archive-ee.com » EE » K » KAARMA.EE

Total: 428

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kaarma Vald - Sotsiaaltoetused
  sotsiaalteenuste arendamiseks arutatakse eelnevalt läbi komisjonis ja otsus esitatakse vallavalitsusele kinnitamiseks VALLA SOTSIAALTOETUSED 11 Ühekordsed toetused BLANKETT pdf 1 Ühekordne sotsiaaltoetus määratakse 1 vähekindlustatud perele kelle sissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui kahekordne riigieelarvega kehtestatud toimetulekupiir 2 sügava või raske puudega isikule kui lisakulutused ületavad isikule määratud puudetoetuse määra Toetust võib taotleda isik ise tema hooldaja eestkostja või ülalpidamiskohustusega isik 3 üksikule vanaduspensionärile kelle pensioni suurus on madalam kui kolme kordne toimetulekupiir 2 Ühekordse sotsiaaltoetuse maksimaalne suurus on kahekordne kehtiv toimetulekupiir aastas 3 Erandina võib vallavalitsuse põhjendatud otsusega määrata toetuse ka käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata isikutele ja lõikes 2 nimetatud maksimaalsest suurusest suuremas summas põhjendatud taotluse alusel 4 Toetuse taotleja esitab sotsiaalosakonnale põhjendatud avalduse koos kuludokumentidega mis tõendavad taotleja kulutusi nimeline retseptiravimi maksekviitung arsti suunamiskiri jm 12 Lapse sünnitoetus BLANKETT pdf 1 Sünnitoetust on õigus saada 1 100 kehtestatud määrast Kaarma vallas alaliselt elavatel lapsevanematel elaval lapsevanemal kes on vähemalt 1 üks aasta enne lapse sündi rahvastikuregistrisse sisse kantud Kaarma valla elanikena ning tingimusel et laps on rahvastikuregistri andmetel Kaarma valla elanik Kui lapsele on määratud kohtuotsuse alusel eestkostja makstakse sünnitoetus eestkostjale 2 Sünnitoetust makstakse 50 kehtestatud määrast juhul kui sünnitoetuse taotleja on Kaarma vallas alaliselt elanud vähemalt 1 üks aasta enne lapse sündi ja rahvastikuregistrisse sisse kantud Kaarma valla elanikuna teine lapsevanem ei ole rahvastikuregistri andmetel Kaarma valla elanik või on olnud seda alla ühe aasta enne lapse sündi ning tingimusel et laps on rahvastikuregistri andmetel Kaarma valla elanik 2 Kaksikute ja enama lapse sünni korral makstakse sünnitoetust iga vastsündinu kohta 3 Toetust ei maksta kui laps sündis surnult 4 Sünnitoetuse saamiseks tuleb lapsevanemal esitada sotsiaalosakonnale kirjalik taotlus Sünnitoetuse määrab sotsiaalosakonna ametnik 5 Sünnitoetuse suurus määratakse igaks eelarveaastaks volikogu poolt 6 Sünnitoetust makstakse õigustatud isikule kuni 3 kuud peale lapse sündi 13 Matusetoetus BLANKETT pdf 1 Matusetoetus on ette nähtud valla elanikeregistris olnud isiku surma korral matuse korraldamise kulude osaliseks kompenseerimiseks 2 Toetuse taotleja esitab sotsiaalosakonnale kirjaliku taotluse Matusetoetuse määrab sotsiaalosakonna ametnik 3 Matusetoetuse suurus määratakse igaks eelarveaastaks volikogu poolt 4 Matusetoetust makstakse õigustatud isikule kuni 3 kuud peale isiku surma 14 Esmakordselt kooli mineva lapse toetus ranitsatoetus BLANKETT pdf 1 Koolimineku toetust on õigus saada ühel lapsevanemal juhul kui tema enda elukoht ja esmakordselt kooli mineva lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel 1 jaanuari seisuga Kaarma vald Kui lapsele on määratud kohtuotsuse alusel eestkostja või kohaliku omavalitsuse otsuse alusel hooldaja makstakse lapse kooliminekutoetus välja eestkostjale või hooldajale 2 Toetuse taotlemine toimub vormikohase avalduse alusel ja esitatakse valla sotsiaalosakonnale hiljemalt jooksva aasta 05 septembriks 3 Koolimineku toetuse avaldused vaadatakse läbi 10 septembriks ja maksmise otsustab komisjon ning otsuse kinnitab vallavalitsus Toetuse tingimustele mittevastavad taotlused koos selgitusega tagastatakse taotluses märgitud aadressil 4 Juhul kui laps kellel on õigus saada kooliminekutoetust viibib laste hoolekandeasutuses makstakse toetus hoolekandeasutusele kes kasutab toetust lapse kooliminekuga seonduvate kulude katteks 5 Koolimineku toetuse suurus määratakse igaks eelarveaastaks volikogu poolt 15 Puudega inimese toetus 1 Hooldajatoetust makstakse 1 raske ja sügava puudega Kaarma valla elaniku hooldajale 2 keskmise raske ja sügava puudega 3 16 aastase lapse

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/sotsiaal/sotsiaaltoetused.html?fontstyle=f-smaller (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Kaarma Vald - Sotsiaaltoetused
  suurus on madalam kui kolme kordne toimetulekupiir 2 Ühekordse sotsiaaltoetuse maksimaalne suurus on kahekordne kehtiv toimetulekupiir aastas 3 Erandina võib vallavalitsuse põhjendatud otsusega määrata toetuse ka käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata isikutele ja lõikes 2 nimetatud maksimaalsest suurusest suuremas summas põhjendatud taotluse alusel 4 Toetuse taotleja esitab sotsiaalosakonnale põhjendatud avalduse koos kuludokumentidega mis tõendavad taotleja kulutusi nimeline retseptiravimi maksekviitung arsti suunamiskiri jm 12 Lapse sünnitoetus BLANKETT pdf 1 Sünnitoetust on õigus saada 1 100 kehtestatud määrast Kaarma vallas alaliselt elavatel lapsevanematel elaval lapsevanemal kes on vähemalt 1 üks aasta enne lapse sündi rahvastikuregistrisse sisse kantud Kaarma valla elanikena ning tingimusel et laps on rahvastikuregistri andmetel Kaarma valla elanik Kui lapsele on määratud kohtuotsuse alusel eestkostja makstakse sünnitoetus eestkostjale 2 Sünnitoetust makstakse 50 kehtestatud määrast juhul kui sünnitoetuse taotleja on Kaarma vallas alaliselt elanud vähemalt 1 üks aasta enne lapse sündi ja rahvastikuregistrisse sisse kantud Kaarma valla elanikuna teine lapsevanem ei ole rahvastikuregistri andmetel Kaarma valla elanik või on olnud seda alla ühe aasta enne lapse sündi ning tingimusel et laps on rahvastikuregistri andmetel Kaarma valla elanik 2 Kaksikute ja enama lapse sünni korral makstakse sünnitoetust iga vastsündinu kohta 3 Toetust ei maksta kui laps sündis surnult 4 Sünnitoetuse saamiseks tuleb lapsevanemal esitada sotsiaalosakonnale kirjalik taotlus Sünnitoetuse määrab sotsiaalosakonna ametnik 5 Sünnitoetuse suurus määratakse igaks eelarveaastaks volikogu poolt 6 Sünnitoetust makstakse õigustatud isikule kuni 3 kuud peale lapse sündi 13 Matusetoetus BLANKETT pdf 1 Matusetoetus on ette nähtud valla elanikeregistris olnud isiku surma korral matuse korraldamise kulude osaliseks kompenseerimiseks 2 Toetuse taotleja esitab sotsiaalosakonnale kirjaliku taotluse Matusetoetuse määrab sotsiaalosakonna ametnik 3 Matusetoetuse suurus määratakse igaks eelarveaastaks volikogu poolt 4 Matusetoetust makstakse õigustatud isikule kuni 3 kuud peale isiku surma 14 Esmakordselt kooli mineva lapse toetus ranitsatoetus BLANKETT pdf 1 Koolimineku toetust on õigus saada ühel lapsevanemal juhul kui tema enda elukoht ja esmakordselt kooli mineva lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel 1 jaanuari seisuga Kaarma vald Kui lapsele on määratud kohtuotsuse alusel eestkostja või kohaliku omavalitsuse otsuse alusel hooldaja makstakse lapse kooliminekutoetus välja eestkostjale või hooldajale 2 Toetuse taotlemine toimub vormikohase avalduse alusel ja esitatakse valla sotsiaalosakonnale hiljemalt jooksva aasta 05 septembriks 3 Koolimineku toetuse avaldused vaadatakse läbi 10 septembriks ja maksmise otsustab komisjon ning otsuse kinnitab vallavalitsus Toetuse tingimustele mittevastavad taotlused koos selgitusega tagastatakse taotluses märgitud aadressil 4 Juhul kui laps kellel on õigus saada kooliminekutoetust viibib laste hoolekandeasutuses makstakse toetus hoolekandeasutusele kes kasutab toetust lapse kooliminekuga seonduvate kulude katteks 5 Koolimineku toetuse suurus määratakse igaks eelarveaastaks volikogu poolt 15 Puudega inimese toetus 1 Hooldajatoetust makstakse 1 raske ja sügava puudega Kaarma valla elaniku hooldajale 2 keskmise raske ja sügava puudega 3 16 aastase lapse ühele vanemale hooldajale kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu 3 raske ja sügava puudega 16 18 aastase lapse ühele vanemale hooldajale kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu 2 Toetust makstakse ainult vallavalitsuse korraldusega määratud hooldajale Hooldajat ei määrata hoolekandeasutuses viibivale puudega inimesele või kellele osutatakse koduhooldusteenust Hooldajatoetust ei maksta isikule kellel on hooldatava ees perekonnaseadusest tulenev ülalpidamiskohustus välja arvatud juhul kui hooldamiskohustus

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/sotsiaal/sotsiaaltoetused/95-sotsiaaltoetused.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Teenused
  või tervisliku seisundi tõttu vajavad kõrvalabi ja kellel üldjuhul puuduvad sugulased ja lähedased Abi osutatakse teenuste osas millega abivajaja pole ise võimeline toime tulema 2 Koduteenused on eakale või puudega isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused mis aitavad tal harjumuspärases keskkonnas iseseisvalt toime tulla 3 Koduteenust osutatakse kirjaliku koduteenuse osutamise lepingu alusel mis sõlmitakse sotsiaalosakonna juhataja ja koduteenust vajava isiku vahel Lepingus lepitakse kokku tingimused poolte õigused ja kohustused ning tasu suurus Lepingu lisaks on hoolduskava kus märgitakse teenuste loetelu kestvus ja sagedus 4 Koduteenust korraldab valla hooldustöötaja 6 Tugiisikuteenus 1 Teenuse sisuks on ühe või mitme kooselava isiku abistamine tema kohustuste täitmisel õiguste teostamisel või toimetulekul raske olukorraga isiku igapäevases elukeskkonnas sh lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine 2 Tugiisik ei või olla kliendi leibkonna või pereliige 3 Tugiisiku teenuse sihtgrupid on 4 Tugiisikuteenuse osutamiseks sõlmib vallavalitsus lepingu vastavat tegevusluba omava füüsilise või juriidilise isikuga 7 Isikliku abistaja teenus 1 Teenuse eesmärgiks on puudega inimeste iseseisvuse ja osalemise suurendamine kõikides eluvaldkondades ning pereliikmete hoolduskoormuse vähendamine 2 Õigus isikliku abistaja teenuse saamiseks on isikul kes on võimeline isiklikku abistajat oma vajadustele vastavalt välja õpetama andma talle adekvaatseid tööjuhiseid ning kes on vähemalt 18 aastane liikumispuudega nägemispuudega või kerge vaimupuudega inimene 3 Isiklik abistaja on palgaline töötaja kes abistab klienti füüsiliselt igapäevastes tegevustes millega klient puude tõttu iseseisvalt toime ei tule Isiklik abistaja lähtub oma töös iga konkreetse kliendi erivajadustest ja kliendi poolt antavatest tööjuhistest 4 Isikliku abistaja konkreetsed tööülesanded määrab klient Üldjuhul leiab klient endale isikliku abistaja ise 5 Isiklik abistaja ei või olla kliendi leibkonna või pereliige 6 Isikliku abistaja teenuse osutamiseks sõlmib vald vastavasisulise lepingu 8 Hooldamine hoolekandeasutuses 1 Hoolekandeasutus on ööpäevaselt tegutsev asutus kus viibivatele isikutele tagatakse nende eale ja seisundile vastav hooldamine põetamine ja järelevalve 2 Hoolekandeasutusse võib paigutada eaka või puudega isiku kes ei ole suuteline

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/sotsiaal/teenused.html?fontstyle=f-smaller (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Sotsiaalteenused
  kohustused ning tasu suurus Lepingu lisaks on hoolduskava kus märgitakse teenuste loetelu kestvus ja sagedus 4 Koduteenust korraldab valla hooldustöötaja 6 Tugiisikuteenus 1 Teenuse sisuks on ühe või mitme kooselava isiku abistamine tema kohustuste täitmisel õiguste teostamisel või toimetulekul raske olukorraga isiku igapäevases elukeskkonnas sh lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine 2 Tugiisik ei või olla kliendi leibkonna või pereliige 3 Tugiisiku teenuse sihtgrupid on 4 Tugiisikuteenuse osutamiseks sõlmib vallavalitsus lepingu vastavat tegevusluba omava füüsilise või juriidilise isikuga 7 Isikliku abistaja teenus 1 Teenuse eesmärgiks on puudega inimeste iseseisvuse ja osalemise suurendamine kõikides eluvaldkondades ning pereliikmete hoolduskoormuse vähendamine 2 Õigus isikliku abistaja teenuse saamiseks on isikul kes on võimeline isiklikku abistajat oma vajadustele vastavalt välja õpetama andma talle adekvaatseid tööjuhiseid ning kes on vähemalt 18 aastane liikumispuudega nägemispuudega või kerge vaimupuudega inimene 3 Isiklik abistaja on palgaline töötaja kes abistab klienti füüsiliselt igapäevastes tegevustes millega klient puude tõttu iseseisvalt toime ei tule Isiklik abistaja lähtub oma töös iga konkreetse kliendi erivajadustest ja kliendi poolt antavatest tööjuhistest 4 Isikliku abistaja konkreetsed tööülesanded määrab klient Üldjuhul leiab klient endale isikliku abistaja ise 5 Isiklik abistaja ei või olla kliendi leibkonna või pereliige 6 Isikliku abistaja teenuse osutamiseks sõlmib vald vastavasisulise lepingu 8 Hooldamine hoolekandeasutuses 1 Hoolekandeasutus on ööpäevaselt tegutsev asutus kus viibivatele isikutele tagatakse nende eale ja seisundile vastav hooldamine põetamine ja järelevalve 2 Hoolekandeasutusse võib paigutada eaka või puudega isiku kes ei ole suuteline iseseisvalt toime tulema ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega 3 Osaliselt valla poolt finantseeritavale hooldusele paigutatakse klient kelle puhul on 4 Hooldatav on kohustatud tasuma ülalpidamiskulude katteks üldjuhul 95 oma pensionist 5 Hoolekandeasutusse paigutamisel sõlmib vallavalitsus kliendiga või tema seadusjärgse ülalpidamiskohustusega isikuga vastava lepingu 6 Juhul kui ülalpidamiskohustusega isik ei ole suuteline täies mahus katma kliendi 7 Klient võib olla

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/sotsiaal/teenused/94-sotsiaalteenused.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Eeskirjad ja korrad
  Muuseumid Kultuurikalender Seltsid Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Keskkond Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Ametnikud Sotsiaaltoetused Teenused Eeskirjad ja

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/sotsiaal/eeskirjad-ja-korrad.html?fontstyle=f-smaller (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Eeskirjad ja korrad
  Riigi Teataja Perekonnaseadus Elektrooniline Riigi Teataja Eesti Vabariigi lastekaitse seadus Elektrooniline Riigi Teataja Sotsiaalteenuste osutamise kord Vallavolikogu määrus 19 12 2012 määrus nr 16 Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Vallavolikogu määrus 19 12 2012 määrus nr 17 Sotsiaaltoetuste määrad Vallavolikogu

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/sotsiaal/eeskirjad-ja-korrad.html?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Hoolekandeasutused
  Rahvamajad Kirikud ja kogudused Muuseumid Kultuurikalender Seltsid Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Keskkond Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Ametnikud

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/sotsiaal/tervishoiuasutused.html?fontstyle=f-smaller (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Hoolekandeasutused
  vald 93874 juhataja Merle Mai tel 45 47 209 Pähkla hooldekodu põhimäärus Randvere Tööõppekeskus Aadress Koidu küla Kaarma vald Koduleht http www rto planet ee Tööjuhendajad Jüri Heinlaid tel 5021447

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/sotsiaal/tervishoiuasutused/99-hoolekandeasutused.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive