archive-ee.com » EE » J » JURIDICA.EE

Total: 300

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Juridica
  Autor Anneli Soo Juridica artiklid Karistusseadustiku 119 1 ehk tõenduslike probleemide ületamine materiaalõiguse abil Juridica 2015 nr 1 lk 44 54 Austatud lugeja Juridica 2014 nr 10 lk 713 713 Efektiivse riigi õigusabi tagamise meetodid kriminaalmenetluses Juridica 2014 nr 9 lk 700 709 Hädakaitseõigus Riigikohtu kriminaalkolleegiumi viimase kümnendi praktikas Juridica 2014 nr 2 lk 144 156 Kuritegeliku ühenduse mõiste Ne bis in idem põhimõte Riigikohtu kriminaalkolleegiumi otsus asjas 3 1

  Original URL path: http://www.juridica.ee/show_cv.php?uid=127684&lang_id=1 (2015-07-23)
  Open archived version from archive


 • Juridica
  1997 1996 1995 1994 1993 I II III IV V VI VII VIII IX X Tutvustus Viimane number Tellimine Abi Autorid Tõlkijad Toimetuskolleegium Toimetus Seadistused Logout Autorid Kõik materjalid Avalikud materjalid Parooliga materjalid Autor Birgit Sisask Juridica artiklid Karistusseadustiku 119

  Original URL path: http://www.juridica.ee/show_cv.php?uid=248953&lang_id=1 (2015-07-23)
  Open archived version from archive

 • Juridica
  eesmärgiks on selgitada lugejale üheltpoolt kohtulahendite ja muude tsiviilõiguslike täitedokumentide tunnustamise täidetavaks tunnistamise ja täitmise menetluse põhimõisteid ning teisalt anda ülevaade selle kohta milliste õigusaktide alusel peaks Eestis toimuma konkreetsete välisriigi kohtulahendite või muude täitedokumentide tunnustamine täidetavaks tunnistamine ning täitmine Artikkel on kirjutatud jätkuartiklina varem autori poolt Juridicas avaldatud ning tsiviilvaidlustes rahvusvahelise kohtualluvuse kontrollimist ja kohalduva õiguse kindlakstegemist käsitlenud artiklitele Artikkel ühel lehel Artikkel pdf formaadis j 15 1 55

  Original URL path: http://www.juridica.ee/juridica_et.php?document=et/articles/2015/1/248942.SUM.php (2015-07-23)
  Open archived version from archive

 • Juridica
  materjalid Avalikud materjalid Parooliga materjalid Autor Maarja Torga Juridica artiklid Kuidas tagada lapserööviasjas tehtud kohtulahendi täitmine Haagi 1980 aasta lapseröövi konventsiooni kohaldamise praktiline külg Juridica 2015 nr 3 lk 219 225 Välisriigi kohtulahendite ja muude täitedokumentide tunnustamine täidetavaks tunnistamine ja täitmine Eestis Juridica 2015 nr 1 lk 55 65 Välisriigis toimuva tsiviilkohtumenetluse mõju Eesti tsiviilkohtumenetlusele Juridica 2014 nr 9 lk 680 689 Isikunimede andmine ja kohaldamine peidetud probleem Eesti rahvusvahelises eraõiguses Juridica 2014 nr 7 lk 520 527 Kohalduva õiguse ja selle sisu kindlakstegemine rahvusvahelistes eraõiguslikes vaidlustes Juridica 2014 nr 5 lk 406 416 Brüsseli I uuesti sõnastatud määrus kas põhjalik muutus Eesti rahvusvahelises tsiviilkohtumenetluses Juridica 2014 nr 4 lk 304 312 Hagi tagamine ja esialgne õiguskaitse tsiviilasjades rahvusvaheline mõõde Juridica 2013 nr 10 lk 742 751 Välisriigis sõlmitud samasooliste abielu ja kooselu tunnustamine Eestis Juridica 2013 nr 8 lk 598 607 Uus Euroopa pärimismäärus ning selle koht Eesti rahvusvahelises eraõiguses ja rahvusvahelises tsiviil kohtu menetluses Juridica 2013 nr 7 lk 517 525 Euroopa maksekäsumenetlus lihtne viis rahvusvaheliste tsiviilnõuete maksmapanemiseks Juridica 2013 nr 5 lk 329 338 Rahvusvahelise kohtualluvuse kontrollimine Eesti kohtutes Juridica 2013 nr 3 lk 192 200 Elukoht tsiviilseadustiku üldosa seaduses tähendus rahvusvahelises tsiviilkohtumenetluses Juridica 2010 nr 7

  Original URL path: http://www.juridica.ee/show_cv.php?uid=127756&lang_id=1 (2015-07-23)
  Open archived version from archive

 • Juridica
  materjalid Avalikud materjalid Parooliga materjalid Juura uued väljaanded lk 69 69 Kokkuvõte Artikkel saadaval ainult pdf formaadis Artikkel ühel lehel Artikkel pdf formaadis j 15 1 69 pdf Start up ettevõtja kapitali kaasamist lihtsustavad äriseadustiku muudatused Maivi Ots Osaühingu osanikeregistri pidamine Anneli Alekand Äriühingu liikme õigus nõuda dividendide jaotamist Riigikohtu tsiviilkolleegiumi otsus asjas 3 2 1 89 14 Margus Moor Viivise vähendamine võlgniku taotlusel ja kohtu algatusel Martin Raude Kohtupidamine

  Original URL path: http://www.juridica.ee/juridica_et.php?document=et/articles/2015/1/248944.SUM.php (2015-07-23)
  Open archived version from archive

 • Juridica
  Tõlkijad Toimetuskolleegium Toimetus Seadistused Logout Autorid Kõik materjalid Avalikud materjalid Parooliga materjalid Autor Priidu Pärna Juridica artiklid Hea lugeja Juridica 2015 nr 2 lk 69 69 Korteriomanike ühisus piiritlemine õigusvõime vastutus Juridica 2011 nr 6 lk 415 426 Korteriomanike ühisus Ühisuse õigusvõime ja võimalikud teed korteriomandiseaduse muutmiseks Juridica 2008 nr 1 lk 39 45 Teenuste vaba liikumine advokatuuri seaduse eelnõus Juridica 2000 nr 9 lk 612 616 Tugeva kinnistusraamatu nõrgad

  Original URL path: http://www.juridica.ee/show_cv.php?uid=5804&lang_id=1 (2015-07-23)
  Open archived version from archive

 • Juridica
  Kalmo lk 71 76 Kokkuvõte Eelmisel aastal möödus kümne aastat Eesti astumisest Euroopa Liitu Selle aja jooksul on kõik juristid ükskõik millise valdkonnaga nad ka ei tegeleks täheldanud Euroopa Liidu õiguse mõjusid Käesolevas artiklis peetakse Euroopa Liidu õiguse ootamatute mõjude all silmas kahe erineva õigusruumi kokkupuutumise mõjusid mille puhul ühe nõuded põimuvad teise omadega Sellist laadi koosmõju on sageli ootamatu ka asjatundjatele Peamiselt kahel põhjusel Esiteks ei ole niisugust koosmõju keegi teadlikult soovinud Euroopa Liidu õiguse vaatenurgast on tähtis üksnes see et tema ettekirjutused oleksid ellu rakendunud Eesti õiguse poolelt näeb pilt aga välja teistmoodi Ülevõetud võõrkeha hakkab siin elama oma elu muudab õiguse sisu avaldab survet väljakujunenud õigusinstituutide süsteemile vahel teisendab õiguskultuuri laiemalt Artiklis visandatakse peamised ootamatuid õiguslikke mõjusid tingivad tegurid Autor rõhutab et ootamatus ei ole paratamatu vaid sõltub viimaks meie teadmatusest Mida paremini õpime tundma õiguskordade põimumise mehhanisme seda vähem ootamatud on meile Euroopa Liidu õiguse tulevased mõjud Artikkel ühel lehel Artikkel pdf formaadis j 15 2 71 pdf Euroopa Liidu õiguse ootamatud mõjud Hent Kalmo Millestki ürgsest ja kargest ning autoriteediröövist Madis Ernits Konstitutsiooniline renvoi kas põhiseaduslik nõue või kaera Trooja hobusele Berit Aaviksoo Euroopa Liidu Nobeli auhind Julia Laffranque Kui kauge Euroopa Liidu õigus saab

  Original URL path: http://www.juridica.ee/juridica_et.php?document=et/articles/2015/2/249852.SUM.php (2015-07-23)
  Open archived version from archive

 • Juridica
  Logout Autorid Kõik materjalid Avalikud materjalid Parooliga materjalid Autor Hent Kalmo Juridica artiklid Euroopa Liidu õiguse ootamatud mõjud Juridica 2015 nr 2 lk 71 76 Põhiseadus ja proportsionaalsus kas pilvitu kooselu Juridica 2013 nr 2 lk 79 97 Riigikogu liikme puutumatus Juridica 2012 nr 8 lk 597 615 Kes peaks kaitsma Eesti põhiseadust Juridica 2010 nr 5 lk 323 334 Mis on järel põhiseadusest Veel kord Euroopa Ühenduse õiguse ülimuslikkusest

  Original URL path: http://www.juridica.ee/show_cv.php?uid=113362&lang_id=1 (2015-07-23)
  Open archived version from archive