla 16 15 15 0 30 Kungla küla 29 28 31 3 31 Käku küla 39 41 39 2 32 Kärdu küla 24 20 22 2 33 Laadjala küla 59 59 59 0 34 Laheküla küla 189 200 202 2 35 Laoküla küla 33 37 41 4 36 Lilbi küla 49 48 54 6 37 Maleva küla 20 21 27 6 38 Meedla küla 43 44 37 7 39 Metsaküla küla 2 2 2 0 40 Mullutu küla 30 30 28 2 41 Muratsi küla 194 212 217 5 42 Mõisaküla küla 64 69 68 1 43 Mändjala küla 144 152 151 1 44 Nasva alevik 380 379 387 8 45 Nõmme küla 17 14 15 1 46 Paimala

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/kuelad-ja-piirkonnad/asulad.html?fontstyle=f-smaller (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Asulad
  1 13 Irase küla 58 57 52 5 14 Jootme küla 11 11 12 1 15 Jõe küla 46 48 48 0 16 Kaarma küla 64 68 65 3 17 Kaarmise küla 22 23 23 0 18 Kaisvere küla 34 33 24 9 19 Kasti küla 32 37 43 6 20 Kaubi küla 67 62 63 1 21 Kellamäe küla 26 23 23 0 22 Keskranna küla 36 31 32 1 23 Keskvere küla 7 7 9 2 24 Kiratsi küla 64 65 65 0 25 Kirikuküla küla 23 28 26 2 26 Koidu küla 19 19 18 1 27 Koidula küla 78 70 69 1 28 Kudjape alevik 550 574 583 9 29 Kuke küla 16 15 15 0 30 Kungla küla 29 28 31 3 31 Käku küla 39 41 39 2 32 Kärdu küla 24 20 22 2 33 Laadjala küla 59 59 59 0 34 Laheküla küla 189 200 202 2 35 Laoküla küla 33 37 41 4 36 Lilbi küla 49 48 54 6 37 Maleva küla 20 21 27 6 38 Meedla küla 43 44 37 7 39 Metsaküla küla 2 2 2 0 40 Mullutu küla 30 30 28 2 41 Muratsi küla 194 212 217 5 42 Mõisaküla küla 64 69 68 1 43 Mändjala küla 144 152 151 1 44 Nasva alevik 380 379 387 8 45 Nõmme küla 17 14 15 1 46 Paimala küla 7 7 7 0 47 Parila küla 24 24 23 1 48 Piila küla 39 38 38 0 49 Praakli küla 75 76 83 7 50 Põlluküla küla 59 59 62 3 51 Pähkla küla 165 163 163 0 52 Pärni küla 14 12 12 0 53 Randvere küla 7 10 14 4 54 Saia küla 38 41 42 1 55 Sepa küla 19 21

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/kuelad-ja-piirkonnad/asulad.html?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Sport
  taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Keskkond Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Ühinemine Sport Print Email Kaarma vallas korraldab

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/sport.html?fontstyle=f-smaller (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Sport
  5804 0477 Marion Toompuu 372 5344 5252 Kontakt e post This email address is being protected from spambots You need JavaScript enabled to view it postiaadress Tallinna tn 16 Kuressaare Ajamaja Ärikeskus 2 korrus 93813 Kontor avatud E R 9

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/sport.html?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri
  astuda vaid majandusaasta lõpul Klubi juhatus kustutab pärast käesolevas punktis toodud tähtaja möödumist Klubist väljaastunu Klubi liikmete nimekirjast 3 5 Klubi liikme võib Klubist välja arvata juhatuse otsusega kui a Klubi liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud Klubi liikmemaksu b ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi Klubi üldkoosolekul või Klubi poolt korraldatud üritusel c rikub korduvalt ja jämedalt Klubi põhikirja või üldiselt Klubis tunnustatuid eetikareegleid 3 6 Klubi liikme väljaarvamise otsustab Klubi juhatus oma koosolekul teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele vähemalt kaks 2 nädalat enne koosoleku toimumist Viimasel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses Liikme väljaarvamise otsus on langetatud kui selle poolt on 2 3 juhatuse liikmetest 3 7 Klubi juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuses täiendavat arutelu väljaarvamisele järgneval Klubi üldkoosolekul 4 Liikme õigused ja kohustused 4 1 Klubi liikmel on õigus a osaleda hääleõigusega Klubi üldkoosolekul b olla valitud Klubi juhatusse revisjonikomisjoni liikmeks või muude organite liikmeks c saada Klubi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet Klubi tegevuse kohta d osaleda Klubi poolt korraldavatel üritustel 4 2 Klubi liige on kohustatud a järgima Klubi tegevuses osalemisel põhikirja ja Klubi organite otsuseid b tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks Klubi liikmemaksu c tasuma Klubi liikmemaksu jooksva aasta jooksul ka siis kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel 5 Üldkoosolek 5 1 Klubi kõrgeimaks organiks on Klubi üldkoosolek kus igal Klubi liikmel on üks hääl 5 2 Klubi üldkoosoleku pädevuses on a põhikirja muutmine b eesmärgi muutmine c juhatuse liikmete määramine ning nende volituste lõpetamine d muude küsimuste otsustamine mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse 5 3 Klubi üldkoosoleku kutsub juhatus kokku a aastaaruande kinnitamiseks b juhul kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1 10 Klubi liikmetest c muudel juhtudel kui Klubi huvid seda nõuavad 5 4 Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab Klubi juhatus vähemalt seitse 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist kirjaliku teate näidates ära üldkoosoleku toimumise aja koha ja päevakorra või saadab igale Klubi liikmele üks 1 nädal enne üldkoosoleku toimumist vastavasisulise kirjaliku teate 5 5 Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt üle poole 50 Klubi liikmetest 5 6 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud kui selle poolt on vähemalt üle poole 50 koosolekul osalenud Klubi liikmetest või nende esindajatest ja Klubi põhikiri või seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet 5 7 Klubi põhikirja muutmiseks on vajalik 2 3 liikmete häälteenamus ja eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi Klubi liikmete nõusolek 5 8 Üldkoosolekul on õigus juhatus tagasi kutsuda ja tema asemele määrata uus juhatus Juhatuse tagasikutsumise otsus on vastu võetud kui selle poolt hääletab üle 3 4 koosolekul osalenud liikmetest 6 Vahendid vara ja aruandlus 6 1 Klubi vahendid ja vara moodustavad 6 1 1 Sisseastumise ja liikmemaks 6 1 2 Füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest 6 1 3 Toetustest kohaliku omavalitsuse eelarvest 6 1 4 Riiklikest toetustest või toetustest fondidest ja sihtasutustest 6 1 5 Klubi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldavatelt üritustelt 6 1 6 Sponsor ja reklaamlepingutest loteriidest ja ennustusvõistlustest 6 1 7

