archive-ee.com » EE » J » JURIDICA.EE

Total: 300

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Juridica
  enamik riigikorraldust Täna võib öelda et on peaaegu saavutatud üksmeel küsimuses et valdavat osa põhiõigustest tuleb käsitada printsiipidena Riigikorraldust reguleerivate normide seas on neid mis ilma vaidluseta kujutavad endast reegleid Ülejäänud riigikorraldusnormide seas võib eristada struktuuriprintsiipe nt demokraatia õigusriik ja eesmärke nt eesti keele kaitse rahvusriik Riigikorraldusõiguslike printsiipide hõõguv teoreetiline probleem lahvatas praktilise leegiga 2012 aasta ESM otsuse põhjendustes Nimelt eeldab kohtuotsuse põhjendus seisukohavõttu kas põhiseaduse 1 Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas Eesti iseseisvus ja sõltumatus on aegumatu ning võõrandamatu sätestab reegli või printsiibi Riigikohtu üldkogu otsustas printsiibilise lähenemise kasuks Valitud lahendustee eest on ESM otsus saanud teravaid kriitikanooli Artiklis tulevad vaatluse alla kolm Hent Kalmo kriitilist argumenti esiteks põhiseaduse normide konkreetsuse ja ühemõttelisuse tees teiseks inklusiivsusetteheide ja kolmandaks autoriteediröövi väide Käesoleva artikli autor on seisukohal et Riigikohtu enamus talitas 2012 aasta suvel õigesti kuigi veel Põhiseaduse Assambleel peeti põhiseaduse s 1 sisalduvaid põhimõtteid ürgseteks ja kargeteks Autor leiab samas et parim võimalik tulevikustsenaarium oleks põhiseaduse suveräänsusklausli kohandamine muutunud olukorraga Artikkel ühel lehel Artikkel pdf formaadis j 15 2 77 pdf Euroopa Liidu õiguse ootamatud mõjud Hent Kalmo Millestki ürgsest ja kargest ning autoriteediröövist Madis Ernits Konstitutsiooniline renvoi kas põhiseaduslik nõue või

  Original URL path: http://www.juridica.ee/juridica_et.php?document=et/articles/2015/2/249854.SUM.php (2015-07-23)
  Open archived version from archive


 • Juridica
  Euroopa Liidu õigus Juridica 2012 nr 5 lk 359 375 Tõlgendamisest Riigikohtu praktikas Juridica 2010 nr 9 lk 666 686 Avalik väljendusvabadus ja demokraatia Juridica 2007 nr 3 lk 155 172 Avalik väljendusvabadus ja demokraatia Juridica 2007 nr 1 lk 16 29 Kättetoimetamisest põhiõiguste valguses Juridica 2004 nr 5 lk 321 333 Õiguskantsler Juridica 2003 nr 1 lk 14 17 Erakond Eesti põhiseaduses ja erakonnaseaduses Juridica 2003 nr Eriväljaanne lk

  Original URL path: http://www.juridica.ee/show_cv.php?uid=6645&lang_id=1 (2015-07-23)
  Open archived version from archive

 • Juridica
  pöörddiskrimineerimise juhtumitele on põhiseaduslikult nõutav või vastupidi takistab seda mõni muu põhiseaduslik printsiip Selleks defineeritakse esmalt pöörddiskrimineerimine ja kaardistatakse selle kaotamise võimalused ning asetatakse pöörddiskrimineerimise probleemistik põhiseadus ja liiduõiguse kui neid saab niimoodi eristada omavaheliste suhete konteksti Seejärel esitatakse nii liidu kui ka põhiseadusõiguslikud poolt ja vastuargumendid pöörddiskrimineerimise elimineerimisele võrdsusõiguslike vahenditega ning võetakse seisukoht pealkirjast aimuva dilemma kohta Artikkel ühel lehel Artikkel pdf formaadis j 15 2 88 pdf Euroopa

  Original URL path: http://www.juridica.ee/juridica_et.php?document=et/articles/2015/2/249858.SUM.php (2015-07-23)
  Open archived version from archive

 • Juridica
  põhiseaduslik nõue või kaera Trooja hobusele Juridica 2015 nr 2 lk 88 97 Petturlik hr Rottmann föderaliseeruv Euroopa ja põhiseaduse aluspõhimõtted poleemiline pastišš Juridica 2013 nr 4 lk 223 233 Konstitutsiooniline identiteet kild moodsa konstitutsionalismi kaleidoskoobis Juridica 2010 nr 5 lk 335 345 Kohtulik aktivism põhiseaduslikkuse järelevalve funktsioonina Kui aktivistlik on Eesti põhiseaduskohus Juridica 2005 nr 5 lk 295 307 Avaliku koosoleku mõistest sõnavabaduse valguses Juridica 2004 nr 7 lk

  Original URL path: http://www.juridica.ee/show_cv.php?uid=6034&lang_id=1 (2015-07-23)
  Open archived version from archive

 • Juridica
  Euroopa identiteediga vaid lisaks reaalne hirm oma turvalisuse pärast Selles õhustikus on Euroopa Ühendriikide mõttevahetuse rõhuasetused muutumas sest nüüd ei ole küsimus mitte niivõrd föderatsiooni poolt või vastu olemises kuivõrd eeskätt Euroopa eksistentsis vahest koguni Euroopa püsimajäämises Autor toob välja tänase Euroopa Liidu kitsaskohad ning kutsub üles Euroopa Liidu olemuse ja tuleviku lahtimõtestamisele Artikkel ühel lehel Artikkel pdf formaadis j 15 2 98 pdf Euroopa Liidu õiguse ootamatud mõjud Hent

  Original URL path: http://www.juridica.ee/juridica_et.php?document=et/articles/2015/2/249860.SUM.php (2015-07-23)
  Open archived version from archive

 • Juridica
  selle tagamine tsiviil ja halduskohtumenetluses Juridica 2013 nr 10 lk 727 741 Kas ja kuidas vaidlustada vaesust demokraatiapuudust ja õiguskaitse nappust Vaade õigusriigile läbi Euroopa Inimõiguste Kohtu silmade Juridica 2013 nr 1 lk 27 40 FIDE juubelikongress Euroopa õiguse pealinnas Juridica 2012 nr 2 lk 134 141 Sõltumatu ja demokraatlik õigusriik Riigikohtu praktikas Eesti Euroopa Liidu liikmesuse kontekstis Juridica 2009 nr 8 lk 483 499 15 aastat riigikohtunike eriarvamusi Juridica 2009 nr 8 lk 536 539 Pilk Eesti õigusmaastikule põhiseaduse täiendamise seaduse valguses Euroopa Liidu õigusega seotud võtmeküsimused põhiseaduslikkuse järelevalves Juridica 2007 nr 8 lk 523 536 Eesti õigusharidus ja teadus globaalsete ning euroopalike väljakutsete kontekstis Juridica 2006 nr 5 lk 300 306 Euroopa põhiseaduse lepingu peied Tallinnas Mis saab edasi Juridica 2006 nr 1 lk 17 23 Õigusemõistmise ja meedia suhted Eestis ja Euroopas Juridica 2005 nr 5 lk 332 339 Asutati Euroopa Õiguse Ühendus Juridica 2004 nr 9 lk 648 649 Eriarvamus vahekohtus ja kohtuvälises organis Juridica 2004 nr 4 lk 262 271 Kohtuniku eriarvamus Eesti Vabariigi Riigikohtus Juridica 2003 nr 9 lk 624 633 Eesti põhiseaduse ja Euroopa õiguse kooselu Juridica 2003 nr 3 lk 180 190 Õigusaktide kodifitseerimise tähendusest ja vajadusest Juridica 2002 nr 9 lk

  Original URL path: http://www.juridica.ee/show_cv.php?uid=5950&lang_id=1 (2015-07-23)
  Open archived version from archive

 • Juridica
  põhimõtte kontekstis Sandra Mikli lk 103 112 Kokkuvõte Õiguskindluse põhimõte on üks põhiseaduse alusprintsiipe ning selle eesmärk on tagada kord ja stabiilsus ühiskonnas Antud printsiip on väga oluline ka Euroopa Liidu õiguse harmoniseerimisel ja rakendamisel Euroopa Liidu õiguse harmoniseerimine tähendab klassikalises mõttes Euroopa Liidu õiguse õiguskorda sobitamist Rakendamine aga et õiguskorda sobitatud või otsekohalduvat sätet kohaldatakse konkreetses elulises situatsioonis Õigusnormi loojal tuleb näha vaeva et õigusnormi kirjutades mõelda läbi nii riigisisesed kui ka Euroopa Liidu õigusest tulenevad asjaolud mis võivad mõjutada õiguskindlust Analüüsiga tuleks alustada juba varajases õigusakti väljatöötamise etapis ning analüüsida tuleks ka otsekohalduvate õigusaktide sobivust meie õiguskorraga Samas võib Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude koostamine olla töine ja õigusteaduslik aga ka väljendada kultuurilisest taustast tulenevaid arvamusi ja hinnanguid Liikmesriikide ekspertide mõtteid täiendavad Euroopa Parlamendi ettepanekud Ühe liikmesriigi pakutud ettepanek ei pruugi sobida teise liikmesriigi põhiseaduslike printsiipidega sealhulgas õiguskindlusega Käesolev artikkel annab ülevaate ja toob näiteid eelkõige avaliku õiguse valdkonnas üles kerkinud probleemidest Artiklist leiab murede kirjelduse ja nende seosed õiguskindluse põhimõttega Artikkel ühel lehel Artikkel pdf formaadis j 15 2 103 pdf Euroopa Liidu õiguse ootamatud mõjud Hent Kalmo Millestki ürgsest ja kargest ning autoriteediröövist Madis Ernits Konstitutsiooniline renvoi kas põhiseaduslik nõue või kaera Trooja hobusele Berit Aaviksoo Euroopa

  Original URL path: http://www.juridica.ee/juridica_et.php?document=et/articles/2015/2/249862.SUM.php (2015-07-23)
  Open archived version from archive

 • Juridica
  1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 I II III IV V VI VII VIII IX X Tutvustus Viimane number Tellimine Abi Autorid Tõlkijad Toimetuskolleegium Toimetus Seadistused Logout Autorid Kõik materjalid Avalikud materjalid Parooliga materjalid Autor Sandra Mikli Juridica artiklid Kui kauge Euroopa Liidu õigus saab järsku igapäevatöö osaks probleeme Euroopa Liidu õiguse ülevõtmisel ja rakendamisel õiguskindluse põhimõtte kontekstis Juridica 2015 nr 2 lk 103 112 Naabrusõiguste kaitse problemaatika ja

  Original URL path: http://www.juridica.ee/show_cv.php?uid=184556&lang_id=1 (2015-07-23)
  Open archived version from archive