archive-ee.com » EE » J » JURIDICA.EE

Total: 300

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Juridica
  Lepitusmenetlus kui võimalus ärivaidluste lahendamiseks Juridica 2014 nr 1 lk 49 59 Ärisaladuse kaitse ja hankelepingute avalikustamise nõue riigihankeõiguses Juridica 2013 nr 9 lk 658 665 Kaubamärgiõiguse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamine Juridica 2012 nr 7 lk 550 556 ESM lepingu põhiseaduslikkus kui demokraatliku protsessi defitsiidi küsimus Juridica 2012 nr 5 lk 343 358 Kontsessiooni vastuoluline regulatsioon Eesti õiguses Juridica 2012 nr 4 lk 284 294 Euroopa Liidu õiguse põhimõtetest tulenevad

  Original URL path: http://www.juridica.ee/show_cv.php?uid=6601&lang_id=1 (2015-07-23)
  Open archived version from archive


 • Juridica
  Parooliga materjalid Ülevõtmisperioodil riigihangete direktiivide mõju riigisisesele õiguskorrale Karl Stig Jaago lk 196 209 Kokkuvõte Euroopa Liidu seadusandja vastuvõetud direktiivide puhul saame rääkida kesksetest Euroopa Liidu poliitika elluviimise vahenditest mida kasutatakse liikmesriikide keeruliste ja mahukate õiguskordade ühtlustajana Samas on direktiivi olemus ja mõju riigisisesele õigusele jätkuvalt ebaselge Ühelt poolt ei lähe direktiiv oma olemuselt kokku Euroopa Liidu õiguse vahetu mõju doktriiniga sest saavutab täieliku mõju alles pärast ülevõtmistähtaja möödumist Teiselt poolt on Euroopa Kohus oma praktikas tunnistanud direktiivi vahetu kohaldamise võimalikkust juba pärast direktiivi jõustumist Autori arvates ei ole Eesti õiguskirjanduses piisavalt käsitletud ülevõtmisperioodil jõustunud direktiivi mõju liikmesriigi õiguskorrale institutsioonidele ja üksikisikutele Selgusetus valitseb nii mõju ulatuse kui ka võimalike tagajärgede suhtes Seda arvestades analüüsib autor nimetatud aspekte läbi seadusandliku täidesaatva ja kohtuvõimu prisma Et direktiivi mõju olemasolu ulatuse ja tagajärgede käsitlus ei saa jääks ainult õigusteoreetilisele tasandile on artikli autor võtnud vaatluse alla riigihangete õiguse Käesolevas artiklis keskendub autor ainult ühele riigihankedirektiividest nn klassikalisele hankedirektiivile Artikkel ühel lehel Artikkel pdf formaadis j 15 3 196 pdf E riik ja põhiõigused Paloma Krõõt Tupay Monika Mikiver Ametiabi Ivo Pilving Euroopa Liidu õigusest tulenevad võimalused jõustunud kohtuotsuste ja haldusaktide uueks läbivaatamiseks Piret Schasmin Carri Ginter Ülevõtmisperioodil riigihangete direktiivide mõju riigisisesele õiguskorrale

  Original URL path: http://www.juridica.ee/juridica_et.php?document=et/articles/2015/3/250576.SUM.php (2015-07-23)
  Open archived version from archive

 • Juridica
  1998 1997 1996 1995 1994 1993 I II III IV V VI VII VIII IX X Tutvustus Viimane number Tellimine Abi Autorid Tõlkijad Toimetuskolleegium Toimetus Seadistused Logout Autorid Kõik materjalid Avalikud materjalid Parooliga materjalid Autor Karl Stig Jaago Juridica artiklid

  Original URL path: http://www.juridica.ee/show_cv.php?uid=250649&lang_id=1 (2015-07-23)
  Open archived version from archive

 • Juridica
  mis päädis 1 jaanuaril 2015 kehtima hakanud karistusseadustiku muudatuste paketiga Revisjoni tulemusel võeti ette ka mitu muudatust isikuvastaseid süütegusid puudutavates karistusseadustiku eriosa sätetes mis peaks kõrvaldama seniste lahenduste puudused Artiklis vaadatakse praktiku pilgu läbi kas ja millisel määral alates 1 jaanuarist 2015 kehtivad muudatused seni kehtinud olukorda muudavad ja seda just kehalise väärkohtlemise KarS 121 kontekstis Samuti leitakse et uue seaduse valguses oleks praktikas soodne moment pöörduda KarS 121 senisest

  Original URL path: http://www.juridica.ee/juridica_et.php?document=et/articles/2015/3/250578.SUM.php (2015-07-23)
  Open archived version from archive

 • Juridica
  süstemaatiline vargus KarS 199 lõike 2 punkti 9 tähenduses Tartu Ringkonnakohtu kriminaalkolleegiumi määrus kriminaalasjas 1 11 11324 Riigikohtu kriminaalkolleegiumi otsuses asjas 3 1 1 87 07 väljendatud seisukohtade osaline vastustamine Juridica 2013 nr 2 lk 139 143 Vägivalla mõiste karistusseadustikus ja seksuaalse enesemääramise vastaste süütegude sisustamise mõningad probleemid Juridica 2007 nr 10 lk 695 704 Veel kord riigi poolsest teoprovokatsioonist kas keelatud või siiski lubatud Juridica 2006 nr 5 lk

  Original URL path: http://www.juridica.ee/show_cv.php?uid=3270&lang_id=1 (2015-07-23)
  Open archived version from archive

 • Juridica
  praktilistest probleemidest Artiklis selgitatakse kuidas peaksid Eesti kohtud vormistama lapseröövi asjades tehtud kohtulahendite resolutsioone millega otsustatakse laps välisriiki tagastada ning kuidas tuleks läbi viia selliste lahendite tegemisele järgnevat täitemenetlust et see vastaks rahvusvaheliselt aktsepteeritud headele tavadele Seejuures tegeletakse ka küsimustega millised isikud tuleks lapseröövi asjades läbiviidava täitemenetluse juurde kutsuda ning millised sunnivahendeid saab lapseröövi toime pannud isiku suhtes kohaldada Artikkel ühel lehel Artikkel pdf formaadis j 15 3 219 pdf

  Original URL path: http://www.juridica.ee/juridica_et.php?document=et/articles/2015/3/250580.SUM.php (2015-07-23)
  Open archived version from archive

 • Juridica
  otsus asjas 3 2 1 7 11 Merle Erikson lk 226 229 Kokkuvõte Maailmas välja kujunenud praktika kohaselt saab tööandja töölepingu üles öelda kas töötajast või tööandjast endast tulenevatel majanduslikel põhjustel Tööandja algatusel töölepingu lõpetamise põhjustel on võimalik sellisel viisil vahet teha nii Eesti Vabariigi töölepingu seaduses kui ka 2008 aastal vastu võetud töölepingu seaduse TLS kohaselt Käesolevas artiklis käsitletakse töölepingu ülesütlemise majanduslikke põhjuseid töö lõppemise korral mis on sätestatud TLS 89 lõikes 1 Nimelt sätestab TLS 89 lõige 1 et tööandja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda kui töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul Seejuures võib tekitada segadust eelkõige muude töö lõppemise juhtude sisustamine Kuidas sisustada TLS 89 lõikes 1 nimetatud muid töö lõppemise juhtusid käsitleb ka Riigikohtu lahend asjas 3 2 1 7 11 Autori arvates on antud kaasuse näol tegemist tüüpilise juhtumiga mil koondamine on õigustatud põhjustel et tööandjal ei ole võimalik töötajale endistel tingimustel tööd anda Riigikohus asus siiski teistsugusele seisukohale Artikkel ühel lehel Artikkel pdf formaadis j 15 3 226 pdf E riik ja põhiõigused Paloma Krõõt Tupay Monika Mikiver Ametiabi Ivo Pilving Euroopa Liidu õigusest tulenevad võimalused jõustunud kohtuotsuste ja haldusaktide uueks läbivaatamiseks Piret

  Original URL path: http://www.juridica.ee/juridica_et.php?document=et/articles/2015/3/250582.SUM.php (2015-07-23)
  Open archived version from archive

 • Juridica
  1994 1993 I II III IV V VI VII VIII IX X Tutvustus Viimane number Tellimine Abi Autorid Tõlkijad Toimetuskolleegium Toimetus Seadistused Logout Autorid Kõik materjalid Avalikud materjalid Parooliga materjalid Autor Merle Erikson Juridica artiklid Töötaja koondamise põhjused töö lõppemise

  Original URL path: http://www.juridica.ee/show_cv.php?uid=250681&lang_id=1 (2015-07-23)
  Open archived version from archive