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/sport/spordiklubi-pohikiri.html?fontstyle=f-smaller (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri
  6 Klubi liikme väljaarvamise otsustab Klubi juhatus oma koosolekul teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele vähemalt kaks 2 nädalat enne koosoleku toimumist Viimasel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses Liikme väljaarvamise otsus on langetatud kui selle poolt on 2 3 juhatuse liikmetest 3 7 Klubi juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuses täiendavat arutelu väljaarvamisele järgneval Klubi üldkoosolekul 4 Liikme õigused ja kohustused 4 1 Klubi liikmel on õigus a osaleda hääleõigusega Klubi üldkoosolekul b olla valitud Klubi juhatusse revisjonikomisjoni liikmeks või muude organite liikmeks c saada Klubi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet Klubi tegevuse kohta d osaleda Klubi poolt korraldavatel üritustel 4 2 Klubi liige on kohustatud a järgima Klubi tegevuses osalemisel põhikirja ja Klubi organite otsuseid b tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks Klubi liikmemaksu c tasuma Klubi liikmemaksu jooksva aasta jooksul ka siis kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel 5 Üldkoosolek 5 1 Klubi kõrgeimaks organiks on Klubi üldkoosolek kus igal Klubi liikmel on üks hääl 5 2 Klubi üldkoosoleku pädevuses on a põhikirja muutmine b eesmärgi muutmine c juhatuse liikmete määramine ning nende volituste lõpetamine d muude küsimuste otsustamine mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse 5 3 Klubi üldkoosoleku kutsub juhatus kokku a aastaaruande kinnitamiseks b juhul kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1 10 Klubi liikmetest c muudel juhtudel kui Klubi huvid seda nõuavad 5 4 Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab Klubi juhatus vähemalt seitse 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist kirjaliku teate näidates ära üldkoosoleku toimumise aja koha ja päevakorra või saadab igale Klubi liikmele üks 1 nädal enne üldkoosoleku toimumist vastavasisulise kirjaliku teate 5 5 Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt üle poole 50 Klubi liikmetest 5 6 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud kui selle poolt on vähemalt üle poole 50 koosolekul osalenud Klubi liikmetest või nende esindajatest ja Klubi põhikiri või seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet 5 7 Klubi põhikirja muutmiseks on vajalik 2 3 liikmete häälteenamus ja eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi Klubi liikmete nõusolek 5 8 Üldkoosolekul on õigus juhatus tagasi kutsuda ja tema asemele määrata uus juhatus Juhatuse tagasikutsumise otsus on vastu võetud kui selle poolt hääletab üle 3 4 koosolekul osalenud liikmetest 6 Vahendid vara ja aruandlus 6 1 Klubi vahendid ja vara moodustavad 6 1 1 Sisseastumise ja liikmemaks 6 1 2 Füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest 6 1 3 Toetustest kohaliku omavalitsuse eelarvest 6 1 4 Riiklikest toetustest või toetustest fondidest ja sihtasutustest 6 1 5 Klubi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldavatelt üritustelt 6 1 6 Sponsor ja reklaamlepingutest loteriidest ja ennustusvõistlustest 6 1 7 Tehingutest kinnis või vallasvaraga laekuvatest tuludest intressitulust 6 1 8 Muudest laekumistest 6 2 Klubi vahendid ja vara kuuluvad Klubile ning neid kasutatakse ja käsutatakse Klubi eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale Klubi ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest liikmed ei kanna varalist vastutust Klubi kohustuste eest välja arvatud juhtudel mis on sätestatud põhikirjas 6 3 Klubi vastutab oma varaliste kohustuste eest talle

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/sport/spordiklubi-pohikiri.html?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Koolitused
  Teenused Eeskirjad ja korrad Hoolekandeasutused Terviseprofiil Haridus kultuur ja sport Ametnikud Noorsootöö Aste põhikool Aste lasteaed Mõmmik Raamatukogud Rahvamajad Kirikud ja kogudused Muuseumid Kultuurikalender Seltsid Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Keskkond Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/sport/koolitused.html?fontstyle=f-smaller (2016-02-18)
  Open archived version from archive •