archive-ee.com » EE » K » KAARMA.EE

Total: 428

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kaarma Vald - Detailplaneeringud
  vallas 2010 ja 2011 a kehtestatud detailplaneeringud Kaarma vallas algatatud ja kehtestatud planeeringud 2009 Kaarma vallas algatatud planeeringud 2008 Kaarma vallas kehtestatud planeeringud 2008 Kaarma vallas algatatud ja kehtestatud planeeringud 2006 2007 Kaarma vallas tühistatud detailplaneeringud Detailplaneeringu ala tähistus Õigusaktid

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/ehitusjaplaneerimine/detailplaneeringud/139-detailplaneeringud.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Kaarma Vald - Valla teed
  ja sport Ametnikud Noorsootöö Aste põhikool Aste lasteaed Mõmmik Raamatukogud Rahvamajad Kirikud ja kogudused Muuseumid Kultuurikalender Seltsid Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Keskkond Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Ühinemine Valla teed Print Email Kaarma valla teede investeeringute kava aastaks 2012 Eelarve kokku 188 380 Kokku teede hooldus ja jooksev remont 95 104 Sellest 1 lumetõrje 58 000 2 jooksev remont ja korrashoid 24 104 3 kaevandamine Tõrises 8 000 4 asfaldiaukude remont 5 000 Investeeringud kokku 93 276 1 Kaisvere Sepa tee nr 2700076 16 000 2 Kiratsi Kaarma tee nr 2700054 18 700 3 Ergama tee nr 2700049 5 500 4 Tiigi tn nr 2700097 4 800 5 Laheküla tee nr 2700036 9 911 6 Tamme tn 2700103 3 300 7 Niidi tee nr 2700029 6

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/ehitusjaplaneerimine/valla-teed.html?fontstyle=f-smaller (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Valla teed
  kaevandamine Tõrises 8 000 4 asfaldiaukude remont 5 000 Investeeringud kokku 93 276 1 Kaisvere Sepa tee nr 2700076 16 000 2 Kiratsi Kaarma tee nr 2700054 18 700 3 Ergama tee nr 2700049 5 500 4 Tiigi tn nr 2700097 4 800 5 Laheküla tee nr 2700036 9 911 6 Tamme tn 2700103 3 300 7 Niidi tee nr 2700029 6 500 8 Tahula farmitee nr 2700472 5 500

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/ehitusjaplaneerimine/valla-teed.html?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Kasutusloa taotlemine
  Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Ühinemine Kasutusloa taotlemie Print Email Ehitise kasutamiseks peab olema kasutusluba välja arvatud riigisaladusega või salastatud välisteabega seotud ehitise riigikaitselise ehitise ja elamiseks mittekasutatava väikeehitise kasutamiseks Ehitise omanik on kohustatud tagama kasutusloa olemasolu kui see on nõutav Ehitise omaniku kohustuste eiramine on ehitusseaduse 68 alusel karistatav rahatrahviga Kasutusloa saamiseks tuleb vastavalt ehitusseaduse 33 le esitada 1 Kasutusloa taotluse vorminõuded ja esitamise kord kasutusloa taotlus ehitise olulised tehnilised andmed ehitise koordinaadid 2 Mõõdistusprojekt projekti muudatuste korral 3 Teostusmõõdistus hooned teed trassid vesi kanal elekter side maaküte paberkandjal ja digitaalselt 4 Ehitamise tehnilised dokumendid 5 Elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus elektriohutusseadus 11 6 Puurkaevu olemasolul puurkaevu pass juhul kui ei ole väljastatud kasutusluba 7 Energiamärgis ei ole nõutav hoone puhul mille ehitusluba on väljastatud enne 2009 aasta 1 jaanuari 8 Heitveemahuti või puhastusseadme sertifikaat M ahuti puhul heitvee käitlemise leping Ühistrasside puhul trassidega liitumise leping 9 Tasuda riigilõiv vastavalt riigilõivuseaduse 319 le Kaarma Vallavalitsus arvele Swedbank a a 1120161161 või SEB Pank a a 10022086028003 Selgitusse mille eest küla maaüksuse nimi aadress või otse vallavalitsuse raamatupidamisse Peale nõutavate dokumentide esitamist tuleb kokkulepitud ajal

