archive-ee.com » EE » I » INNOVE.EE

Total: 767

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Duplikaat - Innove
  rikutud lõpudokumentidega Duplikaadil on algdokumendiga võrdne juriidiline jõud Duplikaadi väljaandmine 1 Algdokumendi kehtetuks tunnistamise ning duplikaadi väljaandmise otsustab taotluse saaja kahe nädala jooksul duplikaadi taotluse saamise päevast arvates 2 Otsus algdokumendi kehtetuks tunnistamise ja duplikaadi väljaandmise kohta vormistatakse õppeasutuse juhi käskkirjaga ning juhul kui õppeasutus on lõpetatud ja tal puudub õigusjärglane siis haridus ja teadusministri käskkirjaga 3 Otsus algdokumendi kehtetuks tunnistamise kohta tehakse teatavaks ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded Algdokumenti ei tunnistata kehtetuks kui algdokument on legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega apostille ga Andmed duplikaadi väljaandmise kohta registreeritakse Duplikaadi väljaandmise kulud õppeasutuse määratud summa ulatuses kannab duplikaadi taotleja v a juhul kui algdokument oli vormistatud ebatäpselt või ebaõigelt Duplikaadi väljaandmisest keeldumine Duplikaadi väljaandmisest keeldutakse kui ilmneb et 1 duplikaadi taotleja on tahtlikult esitanud valeandmeid 2 puuduvad andmed algdokumendi väljaandmise kohta 3 ei esine õigusaktidega kehtestatud duplikaadi väljaandmise aluseid Duplikaadi väljaandmisest keeldumine vormistatakse õppeasutuse juhi käskkirjaga ning juhul kui õppeasutus on lõpetatud ja tal puudub õigusjärglane siis haridus ja teadusministri käskkirjaga Käskkiri tehakse duplikaadi taotlejale kirjalikult teatavaks viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates Duplikaadi vormistamine Diplomi duplikaat vormistatakse kehtival diplomi plangil mille paremasse ülanurka kannab duplikaati väljaandev asutus sõna DUPLIKAAT Enne 1 juunit 2002 a Haridus ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kantud õppekava täitmisel väljaantud diplomi duplikaat vormistatakse A4 formaadis hallile turvaelementidega duplikaadi plangile kuhu on trükitud sõnad EESTI VABARIIK suure riigivapi kujutis sõna DIPLOM duplikaadi number ning õppeasutuse nimi õppeasutuse otsusel ka tema asutamisaasta Paremas ülanurgas on sõna DUPLIKAAT Akadeemilise õiendi duplikaat vormistatakse kehtival akadeemilise õiendi plangil mille paremasse ülanurka kannab duplikaati väljaandev asutus eestikeelse duplikaadi puhul sõna DUPLIKAAT ja ingliskeelse duplikaadi puhul sõna DUPLICATE Duplikaadile kantakse algdokumendi tekst samas keeles mis oli algdokumendil ning duplikaadi väljaandmise kuupäev Duplikaadile ei kanta algdokumendi numbrit allakirjutanud isikute nimesid ega uusi andmeid Duplikaadi kinnitamine Duplikaat kinnitatakse õppeasutuse juhi ja tema määratud ametiisiku allkirjaga ning juhul

  Original URL path: http://innove.ee/et/lopudokumendid/korgkoolid/duplikaat-korg (2013-12-14)
  Open archived version from archive


 • Uudised - Innove
  Riigieksami korduseksamitööga tutvumisele registreerimine 14 08 2013 Juuli Täna algasid riigieksamite korduseksamid 23 07 2013 Valitsus muutis kodakondsuseksami korra paindlikumaks 19 07 2013 Noor tisler oli ülemaailmsel kutsehariduse olümpial eestlastest parim 08 07 2013 Juuni Eesti noored siirdusid ülemaailmsele kutsehariduse olümpiale 29 06 2013 Õppevara tellimine lihtsustatud ja toimetulekuõppe õpilastele 15 06 2013 Põhikooli lõpueksamitööde tagastamisest 2013 14 06 2013 Eksamitööga tutvumine Innoves enne apelleerimist 14 06 2013 Riigieksamite pressikonverentsi materjalid 13 06 2013 Põhikooli lõpueksamite hindamisvõtmed Innove kodulehel 10 06 2013 Gümnaasiumilõpetajatel on jäänud teha veel üks riigieksam 10 06 2013 Mai Toimus matemaatika katsetöö 11 klassidele 30 05 2013 Eesti parimad noortalunikud tulevad Järva ja Võrumaalt 23 05 2013 Tunnustussüsteem Eestimaa õpib ja tänab ootab taas väärikaid kandidaate 20 05 2013 21 projekti hakkavad noori ning töötuid lapsevanemaid tööjõuturule tooma 17 05 2013 Eesti parimad tulevased ettevõtjad õpivad Tallinna Majanduskoolis 17 05 2013 Uus ametite andmebaas aitab elukutset valida 15 05 2013 Eesti parimad noored aednikud õpivad Räpinas 10 05 2013 Head Euroopa päeva kõigile 09 05 2013 Suulisi eksameid salvestatakse ainult õpilase soovil 06 05 2013 2013 a eesti keele riigieksamist 03 05 2013 Võõrkeele riigieksamina saab teha tasemeeksami 03 05 2013 Aprill Parim noor hooldustöötaja tuleb Tartust 26 04 2013 Eesti tippsekretär õpib Olustveres 25 04 2013 Täna algavad 2013 aasta riigieksamid 22 04 2013 Muudatused Ülemiste linnaku parkimiskorralduses 18 04 2013 Parimad metsamehed tulevad Luualt aednikud Räpinast 17 04 2013 2014 aasta matemaatika riigieksami katsetööks valmistumine 16 04 2013 Toimub lõimitud aine ja keeleõppe nädal 08 04 2013 Parim noorte karjäärikeskus tegutseb Valgamaal 01 04 2013 Märts Seminarid põhikooli ja gümnaasiumi võõrkeele ja eesti keele kui teise keele õpetajatele 29 03 2013 Tublimad noorte nõuandjad töötavad Harjumaal ja Tartumaal 28 03 2013 Selgusid 2013 aasta parimad noored raamatupidajad 28 03 2013 Selgusid 6 klassi kolmanda

  Original URL path: http://innove.ee/et/uudised/-/-/2013 (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Kutseõppeasutuste kvaliteediauhinna pälvis Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool - Innove
  on tõsta koolide õppe taset ning juhtimise tõhusust juurutada koolispetsiifilisi enesehindamise põhimõtteid ja meetodeid levitada parimaid kogemusi tõsta koolide mainet ja avaldada tunnustust edumeelsematele organisatsioonidele 2013 a osalesid konkursil Tallinna Tervishoiukõrgkooli kutseõppe osakond Olustvere Tehnika ja Maamajanduskool ja Sisekaitseakadeemia Päästekolledži Päästekool Konkursil osalemiseks peab kool esitama taotlusdokumendi mis sisaldab organisatsiooni enesehindamist Seejärel toimub välishindamine mille tulemusena saadetakse koolile tagasiside raport Žürii ülesanne on tutvuda taotlejate esitatud taotlustega ja assessorite ehk välishindajatel poolt koostatud tagasiside raportitega Žüriitöös osalevad esindajad Haridus ja teadusministeeriumist ja SA Innovest ning assessorid Parimate valimisel annavad olulise sisendi assessorite hinnangud tulemuste tutvustamine ning hinnangute põhjendamine Olustvere Teenindus ja Maamajanduskooli tugevusteks osutusid väga selge eestvedamine ja tugev operatiivtasand selged vastutused ja rollid organisatsiooni arendamisel ja ka igapäevases töös teadlik partnerlus ja koostöö erinevate valdkondade ja tegevussuundade arendamisel Silmapaistvalt head tulemused on aga organisatsioon saavutanud tänu terviklikule ja süsteemsele lähenemisele oma võimaluste nutikale kasutamisele ja potentsiaali maksimaalsele realiseerimine Tagasi Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00 Telefon 735 0500 Faks 735 0600

  Original URL path: http://innove.ee/et/uudised/228/kutseoppeasutuste-kvaliteediauhinna-palvis-olustvere-teenindus-ja-maamajanduskool/ (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Innove 10. tegevusaastat tähistava konverentsi materjalid - Innove
  tutvuge nendega siin innove ee organisatsioonist konverentsid Tagasi Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00 Telefon 735 0500 Faks 735 0600 E post info at innove ee Vaata asukohta kaardil Teksti suurus Ülisuur

  Original URL path: http://innove.ee/et/uudised/225/innove-10-tegevusaastat-tahistava-konverentsi-materjalid/ (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Eksamiseminarid põhikooli ja gümnaasiumi võõrkeeleõpetajatele - Innove
  leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00 Telefon 735 0500 Faks 735 0600 E post info at innove ee Vaata asukohta kaardil Teksti suurus Ülisuur Suur Keskmine Väike Reavahe suurus 4 2 1 0

  Original URL path: http://innove.ee/et/uudised/209/eksamiseminarid-pohikooli-ja-gumnaasiumi-voorkeeleopetajatele/ (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Hinnangud kutseharidusele on viie aastaga paranenud - Innove
  kutsehariduse ja kutseõppeasutuse suhtes varasemast positiivsemalt meelestatud ja leiavad et sealt saadav haridus ja oskused on varasemast enam väärt Ta lisab et paraku ei saa see muutus otsest tuge ei vanematelt ega ühiskondlikelt protsessidelt Uuring on läbi viidud ESF programmist Kutsehariduse populariseerimine ja selle viis SA Innove tellimusel läbi OÜ Faktum Ariko Uuring on kättesaadav SA Innove kodulehel www innove ee kutseharidusuuring Tagasi Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus

  Original URL path: http://innove.ee/et/uudised/226/hinnangud-kutseharidusele-on-viie-aastaga-paranenud/ (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Abituriendid saavad kevadel saksa keele riigieksamina sooritada rahvusvahelisi tasemeeksameid - Innove
  riigieksamina sooritada rahvusvaheliselt tunnustatud prantsuse saksa või vene keele eksam mille edukas sooritamine annab õpilasele rahvusvahelise keeleoskustunnistuse ning mida tunnustavad ka teiste riikide ülikoolid Võõrkeele riigieksam on gümnaasiumi lõpetamisel üks kolmest kohustuslikust riigieksamist Teistes riikides koostatud rahvusvaheliste eksamite kasutamine eeldab rahvusvahelisi lepinguid 6 novembril sõlmitakse Haridus ja Teadusministeeriumi SA Innove ning Goethe Instituudi vahel sõlmitav saksa keele eksamite leping Haridus ja Teadusministeeriumi asekantsler Madis Lepajõe SA Innove juhatuse esimees Lea Orro ning Goethe Instituut Eestis juhataja dr Ralf Eppeneder allkirjastavad lepingu kell 12 Haridus ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduses Tõnismägi 11 Üritusel osalevad haridus ja teadusminister Jaak Aaviksoo ja Saksamaa Liitvabariigi suursaadik Christian Matthias Schlaga Lepingu kohaselt hakkab Sihtasutus Innove alates 2014 aastast korraldama saksa keele riigieksamina nn Goethe Zertifikat eksameid mille sooritamine tõendab keeleoskust B1 ja B2 tasemel Seni on Eesti sõlminud vastavad lepingud Prantsusmaa ja Venemaaga Tagasi Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00 Telefon 735 0500 Faks 735 0600 E post info at innove ee Vaata asukohta kaardil Teksti suurus Ülisuur

  Original URL path: http://innove.ee/et/uudised/224/abituriendid-saavad-kevadel-saksa-keele-riigieksamina-sooritada-rahvusvahelisi-tasemeeksameid/ (2013-12-14)
  Open archived version from archive •