archive-ee.com » EE » K » KAARMA.EE

Total: 428

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kaarma Vald - Uudised ja teated
  tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Keskkond Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Kontakt Operatiivkontaktid Uudised ja teated Vallaleht Abruka transport Kalender Bussitransport Tutvustus ja ajalugu Otsing Blanketid Statistika Uuringud Ühinemine Lääne Saare valla sümboolika konkurss Print Email Lääne Saare valla sümboolika leidmiseks korraldatud konkursi komisjon kogunes täna kell 10 00 Kaarma vallamajas ja valis välja laekunud tööde hulgast võidutöö Read more Lääne Saare valla sümboolika konkurss Vallavalitsuse materjalid 16 10 2014 vallavalitsuse istung Print Email Projekteerimistingimuste kinnitamine elamu projekteerimiseks eraisikule Ülejõe tn 7 Nasva alevikus Read more Vallavalitsuse materjalid 16 10 2014 vallavalitsuse istung Vallavalitsuse materjalid 09 10 2014 vallavalitsuse istung Print Email Detailplaneeringuala suurendamine ja lähteseisukohtade täiendamine suurendati Kudjape aleviku Tööstuse tn 27 detailplaneeringu ala ja täiendati detailplaneeringu lähteseisukohti Read more Vallavalitsuse materjalid 09 10 2014 vallavalitsuse istung Kaarma külade saalijalgpalliturniiri 2014 15 info Print Email ALGAS REGISTREERIMINE I KAARMA KÜLADE SAALIJALGPALLITURNIIRILE Info This email address is being protected from spambots You need JavaScript enabled to view it tel 58040477 Kaarma külade saalijalgpalliturniiri loomise eesmärgiks on populariseerida saalijalgpalli alast

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised.html?start=10 (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Kaarma Vald - Uudised ja teated
  Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Kontakt Operatiivkontaktid Uudised ja teated Vallaleht Abruka transport Kalender Bussitransport Tutvustus ja ajalugu Otsing Blanketid Statistika Uuringud Ühinemine Vallavalitsuse materjalid 26 09 2014 vallavalitsuse istung Print Email Ehituslubade andmine Read more Vallavalitsuse materjalid 26 09 2014 vallavalitsuse istung Lääne Saare valla sümboolika leidmise konkurss Print Email KÄRLA VALLAVALITSUS KORRALDUS Kärla 26 september 2014 nr 151 Konkursi väljakuulutamine konkursi komisjoni moodustamine ja konkursi tingimuste kinnitamine Võttes aluseks Kärla Vallavolikogu 11 juuni 2014 a otsuse nr 12 Ühinemislepingu ja lisade kinnitamine ja Vabariigi Valitsuse 28 augusti 2014 a määruse nr 134 Kaarma valla Kärla valla ja Lümanda valla haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3 aprilli 1995 a määruse 159 Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine muutmine Kärla Vallavalitsus korraldab 1 Kuulutada välja Kaarma valla Kärla valla ja Lümanda valla ühinemise teel moodustuva Lääne Saare valla sümboolika leidmise konkurss ajavahemikul 30 09 2014 20 10 2014 2 Kinnitada sümboolika leidmise konkursi komisjon järgmiste liikmetega 2 1 Kaarma valla esindaja Urmas Lehtsalu 2 2 Kärla valla esindaja Liis Lepik 2 3 Lümanda valla esindaja Jaanika Tiitson 2 4 Neli Disain OÜ esindaja Anne Olop 2 5 Saaremaa muuseumi esindaja Endel Püüa 2 6 Saare maavalitsuse esindaja Jaan Leivategija 3 Kaasata komisjoni tööse ekspertarvamuse esitamiseks Riigikantselei esindaja Gert Uiboaed 4 Kinnitada sümboolika leidmise konkursi tingimused vastavalt lisale 5 Korraldus jõustub teatavakstegemisest 6 Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtu Pärnu kohtumajas Rüütli 19 Pärnu 80010 või esitada vaie Kärla Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest Tiina Luks Liis Lepik Vallavanem Vallasekretär Lisa Lääne Saare valla sümboolika konkursi tingimused Kontserdid Sügisene päikesesära Print Email Read more Kontserdid Sügisene päikesesära Vallavalitsuse materjalid 10 09 2014 vallavalitsuse

