archive-ee.com » EE » K » KAARMA.EE

Total: 428

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kaarma Vald - Üldplaneering
  Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Ühinemine Valla üldplaneering Print Email Valla põhjaosa Kaarma valla üldplaneering algatati Kaarma Vallavolikogu 20 10 2000 a otsusega nr 68 Kaarma Vallavolikogu 31 01 2007 a otsusega 10 algatati üldplaneeringuga kavandatud tegevusele keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnaameti Hiiu Lääne Saare regioon oma kirjaga 29 06 2009 a HLS 6 8 14399 kiitis heaks Kaarma valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande Kaarma Vallavolikogu 23 09 2009 a otsusega nr 68 algatas Kuressaare linna ja Kaarma valla ühisplaneeringu Käesolev üldplaneering on koostatud selliselt et planeeringu põhilahendus ei hõlma ühisplaneeringuga planeeritavat ala Üldplaneeringu koostamise eesmärk oli määrata valla üldised arengusuunad ning maakasutus ja ehitustingimused tuginedes valla arengukavas seatud eesmärkidele ja strateegiale Käesolevaga koostatud valla üldplaneeringuga on püütud säilitada vallas väljakujunenud asustusstruktuur väärtustada olemasolevaid ressursse ning soodustada jätkusuutlikku ja alalhoidlikku arengu printsiipe Valla territooriumi osa üldplaneering kehtestati Kaarma Vallavolikogu 07 07 2010 a määrusega nr 9 Käesolev valla territooriumi osa üldplaneering kehtib Kaarma valla ja Kuressaare linna kontaktvööndi ühisplaneeringualast välja jääva valla territooriumi osal ehk Abruka Anijala Ansi Aste Asuküla Aula Vintri Eikla Endla Haamse Hakjala Hübja Irase Jootme Jõe Kaarma Kaarmise Kaisvere

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/ehitusjaplaneerimine/ueldplaneering.html?fontstyle=f-smaller (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Kaarma Vald - Valla üldplaneering
  väärtustada olemasolevaid ressursse ning soodustada jätkusuutlikku ja alalhoidlikku arengu printsiipe Valla territooriumi osa üldplaneering kehtestati Kaarma Vallavolikogu 07 07 2010 a määrusega nr 9 Käesolev valla territooriumi osa üldplaneering kehtib Kaarma valla ja Kuressaare linna kontaktvööndi ühisplaneeringualast välja jääva valla territooriumi osal ehk Abruka Anijala Ansi Aste Asuküla Aula Vintri Eikla Endla Haamse Hakjala Hübja Irase Jootme Jõe Kaarma Kaarmise Kaisvere Kaubi Kellamäe Keskvere Kiratsi Kirikuküla Koidu Koidula Kuke Kungla

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/ehitusjaplaneerimine/ueldplaneering/151-yldplaneering.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Detailplaneeringud
  Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Detailplaneeringute algatamine Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik väljapanek Detailplaneeringute kehtestamine Detailplaneeringute tühistamised ja kehtetuks tunnistamised Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Ühinemine Print Email Saare maavanema 20 12 2013 korraldusega nr 1 1 2013 530 kehtestati Saare maakonnaplaneeringu tuuleenergeetika teemaplaneering Teemaplaneeringu koostamise käigus analüüsiti strateegilisel tasandil tuuleenergeetika arendamise võimalusi Lääne Eestis Selleks viidi neljas maakonnas Saare Hiiu Lääne ja Pärnu läbi samaaegne planeeringuprotsess Avaliku planeeringuprotsessi ja kaalutlemise käigus selgitati välja maa alad elektrituulikute arenduspiirkonnad ja arendusalad kuhu edasiste täpsemate planeeringute realiseerimisel on eeldatavasti võimalik elektrituulikute püstitamine Planeering annab kogu maakonna territooriumi ulatuses informatsiooni ruumipunktide tõenäolise sobilikkuse või mittesobilikkuse kohta elektrituulikute püstitamiseks Planeeringuga on kokku lepitud tuuleenergeetika ruumilise arengu põhimõtted Teemaplaneeringu lisana on toodud planeeringu elluviimise võimalused lähtudes võimalikest kompensatsiooni mehhanismidest kohalikule kogukonnale Teemaplaneeringus elektrituulikute arenduspiirkonnaks määratud alade näol on tegemist ka planeerimisseaduse 29² kohaste olulise ruumilise mõjuga objektide asukohtadega Vabariigi Valitsuse 15 07 2003 määruse nr 198 Olulise ruumilise mõjuga objektide nimekiri kohaselt loetakse olulise ruumise mõjuga objektiks rohkem kui 5

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/ehitusjaplaneerimine/detailplaneeringud.html?fontstyle=f-smaller (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Detailplaneeringute algatamine
  programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Detailplaneeringute algatamine Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik väljapanek Detailplaneeringute kehtestamine Detailplaneeringute tühistamised ja kehtetuks tunnistamised Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Ühinemine Teade Praakli külas Kanepi detailplaneeringu algatamisest Print Email Kaarma Vallavolikogu 19 novembri 2014 otsusega nr 56 algatati Praakli külas Kanepi kinnistu katastritunnus 27003 001 0528 detailplaneering Planeeringuala suurus on ca 7 ha Read more Teade Praakli külas Kanepi detailplaneeringu algatamisest Teade Upa külas Kustu detailplaneeringu algatamine Print Email Kaarma Vallavalitsuse 26 septembri 2014 korraldusega nr 327 algatati Upa külas Kustu maaüksuse katastritunnus 27003 001 0986 detailplaneering Planeeringuala suurus on ca 4 ha Read more Teade Upa külas Kustu detailplaneeringu algatamine Teade Abruka külas Kadaka detailplaneeringu algatamine Print Email Kaarma Vallavolikogu 09 juuli 2014 otsusega nr 29 algatati Abruka külas Kadaka detailplaneering Planeeringuala suurus on ca 40 ha Read more Teade Abruka külas Kadaka detailplaneeringu algatamine Teade Mändjala küla Kingu detailplaneeringu algatamine Print Email Kaarma Vallavalitsuse 12 mai 2014 korraldusega nr 158 algatati Mändjala külas Kingu kinnistu detailplaneering Read more Teade