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/ehitusjaplaneerimine/kasutusloa-taotlemine.html?fontstyle=f-smaller (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Kasutusloa taotlemine
  on väljastatud enne 2009 aasta 1 jaanuari 8 Heitveemahuti või puhastusseadme sertifikaat M ahuti puhul heitvee käitlemise leping Ühistrasside puhul trassidega liitumise leping 9 Tasuda riigilõiv vastavalt riigilõivuseaduse 319 le Kaarma Vallavalitsus arvele Swedbank a a 1120161161 või SEB Pank a a 10022086028003 Selgitusse mille eest küla maaüksuse nimi aadress või otse vallavalitsuse raamatupidamisse Peale nõutavate dokumentide esitamist tuleb kokkulepitud ajal kohale vastuvõtukomisjon ja vormistatakse ehitise ülevaatuse akt Hoonete ülevaatusse

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/ehitusjaplaneerimine/kasutusloa-taotlemine.html?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Maakorraldus
  Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Ühinemine Maakorraldus Print Email Maa maksustamise aluseks on Eesti Vabariigi Maamaksuseadus Vastavalt maamaksuseaduse 1 lõikele 1 on maamaks maa maksustamishinnast lähtuv maks Maa maksustamishinna määramise kohustus on pandud kohalikule omavalitsusele Aluseks on Maa hindamise seaduse 6 lõiked 1 ja 4 ning Maa maksustamishinna arvutamise kord Maamaks vallavolikogu poolt kehtestatud maamaksu protsendimäär maa maksustamishinnast aastas Vastavalt Maamaksuseaduse 5 lõigetele 1 ja 2 11 lõigetele 1 2 ja 21 kinnitab maamaksumäärad ja maamaksusoodustused vallavolikogu 2014 aasta kohta kehtivad maamaksumäärad on antud Kaarma Vallavolikogu 27 novembri 2013 määrusega nr 2 2015 aasta kohta kehtivad maamaksumäärad on antud Kaarma Vallavolikogu 29 oktoobri määrusega nr 16 Konkreetse kinnistu maakasutuse maa maksustamishinna arvutuse aluseks on Keskkonnaministri 30 novembril 2001 a määrusega nr 50 kehtestatud Maa korralise hindamise tulemused RTL 2001 136 1976 sõnaline tekst ning lisatud katastriüksuste sihtotstarvete ja põllumajandusmaa viljakustsoonide tabelid Maakasutuse või kinnistu kohta andmed viljakustsoonide lõikes annab infot maaameti kodulehekülg maainfoga tutvumise teenuse kaardirakendus vali toimingud otsing katastriüksuse tunnus katastriüksuse kaardil klikkides avanevad katastiüksuse andmed

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/ehitusjaplaneerimine/maakorraldus.html?fontstyle=f-smaller (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Maakorraldus
  Konkreetse kinnistu maakasutuse maa maksustamishinna arvutuse aluseks on Keskkonnaministri 30 novembril 2001 a määrusega nr 50 kehtestatud Maa korralise hindamise tulemused RTL 2001 136 1976 sõnaline tekst ning lisatud katastriüksuste sihtotstarvete ja põllumajandusmaa viljakustsoonide tabelid Maakasutuse või kinnistu kohta andmed viljakustsoonide lõikes annab infot maaameti kodulehekülg maainfoga tutvumise teenuse kaardirakendus vali toimingud otsing katastriüksuse tunnus katastriüksuse kaardil klikkides avanevad katastiüksuse andmed Alates 1 jaanuarist 2005 väljastab Kaarma Vallavalitsus enne maksuteate

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/ehitusjaplaneerimine/maakorraldus/153-maakorraldus.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Arengukava
  lasteaed Mõmmik Raamatukogud Rahvamajad Kirikud ja kogudused Muuseumid Kultuurikalender Seltsid Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Keskkond Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/ehitusjaplaneerimine/arengukava.html?fontstyle=f-smaller (2016-02-18)
  Open archived version from archive