archive-ee.com » EE » I » INNOVE.EE

Total: 767

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Töötajate kontaktandmed - Innove
  EUROOPA KOOL BRÜSSELI II EUROOPA KOOL MÜNCHENI EUROOPA KOOL CULHAMI EUROOPA KOOL BERGENI EUROOPA KOOL CEDEFOP LAPSEHOOLDUSPUHKUSEL TÖÖTAJAD Avaleht Kontakt Töötajate kontaktandmed Malle Päeva Toimetaja kutsehariduse uudiskiri Lauatelefon 735 0748 E post malle paeva innove ee Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove

  Original URL path: http://innove.ee/et/Kontakt/tootajate_kontaktandmed/profile/id/177 (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Töötajate kontaktandmed - Innove
  EUROOPA KOOL BRÜSSELI II EUROOPA KOOL MÜNCHENI EUROOPA KOOL CULHAMI EUROOPA KOOL BERGENI EUROOPA KOOL CEDEFOP LAPSEHOOLDUSPUHKUSEL TÖÖTAJAD Avaleht Kontakt Töötajate kontaktandmed Aili Kõiv Rahvusvahelise koostöö peaspetsialist Lauatelefon 735 0743 E post aili koiv innove ee Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove

  Original URL path: http://innove.ee/et/Kontakt/tootajate_kontaktandmed/profile/id/174 (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Töötajate kontaktandmed - Innove
  EUROOPA KOOL BRÜSSELI II EUROOPA KOOL MÜNCHENI EUROOPA KOOL CULHAMI EUROOPA KOOL BERGENI EUROOPA KOOL CEDEFOP LAPSEHOOLDUSPUHKUSEL TÖÖTAJAD Avaleht Kontakt Töötajate kontaktandmed Eleri Riin Piirat Personalispetsialist Lauatelefon 735 0532 E post eleri riin piirat innove ee Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove

  Original URL path: http://innove.ee/et/Kontakt/tootajate_kontaktandmed/profile/id/175 (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Huvi kutsehariduse vastu on veidi suurenenud - Innove
  Teadusministeeriumi kutse ja täiskasvanuhariduse osakond informatsiooni selle kohta kui palju esitatakse sooviavaldusi õppimaasumiseks kutseõppesse 1 augusti seisuga oli tänavu laekunud üle 11 000 sooviavalduse kutseõppeasutustesse ja rakenduskõrgkoolide kutsehariduse tasemele millest üle 5 tuhande oli põhihariduse ja ligi 6 tuhat keskhariduse baasil Augustikuu on aktiivne õpiotsuste tegemise aeg sest kahe nädalaga 15 augusti seisuga lisandus veel üle kahe tuhande seitsmesaja avalduse seega kokku 14 079 avaldust millest ligi 6600 avaldust on põhikooli baasil kõik õppevormid ja üle 7400 avalduse keskkooli baasil Võrreldes tänavust aastat eelmise aasta sama ajaga on sooviavalduste arv veidi suurenenud Põhikooli baasil on 82 avaldust rohkem ja keskkooli baasil 298 avaldust rohkem Valitud erialade populaarsus on sama mis eelmistelgi aastatel nii põhi kui keskhariduse baasil arvutierialad autoerialad kokk hotelli ja majutusteenindus Ainult keskkooli baasil ärikorraldus raamatupidamine ja juuksur Populaarseks on tänavu muutunud tervishoiu kõrgkoolides Tallinnas ja Tartus kutsehariduse tasemel õpetatavad erialad hooldustöötaja lapsehoidja erakorralise meditsiini tehnik Populaarsemad koolid on ka tänavu Tallinna Tööstushariduskeskus Tallinna Polütehnikum Tallinna Teeninduskool Tallinna Majanduskool Pärnu Kutsehariduskeskus Tartu Kutsehariduskeskus ja Tervishoiu Kõrgkoolid Tallinnas ja Tartus kes on vastuvõtu lõpetanud ja vaid üksikutele erialadele on veel mõned vabad kohad Seevastu on väikelinnades ja maakohtades paiknevates kutseõppasutustes veel vabu õppekohti ja on võimalik valida endale sobivas asukohas huvipakkuv eriala et omandada vajalikud oskused töömaailma siirdumiseks Kutseõppeasutustes on õppetöö algus muutunud järjest paindlikumaks ja laekunud avaldustes kajastuvad vaid need erialad kus õppetööga alustatakse septembris Paljudes kutseõppeasutustes algab osadel erialadel keskkooli baasil õppetöö novembrist kuni veebruari lõpuni märtsi alguseni Selline paindlikkus on tingitud kogetud situatsioonist kus kõrgkoolist väljalangenu või tööturult vabanenu soovib aega ratsionaalselt kasutada Peale 1 septembrit avatavad õppegrupid augustikuu ülevaates ei kajastu Kutseharidusse on vabade kohtade olemasolul võimalus valik teha ja õppima asuda kuni 31 augustini või siis jälgida kooliti informatsiooni hiljem avatavate erialade kohta keskhariduse baasil Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo

  Original URL path: http://innove.ee/et/kutseharidus/uudised/43/artikkel15 (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Kuidas paremini ühitada tööturu muutusi ja inimeste oskusi? - Innove
  just nooremate seas Kui 45 54 aastastest inimestest on erialase hariduseta 28 siis 25 34 aastastest 34 Erialane haridus ei ole iseenesest aga väärtus kui tööturul seda eriala ei vajata või õppekava läbimisel omandatud oskustega ikkagi rakendust pole Ühest küljest võib olla põhjuseks õpitud eriala mittevajalikkus kuna tööturg ja haridussüsteem ei haaku teineteisega piisaval määral Teisalt on hägune ka tööjõuvajadus Täna prognoositakse kvantitatiivset tööjõuvajadust ametirühmade ja majandusvaldkondade lõikes oskame arvata mitu ehitajat või mitu õpetajat vajame tulevikus Majanduse makrotasandil toimunud suuremate muutuste järel hakkavad inimeste hakkamasaamist mõjutama muutused tööturul mis toimuvad suuresti mikrotasandil ehk kompetentsides või osaoskustes Tööturul vajalikke kompetentse kirjeldatakse kutsestandardites Kutsestandardite koostamisel on täna lähtekohaks tervikkutse Kompetentside osaoskuste potentsiaal nii töö ja haridusmaailma sidustajana kui ka tööturu ja ettevõtlusmeetmete täpsema sihistamise tööriistana on seni rakendamata Kompetentsikirjeldusi ei ole seni kvalitatiivse tööjõuvajaduse monitoorimise ja prognoosimise sisendina üldse kasutatud Mitmeid probleeme ja ebapiisavat koostööd on kogu oskuste arendamise süsteemis ennekõike aga täiskasvanute ümber ja täiendõppes Riigi poolt tööjõu tootlikkuse suurendamiseks ja kaasaegsete oskustega töötajate järelkasvu tagamiseks tehtav sh rahastamine on olnud suhteliselt killustatud Kui iga ministeerium tegeleb oma kitsa sihtrühmaga kuid erinevate meetmete omavaheline sidusus ja koosvõime puudub või on juhuslik pärsib see tugevalt seatud eesmärkide saavutamist Seni täiskasvanuõppesse suunatud ressursid hinnanguliselt 25 miljonit eurot aastas 1 pole kahjuks toonud oodatud kvaliteedimuutusi tööturul Mida tehakse Tööturul kvaliteedimuutusteni viivate tulemuste saavutamiseks on vaja kujundada osapoolte vahel ühtne arusaam tervikprotsessist Oluline on leppida kokku ka põhimõtted ja ülesannete jaotus järgnevate võtmeteemade lahendamisel koolitusvajaduse väljaselgitamisel oskuste vajadus tööturul koolituse kvaliteedi tagamisel ja uue finantsperioodi koolitusressursside kavandamisel Seejuures on oluline tagada senitehtud haridusinvesteeringute ja olemasolevate õppebaaside maksimaalne kasutamine täiskasvanute koolituses Oskuste rakkerühma ülesanded Põhimõtetes ja ülesannete jaotuses kokku leppimine koolitusvajaduste väljaselgitamisel oskuste vajadus tööturul koolituse kvaliteedi tagamisel ressursside kavandamisel Rakenduskava kiireloomuliste probleemide lahendamiseks Tööturukonkurentsis nõrgematele suunatud toetusskeemide koostoime suurendamiseks tööandjate ja töötajate vastutuse ning

  Original URL path: http://innove.ee/et/kutseharidus/uudised/43/artikkel4 (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Kutseharidus ühines üle-eestilise tunnustussüsteemiga "Eestimaa õpib ja tänab" - Innove
  saavad kandidaate esitada kõik Eestimaa inimesed ning esile võib tõsta kõiki õppimise toetajaid koolijuhtidest töömeesteni ning koostööpartneritest õpilasteni Vastavalt statuutidele antakse kutsehariduse valdkonnas välja neli auhinda õppija arengu toetaja auhind kutsehariduse sõbra auhind kutseõppeasutuse arendaja auhind ning Eestimaa ja kodanikutunde auhind Õppija arengu toetaja auhinnaga tunnustatakse kutseõppeasutust kutseõppeasutuse töörühma või kutseõppeasutuse töötajat kelle tegevuse tulemusena on loodud tähelepanuväärselt soodsad tingimused õppija arengu toetamiseks Kutsehariduse sõbra auhind on loodud tunnustamaks väliseid partnereid organisatsioone ettevõtteid ettevõtte töötajaid või praktikajuhendajaid kes on kutseõppeasutust toetanud mitmekülgse õpikeskkonna loomisel ja või praktika korraldamisel ja läbiviimisel ja või õppekava arendamisel ja rakendamisel Kutseõppeasutuse arendaja auhinna eesmärgiks on tunnustada kutseõppeasutuse pidajat kooli nõukogu kutseõppeasutuse juhti kutseõppeasutuse töötajat kutseõppeasutuse töörühma kes on andnud kutseõppeasutuse arengule arvestatava tõuke mis on omakorda kaasa aidanud õppija jaoks mitmekülgsete arenguvõimaluste loomisele Eestimaa ja kodanikutunde auhind antakse õpetajale õppeasutuse töötajale töörühmale või õpilasele kes on loonud mitmekülgse arengukeskkonna Eesti riiklust väärtustava kodaniku kujunemise toetamiseks Tunnustussüsteemi tsükkel algab septembri lõpus kandidaatide esitamise vooru avamisega Seejärel koguneb tunnustuskomisjon kelle ülesandeks on valida esitatud kandidaatide seast välja iga statuudi kõige eredamad inimesed või töörühmad Tunnustussüsteemi kõrghetkeks on 2013 aasta jaanuaris toimuv võitjate tunnustamine Oluliseks tunnustussüsteemi osaks on ka statuutide võitjate ja esitatud kandidaatide tegemiste laiem tutvustamine

  Original URL path: http://innove.ee/et/kutseharidus/uudised/43/arikkel14 (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Õpetajast täiskasvanute koolitajaks - Innove
  koolitajaks selline oli 23 24 augustini Valgamaa Kutseõppekeskuses toimunud kooostööseminari teema Kuna päev päevalt kasvab kutseõppeasutustes täiskasvanud õppijate osakaal siis oli korraldaja ETKA Andrase eesmärgiks õpetajate teadmiste ja oskuste täiendamine täiskasvanute koolitamisel Osalejaid tervitas ja õppekorraldusest rääkis direktor Laur Speek Aasta tagasi valminud ja nüüd juba teist kooliaastat alustavat õppekeskust tutvustas täiskasvanute koolituskeskuse juhataja Mare Visnapuu Eda Anton Tartu Kutsehariduskeskuse kvaliteedijuht lähtus täiskasvanute koolitaja ja õpetaja erisuste väljatoomisel Kutsestandardis kirjeldatud kompetentsidest Svetlana Ganina PhD Tartu Ülikooli lektor poolt läbiviidud koolitus hõlmas õppeprotsessi ettevalmistust läbiviimist ning õpitulemuste analüüsi ja hindamist Teise päeva lõpuks jäi kõlama üldine arusaam et täiskasvanute koolitaja peab olema pidevalt valmis muudatusteks Muudatustega toimetulekuks on vajalik eneseanalüüs ja järjekindel tegelemine enesearenguga Tagasiside tõendab et koostööseminar vastas osalejate ootustele Jaana Vaino Räpina Aianduskoolist Teema valik väga vajalik osalejate kaasamine suurepärane Eriti tore oli et hindamise osas tehti selgeks mis eristab täiskasvanute koolitust laste koolitusest Korraldus väga hea Hea et kingiti selline tore raamat Täiskasvanute koolitaja käsiraamat Ivar Kohjus Järvamaa Kutsehariduskeskusest Sain oma tegevusi analüüsides kinnitust et olen õigel teel Suur aitäh Valgamaa Kutseõppekeskuse lahkele pererahvale Jõudu kõigile uueks õppeaastaks Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud

  Original URL path: http://innove.ee/et/kutseharidus/uudised/43/artikkel16 (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Pottsepad osalesid Tartu Hansapäevadel - Innove
  õues kus traditsiooniliselt kogunevad Hansapäevade käsitöömeistrid Külastajatel oli võimalik küsida nõu pottsepalt ja korstnapühkjalt kõiges mis puudutab küttesüsteemi ehitust ja hooldust Samuti demonstreeris pottsepp Paul Pääso klassikalisi ahjupotitööltemise võtteid et anda inimestele aimu kui töömahukas traditsioonilise pottahju ehitus on Avatud oli ka ahjupoti meisterdamise töötuba kus OÜ Ahjutarve meistri Lidia juhendamisel sai savist ahjupoti valmis vormida Ja ikka vanade traditsioonide kohaselt nii nagu Hansapäevadel paslik Saab ju ka Tartu vanim potitehas sellel aastal 175 aastaseks Nagu tavaks saanud olid kohal ka korstnapühkijad kelle juhendamisel valmistasid külastajad endale isikliku õnnenööbi Põhirõhk üritusel oli aga ikka pottsepa kutse tutvustamisel et inimesed ahju või kaminat tellides märkaksid ka meistri kutsetunnistust küsida ja peaksid meeles küttekolde ehitusele kehtivaid nõudeid Pottseppade seas on kutsetunnistuse nõudest teadlikkus päris suur tellijad ei pea aga meistri valimisel kutsetunnistust veel nii oluliseks Seega ongi nüüdsest kutseandmise teavitustöö suunatud laiemale ringile et tasapisi muuta ka klientide hoiakuid kutse omistamise osas Kutseeksamitest pottsepp I II III ja pottsepp restauraator III kutseeksam toimub 26 septembril Tartus sellele eksamile on taotluste vastuvõtmine lõppenud Järgmised kutseeksamid toimuvad 28 novembril 2012 Tartus pottsepp I II ja III kutse taotlemiseks Dokumentide esitamise tähtaeg on 24 oktoober Lähemalt http pottsepad ee Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt

  Original URL path: http://innove.ee/et/kutseharidus/uudised/43/artikkel11 (2013-12-14)
  Open archived version from archive