archive-ee.com » EE » I » INNOVE.EE

Total: 767

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise hinneteleht - Innove
  turvaelementidega hallikassinise tooniga plank kuhu on tükitud sõna HINNETELEHT hinnetelehe number Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00 Telefon 735 0500 Faks 735 0600 E post info at innove ee Vaata asukohta kaardil

  Original URL path: http://innove.ee/et/lopudokumendid/pohikoolid-gymnaasiumid-l6pudokumendid/pohikooli-ja-gymnaasiumi-lopetamise-hinneteleht (2013-12-14)
  Open archived version from archive


 • Näited - Innove
  tellimiskirja näidis Rikutud plankide mahakandmise akt Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00 Telefon 735 0500 Faks 735 0600 E post info at innove ee Vaata asukohta kaardil Teksti suurus Ülisuur Suur Keskmine

  Original URL path: http://innove.ee/et/lopudokumendid/pohikoolid-gymnaasiumid-l6pudokumendid/lopudokumendid-naited (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Duplikaat - Innove
  kool valitsusele Kooli direktor taotleb kohalikult omavalitsuselt või arhiivilt kuhu kooli dokumendid on üle antud teatise selle kohta et õpilane on kooli lõpetanud Teatise alusel väljastab kooli direktor taotlejale duplikaadi Duplikaadi taotlusle tuleb lisada algdokument kui see on olemas kuid rikutud Algdokument edastatakse eksamikeskusesse hävitamiseks pärast duplikaadi väljastamist või sügisel koos lõpudokumentide aruande ja muude rikutud lõpudokumentidega Duplikaadi väljaandmine Algdokumendi kehtetuks tunnistamise ja duplikaadi väljaandmise otsustab taotluse saaja kahe nädala jooksul duplikaadi väljaandmise taotluse saamise päevast arvates Otsus algdokumendi kehtetuks tunnistamise ja duplikaadi väljaandmise kohta vormistatakse kirjalikult Algdokumenti ei tunnistata kehtetuks kui algdokument on legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega apostille ga Otsuse algdokumendi kehtetuks tunnistamise kohta teeb kool teatavaks ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded Duplikaadi väljaandmise kulud katab duplikaadi väljaandja määratud summa ulatuses duplikaadi taotleja v a juhul kui algdokument oli vormistatud ebatäpselt või ebaõigelt Duplikaat väljastatakse selle taotlejale allkirja vastu Lõputunnistuse ja hinnetelehe duplikaadi väljaandmine registreeritakse kooli Õpilasraamatus Duplikaadil on algdokumendiga võrdne juriidiline jõud Kui koolis või kohalikus omavalitsuses või arhiivis ei ole säilinud täielikke andmeid duplikaadi väljaandmiseks kuid olemasolevate andmete põhjal on võimalik kindlaks teha et taotleja on kooli lõpetanud väljastab kooli direktor taotlejale tõendi millele on märgitud 1 kooli lõpetanu nimi 2 kooli lõpetanu isikukood selle puudumisel sünniaeg 3 õppekava nimetus mille järgi isik õppis 4 kooli nimi mille isik lõpetas 5 kooli lõpetamise kuupäev kuu ja aasta 6 tõendi väljaandja allkiri 7 tõendi väljaandmise kuupäev kuu ja aasta Tõend kinnitatakse kooli pitseriga Duplikaadi väljaandmisest keeldumine Duplikaadi väljaandmisest keeldutakse kui ilmneb et 1 duplikaadi taotleja on esitanud tahtlikult valeandmeid 2 puuduvad arhiivimaterjalid algdokumendi väljaandmise kohta 3 ei esine õigusaktidega kehtestatud duplikaadi väljaandmise aluseid Otsus duplikaadi väljaandmisest keeldumise kohta vormistatakse kirjalikult ning tehakse duplikaadi taotlejale kirjalikult teatavaks viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates Duplikaadi vormistamine Duplikaat vormistatakse eesti keeles duplikaadi väljaandmise ajal kehtival lõputunnistuse või hinnetelehe plangil Duplikaadile kantakse

  Original URL path: http://innove.ee/et/lopudokumendid/pohikoolid-gymnaasiumid-l6pudokumendid/yldhariduse-duplikaat (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Plankide tellimine - Innove
  SA Innovesse soovituslikult koos eelmise aasta plankide kasutamise aruandega Tellitud kutseharidust tõendavate dokumentide plangid väljastab SA Innove õppeasutuse juhile või tema volitusel õppeasutuse esindajale saatelehe alusel Et kiirendada ja lihtsustada plankide väljastamist ja sellega seotud asjaajamist on soovitav teavitada SA Innovet plankide väljavõtmise kuupäevast vähemalt 3 päeva varem Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised

  Original URL path: http://innove.ee/et/lopudokumendid/kutseoppeasutused/plankide-tellimine-kutse (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Lõputunnistuse plangid - Innove
  ja 2 kutseõppe läbimist tõendavateks lõputunnistusteks Lõputunnistuste plankide värvused ja tähised on järgmised 1 kutsekeskhariduse omandamist tõendava lõputunnistuse põhivärv on lilla ja seeriatähis on P 2 kutseõppe läbimist tõendava lõputunnistuse põhivärv on helesinine ja seeriatähis on A Mõlemad lõputunnistused trükitakse A 4 formaadis turvaelementidega plangile kuhu trükikojas on trükitud 1 sõnad EESTI VABARIIK 2 suure riigivapi kujutis 3 sõna LÕPUTUNNISTUS 4 lõputunnistuse seeria ja number Sõna LÕPUTUNNISTUS alla kantav tekst erineb vastavalt läbitud kutseõppe liigile ja vastava teksti märgivad koolid ise Tunnistustele märgitakse 1 kutsekeskhariduse omandamist tõendavale lõputunnistusele sõnad KUTSEKESKHARIDUSE OMANDAMISE KOHTA 2 kutseõppe läbimist tõendavale lõputunnistusele sõnad PÕHIHARIDUSE BAASIL KUTSEÕPPE LÄBIMISE KOHTA või KESKHARIDUSE BAASIL KUTSEÕPPE LÄBIMISE KOHTA või PÕHIHARIDUSE NÕUDETA KUTSEÕPPE LÄBIMISE KOHTA Loe lähemalt erinevate kutseõppeasutuste liikide kohta siit Enne 2006 aastat õppima asunud õppilastele väljastatavate lõputunnistuste suhtes kohaldatakse Vabariigi Valitsuse 23 detsembri 1998 a määrusega nr 299 Kutseõppeasutuse lõputunnistuse vormi statuudi ja väljaandmise korra kinnitamine kinnitatud vorme Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00 Telefon 735 0500 Faks 735

  Original URL path: http://innove.ee/et/lopudokumendid/kutseoppeasutused/loputunnistuse-plangid-kutse (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Kutseõppeasutuse lõpetamise hinneteleht - Innove
  plank on A4 formaadis valge värvusega turvaelementide ja taustmustriga plank kuhu on trükikojas trükitud sõnad HINNETELEHT LÕPUTUNNISTUSE NR JUURDE ja hinnetelehe number Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00 Telefon 735 0500 Faks

  Original URL path: http://innove.ee/et/lopudokumendid/kutseoppeasutused/kutseoppeasutuse-lopetamise-hinneteleht (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Plankide kasutamise aruanne - Innove
  Koos aruandega tagastavad kutseõppeasutused SA Innovele rikutud lõpudokumentide plangid koos mahakandmise aktiga milles on näidatud dokumendi liik ning numbrid Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00 Telefon 735 0500 Faks 735 0600 E

  Original URL path: http://innove.ee/et/lopudokumendid/kutseoppeasutused/plankide-kasutamise-aruanne-kutse (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Duplikaat - Innove
  kool teatavaks ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded 4 Algdokumenti ei tunnistata kehtetuks kui algdokument on legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega apostille ga Andmed duplikaadi väljaandmise kohta registreeritakse Algdokumendi kehtetuks tunnistamisest teatamise kulud katab duplikaadi väljaandja poolt määratud summa ulatuses duplikaadi taotleja v a juhul kui algdokument oli vormistatud ebatäpselt või ebaõigelt Duplikaat väljastatakse selle taotlejale või volitatud isikule kirjaliku volituse alusel allkirja vastu Duplikaadil on algdokumendiga võrdne juriidiline jõud Kui duplikaadi väljaandmiseks ei ole säilinud täielikke andmeid kuid olemasolevate andmete põhjal on võimalik kindlaks teha et taotleja on kooli lõpetanud väljastab kooli direktor taotlejale tõendi millele on märgitud 1 kooli lõpetanud isiku nimi 2 kooli lõpetanud isiku isikukood selle puudumisel sünniaeg 3 õppekava nimetus millel isik õppis 4 kooli nimi mille isik lõpetas 5 kooli lõpetamise kuupäev 6 tõendi väljaandja allkiri 7 tõendi väljaandmise kuupäev Tõend kinnitatakse kooli pitseriga Duplikaadi väljaandmisest keeldumine Duplikaadi väljaandmisest keeldutakse kui ilmneb et 1 duplikaadi taotleja on esitanud tahtlikult valeandmeid 2 puuduvad arhiivimaterjalid algdokumendi väljaandmise kohta 3 ei esine õigusaktidega kehtestatud duplikaadi väljaandmise aluseid Duplikaadi väljaandmisest keeldumine vormistatakse kooli juhi käskkirjaga ning juhul kui kooli tegevus on lõpetatud ja tal puudub õigusjärglane siis haridus ja teadusministri käskkirjaga Käskkiri tehakse duplikaadi taotlejale kirjalikult teatavaks viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates Duplikaadi vormistamine Alates 1 jaanuarist 2006 a õppima asunud õpilastele väljastatav duplikaat vormistatakse duplikaadi väljaandmise ajal kehtival lõputunnistuse või hinnetelehe plangil mille paremasse ülanurka kannab lõputunnistust või hinnetelehte väljaandev asutus sõna DUPLIKAAT Enne 2006 aastat õppima asunud õpilastele väljastatav lõputunnistuse duplikaat vormistatakse trükikojas valmistatud A4 formaadis turvaelementide ja taustmustriga duplikaadi plangile kuhu trükikojas on trükitud sõnad EESTI VABARIIK suur riigivapp sõnad KUTSEÕPPEASUTUSE LÕPUTUNNISTUS selle alla sõna DUPLIKAAT ning duplikaadi seeria ja number ning sellele järgnev duplikaadi vormistamist hõlbustav eeltäidetud osa Duplikaadi plankidel on ühtne seeriatähis ja kuuekohaline number mis on duplikaadi järjekorranumber Kooli lõputunnistuse duplikaadi plangi seeriatähis

  Original URL path: http://innove.ee/et/lopudokumendid/kutseoppeasutused/duplikaat-kutse (2013-12-14)
  Open archived version from archive •