archive-ee.com » EE » K » KAARMA.EE

Total: 428

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kaarma Vald - Vallavalitsuse materjalid (04.12.2014 vallavalitsuse istung)
  anti ehitusluba eraisikule elamu ehitamiseks Kasevälja mü Tahula külas Kirjaliku nõusoleku andmine anti nõusolek eraisikule abihoone ehitamiseks Aaviku mü Asukülas anti nõusolek eraisikule abihoone ehitamiseks Nimeta Matsi mü Aste külas anti nõusolek eraisikule hoone tehnosüsteemi muutmiseks Änni mü Maleva külas Kasutuslubade andmine anti kasutusluba Riigimetsa Majandamise keskusele puhkekoha kasutamiseks Mändjala külas anti kasutusluba eraisikule suvila kasutamiseks Sikametsa tee 1 Lilbi külas anti kasutusluba eraisikule puurkaevu kasutamiseks Tiigi tee 7 Sikassaare

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/478-vallavalitsuse-materjalid-04-12-2014-vallavalitsuse-istung.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Kaarma Vald
  Email this link to a friend Close Window Email to Sender Your Email Subject Send Cancel

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=lucid2&link=e5e85cf4b00330a88fb73838d4ff7ced2b0b5617 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Liikluspiirang raskeveokitele !
  Eeskirjad ja korrad Hoolekandeasutused Terviseprofiil Haridus kultuur ja sport Ametnikud Noorsootöö Aste põhikool Aste lasteaed Mõmmik Raamatukogud Rahvamajad Kirikud ja kogudused Muuseumid Kultuurikalender Seltsid Ehitus ja planeerimine Ametnikud Üldplaneering Detailplaneeringud Valla teed Ehitusmäärus Kasutusloa taotlemine Maakorraldus Arengukava Keskkonnamõjude hindamine Kaarma Kuressaare ÜP KSH Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering Eikla seltsimaja põhiprojekt Keskkond Ametnikud Eeskirjad ja korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/460-liikluspiirang-raskeveokitele.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Liikluspiirang raskeveokitele !
  Liikluspiirang raskeveokitele Print

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/460-liikluspiirang-raskeveokitele.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald
  Email this link to a friend Close Window Email to Sender Your Email Subject Send Cancel

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=lucid2&link=0223698c726f71c069b1542b177168315ede79ba (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Vallavalitsuse materjalid (24.11.2014 vallavalitsuse istung)
  korrad Heakord Avalik kord Veemajandus Jäätmemajandus Lemmikloomad Soojamajandus Kalmistud Hajaasustuse programm Kaart Külad ja piirkonnad Info külavanematele Külavanemad Külade arengukavad Asulad Sport MTÜ Kaarma Spordiklubi põhikiri Koolitused Toimunud vallasisesed võistlused Toimunud maakonna võistlused Kontakt Operatiivkontaktid Uudised ja teated Vallaleht Abruka transport Kalender Bussitransport Tutvustus ja ajalugu Otsing Blanketid Statistika Uuringud Ühinemine Vallavalitsuse materjalid 24 11 2014 vallavalitsuse istung Print Email Ehituslubade andmine anti ehitusluba Elektrilevi OÜ le elektrivõrguga liitumise ehitamiseks Melissi mü Aste külas anti ehitusluba Novaress OÜ le abihoone ehitamiseks Kopli mü Kaubi külas anti ehitusluba Elektrilevi OÜ le Randvere Tk alajaama fiidri F2 nõuetekohasuse tagamiseks Tamsalu külas Kasutuslubade andmine anti kasutusluba Elektrilevi OÜ le Silvi alajaama fiidri F1 kasutamiseks Upa külas anti kasutusluba Elektrilevi OÜ le Pihlaka maaüksuse elektri võrguühenduse kasutamiseks Nasva alevikus anti kasutusluba eraisikule elamu kasutamiseks Mesika tn 9 Kudajape alevik anti kasutusluba Niidupuu OÜ le puhkemaja kasutamiseks Niidu mü Mändajala külas anti kasutusluba Elektrilevi OÜ le Haljasmäe Priidu maaüksuse elektri võrguühenduse kasutamiseks Abruka külas anti kasutusluba eraisikule biopuhasti kasutamiseks Oolu mü Pähkla külas Projekteerimistingimuste kinnitamine elamu ja abihoone projekteerimiseks eraisikule Karla kinnistule Praakli külas elamu ja abihoonete projekteerimiseks eraisikule Kasevälja kinnistule Tahula külas Kirjaliku nõusoleku andmine anti nõusolek eraisikule hoone tehnosüsteemi muutmiseks Niidi mü Tahula külas anti nõusolek eraisikule hoone tehnosüsteemi muutmiseks Niidi mü Sepa külas anti nõusolek eraisikule puurkaevu rajamiseks Saare tee 3 Muratsi külas Sundvalduse seadmine seati tähtajata sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Tamsalu küla Oimuniidi kinnistule kohustusega taluda koormataval maaüksusel 0 4 kV elektrimaakaabelliini ehitamist remontimist ja hooldamist Jäätmeveoga seotud avaldused vabastati avalduste alusel korraldatud jäätmeveost 2 isikut võimaldati jäätmeveo miinimumsagedust erandkorras pikendada 1 eraisikul võimaldati MTÜ Muratsi Küla Seltsil teostada jäätmete vedu tellimisel Maakorralduslikud küsimused kinnitati Lahekülas asuva liikluspinna Kotka tee uus ruumikuju määrati Lahekülas asuvatele katastriüksustele lähiaadress ja sihtotstarve Sotsiaaltoetused nõustuti sotsiaaltoetuste maksmisega 46 le toimetulekuraskustes olevale ja vähekindlustatud perele Taotluste

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/459-vallavalitsuse-materjalid-24-11-2014-vallavalitsuse-istung.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald - Vallavalitsuse materjalid (24.11.2014 vallavalitsuse istung)
  võrguühenduse kasutamiseks Nasva alevikus anti kasutusluba eraisikule elamu kasutamiseks Mesika tn 9 Kudajape alevik anti kasutusluba Niidupuu OÜ le puhkemaja kasutamiseks Niidu mü Mändajala külas anti kasutusluba Elektrilevi OÜ le Haljasmäe Priidu maaüksuse elektri võrguühenduse kasutamiseks Abruka külas anti kasutusluba eraisikule biopuhasti kasutamiseks Oolu mü Pähkla külas Projekteerimistingimuste kinnitamine elamu ja abihoone projekteerimiseks eraisikule Karla kinnistule Praakli külas elamu ja abihoonete projekteerimiseks eraisikule Kasevälja kinnistule Tahula külas Kirjaliku nõusoleku andmine anti nõusolek eraisikule hoone tehnosüsteemi muutmiseks Niidi mü Tahula külas anti nõusolek eraisikule hoone tehnosüsteemi muutmiseks Niidi mü Sepa külas anti nõusolek eraisikule puurkaevu rajamiseks Saare tee 3 Muratsi külas Sundvalduse seadmine seati tähtajata sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Tamsalu küla Oimuniidi kinnistule kohustusega taluda koormataval maaüksusel 0 4 kV elektrimaakaabelliini ehitamist remontimist ja hooldamist Jäätmeveoga seotud avaldused vabastati avalduste alusel korraldatud jäätmeveost 2 isikut võimaldati jäätmeveo miinimumsagedust erandkorras pikendada 1 eraisikul võimaldati MTÜ Muratsi Küla Seltsil teostada jäätmete vedu tellimisel Maakorralduslikud küsimused kinnitati Lahekülas asuva liikluspinna Kotka tee uus ruumikuju määrati Lahekülas asuvatele katastriüksustele lähiaadress ja sihtotstarve Sotsiaaltoetused nõustuti sotsiaaltoetuste maksmisega 46 le toimetulekuraskustes olevale ja vähekindlustatud perele Taotluste läbivaatamine otsustati toetada MTÜ SaareMaa JK aaMeraaS treeninguid Rüütli SPA ujulas jõusaalis otsustati toetada maakonna puuetega laste jõulupeo korraldamist 100 euroga

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/kodanikule/uldinfo/uudised/459-vallavalitsuse-materjalid-24-11-2014-vallavalitsuse-istung.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kaarma Vald
  Email this link to a friend Close Window Email to Sender Your Email Subject Send Cancel

  Original URL path: http://www.kaarma.ee/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=lucid2&link=fcba1fcafc363deb631007de6c81e52dc680059a (2016-02-18)
  Open archived version from archive •