archive-ee.com » EE » K » KAARMA.EE

Total: 428

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kaarma Vald - Keskkonnamõjude hindamine
  planeerimine Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Keskkond Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/ehitusjaplaneerimine/keskkonnamojude-hindamine.html?fontstyle=f-smaller (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Kaarma Vald - Kaarmise järv
  tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Keskkond Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarmise järv Loode Tehumardi kergliiklustee Kudjape kalmistu Luha maaüksus Kolde Koldevälja Kadakaoksa Kalda ja Rannavälja Kaarma

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/ehitusjaplaneerimine/keskkonnamojude-hindamine/kaarmise-jaerv.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Loode-Tehumardi kergliiklustee
  põhiprojekt Keskkond Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarmise järv Loode Tehumardi kergliiklustee Kudjape kalmistu Luha maaüksus Kolde Koldevälja Kadakaoksa Kalda ja Rannavälja Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/ehitusjaplaneerimine/keskkonnamojude-hindamine/loode-tehumardi-kergliiklustee.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Kudjape kalmistu
  Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarmise järv Loode Tehumardi kergliiklustee Kudjape kalmistu Luha maaüksus Kolde Koldevälja Kadakaoksa Kalda ja Rannavälja Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Ühinemine Kudjape kalmistu KSH Print Email Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine 16 10 2007 Teade 23 10 2007 Ametlikud Teadaanded algatamise avaldamine 10 10 2007 Saaremaa Keskkonnateenistuse seisukoht 24 03 2008 TEADE Kaarma Vallavalitsus teatab Kaarma vallas Kudjape kalmistu laiendamise detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikustamisest Strateegilise dokumendi algataja ja kehtestaja on Kaarma Vallavolikogu Strateegilise dokumendi korraldaja on Kaarma Vallavalitsus Strateegilise dokumendi koostaja on ERKAS Pärnu Instituut OÜ Kaarma valla Kudjape kalmistu laiendamise detailplaneeringuga kavandatakse orienteeruvalt 70 ha suuruse maa alal olemasoleva kalmistu laiendamist liikluskorralduse juurdepääsuteede ning parkimiskohtade lahendamist teenindushoone sakraalhoone lemmikloomade matmisala tehnovõrkudeasukoha määramine ning haljastuse kujundamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärgiks on detailplaneeringu elluviimisega kaasnevate võimalike oluliste keskkonnamõjude väljaselgitamine mõjude olulisuse ja ulatuse hindamine ning negatiivsetele mõjudele vajalike leevendavate meetmete väljapakkumine Kaarma valla Kudjape kalmistu laiendamise detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmiga saab tutvuda ajavahemikul 07 04 2008 20 04 2008 Kaarma valla koduleheküljel www kaarma ee ning

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/ehitusjaplaneerimine/keskkonnamojude-hindamine/kudjape-kalmistu.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Luha maaüksus
  ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Ühinemine Nasva küla Luha maaüksuse detailplaneeringu KSH Print Email Kaarma Vallavalitsus teatab Kaarma vallas Nasva külas Luha kinnistu 34804 001 0095 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise KSH aruande avalikustamisest Detailplaneeringu eesmärgiks on maatulundusmaa sihtotstarbe osaline muutmine ärimaaks ja transpordimaaks ning ehitusõiguse alade määramine sh väikesadama ja kalatiikide rajamiseks Planeeringuga kavandatav tegevus ei oma piiriülest keskkonnamõju Detailplaneeringu koostajaks on Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ Turu 30 Tartu 51013 tel 730 3735 KSH juhtekspert on Arvo Järvet KMH litsents 0057 kontakt TÜ geograafia osakond Vanemuise 46 Tartu 51014 tel 55962026 7375824 This email address is being protected from spambots You need JavaScript enabled to view it Detailplaneeringu koostamise algataja ja koostamise korraldaja on Kaarma Vallavalitsus aadress Marientali 27 Kuressaare tel 4520468 This email address is being protected from spambots You need JavaScript enabled to view it ning kehtestaja on Kaarma Vallavolikogu KSH aruandega on võimalik tutvuda tööajal Kaarma Vallavalitsuses ajavahemikul 16 04 07 05 2009 ja valla veebilehel www kaarma ee Ettepanekuid vastuväiteid ja küsimusi KSH aruande kohta saab esitada kirjalikult Kaarma vallavalitsusele kuni 7 mail toimuva avaliku arutelu alguseni Detailplaneeringu KSH aruande avalik arutelu toimub 07 mail 2009 a algusega kell 17 00 Kaarma Vallavalitsuses OTSUS Kuressaare 30 juuli 2008 a nr 283 Keskkonnamõjude strateegiline hindamine Võttes aluseks keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse RT I 2005 15 87 33 lg 1 Kaarma Vallavalitsus otsustab Algatada strateegiline keskkonnamõjude hindamine Kaarma valla Nasva külas Luha maaüksusel 34804 001 0095 25 03 2008 a korraldusega nr 125 algatatud detailplaneeringule Nimetatud detailplaneeringu sisuks on kinnistule ehitusõiguse määramine kalatiikide väikesadama sadamahoone rajamiseks kõrghaljastuse põhimõtete kujundamine juurdepääsuteede ning tehnovõrkude ja rajatiste asukoha määramine ja maakasutuse sihtotstarbe muutmine Detailplaneeringuga hõlmatava ala suurus on kokku 5 4 ha Keskkonnamõjude strateegiline hindamine on põhjendatud asjaoluga et Luha kinnistu asub Nasva jõe kaldajoonest 100 m

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/ehitusjaplaneerimine/keskkonnamojude-hindamine/luha-naaueksus.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Kolde, Koldevälja, Kadakaoksa, Kalda ja Rannavälja
  Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarmise järv Loode Tehumardi kergliiklustee Kudjape kalmistu Luha maaüksus Kolde Koldevälja Kadakaoksa Kalda ja Rannavälja Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Ühinemine Muratsi küla Kolde Koldevälja Kadakaoksa Kalda ja Rannavälja kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne Print Email Kaarma Vallavalitsus teatab et valminud on Muratsi küla Kolde Koldevälja Kadakaoksa Kalda ja Rannavälja kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne Kaarma valla Muratsi küla Kolde Koldevälja Kadakaoksa Kalda ja Rannavälja kinnistute detailplaneering on algatatud Kaarma Vallavalitsuse 05 märts 2010 a korraldusega nr nr 68 Planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine edaspidi KSH algatati Kaarma Vallavalitsuse 31 05 2012 korraldusega nr 201 Detailplaneeringuala paikneb Saare maakonnas Kaarma vallas Muratsi külas Kaarma valla lõunarannikul Planeeringuala hõlmab maaüksusi nimedega Kolde Koldevälja Kadakaoksa Kalda ja Rannavälja Planeeritava ala peamine sihtotstarve on maatulundusmaa ning planeeritava ala kogupindala on ligikaudu 69 ha Vastavalt lähteülesandele on antud detailplaneeringu eesmärgiks kvaliteetse keskkonna kavandamine lähtudes uuest arhitektuursest kvaliteedist ja olemasolevatest säilitatavatest väärtustest maa sihtotstarbe määramine planeeritavale alale elamumaade ja nende teenindamiseks tehnorajatiste kruntide moodustamine planeeritavale alale jäävate kruntide piiride ning ehitusõiguse määramine ning heakorrastuse haljastuse juurdepääsude kergliiklusteede parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine Olemasolev maatulundusmaa on kavas muuta 44 elamumaaks 1 tootmishoonete maaks 7 liiklusmaaks ja 48 maatulundusmaaks Keskkonnamõjude strateegilise hindamise algataja ja korraldaja on Kaarma Vallavalitsus aadress Marientali tee 27 Kuressaare keskkonnamõjude hindamise koostajaks on OÜ Hendrikson Ko aadress Raekoja plats 8 51004 Tartu Arendajaks on OÜ Biladre aadress Viru Väljak 2 Tallinn 10111 Muratsi küla Kolde Koldevälja Kadakaoksa Kalda ja Rannavälja kinnistute detailplaneeringu materjalide ja KSH aruandega saab tutvuda ajavahemikul 13 mai 03 juuni

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/ehitusjaplaneerimine/keskkonnamojude-hindamine/kolde-koldevaelja-kadakaoksa-kalda-ja-rannavaelja.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Keskkonnamõjude hindamine
  Print Keskkonnamõju eelhindamise ankeet doc pdf Kaarmise järv Loode Tehumardi kergliiklustee asukohavaliku KMH Kudjape kalmistu KSH Nasva küla Luha maaüksuse detailplaneeringu KSH Muratsi küla Kolde Koldevälja Kadakaoksa Kalda ja Rannavälja

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/ehitusjaplaneerimine/keskkonnamojude-hindamine.html?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Kaarma/Kuressaare ÜP KSH
  taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Ühinemine Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm Print Email Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikustamisest Esmaspäeval 22 veebruaril 2010 kell 17 00 toimub Kuressaare Linnavalitsuse teise korruse saalis Tallinna 10 Kuressaare Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise KSH programmi avalik arutelu Avalikule arutelule eelnevalt toimub ajavahemikus 8 veebruar kuni 21 veebruar 2010 KSH programmi avalik väljapanek mille jooksul on igaühel võimalik tutvuda KSH programmiga ning esitada aruande kohta ettepanekuid vastuväiteid ja küsimusi KSH programmi ning planeeringu lähteseisukohtadega on võimalik tutvuda Kuressaare Linnavalitsuses Tallinna 10 Kuressaare Kaarma Vallavalitsuses Marientali tee 27 Kuressaare Kuressaare Linnavalitsuse veebilehel www kuressaare ee Kaarma Vallavalitsuse veebilehel www kaarma ee KSH programmi kohta saab ettepanekuid vastuväiteid ja küsimusi esitada kirjalikult OÜ le Hendrikson Ko kuni 21 veebruarini This email address is being protected from spambots You need JavaScript enabled to view it Raekoja plats 8 51004 Tartu Ühisplaneering koostatakse Kuressaare linna ja Kaarma valla piirnevate alade komplekseks arendamiseks Planeeringu protsessi kaasatakse kohalikud elanikud ja ettevõtted Ühisplaneering võimaldab kahel omavalitsusel rakendada ühtseid põhimõtteid ja tagada ala terviklik ning jätkusuutlik areng Tulenevalt kavandatava tegevuse iseloomust ning asukohast riigipiiriülest keskkonnamõju tegevusega ei kaasne KSH eesmärgiks on keskkonnakaalutlustega arvestamine planeeringu koostamisel jõudmaks tasakaalustatud ja säästvat arengut edendava planeeringulahenduseni KSH käigus käsitletakse planeeringuga kavandatava tegevusega tõenäoliselt kaasnevaid mõjusid ning esitatakse vajadusel ettepanekud negatiivse mõju leevendamiseks Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu koostamise osapooled Planeeringu koostamise algataja ja planeeringu kehtestaja Kuressaare Linnavolikogu Kontakt Kuressaare Raekoda Tallinna 2 Kuressaare 93813 E post This email address is being protected from spambots You need JavaScript enabled to view it Kaarma Vallavolikogu Kontakt Marientali tee

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/ehitusjaplaneerimine/kaarma-kuressaare-uep-ksh.html?fontstyle=f-smaller (2016-02-18)
  Open archived version from archive