archive-ee.com » EE » I » INNOVE.EE

Total: 767

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Eesti õigusaktid - Innove
  tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning toetuse andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumisest teabe edastamise tingimused ja kord Struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise selle avalikustamise ning toetusest rahastatud objektide tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ning kord Struktuuritoetusele viitamise juhend ja logode kujundusfailid on leitavad siit Kunstiteoste tellimise seadus Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu

  Original URL path: http://innove.ee/et/struktuuritoetused/oigusaktid/eesti-oigusaktid (2013-12-14)
  Open archived version from archive


 • Meetmeaktid - Innove
  antava struktuuritoetuse tingimused ja kord Prioriteetne suund Pikk ja kvaliteetne tööelu Meetme 1 3 1 Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri ja määruse seletuskiri rtf 192 KiB Meetme 1 3 2 Tööelu kvaliteedi parandamine perioodil 2012 2013 avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri ja määruse seletuskiri Meetme 1 3 3 Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri ja määruse seletuskir rtf 86 KiB i Meetme 1 3 4 Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri ja määruse seletuskiri rtf 155 KiB Meetme 1 3 5 Soolise võrdõiguslikkuse edendamine avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri ja määruse seletuskiri rtf 447 KiB Sotsiaalministri määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega Prioriteetne suund Hariduse infrastruktuuri arendamine UUS Perioodi 2007 2013 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus ja teadusministri määruste muutmine 22 06 2013 Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekeskkonna kaasajastamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord Avatud noortekeskuste teavitamis ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide infrastruktuuri kaasajastamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised

  Original URL path: http://innove.ee/et/struktuuritoetused/oigusaktid/meetmeaktid (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Muud õigusaktid ja juhised - Innove
  nii rakendusüksuste ametnikele kui ka toetuse taotlejatele saajatele ja rakendajatele Horisontaalpoliitikate arvestamise võimalused struktuurivahendite projektides Rahandusministeeriumi analüüs hankelepingu muutmise kohta pdf 455 KiB Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00 Telefon 735 0500

  Original URL path: http://innove.ee/et/struktuuritoetused/oigusaktid/muud-oigusaktid (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Teavitamine - Innove
  vabariigi valituse määrusele Struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise selle avalikustamise ning struktuuritoetusest rahastatud objektide tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ning kord Määruse seletuskiri rtf 91 KiB Vajalikud juhendmaterjalid Struktuuritoetusele viitamise juhend Logode failid Infosildi põhjad Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA

  Original URL path: http://innove.ee/et/struktuuritoetused/oigusaktid/teavitamine (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Perioodil 2007 - 2014 toetatavad programmid - Innove
  1 5 Kutseõppe sisuline kaasajastamine ning kvaliteedi kindlustamine Kutsehariduse populariseerimine SA Innove Kutsehariduse sisuline arendamine 2008 2013 SA Innove E õppe arendamine kutsehariduses Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus Meede 1 1 6 Täiskasvanuhariduse arendamine Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused HTM koolikorralduse osakond Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes MTÜ Eesti Vabaharidusliit Täiskasvanuhariduse populariseerimine MTÜ Andras Meede 1 1 7 Kooli poolelijätmise vähendamine haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara programm SA Innove Üldhariduse õpetajate kvalifikatsiooni tõstmine SA Innove Õppe kvaliteedi parendamine õppeasutuste sise ja õpitulemuste välishindamissüsteemi ning seadusloome arendamise kaudu SA Innove Õppiv Tiiger 2008 2013 Tiigrihüppe SA Prioriteetse suuna Pikk ja kvaliteetne tööelu programmid Meede 1 3 1 Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2007 2013 Eesti Töötukassa Meede 1 3 2 Tööelu kvaliteedi parandamine Tööelu kvaliteedi parandamine 2007 2008 Sotsiaalministeeriumi tööelu arengu osakond ja tööpoliitika info ja analüüsiosakond Tööelu kvaliteedi parandamine 2009 2014 Sotsiaalministeeriumi tööelu arengu osakond ja tööpoliitika info ja analüüsiosakond Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhete kvaliteedi parandamine 2009 Tööinspektsioon Meede 1 3 3 Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2007 2009 Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakond Meede 1 3 4 Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2008 2009 TAI ja Sotsiaalministeeriumi rahvatervise

  Original URL path: http://innove.ee/et/struktuuritoetused/toetatud/programmid (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Suuna "Pikk ja kvaliteetne tööelu" toetust saanud projektid - Innove
  1 3 1 Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine V taotlusvoorust toetust saanud toetuse saajad seisuga 17 05 13 Prioriteetse suuna Pikk ja kvaliteetne tööelu ESF meetmest 1 3 3 Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed neljandast taotlusvoorust toetuse saajad pdf 155 KiB seisuga 14 09 12 Prioriteetse suuna Pikk ja kvaliteetne tööelu ESF meetmest 1 3 2 Tööelu kvaliteedi parandamine teisest taotlusvoorust toetuse saajad seisuga 01 08 13 Prioriteetse suuna Pikk ja kvaliteetne tööelu ESF meetmest 1 3 5 Soolise võrdõiguslikkuse edendamine neljandast tegevusest toetuse saajad pdf 266 KiB pdf 266 KiB seisuga 10 09 12 Varasematest taotlusvoorudest kuni juuli 2012 toetuse saajad on leitavad siit Lisainfot suuna Pikk ja kvaliteetne tööelu Euroopa Sotsiaalfondist toetatud projektide kohta leiate Sotsiaalministeeriumi andmebaasist Toetuse saajate andmete avalikustamine Pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist avalikustatab SA Innove toetuse saaja projekti nime ning toetuse summa Innove kodulehe käesolevas alajaotuses Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00 Telefon 735 0500 Faks 735 0600 E post info at innove ee Vaata asukohta kaardil Teksti suurus

  Original URL path: http://innove.ee/et/struktuuritoetused/toetatud/projektid (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Suuna "Elukestev õpe" toetust saanud projektid - Innove
  toetust saanud Euroopa Sotsiaalfond projektid on leitavad siit Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00 Telefon 735 0500 Faks 735 0600 E post info at innove ee Vaata asukohta kaardil Teksti suurus Ülisuur

  Original URL path: http://innove.ee/et/struktuuritoetused/toetatud/elukestev (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Filmid - Innove
  noortekeskused HEV koolid Ülevaade Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetsete suundade Elukestev õpe ja Pikk ja kvaliteetne tööelu projektide ja programmide raames tehtust Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00 Telefon 735 0500 Faks 735 0600

  Original URL path: http://innove.ee/et/struktuuritoetused/filmid (2013-12-14)
  Open archived version from archive •