archive-ee.com » EE » I » INNOVE.EE

Total: 767

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Infolistiga liitumine - Innove
  infolistiga liitumine Kohustuslikud väljad on täitmata Kohustuslik javascript Ees ja perekonnanimi Organisatsioon E mail Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00 Telefon 735 0500 Faks 735 0600 E post info at innove ee

  Original URL path: http://innove.ee/et/struktuuritoetused/infolist (2013-12-14)
  Open archived version from archive


 • Riigieksamite toimumise ajad 2014 - Innove
  eksam kirjalik detsember 2013 a Saksa II astme keelediplomi eksam suuline jaanuar saksa keel Tallinna Saksa Gümnaasium kirjalik 7 aprill matemaatika Tallinna Saksa Gümnaasium kirjalik 10 aprill eesti keel teise keelena kirjalik 23 aprill 26 mai eesti keel teise keelena suuline 23 25 aprill 26 27 mai eesti keel kirjalik 30 aprill 30 mai inglise keel võõrkeelena B1 B2 tasemel kirjalik 5 mai 28 mai inglise keel võõrkeelena B1 B2 tasemel suuline 6 9 mai 12 mai 28 29 mai matemaatika kirjalik 23 mai 2 juuni saksa keel Tallinna Saksa Gümnaasium suuline 9 12 juuni Prantsuse saksa ja vene keele riigieksamid on haridus ja teadusministri 17 septembri 2010 a määruses nr 59 Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse eraldi teatavaks Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E

  Original URL path: http://innove.ee/et/riigieksamid/riigieksamid (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Materjalid - Innove
  riigieksamite materjalid Riigieksamite materjalid Riigieksamite materjalid 2014 Riigieksamite materjalid 2013 Riigieksamite materjalid 2012 Riigieksamite materjalid 2011 Riigieksamite materjalid 2010 Riigieksamite materjalid 2009 Riigieksamite materjalid 2008 1998 2007 aasta riigieksamite info ja materjalid leiate siit Katseeksamid Inglise keele katseeksami materjalid Matemaatika katsetöö 2013 Matemaatika katsetöö materjalid 2012 Eesti keele katseeksami materjalid 2010 ja 2011 Vene keele katseeksamid materjalid 2010 ja 2011 NB Sihtasutus Innove kodulehel olevad eksamiülesanded on kaitstud autoriõigusega Nende ärilistel eesmärkidel kasutamine levitamine reprodutseerimine ja eksponeerimine on lubatud vaid Innove kirjalikul nõusolekul Info telefonil 735 0500 või info innove ee Taotlus eksamimaterjalide kasutamise kohta isikutele kes soovivad materjale levitada või kasutada ning küsida selle eest 3 isikutelt tasu Avaldus eksamimaterjalide kasutamiseks pdf 27 KiB Kui Innove kodulehel olevaid eksamiülesandeid soovivad õpilased ja õpetajad kasutada eksamiteks valmistumisel tunnis iseseisvalt konsultatsioonides jm ei ole mingit taotlust vaja esitada Innove soovitab nende materjalide kasutamist eksamiteks ettevalmistumisel Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00 Telefon 735 0500 Faks 735 0600 E post info at innove ee

  Original URL path: http://innove.ee/et/riigieksamid/riigieksamite-materjalid (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Koolidele riigieksamitest - Innove
  mis puudutab koole Siit saate lugeda riigieksamitele registreerimisest eksamite läbiviimisest hariduslike erivajadustega õpilaste riigieksamite sooritamisest samuti leiate infot erialaste seminaride kohta õpetajatele Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00 Telefon 735 0500 Faks

  Original URL path: http://innove.ee/et/riigieksamid/koolidele-riigieksamitest (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Eksamite valimine - Innove
  ei pea sooritama eesti keelest erineva õppekeelega kooli õpilane kellele on väljastatud eesti keele oskuse kõrgtaseme või eesti keele C1 taseme tunnistus Tunnistus tuleb koolile esitada hiljemalt 20 jaanuariks Matemaatika riigieksam Alates 2013 2014 õppeaastast on matemaatika riigieksam gümnaasiumi lõpetamisel kohustuslik Õpilasel on võimalus valida kas ta sooritab kitsa matemaatika ainekava või laia matemaatika ainekava järgi koostatud riigieksami Õpilane teatab oma valikust kooli juhtkonnale 20 jaanuariks Võõrkeele riigieksam Alates 2013 2014 õppeaastast on võõrkeele riigieksam või riigieksamiga võrdsustatud rahvusvaheline võõrkeeleeksam gümnaasiumi lõpetamisel kohustuslik Võõrkeeles võib õpilane valida riigi koostatava inglise keele riigieksami mis mõõdab keeleoskust nii B1 kui B2 tasemel või valida rahvusvahelise prantsuse saksa või vene keele eksami B1 või B2 tasemel või esitada varem sooritatud vähemalt B1 taseme rahvusvahelise eksami tunnistuse sertifikaadi Riigi poolt aktsepteeritud rahvusvaheliste eksamite nimekirja leiad Riigi Teatajast 25 lõige 10¹ Õpilane võib võõrkeele eksamiks valida ka selle võõrkeele mida ta ei ole koolis õppinud Õpilane teavitab oma valikust kooli juhtkonda ja või esitab rahvusvahelise eksami sooritamist tõendava dokumendi kooli juhtkonnale 20 jaanuariks Riigieksamiga võrdsustatud rahvusvahelised võõrkeeleeksamid Prantsuse keel DELF B1 tase DELF B2 tase Saksa keel Goethe Zertifikat B1 tase Goethe Zertifikat B2 tase Saksa II astme keelediplomi eksam saavad sooritada õpilased nendest koolidest kellel on Saksamaa LV Väliskoolivõrgu büroo luba nende eksamite läbiviimiseks Saksa üldise kõrgkooliküpsuse saksa keele eksam saavad sooritada Tallinna Saksa Gümnaasiumi saksakeelse osakonna õpilased Vene keel Тест по русскому языку как иностранному B1 tase Тест по русскому языку как иностранному B2 tase Neid eksameid hinnatakse vastavat eksamit koostava rahvusvahelise testimisasutuse välja töötatud hindamisjuhendi järgi Kui õpilane saavutab rahvusvahelise eksami hindamisjuhendis nõutud taseme väljastatakse talle rahvusvaheliselt tunnustatud keeletaseme tunnistus Õpilane kelle tulemus ei ole piisav keeletaseme tunnistuse saamiseks saab siiski gümnaasiumi lõpetada kui on saavutanud vähemalt ühe protsendi maksimaalsest tulemusest Täpsemat informatsiooni eksamite ülesehituse ja sisu kohta temaatika õppekirjandus jm ning

  Original URL path: http://innove.ee/et/riigieksamid/riigieksamite-valimine (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Registreerimine eksamitele (õpilased) - Innove
  lõpukursusel kuid kellel on eksamiaine läbitud Põhihariduse baasil kutsekeskharidust omandavad vene õppekeelega õppegruppide lõpetajad peavad sooritama eesti keele kui teise keele riigieksami Gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilased ning eksternid teatavad kooli juhtkonnale hiljemalt 20 jaanuariks õppeained milles nad soovivad riigieksamid sooritada Varem gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõpetanud ja välismaal keskhariduse omandanud isikud esitavad avalduse SA Innovele hiljemalt 20 jaanuariks Samuti esitavad SA Innovele 20 jaanuariks avalduse need kes hetkel õpivad välisriigis Kiirelt

  Original URL path: http://innove.ee/et/riigieksamid/registreerimine (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Varemlõpetanuna riigieksamile - Innove
  Nt Sama õppeaine eesti keel matemaatika riigieksami korduvaks sooritamiseks registreerimine Kui registreerimistasu maksab avalduse esitaja eest keegi teine siis tuleb selgitusse märkida ka avalduse esitaja nimi Registreerimistasu maksmata jätmisel isikut korduveksamile ei lubata Tsentraliseeritud riigieksamid toimusid esmakordselt 1997 aastal Eksaminandid kes lõpetasid keskkooli enne 1997 a ja praegu kehtiva korra alusel riigieksameid varemlõpetanuna sooritanud ei ole eksamite eest tasuma ei pea Registreerimistasu ei pea maksma riigieksamite esmakordsel sooritamisel ning nende riigieksamite eest mida varem sooritatud ei ole Samuti ei pea registreerimistasu maksma siis kui registreerujal on kool lõpetamata ning tal puudub keskharidust tõendav dokument Riigieksami sooritamise koht Varemlõpetanutele määratakse riigieksamite toimumise koht avaldusele märgitud aadressi järgi Üldjuhul toimuvad riigieksamid gümnaasiumide juures Erandiks on suurlinnad kus suure eksaminandide arvu korral ei soorita varemlõpetanud riigieksameid koos abiturientidega Kui te ei soovi riigieksameid sooritada avaldusele märgitud aadressijärgses linnas maakonnas kirjutage märkuste lahtrisse sobiv linn maakond Eksamikoht teatatakse kirjalikult vähemalt kaks nädalat enne eksameid Eksamikoha teade saadetakse kas avaldusele märgitud postiaadressil või e posti aadressil mõlemale korraga ei saadeta Saamisviisi eelistus tuleb märkida registreerimisavaldusel Eksamil tuleb esitada pildiga isikut tõendav dokument pass ID kaart autojuhiluba ja eksamikoha teade Võõrkeele ja eesti keele kui teise keele eksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast Suuline osa toimub kokkuleppel kooliga erigraafiku alusel Varem gümnaasiumi lõpetanud saavad teada suulise osa toimumisaja eksamikoha teatelt või koolist kus sooritavad võõrkeeleeksami kirjaliku osa Suuline osa võib toimuda ka kirjaliku eksamiosaga samal päeval ning inglise keele eksami puhul väljaspool eksamigraafikut Riigieksamilt puudumine Riigieksamilt puudumise korral on eksam võimalik sooritada lisaeksami ajal Lisaeksamid korraldatakse neile kes registreerusid riigieksamitele õigeaegselt kuid endast mitteoleneval põhjusel ei saanud eksamit sooritada põhieksami päeval Lisaeksamil osalemiseks tuleb esitada vabas vormis taotlus koos tõendiga SA Innovele Kui juba enne eksami toimumist on teada et eksaminandil ei ole võimalik osaleda korralisel eksamil nt usulistel põhjustel osalemise tõttu rahvusvahelistel võistlustel olümpiaadidel on

  Original URL path: http://innove.ee/et/riigieksamid/riigieksamile-varemlopetanuna (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Välisriigis haridust omandavatele õpilastele riigieksamitest - Innove
  kes omandavad välisriigis E esti keskhariduse tasemele vastavat haridust on võimalik eesti keele riigieksam sooritada välisriigis või Eestis eksamigraafiku välisel ajal Selleks tuleb esitada taotlus SA Innovele 20 jaanuariks Eksam võib toimuda riigis kus õpilane õpib või Eestis õpilase ja SA Innove poolt kokkulepitud kohas SA Innove teavitab taotluse esitajat eksami toimumise ajast kohast ja eksamikorraldusest hiljemalt eksami toimumise aasta 10 aprilliks Teiste riigieksamite läbiviimine välisriigis õppivatele isikutele Õpilastele kes omandavad välisriigis Eesti keskhariduse tasemele vastavat haridust seoses diplomaadist või haldusteenistujast vanemate töötamisega välisriigis või kes samaaegselt Eesti gümnaasiumis õppimisega omandavad haridust välisriigis ning ei saa sellest tulenevalt osaleda riigieksamitel haridus ja teaduministri määrusega kehtestatud aegadel võimaldatakse riigieksamite sooritamist teistel aegadel või teistes kohtades Selleks tuleb esitada taotlus SA Innovele 20 jaanuariks Eksamid võivad toimuda riigis kus õpilane õpib või Eestis õpilase ja SA Innove poolt kokkulepitud ajal SA Innove teavitab taotluse esitajat eksami toimumise ajast kohast ja eksamikorraldusest hiljemalt eksami toimumise aasta 10 aprilliks Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00 Telefon

  Original URL path: http://innove.ee/et/riigieksamid/riigieksamitest-valisriigis (2013-12-14)
  Open archived version from archive •