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/ehitusjaplaneerimine/detailplaneeringud/detailplaneeringute-algatamine.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik väljapanek
  Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Detailplaneeringute algatamine Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik väljapanek Detailplaneeringute kehtestamine Detailplaneeringute tühistamised ja kehtetuks tunnistamised Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Ühinemine TEADE Nasva alevikus Jõeveere ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine Print Email Kaarma Vallavolikogu 19 novembri 2014 otsusega nr 55 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Nasva alevikus Jõeveere ja lähiala detailplaneering Detailplaneeringu koostaja on Klotoid OÜ Planeeringu eesmärk on külaplatsi ja supelranna planeerimine sh ehitusõiguse määramine parkla rajamine ranna ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamine ja keskkonnatingimuste seadmine Planeeringuala suuruseks on arvestatud ca 7 ha mis osaliselt hõlmab reformimata riigimaad Jõeveere ja lähiala detailplaneering sisaldab kehtiva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu edaspidi ühisplaneering muutmise ettepanekut Vastavalt ühisplaneeringule jääb planeeringuala Läänemere ehituskeeluvööndisse Külaplatsile ja supelranda ehitiste rajamiseks tehakse ettepanek vähendada Läänemere ehituskeeluvööndit Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 15 12 2014 11 01 2015 Detailplaneeringu toimikuga on võimalik tutvuda Kaarma vallamajas Marientali tee 27 Kuressaare sekretäri juures infolaual Nasva klubi kohvikus Kodurand ning digitaalselt Kaarma valla kodulehel aadressil http www kaarma ee index php kodanikule ehitusjaplaneerimine detailplaneeringud detailplaneeringute

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/ehitusjaplaneerimine/detailplaneeringud/detailplaneeringute-vastuvotmine-ja-avalik-vaeljapanek.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Detailplaneeringute kehtestamine
  kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Detailplaneeringute algatamine Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik väljapanek Detailplaneeringute kehtestamine Detailplaneeringute tühistamised ja kehtetuks tunnistamised Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Ühinemine TEADE Mändjala küla Aruniidi detailplaneeringu kehtestamisest Print Email Kaarma Vallavolikogu 19 novembri 2014 otsusega nr 54 kehtestati Mändjala külas Aruniidi detailplaneering pindalaga ca 1 3 ha Read more TEADE Mändjala küla Aruniidi detailplaneeringu kehtestamisest TEADE Laheküla küla Jalaka II detailplaneeringu kehtestamine Print Email Kaarma Vallavolikogu 29 oktoobri 2014 otsusega nr 47 kehtestati Laheküla külas Jalaka II detailplaneering pindalaga ca 2 ha Read more TEADE Laheküla küla Jalaka II detailplaneeringu kehtestamine Teade Kudjape alevik Kaseriisika detailplaneeringu kehtestamine Print Email Kaarma Vallavolikogu 10 juuni 2014 otsusega nr 20 kehtestati Kudjape alevikus Kaseriisika detailplaneering pindalaga ca 2 5 ha Read more Teade Kudjape alevik Kaseriisika detailplaneeringu kehtestamine Teade Laheküla küla Kahu detailplaneeringu kehtestamisest Print Email Kaarma Vallavolikogu 10 juuni 2014 otsusega nr 21 kehtestati Laheküla külas Kahu kinnistu katastritunnus 34801 005 0163 detailplaneering pindalaga 3 1

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/ehitusjaplaneerimine/detailplaneeringud/detailplaneeringute-kehtestamine.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Detailplaneeringute tühistamised ja kehtetuks tunnistamised
  Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Keskkond Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Detailplaneeringute algatamine Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik väljapanek Detailplaneeringute

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/ehitusjaplaneerimine/detailplaneeringud/detailplaneeringute-tuehistamised-ja-kehtetuks-tunnistamised.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering
  kuhu edasiste täpsemate planeeringute realiseerimisel on eeldatavasti võimalik elektrituulikute püstitamine Planeering annab kogu maakonna territooriumi ulatuses informatsiooni ruumipunktide tõenäolise sobilikkuse või mittesobilikkuse kohta elektrituulikute püstitamiseks Planeeringuga on kokku lepitud tuuleenergeetika ruumilise arengu põhimõtted Teemaplaneeringu lisana on toodud planeeringu elluviimise võimalused lähtudes võimalikest kompensatsiooni mehhanismidest kohalikule kogukonnale Teemaplaneeringus elektrituulikute arenduspiirkonnaks määratud alade näol on tegemist ka planeerimisseaduse 29² kohaste olulise ruumilise mõjuga objektide asukohtadega Vabariigi Valitsuse 15 07 2003 määruse nr

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/ehitusjaplaneerimine/maakonna-tuuleenergeetika-teemaplaneering.html?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive