archive-ee.com » EE » I » INNOVE.EE

Total: 767

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 1.1.7.5 Kaasav, mitmekesine ja turvaline üldharidus - Innove
  5 Üldharidus 1 1 7 5 Kaasav mitmekesine ja turvaline üldharidus Meetme määrus Meetme Kooli poolelijätmise vähendamine haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine Alameetme Kaasav mitmekesine ja turvaline üldharidus avatud taotlusvoorude raames antava struktuuritoetuse tingimused ja kord Abimaterjal ABIMATERJAL toetuse saajale doc 1 1 MiB Vormid Prognoos väljamaksete tegemiseks xls 31 KiB Väljamakse taotlus kohustuslik alates 09 01 13 Ettemakse taotlus kohustuslik alates 09 01 13 Ettemakse aruanne kohustuslik alates 09 01 13 Osaliselt tasutud kuludokumentide alusel väljamakstud toetuse aruanne xls 36 KiB Toetus sihtrühmade kaupa xlsx 50 KiB näidisvorm andmete kogumiseks Seirearuande vormid Seirearuande vorm rtf 764 KiB ja selle täitmise JUHEND doc 516 KiB Seirearuande lisad xls 36 KiB Üldised infomaterjalid Teavitamine Riigihangete juhis Näited rikkumistest riigihangete seaduse rakendamisel Riigihangete kontroll leht Projektide raamatupidamine struktuuritoetuste kasutamisel Kontrolljälje säilitamise suunis Hinnapakkumiste võrdlustabel Tööjõukulude tabel xls 49 KiB Sõidupäevik Rahandusministeeriumi kiri käibemaksu abikõlblikkuse kohta struktuurifondide projektides Rahandusministeeriumi kiri amortisatsiooni hüvitamise kohta riigiasutustele Juhendmaterjal ESF ist 2007 2013 toetatavate tegevuste läbivate põhimõtete kohta Horisontaalpoliitikate arvestamise võimalused struktuurivahendite projektides Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender

  Original URL path: http://innove.ee/et/struktuuritoetused/toetuse-saajale/projektid/1175 (2013-12-14)
  Open archived version from archive


 • 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus - Innove
  ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Meetme määrus Meetme Kooli poolelijätmise vähendamine haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine alameetme Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus avatud taotlusvoorude raames antava struktuuritoetuse tingimused ja kord Abimaterjal ABIMATERJAL toetuse saajale pdf 622 KiB Vormid Prognoos väljamaksete tegemiseks xls 31 KiB Väljamakse taotlus kohustuslik alates 09 01 13 Ettemakse taotlus kohustuslik alates 09 01 13 Ettemakse aruanne kohustuslik alates 09 01 13 Osaliselt tasutud kuludokumentide alusel väljamakstud toetuse aruanne xls 36 KiB Toetus sihtrühmade kaupa xlsx 50 KiB näidisvorm andmete kogumiseks Seirearuande vormid Seirearuande vorm rtf 512 KiB ja selle täitmise JUHEND rtf 535 KiB Seirearuande lisad xls 134 KiB ja nende täitmise JUHEND xls 146 KiB muudetud 21 11 2012 Üldised infomaterjalid Teavitamine Riigihangete juhis Näited rikkumistest riigihangete seaduse rakendamisel Riigihangete kontroll leht Projektide raamatupidamine struktuuritoetuste kasutamisel Kontrolljälje säilitamise suunis Hinnapakkumiste võrdlustabel Tööjõukulude tabel xls 49 KiB Sõidupäevik Rahandusministeeriumi kiri käibemaksu abikõlblikkuse kohta struktuurifondide projektides Rahandusministeeriumi kiri amortisatsiooni hüvitamise kohta riigiasutustele Juhendmaterjal ESF ist 2007 2013 toetatavate tegevuste läbivate põhimõtete kohta Horisontaalpoliitikate arvestamise võimalused struktuurivahendite projektides Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister

  Original URL path: http://innove.ee/et/struktuuritoetused/toetuse-saajale/projektid/1176 (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • 1.1.8 Kutse- ja täiskasvanuhariduse arendamine - Innove
  1 1 8 Kutse ja täiskasvanuharidus 1 1 8 Kutse ja täiskasvanuhariduse arendamine Meetme määrus Meetme Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine avatud taotlemisel struktuuritoetuse andmise ja kasutamise kord Abimaterjal ABIMATERJAL toetuse saajale pdf 690 KiB Vormid Prognoos väljamaksete tegemiseks xls 31 KiB Väljamakse taotlus kohustuslik alates 09 01 13 Ettemakse taotlus kohustuslik alates 09 01 13 Ettemakse aruanne kohustuslik alates 09 01 13 Osaliselt tasutud kuludokumentide alusel väljamakstud toetuse aruanne xls 36 KiB Seirearuande vormid Seirearuande vorm rtf 527 KiB ja selle täitmise JUHEND rtf 554 KiB Seirearuande lisad xls 75 KiB ja nende täitmise JUHEND xls 77 KiB muudetud 21 11 2012 Üldised infomaterjalid Teavitamine Riigihangete juhis Näited rikkumistest riigihangete seaduse rakendamisel Riigihangete kontroll leht Projektide raamatupidamine struktuuritoetuste kasutamisel Kontrolljälje säilitamise suunis Hinnapakkumiste võrdlustabel Tööjõukulude tabel xls 49 KiB Sõidupäevik Rahandusministeeriumi kiri käibemaksu abikõlblikkuse kohta struktuurifondide projektides Rahandusministeeriumi kiri amortisatsiooni hüvitamise kohta riigiasutustele Juhendmaterjal ESF ist 2007 2013 toetatavate tegevuste läbivate põhimõtete kohta Horisontaalpoliitikate arvestamise võimalused struktuurivahendite projektides Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4

  Original URL path: http://innove.ee/et/struktuuritoetused/toetuse-saajale/projektid/118 (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • ESF programmid - Innove
  Ettemakse aruanne xls 60 KiB kohustuslik alates 09 01 13 Pikk ja kvaliteetne tööelu programmide seirearuande vormid Vahearuanne doc 191 KiB sisutegevuste seire Vahearuande lisa 1 xls 40 KiB finantstegevuste seire Lõpparuanne doc 183 KiB sisutegevuste seire Lõpparuande lisa 1 xls 39 KiB finantstegevuste seire Seirejuhend pdf 162 KiB Elukestev õpe programmide seirearuande vormid Lisa 1 doc 94 KiB programmi aruanne Lisad 2 5 xls 146 KiB eelarve täitmine indikaatorite saavutamine toetus sihtrühmade kaupa Kommentaaridega suuna Elukestev õpe seirearuande vormid Lisa 1 doc 107 KiB Lisad 2 5 xls 144 KiB Muud abimaterjalid UUS Juhis suuna Elukestev õpe programmide lõpetamiseks Teavitamisinfo Rahandusministeeriumi analüüs hankelepingu muutmise kohta pdf 455 KiB lisatud 02 01 13 Riigihangete juhis Näited rikkumistest riigihangete seaduse rakendamisel pdf 766 KiB Riigihangete kontroll leht doc 1 0 MiB Projektide raamatupidamine struktuuritoetuste kasutamisel pdf 414 KiB Kontrolljälje säilitamise suunis doc 34 KiB RM kiri käibemaksu abikõlblikkuse kohta doc 452 KiB RM kiri amortisatsiooni hüvitamise kohta riigiasutustele pdf 97 KiB Juhendmaterjal ESF ist 2007 2013 toetatavate tegevuste läbivate põhimõtete kohta pdf 301 KiB Horisontaalpoliitikate arvestamise võimalused struktuurivahendite projektides Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised

  Original URL path: http://innove.ee/et/struktuuritoetused/toetuse-saajale/programmid (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Hariduse infrastruktuuri arendamise meetmetest toetuse saajale - Innove
  Vormid Väljamaksetaotlus Ettemaksetaotlus Ettemakse aruanne Prognoos väljamaksete tegemiseks Prognoos väljamaksete tegemiseks avatud noortekeskustele Osaliselt tasutud kuludokumentide alusel väljamakstud toetuse aruanne Aruanded Aasta ja lõpparuande vorm doc 207 KiB vormi WIN 7 versioon docx 87 KiB Vormi täitmise JUHEND doc 197 KiB Lisa 1 ja 2 xls 97 KiB Lisade NÄIDIS xls 175 KiB Muud abimaterjalid JUHEND toetuse saajale Lisatud 28 11 12 Rahandusministeeriumi analüüs hankelepingu muutmise kohta pdf 455 KiB Lisatud 02 01 13 Teavitamine teavitamisjuhis Euroopa Reginaalarengu Fondi logode failid Abitabel tööjõukulude arvestamiseks xls 47 KiB Alla riigihanke piirmäära jäävate hankemenetluste võrdlustabel xls 76 KiB Rahvusvaheliste riigihangete piirmäärad pdf 36 KiB Riigihangete juhis Rahandusministeerium 2011 Näited rikkumistest riigihangete seaduse rakendamisel pdf 766 KiB Rahandusministeerium Riigihangete kontroll leht kontrollivorm mida Innove kasutab kuid mida ka toetuse saajad võivad kasutada oma hankemenetluste läbiviimisel Taotluste menetlemise kord doc 30 KiB Kunstiteoste tellimise juhis doc 37 KiB UUS Abikõlbmatu käibemaksu hüvitamise taotlus doc 40 KiB koolidel ja noortekeskustel kellega on sõlmitud käibemaksu eraldise leping palume käibemaksu taotlemiseks kasutada seda vormi Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA

  Original URL path: http://innove.ee/et/struktuuritoetused/toetuse-saajale/infra (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Infopäevade materjalid - Innove
  15 11 2012 Päevakava pdf 121 KiB Asjaajamine SA Innovega ppt 243 KiB Teavitamine ppt 6 2 MiB Abikõlblikud kulud ppt 3 2 MiB Projektide raamatupidamise korraldamine ppt 768 KiB Väljamaksetaotluse koostamine ppt 1 0 MiB VMT näidis xls 68 KiB Paikvaatlus toetuse saaja juures ppt 519 KiB Seire ppt 339 KiB seirevormi näidis xls 45 KiB Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee

  Original URL path: http://innove.ee/et/struktuuritoetused/toetuse-saajale/materjalid (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Õigusaktid - Innove
  Meetmeaktid Teavitusalased infomaterjalid Muud vajalikud õigusaktid ja juhendid Perioodi 2004 2006 õigusaktid Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00 Telefon 735 0500 Faks 735 0600 E post info at innove ee Vaata asukohta

  Original URL path: http://innove.ee/et/struktuuritoetused/oigusaktid (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Euroopa Liidu õigusaktid - Innove
  juuli 2006 mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus EÜ nr 1784 1999 Komisjoni määrus EÜ nr 1828 2006 8 detsember 2006 milles sätestatakse rakenduseeskirjad nõukogu määrusele EÜ nr 1083 2006 millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele EÜ nr 1080 2006 mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused

  Original URL path: http://innove.ee/et/struktuuritoetused/oigusaktid/euroopa-liidu-oigusaktid (2013-12-14)
  Open archived version from archive