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised.html?start=15 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Uudised ja teated
  Hoolekandeasutused Terviseprofiil Haridus kultuur ja sport Ametnikud Noorsootöö Aste põhikool Aste lasteaed Mõmmik Raamatukogud Rahvamajad Kirikud ja kogudused Muuseumid Kultuurikalender Seltsid Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Keskkond Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Kontakt Operatiivkontaktid Uudised ja teated Vallaleht Abruka transport Kalender Bussitransport Tutvustus ja ajalugu Otsing Blanketid Statistika Uuringud Ühinemine Uus jäätmekava koostamisel Print Email Kaarma vald Kuressaare linn Kärla vald ja Pihtla vald on alustanud ühise jäätmekava koostamist Read more Uus jäätmekava koostamisel Vallavalitsuse materjalid 28 august 2014 Print Email Ehitusload Read more Vallavalitsuse materjalid 28 august 2014 Korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmine Kuressaare linnas ja Kaarma vallas Hankeleping Print Email Hankeleping Vallavalitsuse materjalid 08 08 2014 vallavalitsuse istung Print Email Ehitusküsimused Read more Vallavalitsuse materjalid 08 08 2014 vallavalitsuse istung Korduma kipuvad küsimused uue prügiveokorra kohta Print Email Vastavalt jäätmeseadusele on Kaarma Vallavalitsusel kohustus korraldada Kaarma valla haldusterritooriumil olmejäätmete eelkõige segaolmejäätmete kogumine ja vedu Read more Korduma

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised.html?start=20 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Uudised ja teated
  taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Keskkond Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Kontakt Operatiivkontaktid Uudised ja teated Vallaleht Abruka transport Kalender Bussitransport Tutvustus ja ajalugu Otsing Blanketid Statistika Uuringud Ühinemine Segaolmejäätmete konteineri ostu toetus Print Email Kaarma Vallavalitsus toetab seoses suurte konteinerite märkimisväärse hinnatõusu ning jäätmemajanduse muudatustega segaolmejäätmete konteineri ostu Read more Segaolmejäätmete konteineri ostu toetus VI Tõrise triatlon Print Email Read more VI Tõrise triatlon Aitame tuleõnnetuse ohvreid Print Email 04 08 2014 õhtul kaotas tuleõnnetuse tõttu kodu Kaarma valla 7 liikmeline pere Read more Aitame tuleõnnetuse ohvreid Tõrise triatlon 2014 juhend Print Email Tänasest on võimalik tutvuda Tõrise triatloni juhendiga Read more Tõrise triatlon 2014 juhend Vallavalitsuse materjalid 30 07 2014 vallavalitsuse istung Print Email Ehitusküsimused Kirjalikud nõusolekud anti kirjalik nõusolek isikule abihoone ehitamiseks Laheküla küla Jõekääru maaüksusele anti kirjalik nõusolek isikule abihoone ehitamiseks Kudjape alevik Nõmme tn 5 Maaküsimused määrati Vaivere küla Metsatuka katastriüksuse sihtotstarbeks elamumaa Avaliku ürituse lubade andmine lubati MTÜ l Saare Surf korraldada 2

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised.html?start=25 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Uudised ja teated
  Operatiivkontaktid Uudised ja teated Vallaleht Abruka transport Kalender Bussitransport Tutvustus ja ajalugu Otsing Blanketid Statistika Uuringud Ühinemine Kaarma XIII öölaulupidu Print Email Majandustegevuse register uueneb Print Email Alates 1 juulist on aadressilmtr mkm eekasutusel uuenenud majandustegevuse register MTR Read more Majandustegevuse register uueneb Vallavalitsuse info 23 07 2014 Print Email Vallavalitsuse materjalid 23 07 2014 vallavalitsuse istung Read more Vallavalitsuse info 23 07 2014 Kaarma valla uueks jäätmevedajaks on alates 1 septembrist AS Ragn Sells Print Email Hinnakiri Vastavalt jäätmeseadusele viis Kuressaare Linnavalitsus koos Kaarma Vallavalitsusega läbi korraldatud jäätmeveo riigihanke mille tulemusena on alates 1 septembrist 2014 kuni 31 augustini 2016 ainuõigus vedada Kaarma vallas segaolmejäätmeid vanapaberit ja biojäätmeid AS il Ragn Sells Read more Kaarma valla uueks jäätmevedajaks on alates 1 septembrist AS Ragn Sells Vallavalitsuse info 10 07 2014 Print Email Ehitusküsimused Ehituslubade andmine isikule abihoone ehitamiseks Keskranna küla Mustika maaüksusele isikule elamu ehitamiseks Nasva aleviku Tiigi tn 15a kinnistule Elektrilevi OÜ le elektri liitumisühenduse ehitamiseks Muratsi külas isikule abihoone ehitamiseks Nasva aleviku Ülejõe tn 19 kinnistule LVM Kinnisvara OÜ le vee ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks Kudjape aleviku Lahevere maaüksusele Kinnitati projekteerimistingimused Javicar OÜ le viilhalli ja lahtise veehoidla projekteerimiseks Sikassaare külas Lembitu kinnistule isikule elamu projekteerimiseks Pähkla külas

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised.html?start=30 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Uudised ja teated
  Raamatukogud Rahvamajad Kirikud ja kogudused Muuseumid Kultuurikalender Seltsid Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Keskkond Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Kontakt Operatiivkontaktid Uudised ja teated Vallaleht Abruka transport Kalender Bussitransport Tutvustus ja ajalugu Otsing Blanketid Statistika Uuringud Ühinemine Vallavalitsuse info 01 07 2014 Print Email Maaküsimused määrati Kudjape aleviku Kaseriisika katastriüksuse jagamisel tekkivatele kahele katastriüksusele lähiaadressid ja sihtotstarbed Read more Vallavalitsuse info 01 07 2014 Vallavalitsuse info 19 06 2014 Print Email Vallavalitsuse materjalid 19 06 vallavalitsuse istung Read more Vallavalitsuse info 19 06 2014 Hajaasustuse programm 2014 aasta Print Email Käesoleva aasta hajaasustuse programmi taotlusvoor avatakse 1 augustil 2014 taotluste esitamise tähtaeg on 30 September 2014 Read more Hajaasustuse programm 2014 aasta Ilmus ühinemisteemaline erileht Print Email 7 mail ilmus Kaarma Kärla ja Lümanda valdade ühinemise teemaline erileht mida on võimalik lugeda siit Randvere Tööõppekeskusest on võimalik osta Kaarma rahvariideseeliku riiet Print Email Randvere Tööõppekeskusest on huvilistel võimalik endale

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised.html?start=35 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Uudised ja teated
  Raamatukogud Rahvamajad Kirikud ja kogudused Muuseumid Kultuurikalender Seltsid Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Keskkond Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Kontakt Operatiivkontaktid Uudised ja teated Vallaleht Abruka transport Kalender Bussitransport Tutvustus ja ajalugu Otsing Blanketid Statistika Uuringud Ühinemine Vallavolikogu info 30 04 2014 Print Email Kaarma Vallavolikogu istung toimus 23 aprillil 2014 Read more Vallavolikogu info 30 04 2014 Valimistulemused Kaarma vallas Print Email Read more Valimistulemused Kaarma vallas Toimus viies Tõrise triatlon Print Email Finišeerib Tõrise Triatloni 2013 absoluutne võitja Toomas Ellmann Möödunud laupäeval 31 augustil peeti maha järjekorras juba 5 Tõrise Triatlon Read more Toimus viies Tõrise triatlon Eikla seltsimaja põhiprojekt Print Email Read more Eikla seltsimaja põhiprojekt KAARMA VÕRKPALLURID SOOMES EDUKAD Print Email Võidukas Kaarma meeskond Paremalt Villu Vahter Egert Ader Evon Laanemaa Andre Sõrm Tom Torn Karel Ellermaa Taavi Prei Eldur Torn kapten Raimond Kannik 27 28 juulini osales Kaarma valla võrkpallimeeskond Soomes Salo linnas toimuval

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised.html?start=40 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Uudised ja teated
  ja uue puurkaevu puurimine 2858 55 1429 06 4287 61 5 31 2015 Alar Fedorov Vaivere küla mulgu talu puurkaevu puurimine 1713 09 856 54 2569 63 5 31 2015 Helge Mägi Kullaaugu talu juurdepääsutee parandamine ja puurkaevu rajamine Kaarma vallas Kungla külas 4024 21 2013 6037 21 11 30 2015 Kristjan Kotkas Kaarma vald Aste küla Sihi tulu puurkaevu rajamine hajaasustuse programmiga 2093 18 1046 43 3139 61 10 31 2015 2014 aasta taotlusvoor Käesoleva aasta hajaasustuse programmi taotlusvoor avatakse 1 augustil 2014 taotluste esitamise tähtaeg on 30 September 2014 Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide kanalisatsioonisüsteemide juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot Riigi ning kohaliku omavalitsuse maksimaalne panus on 66 67 ning taotleja omaosalus vähemalt 33 33 projekti abikõlblikest kuludest Toetus on võimalik taotleda programmist üks kord ning projektide elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud Korterelamute puhul toetatakse investeeringuid juhul kui vähemalt 50 korterelamus alaliselt elavatest leibkondadest vastavad all toodud nõuetele Toetust saavad taotleda füüsilised isikud kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele taotleja alaline elukoht on valla hajaasustusega piirkonnas asuv majapidamine millele projektiga toetust taotletakse taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1 jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine millele projektiga toetust taotletakse taotleja leibkonda kuulub vähemalt üks taotluse esitamise hetke seisuga kuni 18 aastane k a isik või kuni 35 aastane k a määratud puudega isik kelle alaline elukoht rahvastikuregistri andmete kohaselt on katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1 jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine millele projektiga toetust taotletakse Taotlejale vajalike dokumentidega saab tutvuda siin http www eas ee et avalikule ja mittetulundussektorile avalike teenuste arendamine hajaasutuse programm taotlejale Taotluste läbivaatamiseks on moodustatud 5 liikmeline

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised.html?start=45 (2016-02-18)
  Open archived version from archive •