archive-ee.com » EE » K » KAARMA.EE

Total: 428

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kaarma Vald - Heakord
  olemasolu 13 tagama oma valduses olevate karjamaade ja looduslike rohumaade niitmise või karjatamise vähemalt üks kord aastas 31 augustiks vältimaks kulu teket ja tagamaks tuleohutust 2 Kasutusel mitteoleva ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi heakorra ning vältima ehitise varisemisohtlikkust sulgema sissepääsud ehitisse ja krundile 3 Tegutseva korteriühistuga või hooneühisusega kinnistutel tagab eeskirjast tulenevate heakorra nõuete täitmise ühistu 8 Kinnistu omaniku kaasvastutus heakorra tagamisel 1 Kinnistu reostamisel või risustamisel on reostaja või risustaja kohustatud selle kõrvaldama Kui reostajat või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha peab ala korrastama selle omanik 2 Kinnistul ehitustööde tegemisel kannavad omanik ja ehitaja heakorra eest solidaarset vastutust 5 peatükk TEISTE ISIKUTE KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEL 9 Müügikoha omaniku kohustused heakorra tagamisel 1 Müügikoha omanik on kohustatud 1 tagama müügikohaga külgneva ala puhtuse kuni 6m ulatuses teeäärsel rajatisel kuni sõidutee ääreni ning teostama sellel alal vajalikke heakorratöid 2 paigaldama müügikoha teenindamiseks vajalikud prügikastid ja korraldama nende regulaarse tühjendamise ning hoolduse 3 korrastama müügikoha peale müügitegevuse lõppemist ning ära viima kõik seoses müügitegevusega paigaldatud esemed letid kastid pakendid jäätmemahutid jms 10 Ehitus kaeve ja remonditöö tegija kohustused heakorra tagamisel 1 Ehitus ja remonditöö tegija on kohustatud 1 taotlema nimetatud tööde tegemiseks vallavalitsuselt sellekohase ehitus ja vajadusel kaevetöö loa 2 vältima objektilt pori ja prahi ning tolmu kandumist avalikult kasutatavale sõidu ja kõnniteele ning naaberkinnistule Kindlustama ehitusobjekti territooriumilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse Ehitusobjektilt üle ehituspiirete kandunud lendsodi vm praht tuleb ehitusega piirnevalt alalt koheselt koristada 3 kaitsma ehitusobjektil kasvavat kõrghaljastust vajadusel kaitsepiirdega 4 pärast tööde lõpetamist objektil tagama ehitusjäätmete nõuetekohase käitlemise taastama haljastuse ning teede seisundi pärast tööde lõppemist või vastavalt aastaaja võimalustele vallavalitsuse poolt antud tähtajaks 5 kommunikatsioonide vigastustest ja avariidest põhjustatud antisanitaarne või ohtlik olukord tuleb likvideerida ning heakord taastada süüdlasel mõistliku aja jooksul süüdlase puudumisel kommunikatsiooni valdajal 2 Keelatud on 1 takistada ligipääsu kommunikatsioonidele 2 lasta pinnasesse veekogudesse kanalisatsiooni või sademeveetorustikku tarvitatud õli ja muid määrdeaineid söövitavaid kergestisüttivaid terava lõhnaga või muid ohtlikke aineid 3 paigaldada ilma projektita ja keskkonnanõuetele mittevastavaid vedelkütuse mahuteid ja süsteeme 4 rajada haljastust istutada puid ja põõsaid ilma maavaldaja nõusolekuta 11 Tehnovõrgu omaniku kohustused heakorra tagamisel Tehnovõrgu omanik on kohustatud 1 hoidma tehnovõrgu seisundis mis tagab liiklusohutuse ja teekatte pargi või kõnnitee või haljastuse korrasoleku tehnovõrgu kohal kusjuures kaevuluuk peab olema teekattega ühes tasapinnas 2 kasutud õhuliinid koheselt demonteerima ja õhuliini postid maha võtma ning taastama haljastuse ja või teekatendid 3 tagama õhuliinipostide vertikaalse asendi 4 heakorrastama tehnovõrgu ja tehnovõrguga piirneva kaitsevööndi ala Kinnistul asuvate puude ja põõsaste kärpimist peab õhuliini omanik teostama kooskõlastatult kinnistu omanikuga 12 Mootorsõiduki omanike ja kasutajate kohustused heakorra tagamisel 1 Mootorsõiduki omanik ja või kasutaja on kohustatud tagama et tänavale pargitud sõiduk ei takista tänava koristustööde teostamist või koristama lume ja jää puulehed jm prahi tänavale pargitud ja koristustööde läbiviimist takistava sõiduki ümbert kahe meetri ulatuses 2 Heakorranõuete tagamiseks on keelatud 1 mootorsõidukit ja või haagist parkida avalikul haljasalal või haljasribal selle haljasala omaniku või haldaja loata 2 parkida romusõidukit tänaval avalikus parklas või muus üldkasutatavas kohas 3 mootorsõidukit pesta ja või

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/keskkond/heakord.html?fontstyle=f-smaller (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Kaarma Vald - Heakord
  reostamisel või risustamisel on reostaja või risustaja kohustatud selle kõrvaldama Kui reostajat või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha peab ala korrastama selle omanik 2 Kinnistul ehitustööde tegemisel kannavad omanik ja ehitaja heakorra eest solidaarset vastutust 5 peatükk TEISTE ISIKUTE KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEL 9 Müügikoha omaniku kohustused heakorra tagamisel 1 Müügikoha omanik on kohustatud 1 tagama müügikohaga külgneva ala puhtuse kuni 6m ulatuses teeäärsel rajatisel kuni sõidutee ääreni ning teostama sellel alal vajalikke heakorratöid 2 paigaldama müügikoha teenindamiseks vajalikud prügikastid ja korraldama nende regulaarse tühjendamise ning hoolduse 3 korrastama müügikoha peale müügitegevuse lõppemist ning ära viima kõik seoses müügitegevusega paigaldatud esemed letid kastid pakendid jäätmemahutid jms 10 Ehitus kaeve ja remonditöö tegija kohustused heakorra tagamisel 1 Ehitus ja remonditöö tegija on kohustatud 1 taotlema nimetatud tööde tegemiseks vallavalitsuselt sellekohase ehitus ja vajadusel kaevetöö loa 2 vältima objektilt pori ja prahi ning tolmu kandumist avalikult kasutatavale sõidu ja kõnniteele ning naaberkinnistule Kindlustama ehitusobjekti territooriumilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse Ehitusobjektilt üle ehituspiirete kandunud lendsodi vm praht tuleb ehitusega piirnevalt alalt koheselt koristada 3 kaitsma ehitusobjektil kasvavat kõrghaljastust vajadusel kaitsepiirdega 4 pärast tööde lõpetamist objektil tagama ehitusjäätmete nõuetekohase käitlemise taastama haljastuse ning teede seisundi pärast tööde lõppemist või vastavalt aastaaja võimalustele vallavalitsuse poolt antud tähtajaks 5 kommunikatsioonide vigastustest ja avariidest põhjustatud antisanitaarne või ohtlik olukord tuleb likvideerida ning heakord taastada süüdlasel mõistliku aja jooksul süüdlase puudumisel kommunikatsiooni valdajal 2 Keelatud on 1 takistada ligipääsu kommunikatsioonidele 2 lasta pinnasesse veekogudesse kanalisatsiooni või sademeveetorustikku tarvitatud õli ja muid määrdeaineid söövitavaid kergestisüttivaid terava lõhnaga või muid ohtlikke aineid 3 paigaldada ilma projektita ja keskkonnanõuetele mittevastavaid vedelkütuse mahuteid ja süsteeme 4 rajada haljastust istutada puid ja põõsaid ilma maavaldaja nõusolekuta 11 Tehnovõrgu omaniku kohustused heakorra tagamisel Tehnovõrgu omanik on kohustatud 1 hoidma tehnovõrgu seisundis mis tagab liiklusohutuse ja teekatte pargi või kõnnitee või haljastuse korrasoleku tehnovõrgu kohal kusjuures kaevuluuk peab olema teekattega ühes tasapinnas 2 kasutud õhuliinid koheselt demonteerima ja õhuliini postid maha võtma ning taastama haljastuse ja või teekatendid 3 tagama õhuliinipostide vertikaalse asendi 4 heakorrastama tehnovõrgu ja tehnovõrguga piirneva kaitsevööndi ala Kinnistul asuvate puude ja põõsaste kärpimist peab õhuliini omanik teostama kooskõlastatult kinnistu omanikuga 12 Mootorsõiduki omanike ja kasutajate kohustused heakorra tagamisel 1 Mootorsõiduki omanik ja või kasutaja on kohustatud tagama et tänavale pargitud sõiduk ei takista tänava koristustööde teostamist või koristama lume ja jää puulehed jm prahi tänavale pargitud ja koristustööde läbiviimist takistava sõiduki ümbert kahe meetri ulatuses 2 Heakorranõuete tagamiseks on keelatud 1 mootorsõidukit ja või haagist parkida avalikul haljasalal või haljasribal selle haljasala omaniku või haldaja loata 2 parkida romusõidukit tänaval avalikus parklas või muus üldkasutatavas kohas 3 mootorsõidukit pesta ja või remontida avalikus või selleks mitteettenähtud kohas 13 Loomapidaja kohustused 1 Loomade pidamise tagajärjel tekkivate jäätmete nt kasutatud allapanu virtsa ja sõnniku hoiustamisel käitlemisel ja kasutamisel tuleb järgida head põllumajandustava ning välistada reostuse sattumine põhjavette ning veekogudesse 2 Karjatatavaid loomi tuleb karjatada aia või elektrikarjusega piiratud alal viisil mis välistaks loomade piiratud alalt väljumise nende sattumise sõiduteele või loomaomanikule mittekuuluvale kinnistule ilma selle omaniku nõusolekuta 3 Loomapidaja on kohustatud vältima avalike

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/keskkond/heakord.html?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Veemajandus
  umbes 525 miljonit kuupkilomeetrit vett Ligikaudu 4990 kuupkilomeetrit sellest viibib enamasti auruna pidevalt atmosfääris Iga päev aurustub maalt 450 kuupkilomeetrit vett Kui kogu aurustunud vesi korraga maha sajaks tõuseks vee tase maal 25 cm võrra Tähelepanuväärne on et kogu planeedi veehulk on täna sama mis ta oli miljoneid aastaid tagasi sest vett juurde ei teki ning ta on pidevas ringluses Kõik elusorganismid vajad oma elutegevuseks vett Hingatava õhu kõrval on vesi meie teine olulisim vajadus sest inimkeha koosneb 66 ulatuses veest Vesi moodustab 70 meie nahast 75 meie ajust 83 meie verest 90 meie kopsudest Lisaks viib vesi organismist välja jääkaineid ja hoiab kehatemperatuuri stabiilsena Inimene suudab elada umbes kuu ilma söögita kuid ainult 5 või 6 päeva ilma veeta Et püsida tervena vajab inimene 2 3 l vett päevas Oma elu jooksul joob inimene umbes 60000 l vett Päevas kasutab inimene umbes 140 l vett millest 2 3 kulub vannitoas Sulgedes hammaste pesu ajaks kraani säästad päevas 15 20 liitrit vett WC s kasutab inimene 7 25 l vett päevas Keskmiselt 5 minutit duðði all käimisega kulub 50 l vett Samapalju kulub ühe pesumasinatäie pesu pesemiseks Tilkuvast kraanist võib nädalas sõltuvalt tilkumiskiirusest koguneda 300 kuni mitu tuhat liitrit vett Kuna 97 veevarudest on soolane ja 2 moodustab igijää peame allesjäänud 1 piisavalt tarvitamiskõlbliku vee eest hästi hoolt kandma Siin saab igaüks anda oma panuse läbi vee säästmise ja korduvkasutamise Kuidas saab mõjutada vee kvaliteeti Veekogude ja põhjavee kaitsmise seisukohast on väga oluline et kõik meie reoveed saaksid õigesti käideldud Reovees sisaldub hulgaliselt toitained näiteks fosforit ja lämmastikku mis kiirendavad veekogude soostumist Lisaks kulutavad reovees leiduvad orgaanilised ained hapnikuvarusid See viib omakorda kraavide ja veekogude kinnikasvamiseni ja mõjub kalastikule Kui reoveed juhitakse puhastamata loodusesse võivad bakterid ja muud haigusetekitajad rikkuda rannad kaevud ja põhjavee Kõige otsesemat ohtu tervisele kujutavad just

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/keskkond/veemajandus.html?fontstyle=f-smaller (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Veevärgi arengukava
  põhikool Aste lasteaed Mõmmik Raamatukogud Rahvamajad Kirikud ja kogudused Muuseumid Kultuurikalender Seltsid Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Keskkond Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/keskkond/veemajandus/veevaergi-arengukava.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Hajaasustuse veeprogramm
  programm Ühinemine Hajaasustuse veeprogramm Print Email programm on lõppenud Hajaasustuse veeprogramm on hajaasustusega piirkondade elanikele joogivee kättesaadavuse tagamiseks või parendamiseks Regionaalministri poolt ellu kutsutud toetusprogramm periood 2007 2011 Hajaasustuse veeprogrammi rahastatakse Eesti riigieelarvest Hajaasustuse veeprogrammi eesmärk Programm tuleneb otseselt Vabariigi Valitsuse 2007 2011 aasta tegevusprogrammist mille peatüki 8 Maaelu regionaal ja infrastruktuuri arendamise poliitika punkt 8 5 sätestab valitsusliidu tegevuse järgmised põhimõtted valitsusliit rakendab külainfrastruktuuri kaevud hüdrorajatised jms rajamise toetamise programmi riigipoolse finantseerimisega 100 miljoni krooni ulatuses aastas põhimõttel et riik rahastab iga projekti maksumusest kuni kolmandiku külainfrastruktuuri programm hõlmab ka elektriühenduseta elamute elektrivõrguga ühendamiseks liitumistasude maksmise toetamist Lisaks riigile finantseerivad programmi elluviimist kohalikud omavalitsused ja iga kohalik omavalitsus saab programmis osaleda vaid juhul kui panustab rahaliselt võrdelises osas sellega kui seda teeb riik Alates 2011 aastast panustavad kohalikud omavalitsused vähemalt 22 5 toetusest Sealjuures on kohalikul omavalitsusel õigus suurendada omaosalust programmi rahastamisel juhul kui ta peab vajalikuks tõsta programmi mahtu oma territooriumil Kes saab toetust taotleda Toetust saavad taotleda füüsilised isikud MTÜd ja sihtasutused Hajaasustuse veeprogrammi programmdokument on suunatud kõikide Eesti maakondade valdadele Abikõlblikud on tegevused mis tehakse hajaasustusega piirkondades Abikõlblikuks hajaasustuse piirkondadeks ei loeta linnad vallasisesed linnad ja alevid kehtestatud planeeringutes tiheasustusaladeks või kompaktse hoonestusega aladeks määratud alad kus elab üle 50 inimese piirkonnad kus on toimiv ühisveevärk või mis on vastavalt ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seaduse 4 kohaselt määratletud ühisveevärgiga kaetavaks alaks ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel Milleks toetust antakse Programmi raames toetatakse järgmisi hoonetevälise joogivee süsteemi rajamisega seotud tegevusi hajaasustusega piirkondades kaevude puur ja salvkaevude ehitamine ning puhastamine olemasolevatest või uutest kaevudest joogiveetorustiku ehitamine või olemasoleva joogiveetorustiku rekonstrueerimine kaevude varustamine vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike tehniliste seadmete ja tarvikutega sh selleks vajalike elektritööde teostamine rajatud hooneteväliste veesüsteemide teostusmõõdistamine vanade puurkaevude tamponeerimine vee kvaliteedi analüüs Kui suur on toetus 2011 aastast moodustub toetus riigi ja

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/keskkond/veemajandus/hajaasustuse-veeprogramm.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Ühisveevärk ja kanalisatsioon
  leidub umbes 525 miljonit kuupkilomeetrit vett Ligikaudu 4990 kuupkilomeetrit sellest viibib enamasti auruna pidevalt atmosfääris Iga päev aurustub maalt 450 kuupkilomeetrit vett Kui kogu aurustunud vesi korraga maha sajaks tõuseks vee tase maal 25 cm võrra Tähelepanuväärne on et kogu planeedi veehulk on täna sama mis ta oli miljoneid aastaid tagasi sest vett juurde ei teki ning ta on pidevas ringluses Kõik elusorganismid vajad oma elutegevuseks vett Hingatava õhu kõrval on vesi meie teine olulisim vajadus sest inimkeha koosneb 66 ulatuses veest Vesi moodustab 70 meie nahast 75 meie ajust 83 meie verest 90 meie kopsudest Lisaks viib vesi organismist välja jääkaineid ja hoiab kehatemperatuuri stabiilsena Inimene suudab elada umbes kuu ilma söögita kuid ainult 5 või 6 päeva ilma veeta Et püsida tervena vajab inimene 2 3 l vett päevas Oma elu jooksul joob inimene umbes 60000 l vett Päevas kasutab inimene umbes 140 l vett millest 2 3 kulub vannitoas Sulgedes hammaste pesu ajaks kraani säästad päevas 15 20 liitrit vett WC s kasutab inimene 7 25 l vett päevas Keskmiselt 5 minutit duðði all käimisega kulub 50 l vett Samapalju kulub ühe pesumasinatäie pesu pesemiseks Tilkuvast kraanist võib nädalas sõltuvalt tilkumiskiirusest koguneda 300 kuni mitu tuhat liitrit vett Kuna 97 veevarudest on soolane ja 2 moodustab igijää peame allesjäänud 1 piisavalt tarvitamiskõlbliku vee eest hästi hoolt kandma Siin saab igaüks anda oma panuse läbi vee säästmise ja korduvkasutamise Kuidas saab mõjutada vee kvaliteeti Veekogude ja põhjavee kaitsmise seisukohast on väga oluline et kõik meie reoveed saaksid õigesti käideldud Reovees sisaldub hulgaliselt toitained näiteks fosforit ja lämmastikku mis kiirendavad veekogude soostumist Lisaks kulutavad reovees leiduvad orgaanilised ained hapnikuvarusid See viib omakorda kraavide ja veekogude kinnikasvamiseni ja mõjub kalastikule Kui reoveed juhitakse puhastamata loodusesse võivad bakterid ja muud haigusetekitajad rikkuda rannad kaevud ja põhjavee Kõige otsesemat ohtu tervisele kujutavad

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/keskkond/veemajandus/182-uehisveevaerk-ja-kanalisatsioon.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Ühisveevärk ja kanalisatsioon
  vesi meie teine olulisim vajadus sest inimkeha koosneb 66 ulatuses veest Vesi moodustab 70 meie nahast 75 meie ajust 83 meie verest 90 meie kopsudest Lisaks viib vesi organismist välja jääkaineid ja hoiab kehatemperatuuri stabiilsena Inimene suudab elada umbes kuu ilma söögita kuid ainult 5 või 6 päeva ilma veeta Et püsida tervena vajab inimene 2 3 l vett päevas Oma elu jooksul joob inimene umbes 60000 l vett Päevas kasutab inimene umbes 140 l vett millest 2 3 kulub vannitoas Sulgedes hammaste pesu ajaks kraani säästad päevas 15 20 liitrit vett WC s kasutab inimene 7 25 l vett päevas Keskmiselt 5 minutit duðði all käimisega kulub 50 l vett Samapalju kulub ühe pesumasinatäie pesu pesemiseks Tilkuvast kraanist võib nädalas sõltuvalt tilkumiskiirusest koguneda 300 kuni mitu tuhat liitrit vett Kuna 97 veevarudest on soolane ja 2 moodustab igijää peame allesjäänud 1 piisavalt tarvitamiskõlbliku vee eest hästi hoolt kandma Siin saab igaüks anda oma panuse läbi vee säästmise ja korduvkasutamise Kuidas saab mõjutada vee kvaliteeti Veekogude ja põhjavee kaitsmise seisukohast on väga oluline et kõik meie reoveed saaksid õigesti käideldud Reovees sisaldub hulgaliselt toitained näiteks fosforit ja lämmastikku mis kiirendavad veekogude soostumist Lisaks kulutavad reovees leiduvad orgaanilised ained hapnikuvarusid See viib omakorda kraavide ja veekogude kinnikasvamiseni ja mõjub kalastikule Kui reoveed juhitakse puhastamata loodusesse võivad bakterid ja muud haigusetekitajad rikkuda rannad kaevud ja põhjavee Kõige otsesemat ohtu tervisele kujutavad just joogivee kaudu levivad nakkushaigused ja mürgitused Bakteritega ja viirustega saastumine toimub tavaliselt siis kui joogivette satuvad fekaalid Toimiv veevarustus ja kanalisatsioon on tänapäeval iseenesest mõistetavad Pesuvesi ja reovesi lastakse kraanikaussidest ja pottidest alla Siinjuures aga ununeb paljudel et kuigi ta kaob meie silmist ei hävine ta sellega vaid satub reoveepuhastisse Kuna reoveepuhastite bioloogiline osa on väga tundlik ei tohi sinna sattuda aineid ja esemeid mis sinna ei kuulu Bioloogilises puhastuses

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/keskkond/veemajandus/182-uehisveevaerk-ja-kanalisatsioon.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Jäätmemajandus
  4 nädala jooksul Hajaasustuspiirkondades on minimaalne tühjendussagedus üks kord 12 nädala jooksul mis kehtib kuni 240 l mahutite puhul ning tingimusel et väikeelamutes on korraldatud oma biolagunevate jäätmete kompostimine ning mahutisse ei panda biolagunevaid jäätmeid Tühjalt seisvate hoonestatud kinnistute omanikud peaksid esitama vallale prügiveost vabastamise taotluse vastasel juhul hakkab AS Rang Sells kinnistule teenust pakkuma Jäätmevedajal on õigus tühivedude eest arveid saata Segaduste vältimiseks on soovitatav vabastus taotleda enne 1 septembrit Vabastus antakse maksimaalselt 1 aastaks Konteinerid OÜ Prügimees viib temalt renditud konteinerid kliendi juurest ära tasuta kuid soovi korral võib jätkata olemasolevate konteinerite rentimist AS Ragn Sells paigaldab temalt renditud või ostetud konteinerid kuni novembri lõpuni tasuta Konteinerite rendi ja müügihinnad ning lisateenuse hinnad saadab AS Ragn Sells jäätmevaldajatele kirjalikult elektroonselt on hinnakiri kättesaadav Kaarma valla kodulehel Oluline informatsioon Seoses uue vedajaga tasub edaspidi rohkem tähelepanu pöörata biojäätmete ja vanapaberi liigiti kogumisele kuna uus vedaja hakkab neid ära vedama tasuta Võimalik on tellida 600 l pakendikonteiner mille tühjendus on hinnakirja alusel 3 84 EUR Seda võimalust tasub kaaluda eriti kortermajadepuhul kuna pakendijäätmete äravedu on soodsam kui olmejäätmete vedu ning korraliku sorteerimise puhul on võimalik kasutusele võtta väiksemad segaolemjäätmete konteinerid mis on suurtest märksa soodsamad Kindlasti tuleks konteinerisuurused üle vaadata kõikidel jäätmevaldajatel kuna uus vedaga veab jäätmeid graafiku alusel ning varasemast harjutud vedu tellimisel ei toimu Tellimusveod toimuvad vaid juhul kui soovitakse tihedamat tühjendust kui graafik ette näeb Jäätmemahutil peab olema kiri või märgistus jäätmete tekkekoha kohta kinnistu aadress Jäätmed peavad olema pakendatud Jäätmemahuti tuleb graafikujärgsel päeval välja tuua vedajale kättesaadavasse kohta kella 6 00 ks Konteiner tuleb tuua jäätmeveoki peatumiskohale võimalikult lähedale Veograafikuid saab jälgida Ragn Sellsi iseteeninduskeskkonnast eeldusel et jäätmevedajale on antud oma isikukood www ragnsells ee iseteenindus AS Klienditeeninduspunkt on avatud alates augustist aadressil Pikk 30 tuba 11 tööpäeviti kell 8 00 17 00 lõuna 13 00 14 00 Kuressaare linna ja Kaarma valla jäätmevaldajate jaoks viiakse läbi ühised kliendi infopäevad mis toimuvad Kuressaare Linnavalitsuse ruumides 6 augustil 11 00 18 00 ning 7 augustil 9 00 16 00 Infopäeval saab tagastada allkirjastatud lepinguid täpsustada lepingu tingimusi tellida konteinerit tutvuda korraldatud jäätmeveoga seotud õigusaktidega Lisainfo This email address is being protected from spambots You need JavaScript enabled to view it tel 4520468 Vastavalt koostöölepingule nr KOV3 71 03 13 MTÜ Eesti Rehviliit ja Sikassaare Vanametall OÜ vahel võtab alates 05 03 2013a Sikassaare Vanametall OÜ oma kokkuostuplatsil aadressiga Saare maakond Kaarma vald Sikassaare küla Metalli maaüksus eraisikutelt tasuta vastu vanarehve Kaarma valla jäätmehoolduseeskiri Kaarma valla korraldatud jäätmeveo rakendamise tingimused ja kord TEADE korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmise kohta Kaarma Vallavalitsus viis läbi avaliku konkursi ettevõtja leidmiseks ja ainuõiguse andmiseks korraldatud jäätmeveoks ainuõiguse andmiseks Kaarma valla haldusterritooriumil Pakkumiste esitamise tähtaeg oli 23 november 2009 a Pakkumise esitasid 1 Ragn Sells AS registrikood 10306958 asukoht Tallinn Suur Sõjamäe 50 2 OÜ Prügimees registrikood 10083286 asukoht Kuressaare Talli 4 Kaarma Vallavalitsuse 10 12 2009 a korraldusega nr 85 tunnistati edukaks OÜ Prügimees pakkumine Korraldatud jäätmeveo ainuõigus anti kolmeks aastaks Veetavad jäätmeliigid on segaolmejäätmed paber ja papp ning biolagunevad jäätmed KORRALDATUD JÄÄTMEVEOST

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/keskkond/jaeaetmemajandus.html?fontstyle=f-smaller (2016-02-18)
  Open archived version from archive