archive-ee.com » EE » K » KAARMA.EE

Total: 428

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kaarma Vald - Kaarma/Kuressaare ÜP KSH
  Tallinna 10 Kuressaare Kaarma Vallavalitsuses Marientali tee 27 Kuressaare Kuressaare Linnavalitsuse veebilehel www kuressaare ee Kaarma Vallavalitsuse veebilehel www kaarma ee KSH programmi kohta saab ettepanekuid vastuväiteid ja küsimusi esitada kirjalikult OÜ le Hendrikson Ko kuni 21 veebruarini This email address is being protected from spambots You need JavaScript enabled to view it Raekoja plats 8 51004 Tartu Ühisplaneering koostatakse Kuressaare linna ja Kaarma valla piirnevate alade komplekseks arendamiseks Planeeringu protsessi kaasatakse kohalikud elanikud ja ettevõtted Ühisplaneering võimaldab kahel omavalitsusel rakendada ühtseid põhimõtteid ja tagada ala terviklik ning jätkusuutlik areng Tulenevalt kavandatava tegevuse iseloomust ning asukohast riigipiiriülest keskkonnamõju tegevusega ei kaasne KSH eesmärgiks on keskkonnakaalutlustega arvestamine planeeringu koostamisel jõudmaks tasakaalustatud ja säästvat arengut edendava planeeringulahenduseni KSH käigus käsitletakse planeeringuga kavandatava tegevusega tõenäoliselt kaasnevaid mõjusid ning esitatakse vajadusel ettepanekud negatiivse mõju leevendamiseks Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu koostamise osapooled Planeeringu koostamise algataja ja planeeringu kehtestaja Kuressaare Linnavolikogu Kontakt Kuressaare Raekoda Tallinna 2 Kuressaare 93813 E post This email address is being protected from spambots You need JavaScript enabled to view it Kaarma Vallavolikogu Kontakt Marientali tee 27 Kuressaare 93813 E post This email address is being protected from spambots You need JavaScript enabled to view it KSH algataja ja

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/ehitusjaplaneerimine/kaarma-kuressaare-uep-ksh.html?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Kaarma Vald - Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering
  Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Keskkond Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Ühinemine Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Print Email Saare maavanema 20 12 2013 korraldusega nr 1 1 2013 530 kehtestati Saare maakonnaplaneeringu tuuleenergeetika teemaplaneering Teemaplaneeringu koostamise käigus analüüsiti strateegilisel tasandil tuuleenergeetika arendamise võimalusi Lääne Eestis Selleks viidi neljas maakonnas Saare Hiiu Lääne ja Pärnu läbi samaaegne planeeringuprotsess Avaliku planeeringuprotsessi ja kaalutlemise käigus selgitati välja maa alad elektrituulikute arenduspiirkonnad ja arendusalad kuhu edasiste täpsemate planeeringute realiseerimisel on eeldatavasti võimalik elektrituulikute püstitamine Planeering annab kogu maakonna territooriumi ulatuses informatsiooni ruumipunktide tõenäolise sobilikkuse või mittesobilikkuse kohta elektrituulikute püstitamiseks Planeeringuga on kokku lepitud tuuleenergeetika ruumilise arengu põhimõtted Teemaplaneeringu lisana on toodud planeeringu elluviimise võimalused lähtudes võimalikest kompensatsiooni mehhanismidest kohalikule kogukonnale Teemaplaneeringus elektrituulikute arenduspiirkonnaks määratud alade näol on tegemist ka planeerimisseaduse 29² kohaste olulise ruumilise mõjuga objektide

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/ehitusjaplaneerimine/maakonna-tuuleenergeetika-teemaplaneering.html?fontstyle=f-smaller (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Eikla seltsimaja põhiprojekt
  Aste lasteaed Mõmmik Raamatukogud Rahvamajad Kirikud ja kogudused Muuseumid Kultuurikalender Seltsid Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Keskkond Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/ehitusjaplaneerimine/eikla-seltsimaja-pohiprojekt.html?fontstyle=f-smaller (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Eikla seltsimaja põhiprojekt
  Eikla seltsimaja põhiprojekt Print Arhitektuurne osa Arhitektuurne osa Ehituskonstruktsioonid Ehituskonstruktsioonid Elekter ja nõrkvool Nõrkvool Tugevvool Küte vesi kanalisatsioon ventilatsioon Küte Vesi ja kanalisatsioon Ventilatsioon

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/ehitusjaplaneerimine/eikla-seltsimaja-pohiprojekt.html?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Ametnikud
  Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Keskkond Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Ühinemine Ametnikud Print Email Marientali

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/keskkond/ametnikud.html?fontstyle=f-smaller (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Ametnikud
  18 00 R 08 00 13 00 Ametikoht Nimi Telefon E post Keskkonna peaspetsialist Katrin Sagur 452 0468 510 5393 This email address is being protected from spambots You need JavaScript enabled to view it Arengu peaspetsialist Aare Saar 452

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/keskkond/ametnikud.html?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Eeskirjad ja korrad
  Kultuurikalender Seltsid Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Keskkond Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/keskkond/eeskirjad-ja-korrad.html?fontstyle=f-smaller (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Eeskirjad ja korrad
  liitumise eeskiri Kaarma valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskiri Kaarma valla heakorra eeskiri Kaarma valla avaliku korra eeskiri Koerte ja kasside pidamise eeskiri Kaarma valla jäätmehoolduseeskiri Kaarma valla jäätmevaldajate registri

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/keskkond/eeskirjad-ja-korrad/166-keskkondkorrad.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive •