archive-ee.com » EE » K » KAARMA.EE

Total: 428

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kaarma Vald - Sümboolika
  ja sport Ametnikud Noorsootöö Aste põhikool Aste lasteaed Mõmmik Raamatukogud Rahvamajad Kirikud ja kogudused Muuseumid Kultuurikalender Seltsid Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Keskkond Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/tutvustusjaajalugu/suemboolika.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Kaarma Vald - Ajalugu
  valitseja hertsog Magnus asus riigimaid jagama Rootsi aja 1645 1710 lõpul laastas Saaremaad Põhjasõda 1700 1721 ja sellele järgnenud katk Terved alad jäid tühjaks kuhu hiljem rajati uusi kroonumõisaid Saaremaast sai Venemaa provints mis 1765 a Liivimaaga taasliideti Valdade moodustumine seoses pärisorjuse kaotamisega Eesti Kubermangus algas 1816 a Liivi Kubermangus 1819 a Valdade piirid langesid kokku mõisate piiridega kuid mõisamaad vallale ei kuulunud Mõisnike kontroll valla üle säilis olgugi et mõisnikud ise end vallakodanikeks ei pidanud Alles 1866 aasta vallaseadusega vabanes talurahva omavalitsus mõisnike järelvalve alt muutudes riiklikuks haldusüksuseks Valdade minimaalseks elanike arvuks kehtestati 200 inimest Tulemuseks oli valdade arv Saaremaal 113 mille ülalpidamine aga käis rahvale üle jõu 1939 a alates hakkasid sellel territooriumil eksisteerima koos Kuressaare ja Kaarma siis veel Loona vallad hiljem külanõukogud Viimane ühinemine toimus 1999 aasta oktoobris mil ühinesid Kaarma ja Kuressaare vald Ühtseks nimeks sai Kaarma vald Ajaloomälestised Kaarma vallas Jrk nr Objekti nimetus Asukoht Reg nr 1 Piila kalmistu Õha küla 4105 2 Kaarma Liiva kalmistu 4104 3 Kaarma kirikuaed Kirikuküla 4096 4 II maailmasõjas hukkunute ühishaud Kirikuküla 4095 5 Kaarma kalmistu Kirikuküla 4097 6 Saia kalmistu Saia küla 4106 7 Kuressaare linnakalmistu Kudjape kalmistu Kudjape 4098 8 Johann Wilhelm Ludwig von Luce haud Kudjape kalmistu 4100 9 Jean Baptiste Holzmayeri haud Kudjape kalmistu 4101 10 Martin Georg Emil Körbergi haud Kudjape kalmistu 4102 11 Aleksander Paldroki haud Kudjape kalmistu 4103 12 II maailmasõjas hukkunute kalmistu Kudjape kalmistu 4099 Arhitektuurimälestised Kaarma vallas Jrk nr Objekti nimetus Asukoht Reg nr 1 Haamse koolimaja Haamse küla 20877 Haamse kooli kõrvalhoone 20878 2 Kaarma koolimaja Kirikuküla 20805 Kaarma kooli kõrvalhoone 20806 3 Kaarma pastoraadi peahoone Kirikuküla 20799 Kaarma pastoraadi piimaköök 20804 Kaarma pastoraadi kelder 20803 Kaarma pastoraadi kaev 20802 Kaarma pastoraadi lauda varemed 20801 Kaarma pastoraadi ait 20800 4 Kaarma kirik Kirikuküla 20797 5 Kaarma kirikuaia

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/tutvustusjaajalugu/ajalugu.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Loodus, keskkond
  mujalgi Eestis väikese kallakuga lõuna suunas Selle kallaku tõttu avanevad kivimite kihid lääne ida suunaliste ribadena Saaremaa keskosas paljandub lääne ida suunalise vööndina kaarma dolomiit See on peene kihisusega tuhkjas maa seest murdes pehme õhu käes kõvenev kivim Kaarma lademel lasuvad paadla lademe kollakad porsunud õhukesekihilised ja kivististerikkad lubjakivid ning dolomiidid Saaremaa lõunarannikul järgneb paadla lademele kaugatoma lubjakivi Peale majandusliku otstarbe Kaarma dolomiidi kaevandus on Saaremaa aluspõhja moodustavad kivimid ka teadusliku tähtsusega kuna nad sisaldavad väga palju kivistisi Pinnamoe poolest on Saaremaa Lääne Eesti madaliku koosseisu kuuluv paelava kus esineb nii aluspõhjalist kui ka pinnakattest tingitud väiksemaid pinnamoe ebatasasusi Pinnakate on enamasti rähkmoreen klibu mere ja tuiskliiv Pinnakatte paksus on valla keskosas kohati alla 5 m kuid kaguosas 5 10 m Karstialad Karst on nähtus mis tuleneb pinna ja põhjavee keemilisest ja mehaanilisest toimest kergesti lahustuvaisse ja lõhelistesse kivimitesse näit lubjakivi dolomiit marmor aladel kus neid kivimeid on rohkesti ning vesi on agressiivne Kivimite lahustumise tagajärjel tekivad maa alused koopad nende sissevarisemisel aga mitmesugused negatiivsed pinnavormid ehk karstid Huvitavamad ja looduses vaadeldavad on Kuusiku Loona Kuumi Aula Vintri ja Kõue karstialad kus saab näha karstile omaseid pinnavorme nagu neelulehtreid karstilohkusid nõgusid ja orge ning ajutisi karstijärvi Vaatamisväärseim on aga Kaarma ja Kärla valdade piiril paiknev Kaarmise Jõempa karstiala Maavarad Kaarma vallas leidub kohaliku tähtsusega maavaradest liiva turvast ning savi üleriigilise tähtsusega on dolomiit ning meremuda Dolomiit Valla kivisümbol Paadla lademe dolomiit Saaremaa marmor on ilmekaim ja tüüpilisim aluspõhja kivim mis Kaarma vallas moodustab ka riikliku tähtsusega maardla ja mis on jätnud oma jälje ehitistesse alates maalinna vallidest ja Kaarma kirikust kuni uuemate taluhooneteni Maavara kaevandamist alustati juba muinasajal Varemalt on sellest murtud ehituskivi müüriladumiseks Kaarma valla territooriumil asub kaks dolomiidikaevandust Praegusel ajal kasutatakse dolomiiti hoonete kattematerjalina ning hauaplaatide kujude nipsasjakeste jms valmistamiseks Kaarma valla territooriumil on kaks dolomiidikaevandust Reval Stone endise nimega Saare Dolomiit Väokivi asub Sepa külas ning Dolokivi mis asub Lao külas Liiv Praeguseks tegevuse lõpetanud Nõmme külas paiknevast Kaarma karjäärist kaevandati liiva 1980 ndate aastate keskpaigani Töötav liivakarjäär paikneb Tõrisel Samuti kaevandatakse liiva ka Nasval kus Mändjala Järve rannast ära uhtunud ning Nasvale settinud liiva pumbatakse merest sõltuvalt jõesuudme täituvusest Kõik Kaarma valla territooriumil asuvad liivamaardlad on kohaliku tähtsusega Turvas Ainuke Kaarma valla territooriumil olev turbaraba on 50 ha maaeraldusega Piila külas Ravimuda Muda kaevandatakse Mullutu Suurlahest vastavalt vajadusele Tegemist on üleriigilise tähtsusega maardlaga kuid peamiselt kaevandatakse sealt muda Kuressaate sanatooriumide tarvis Reljeef Kaarma vald paikneb Saare tasandiku valdkonnas Pinnakattest tingituna on reljeef Kaarma vallas vahelduvam lääne ja põhja pool Keskmine kõrgus valla lõunaosas on 5 m üle mere pinna ümp valla kesk ja põhjaosas 25 m ümp Kõrgeim punkt 42 4 m ümp on valla loodeosas Maapind tõuseb sujuvalt liikudes lõunast põhja poole Mullastik Kaarma vald jääb Põhja ja Lääne Eesti liivsavi glei ja soomuldade valdkonda Paal 1997 Kaarma valla territooriumi mullastikus domineerivad üldiselt väga niisked soo turvastunud ja mitmesugused gleimullad Valdavad eriti põhjaosas on leostunud ja leetjad glei liivsavi ja glei savimullad ning leostunud leetjad ja küllastunud glei liivmullad mis kaguosas segunevad rähksete gleimuldadega Edelaosas

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/tutvustusjaajalugu/loodus-keskkond.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Ettevõtlus
  teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Keskkond Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Kontakt Operatiivkontaktid Uudised ja teated Vallaleht Abruka transport Kalender Bussitransport Tutvustus ja ajalugu Sümboolika Ajalugu Loodus keskkond Ettevõtlus Kaarma valla arengu sihtasutus Välissuhted Otsing Blanketid Statistika Uuringud Ühinemine Ettevõtlus ja majandustegevus Print Email Kaarma valla tähtsamad majandusharud on põllumajanduslik tootmine ehitus kaubandus teenindus transport kalandus ja tööstus ümbertöötlev ja puidutööstus Läbi aegade on majandustegevuse aluseks olnud taime ja loomakasvatus Suuremateks põllumajandusega tegelevateks ettevõteteks on Mereranna Põllumajandusühistu OÜ Hekva Astes Seeger Agri OÜ Kaarmal Eikla Agro OÜ Saare Peekon AS Ovolex OÜ Neile lisanduvad veel väiksemad talud mis enamasti oma tööjõuga toime tulevad Kaarmale iseloomulik on dolomiidi kaevandamine ja töötlemine millega tegelevad AS Saare Dolomiit Väokivi FIE Volli Sai Dolokivi OÜ Haaker OÜ Kellamäe Kivitööstus Kaarma valla suuremad tööstuspiirkonnad on Nasva Kudjape Sikassaare ning Aste külad 1962 aastal alustas Astes tööd Tallinna Juveelitehase metalltoodete osakond praegune Sarmet OÜ kus hakati valmistama melhior ja uushõbetooteid Ka praegu toodetakse Astes mitmesuguseid väärismetallist tooteid nagu lusikad kahvlid jms Omaette tööstuskompleksi moodustab Nasva kaluriküla

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/tutvustusjaajalugu/ettevotlus.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Välissuhted
  seltsimaja põhiprojekt Keskkond Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Kontakt Operatiivkontaktid Uudised ja teated Vallaleht Abruka transport Kalender Bussitransport Tutvustus ja ajalugu Sümboolika Ajalugu Loodus keskkond Ettevõtlus Välissuhted Otsing Blanketid Statistika Uuringud Ühinemine Sõprussidemed Print Email Kaarma vallal on sõprussidemed

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/tutvustusjaajalugu/vaelissuhted.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Vallast
  kogudused Muuseumid Kultuurikalender Seltsid Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Keskkond Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Kontakt Operatiivkontaktid Uudised ja teated Vallaleht Abruka transport Kalender Bussitransport Tutvustus ja ajalugu Sümboolika Ajalugu Loodus keskkond Ettevõtlus Välissuhted Otsing Blanketid Statistika Uuringud Ühinemine Vallast Print Email Kaarma vald asub Saaremaa kesk ja lõunaosas ümbritsedes maismaal Kuressaare linna Valla pindala on 400 km maismaapiiri pikkus on 87 km ja merepiiri pikkus 98 km Valla koosseisu kuuluvad ka Abruka Väike Tulpe Vahase Kasselaid ja teised väiksemad saared Ühine piir on Salme Kärla Mustjala Leisi ja Pihtla valla ning Kuressaare linnaga Vallas on 70 asulat 67 küla ja 3 alevikku cheap nfl jerseys cheap jerseys wholesale jerseys michael kors handbags michael kors outlet cheap michael kors bags oakley sunglasses Cheap Oakley Sunglasses oakley holbrook robe de soiree brautkleider wedding dresses Recent Posts http justsosoft com index php option com content view article id 1 http justslim

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/tutvustusjaajalugu/68-vallast.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Vallast
  ja Pihtla valla ning Kuressaare linnaga Vallas on 70 asulat 67 küla ja 3 alevikku cheap nfl jerseys cheap jerseys wholesale jerseys michael kors handbags michael kors outlet cheap michael kors bags oakley sunglasses Cheap Oakley Sunglasses oakley holbrook robe de soiree brautkleider wedding dresses Recent Posts http justsosoft com index php option com content view article id 1 http justslim eu index php option com content view article id

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/tutvustusjaajalugu/68-vallast.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald
  Email this link to a friend Close Window Email to Sender Your Email Subject Send Cancel

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=lucid2&link=80411fb413c2bdd440d8ab5dc74689eec723f904 (2016-02-18)
  Open archived version from archive