archive-ee.com » EE » I » INNOVE.EE

Total: 767

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kuidas valmistuda eksamiks? - Innove
  tundi jätad endale suhtlemiseks ja huvitegevuseks mitu tundi õppimiseks Arvesta erinevate nädalapäevade rutiiniga trenniajad huvikool jms Püüa siiski jätta õppimiseks iga päev enam vähem sama kellaaeg nii harjud paremini uue päevarütmiga Pea oma päevakavast kinni Mõtle õpiviiside peale Kas alustad kirjalikest ülesannetest või teooria kordamisest Kas alustad raskema või kergema ainega Tee märkmeid kasuta järjehoidjaid või liimiribaga märkmelipikuid oluliste kohtade tähistamiseks Enne konkreetset õppetükki püstita endale eesmärk mõtesta lahti mida tahad leida või teada saada Nii on vastuseid kergem leida Tõhus õpilugemine on kolmekordne esiteks ülevaatlik ning tutvuv teiseks süvenenud ja kolmandaks kordav Ole mõttega asja juures Esita endale loetu kohta küsimusi proovi õpitut seostada eluliste nähtuste või teiste ainetega Mõtle kas saaksid oma õpitingimusi parandada Püüa töötada kohas kus sind kõige vähem segatakse Kui kodus pole võimalik õppida kasuta selleks raamatukogu lugemissaali Hoolitse et su töövahendid pliiatsid paberid õpikud konspektid oleksid alati kindlas kohas ja käepärased et su töökoht oleks mugav ja valge Luba endale puhkust kui tunned et pea on väsinud ainult sea endale selleks siiski ajalised piirid Ära anna järele kiusatusele pause pikemaks venitada Võiksid kohe planeerida endale puhkepausid kindla ajavahemiku tagant ja nende sisustamiseks konkreetse tegevuse kerged võimlemisharjutused võileiva tegemine telefonikõne sõbrale jms Kiirelt leitav Teabenõue

  Original URL path: http://innove.ee/et/riigieksamid/valmistumine (2013-12-14)
  Open archived version from archive


 • Eksamite korraldus - Innove
  riikliku järelevalve esindaja või Sihtasutus Innove esindaja Eksamikomisjoni hooleks on et eksam sooritataks täpselt juhendi kohaselt et kasutatakse ainult lubatud töövahendeid et eksaminandid märgiksid kindlasti tööle oma koodi et kirjalikku riigieksamit alustataks üheaegselt ning lõpetataks ettenähtud ajal et ei kasutataks kõrvalist abi ega spikreid Välisvaatlejal on õigus eksaminand ette hoiatamata eksamilt ära saata kui ta kasutab töös kõrvalist abi kirjutab maha või aitab sellele kaasa Samuti kõrvaldatakse eksaminand eksamilt kui ta segab eksami läbiviimist või häirib kaasõpilasi Sellisel juhul loetakse eksam mittesooritatuks Enne riigieksami algust selgitab eksamikomisjon eksami korda ja nõudeid samuti eksamitöö vormistamise küsimusi Eksamile minnes tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument pass autojuhiluba või ID kaart Isikuttõendava dokumendita eksamit sooritada ei saa Eksamile on soovitav kaasa võtta rohkem kui ainult üks kirjutusvahend kui üks pastapliiats tühjaks saab ei jää sellepärast veel hätta Eksamiruumi võib kaasa võtta ka vajalikud ravimid ning lubatud on väike karastusjook Muid isiklikke esemeid eksamil kaasas olla ei tohi Eksamiruumi pääseb nimekirja alusel juba enne ametliku eksamiaja algust Kui juhtub et eksaminand hilineb kuni 30 minutit ning eksamikomisjon peab hilinemise põhjust arvestatavaks saab eksaminand siiski võimaluse eksam sooritada Eksami lõpetamine Kui eksamitöö on lõpetatud tuleb kirjutada nii eksamitööle kui vastuselehele oma eksamitöö kood Koodi ütleb eksamikomisjon Seejärel tuleb töö üle anda eksamikomisjonile ja kirjutada allkiri eksamitöö üleandmise lehele Pärast seda võib eksamiruumist lahkuda Eksamikomisjoni ja välisvaatleja ülesandeks jääb eksamitööd protokollile vastavalt pakkida kinni pitseerida ning SA Innovele tagasi saata Eksaminandil on õigus soovi korral saada koopia oma eesti keele kirjandist ning inglise keele ja eesti keele teise keelena eksami kirjutamisosast Koopia tehakse pärast eksami lõppemist riigieksamikomisjoni esimehe ning välisvaatleja juuresolekul Kool võib kehtestada tasu koopia tegemise eest Eesti keele vene või muu õppekeelega koolis või klassis riigieksami suuline osa salvestatakse Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused

  Original URL path: http://innove.ee/et/riigieksamid/riigieksamite-korraldus (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Lisaeksamid - Innove
  nt usulistel põhjustel osalemise tõttu rahvusvahelistel võistlustel olümpiaadidel on soovitav lisaeksami taotlus esitada võimalikult varakult enne eksamit Sellisel juhul võib lisaeksami taotluse esitada ka juba eksamitele registreerumisel Kui korraliselt eksamilt puudumine on ootamatu nt haigestumise korral tuleb taotlus koos tõendiga esitada hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast eksami toimumist Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised

  Original URL path: http://innove.ee/et/riigieksamid/lisaeksamid (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Hindamine - Innove
  osa hindab vastava aine spetsialist kes ei või olla eksaminandi oma õpetaja Õpilase soovil inglise keele eksami suuline osa salvestatakse see annab eksaminandile võimaluse hiljem oma suulise osa tulemust apelleerida Et vältida võimalikke vigu sisestatakse andmebaasi kõik eksamitööd kaks korda kahe erineva inimese poolt Kui kahe sisestuse vahel leitakse erinevus siis kontrollitakse töö pealt punktid veel kord üle ja parandatakse vead Seega on kindel et riigieksamitunnistusele kantud punktid on õiged Riigieksamite tulemused Riigieksamite tulemused tehakse eksaminandile teatavaks internetis riigiportaali www eesti ee vahendusel Samas on võimalik tellida ka tulemuste kiirteavitust e kirja vormis Selle teenuse kasutamiseks peab olema kas ID kaart või leping internetipangaga Riigiportaalis muudetakse andmed eksamitulemuste kohta kättesaadavaks järk järgult vastavalt sellele kuidas tööd hinnatud saavad Alates 20 juunist on võimalik riigiportaalist alla laadida elektrooniline riigieksamitunnistus 2009 aastast alates paberkandjal tunnistusi enam ei väljastata Koolieksamitöid hinnatakse eksamikomisjoni liikmete poolt vastavalt kooli kinnitatud hindamisjuhendile Negatiivne eksamitulemus Kui hindaja avastab eksamitöödes tõendi mahakirjutamise kohta eri eksaminandide töödes olevad ühesugused parandused identse sõnastuse vabavormilistes vastustes vmt võidakse hindamiskomisjoni otsusel eksamitöö hinnata 0 palliga Gümnaasiumilõpetaja kelle riigieksamitulemus oli 0 palli või puudus eksamilt saab riigieksami uuesti sooritada järgmisel õppeaastal Õpilane võib muuta võõrkeele riigieksami õppeainet ja matemaatika riigieksami kitsa või laia matemaatika

  Original URL path: http://innove.ee/et/riigieksamid/riigieksamite-hindamine (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Eksamitulemustest teavitamine - Innove
  vahendusel Riigiportaali päringukeskkonda saab siseneda kasutades ID kaarti või internetipanga kaudu autentimist Riigiportaalis on eksaminandil võimalik näha oma varasemate aastate riigieksamite tulemusi jooksva eksamiperioodi tulemused ilmuvad sinna alates juuni algusest Eksamite tulemused sisestatakse andmebaasi ja muudetakse kättesaadavaks järk järgult vastavalt sellele kuidas tööd hinnatud saavad Riigieksamitulemuste kiirteavitus Nii kooliõpilased kui ka varemlõpetanud kes kasutavad riigiportaalis SA Innove teenuseid saavad tellida kiirteavituse e postile kui riigieksamite infosüsteemis muutuvad temaga seotud andmed muutub registreerimisavalduse staatus väljastatakse eksamikoha teade pannakse välja riigieksamitulemus või väljastatakse riigieksamitunnistus Eksamitulemuste teavitust saab tellida riigiportaalis eesti ee menüüs Minu asjad Teavituste tellimiseks tuleb suunata eesti ee aadress oma igapäevaselt kasutatavale e postile Lisaks aktiveerida Teavituste tellimise alt Riigieksami tulemuse teavitus Riigieksami tulemus saadetakse teenuse tellijale siis kui eksamitulemus on süsteemi kantud Kirjaga edastatakse aine nimetus ja kogutud punktisumma iga eksami kohta edastatakse üks e kiri Rohkem infot teavituse tellimisest riigiportaalis Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00 Telefon 735 0500 Faks 735 0600 E post info at innove ee Vaata asukohta

  Original URL path: http://innove.ee/et/riigieksamid/eksamitulemustest-teavitamine (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Elektrooniline riigieksamitunnistus - Innove
  id ee digidoc tarkvara https installer id ee PDF dokumendi lugemisprogrammi http get adobe com reader Elektrooniliselt välja antud riigieksamitunnistusel on samasugune õiguslik jõud nagu varasematel aastatel väljastatud paberkandjal tunnistusel Elektrooniline tunnistus on varustatud digitempliga mis tagab dokumendi autentsuse Riigiportaalist saavad tunnistuse õigsust kontrollida ka koolid ja tööandjad Tunnistuse kehtivust kontrollitakse tunnistusel oleva unikaalse numbri abil Tunnistuse saab vajadusel ka välja trükkida Välismaale õppima või töölemineku puhul on võimalus elektroonilise riigieksamitunnistuse väljatrükk apostilliga kinnitada Seda teevad kõik Eesti Vabariigi notarid Kui paberkandjal riigieksamitunnistus on hävinud või kadunud siis väljastab SA Innove e riigieksamitunnistuse Selleks tuleb esitada SA Innovele Lõõtsa tn 4 11415 Tallinn vastavasisuline taotlus näidates ära taotluse esitamise põhjuse taotleja isikuandmed riigieksami te sooritamise aasta ja õppeaine d milles riigieksam id sooritati E riigieksamitunnistus on kasutajale mugav ning teeb asjaajamise lihtsamaks nii koolidele kui õppuritele Kõrgkoolidesse sisseastumisdokumentide esitamine käib valdavalt läbi SAIS i Sisseastumise Infosüsteemi SAIS lisab ise juurde kõik vajalikud andmed EHIS est Eesti Hariduse Infosüsteemist nii et tegelikult ei ole vaja ka e riigieksamitunnistust eraldi lisada Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika

  Original URL path: http://innove.ee/et/riigieksamid/tunnistus (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Tutvumine riigieksamitööga - Innove
  eksami toimumist Valimisse kuuluvate riigieksamitöödega ning kirjanditega saab tutvuda alaliselt Riigieksamitöödega tutvumiseks saab registreeruda kahel viisil SA Innovele adresseeritud kirjaliku avalduse alusel Eksaminandi avaldus oma eksamitööga tutvumiseks Kolmanda isiku avaldus eksamitööga tutvumiseks elektrooniliselt Kirjalikku avaldust saab esitada SA Innove infolauas esmaspäevast reedeni kell 8 30 17 00 või saata aadressile Sihtasutus Innove Lõõtsa tn 4 11415 Tallinn või faksile 735 0600 või e posti aadressile innove innove ee digiallkirjastatult Laekunud avaldused vaatab läbi SA Innove töötaja ja teavitab avalduse esitanud isikut esimesel võimalusel kuid mitte hiljem kui 30 tööpäeva jooksul millal võib tulla eksamitööga tutvuma Kui avalduse esitanud isikul ei ole õigust riigieksamitööga tutvumiseks teavitab SA Innove sellest 30 tööpäeva jooksul Riigieksamitöödega saab tutvuda vaid SA Innoves Töid välja ei anta Kaasa tuleb võtta töö kirjutanud eksaminandil isikuttõendav dokument Volitatud isikul tuleb esitada lihtkirjalik volikiri ja koopia volitanud isiku isikuttõendavast dokumendist samuti isikuttõendav dokument kolmandal isikul taotluse positiivse vastuse korral isikuttõendav dokument Riigieksamitööga tutvumise korraga tutvu palun siin Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30

  Original URL path: http://innove.ee/et/riigieksamid/riigieksamitoo-tutvumine (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Riigieksamitulemuste kehtivusaeg - Innove
  alusdokumendi võib kehtetuks tunnistada Haldusmenetluse seaduses RT I 2001 58 354 2002 53 336 61 375 2003 20 117 78 527 sätestatud tingimustel ja korras Lõpudokumendi ja alusdokumendi tunnistab kehtetuks selle väljaandnud õppeasutus või tema õigusjärglane või nende puudumisel haridus ja teadusminister Samas on igal kõrgkoolil õigus määrata kui vanu riigieksamitulemusi nad aktsepteerivad Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus

  Original URL path: http://innove.ee/et/riigieksamid/riigieksamitulemuste-kehtivusaeg (2013-12-14)
  Open archived version from archive •