archive-ee.com » EE » J » JURIDICA.EE

Total: 300

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Juridica
  2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 I II III IV V VI VII VIII IX X Tutvustus Viimane number Tellimine Abi Autorid Tõlkijad Toimetuskolleegium Toimetus Seadistused Logout Autorid Kõik materjalid Avalikud materjalid Parooliga materjalid Autor Tiina Silem Juridica

  Original URL path: http://www.juridica.ee/show_cv.php?uid=251059&lang_id=1 (2015-07-23)
  Open archived version from archive


 • Juridica
  Kõik materjalid Avalikud materjalid Parooliga materjalid Tarbija kaitsmine tarbijakrediidilepinguga seotud ebamõistlike kulude eest Kristiina Koll lk 251 261 Kokkuvõte Krediidi võtmine on tänapäeval tavapärane tarbijakäitumine mis võimaldab teadlikul tarbijal soodsate tingimuste esinemisel oma elujärge parandada Tõsised sotsiaal majanduslikud probleemid tekivad aga juhul kui tarbija ei suuda krediidilepingust tulenevaid kohustusi täita ja satub makseraskustesse Kahjuks näitab statistika et Eestis on selliseid tarbijaid märkimisväärne hulk ning see hulk on pidevalt kasvanud Tegemist on probleemide ringiga mida ka seadusandja on endale teadvustanud ning millega on üritatud viimastel aastatel aktiivselt tegeleda Käesoleva aasta 18 veebruaril võttis Riigikogu teiste eelnõude seas vastu tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 844 SE ning võlaõigusseaduse tarbijakaitseseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenuseaduse muutmise seaduse eelnõu 786 SE millega kehtestati vastavalt tarbijakrediidilepingu krediidi kulukuse määra ning tarbijalt nõutavate sissenõudmiskulude ülempiir Käesolevas artiklis selgitatakse peagi võlaõigusseaduses jõustuvate muudatuste tagamaid ja eesmärke ning antakse ülevaade nende sisust seejuures pööratakse erilist tähelepanu eelnõude menetlemise käigus peamisi vaidlusi tekitanud küsimustele Artikkel ühel lehel Artikkel pdf formaadis j 15 4 251 pdf Inertsmüük ehk tarbijale tellimata kauba saatmine ja teenuste osutamine Age Värv Muudatused tarbijakrediidi reklaami regulatsioonis Tiina Silem Tarbija kaitsmine tarbijakrediidilepinguga seotud ebamõistlike kulude eest Kristiina Koll Kes on tarbija kliendiandmete peremees Otseturustus

  Original URL path: http://www.juridica.ee/juridica_et.php?document=et/articles/2015/4/251032.SUM.php (2015-07-23)
  Open archived version from archive

 • Juridica
  1998 1997 1996 1995 1994 1993 I II III IV V VI VII VIII IX X Tutvustus Viimane number Tellimine Abi Autorid Tõlkijad Toimetuskolleegium Toimetus Seadistused Logout Autorid Kõik materjalid Avalikud materjalid Parooliga materjalid Autor Kristiina Koll Juridica artiklid Tarbija

  Original URL path: http://www.juridica.ee/show_cv.php?uid=251089&lang_id=1 (2015-07-23)
  Open archived version from archive

 • Juridica
  materjalid Parooliga materjalid Kes on tarbija kliendiandmete peremees Otseturustus krediidiasutuste näitel Monika Mikiver lk 262 276 Kokkuvõte Valdav osa Eesti leibkondade tehinguid tehakse maksekaardiga või pangaülekandega Seega on krediidiasutustel ulatuslik ülevaade oma klientidest peale isiku nime isikukoodi ja kontaktandmete on krediidiasutusel teavet ka kliendi suhtluskeele perekonna ja suhete kohta kolmandate isikutega ameti töökoha sissetuleku vara kohustuste sh maksekäitumise kliendi tarbimisharjumuste ning tehingupartnerite kohta 1 jaanuaril 2008 jõustunud krediidiasutuste seaduse muudatuse kohaselt võib krediidiasutuse kliendi isikuandmete töötlemise nõusolek sisalduda tüüptingimustes ja krediidiasutus võib tüüptingimusi teatud tingimustel ühepoolselt ka muuta Andmekaitse Inspektsioon on tõdenud et paljude pankade tüüptingimuste osaks olevates kliendiandmete töötlemise kordades sisaldub põhimõte et oma kontaktandmete edastamisega pangale nt laenulepingu sõlmimiseks on inimene andnud nõusoleku ka oma andmete edastamiseks valitud koostööpartneritele et neilt pakkumisi saada Maailmas toimuvat arengut silmas pidades võib arvata et tulevikus suureneb krediidiasutuste koostööpartnerite huvi saada mitte üksnes klientide kontaktandmeid vaid profileeritud kliendiandmeid Artiklis otsitakse vastust küsimusele kas ja millises ulatuses on lubatud kasutada krediidiasutuse kliendiandmeid otseturustuseks Artikkel ühel lehel Artikkel pdf formaadis j 15 4 262 pdf Inertsmüük ehk tarbijale tellimata kauba saatmine ja teenuste osutamine Age Värv Muudatused tarbijakrediidi reklaami regulatsioonis Tiina Silem Tarbija kaitsmine tarbijakrediidilepinguga seotud ebamõistlike kulude eest Kristiina Koll Kes on tarbija

  Original URL path: http://www.juridica.ee/juridica_et.php?document=et/articles/2015/4/251034.SUM.php (2015-07-23)
  Open archived version from archive

 • Juridica
  VI VII VIII IX X Tutvustus Viimane number Tellimine Abi Autorid Tõlkijad Toimetuskolleegium Toimetus Seadistused Logout Autorid Kõik materjalid Avalikud materjalid Parooliga materjalid Autor Monika Mikiver Juridica artiklid Kes on tarbija kliendiandmete peremees Otseturustus krediidiasutuste näitel Juridica 2015 nr 4 lk 262 276 E riik ja põhiõigused Juridica 2015 nr 3 lk 163 176 Õiguslikult siduvad standardid Kaasreguleerimise õiguslikke probleeme Juridica 2010 nr 9 lk 660 665 Informatsioonilise enesemääramise õigusetagamise

  Original URL path: http://www.juridica.ee/show_cv.php?uid=77379&lang_id=1 (2015-07-23)
  Open archived version from archive

 • Juridica
  Kõik materjalid Avalikud materjalid Parooliga materjalid Ühiskonna eba normaalne areng ja inimõigused Nimede kohtulahendites avalikustamise näide Helen Kranich lk 277 289 Kokkuvõte Alates 1990 aastate algusest võivad ligikaudu 300 000 avalikult nähtavat kohtulahendit olla sellised mis sisaldavad jätkuvalt inimeste nimesid kuigi võib sügavalt kahelda sellise avalikustamise vajalikkuses põhjendatuses ja õiguspärasuses Ükski täna kehtiv õigusnorm ei kohusta sõnaselgelt riiki seda probleemi tervikuna lahendama vaid kohtumenetluse seadused näevad ette võimaluse mille kohaselt võib isik ise taotleda nime avalikustamise lõpetamist samuti võib seda teha kohus omal algatusel Samuti ei saa väita et isikul puudub õiguskaitsevahend nõudmaks andmete avalikustamise lõpetamist mõne eraisiku poolt kas siis Eestis või välisriigis Kuivõrd võib aga avalik võim teadmise juures et tema ise on olnud andmete avalikustaja õiguste ja vabaduste piiraja ja võimaldanud nende kopeerimist eraisikutele kuuluvatele Eesti ja või välismaistele veebilehtedele lugeda selliseid õiguskaitsevahendeid kogumis piisavaks Artiklis esitatakse esiteks pilk ajalikku ning esitatakse ülevaade õiguskantsleri asjaomasest tegevusest Seejärel vaadeldakse probleemi õiguslikus kontekstis koos autori tähelepanekutega Artikkel ühel lehel Artikkel pdf formaadis j 15 4 277 pdf Inertsmüük ehk tarbijale tellimata kauba saatmine ja teenuste osutamine Age Värv Muudatused tarbijakrediidi reklaami regulatsioonis Tiina Silem Tarbija kaitsmine tarbijakrediidilepinguga seotud ebamõistlike kulude eest Kristiina Koll Kes on tarbija kliendiandmete peremees Otseturustus

  Original URL path: http://www.juridica.ee/juridica_et.php?document=et/articles/2015/4/251036.SUM.php (2015-07-23)
  Open archived version from archive

 • Juridica
  2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 I II III IV V VI VII VIII IX X Tutvustus Viimane number Tellimine Abi Autorid Tõlkijad Toimetuskolleegium Toimetus Seadistused Logout Autorid Kõik materjalid Avalikud materjalid Parooliga materjalid Autor Helen Kranich Juridica artiklid Ühiskonna eba normaalne areng ja inimõigused Nimede kohtulahendites avalikustamise näide Juridica 2015 nr 4 lk 277 289 Inimväärikuse mõiste sisu sõltuvus õigussüsteemist Suurbritannia näide

  Original URL path: http://www.juridica.ee/show_cv.php?uid=184871&lang_id=1 (2015-07-23)
  Open archived version from archive

 • Juridica
  ülesütlemise tagajärjed Riigikohtu praktikas Tiia Annus Piia Kalamees lk 290 296 Kokkuvõte Võlaõigusseaduse VÕS 367 lõike 1 kohaselt peab liisinguvõtja liisingulepingu ülesütlemise korral hüvitama liisinguandjale kõik kulud mida liisinguandja seoses liisinguesemega kandis Eelkõige on sellisteks kuludeks liisingueseme ostuhind ja ostuhinna finantseerimise kulud ulatuses milles need ei ole kaetud juba tasutud liisingumaksetega Sama paragrahvi järgmised lõiked täpsustavad kuidas liisinguandja kulutuste hüvitamise nõude suurust määrata ning milliste liisingulepingu ülesütlemisest tekkinud lisakulude hüvitamist liisinguandja liisinguvõtjalt nõuda saab Liisingulepingu ülesütlemise tagajärjed on Riigikohtu praktikas pälvinud väga palju tähelepanu 2006 aastast kuni tänaseni on Riigikohus seda küsimust puudutanud pea 30 lahendis Seejuures on enim vaidlusi põhjustavateks küsimusteks olnud kuidas tuleb hinnata liisingueseme väärtust kui liisinguese jääb pärast lepingu ülesütlemist liisinguandja omandisse VÕS 367 lg 3 ja milliste lisakulutuste hüvitamist võib liisinguandja liisinguvõtjalt pärast lepingu ülesütlemist nõuda VÕS 367 lg 4 Samuti on Riigikohus alles hiljuti juhtinud tähelepanu asjaolule et liisinguandja kulutuste hüvitamise nõude suuruse määramisel tuleb muuhulgas lähtuda ülesöeldud liisingulepingu iseloomust Käesolev artikkel annab ülevaade Riigikohtu seisukohtadest nimetatud küsimustes Artikkel ühel lehel Artikkel pdf formaadis j 15 4 290 pdf Inertsmüük ehk tarbijale tellimata kauba saatmine ja teenuste osutamine Age Värv Muudatused tarbijakrediidi reklaami regulatsioonis Tiina Silem Tarbija kaitsmine tarbijakrediidilepinguga seotud ebamõistlike kulude eest Kristiina

  Original URL path: http://www.juridica.ee/juridica_et.php?document=et/articles/2015/4/251038.SUM.php (2015-07-23)
  Open archived version from archive