archive-ee.com » EE » I » INNOVE.EE

Total: 767

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Infopäevade materjalid - Innove
  KiB Abikõlblikud kulud pptx 612 KiB Teavitamine ppt 6 1 MiB Eelarve koostamise põhimõtted ppt 235 KiB Taotluse täitmine pdf 825 KiB Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00 Telefon 735 0500 Faks

  Original URL path: http://innove.ee/et/struktuuritoetused/toetuse-taotlejale/infopaevade-materjalid (2013-12-14)
  Open archived version from archive


 • Toetuse saajale - Innove
  ja nõustamiskeskustele huvikoolidele ning hariduslike erivajadustega õpilaste koolidele ESF projektide rakendajatele ESF programmide rakendajatele Kutseõppeasutustele Avatud noortekeskustele HEV koolidele Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00 Telefon 735 0500 Faks 735 0600 E

  Original URL path: http://innove.ee/et/struktuuritoetused/toetuse-saajale (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • ESF projektid - Innove
  3 1 Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 1 3 2 Tööelu kvaliteedi parandamine 1 3 3 Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 1 3 4 Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine 1 3 5 Soolise võrdõiguslikkuse edendamine Elukestev õpe meetmete materjalid 1 1 7 5 Kaasav mitmekesine ja turvaline üldharidus 1 1 8 Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine 1 1 7 6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Kiirelt

  Original URL path: http://innove.ee/et/struktuuritoetused/toetuse-saajale/projektid (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • 1.3.1 Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine - Innove
  selle täitmise NÄIDIS xls 36 KiB xls 36 KiB Väljamakse taotlus Ettemakse taotlus Ettemakse aruanne Osaliselt tasutud kuludokumentide alusel väljamakstud toetuse aruanne xls 36 KiB Praktikatunnistus rtf 732 KiB Seirearuande vormid Alates 07 01 2013 kehtivad uued seirearuande vormid soovitav kasutada ka varasematest voorudest toetuse saajatel Lisa 3 vorm A vahearuanne doc 159 KiB Lisa 3 vorm B lõpparuanne doc 174 KiB Lisa 3 vorm B rtf Lisa 3 vorm D xls 39 KiB Lisa 3 vorm E projekti tegevustes osalejad xls 42 KiB IV vooru projektide seirearuande vormid Lisa 3 vorm A vahearuanne rtf 1017 KiB rtf Lisa 3 vorm A doc 158 KiB Lisa 3 vorm B lõpparuanne rtf 1010 KiB rtf Lisa 3 vorm B doc 174 KiB Lisa 3 vorm D xls 46 KiB Lisa 3 vorm E projekti tegevustes osalejad xls 42 KiB Varasemate voorude seirearuande vormid on leitavad SIIT Üldised infomaterjalid Teavitamine Rahandusministeeriumi analüüs hankelepingu muutmise kohta pdf 455 KiB lisatud 02 01 13 Riigihangete juhis Näited rikkumistest riigihangete seaduse rakendamisel Riigihangete kontroll leht Projektide raamatupidamine struktuuritoetuste kasutamisel Kontrolljälje säilitamise suunis Hinnapakkumiste võrdlustabel Sõidupäevik Rahandusministeeriumi kiri käibemaksu abikõlblikkuse kohta struktuurifondide projektides Rahandusministeeriumi kiri amortisatsiooni hüvitamise kohta riigiasutustele Juhendmaterjal ESF ist 2007 2013 toetatavate tegevuste

  Original URL path: http://innove.ee/et/struktuuritoetused/toetuse-saajale/projektid/131 (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • 1.3.2 Tööelu kvaliteedi parandamine - Innove
  3 2 Tööelu kvaliteet 1 3 2 Tööelu kvaliteedi parandamine Meetme määrus Meetme Tööelu kvaliteedi parandamine avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri ja määruse seletuskiri rtf 150 KiB Abimaterjal ABIMATERJAL toetuse saajale pdf 732 KiB Vormid Prognoos väljamaksete tegemiseks xls 31 KiB ja selle täitmise NÄIDIS xls 36 KiB Väljamakse taotlus kohustuslik alates 09 01 13 Osaliselt tasutud kuludokumentide alusel väljamakstud toetuse aruanne xls 36 KiB Töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava rtf 728 KiB Seirearuande vorm Lisa 2 vorm B lõpparuanne rtf 852 KiB Üldised infomaterjalid Teavitamine Riigihangete juhis Näited rikkumistest riigihangete seaduse rakendamisel pdf 766 KiB Riigihangete kontroll leht doc 169 KiB Projektide raamatupidamine struktuuritoetuste kasutamisel pdf 414 KiB Kontrolljälje säilitamise suunis doc 34 KiB Hinnapakkumiste võrdlustabel xls 76 KiB Sõidupäevik xls 64 KiB Rahandusministeeriumi kiri käibemaksu abikõlblikkuse kohta struktuurifondide projektides doc 452 KiB Rahandusministeeriumi kiri amortisatsiooni hüvitamise kohta riigiasutustele pdf 97 KiB Juhendmaterjal ESF ist 2007 2013 toetatavate tegevuste läbivate põhimõtete kohta pdf 301 KiB Horisontaalpoliitikate arvestamise võimalused struktuurivahendite projektides Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa

  Original URL path: http://innove.ee/et/struktuuritoetused/toetuse-saajale/projektid/132 (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • 1.3.3 Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed - Innove
  andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri Abimaterjal ABIMATERJAL toetuse saajale pdf 990 KiB Vormid Prognoos väljamaksete tegemiseks xls 31 KiB ja selle täitmise NÄIDIS xls 36 KiB Väljamakse taotlus kohustuslik alates 09 01 13 Ettemakse taotlus kohustuslik alates 09 01 13 Ettemakse aruanne kohustuslik alates 09 01 13 Osaliselt tasutud kuludokumentide alusel väljamakstud toetuse aruanne xls 36 KiB Seirearuande vormid kehtivad al 14 05 11 I ja II v rakendajatel väga soovitav kasutada ka uusi vorme Lisa 3 vorm A vahearuanne rtf 1023 KiB Lisa 3 vorm B lõpparuanne rtf 1 6 MiB Lisa 3 vorm D eelarve täitmine xls 33 KiB Lisa 3 vorm E projekti tegevustes osalejad xls 43 KiB Varasemate voorude seirearuande vormid on leitavad SIIT Üldised infomaterjalid Teavitamine Rahandusministeeriumi analüüs hankelepingu muutmise kohta pdf 455 KiB lisatud 02 01 13 Riigihangete juhis Näited rikkumistest riigihangete seaduse rakendamisel Riigihangete kontroll leht Projektide raamatupidamine struktuuritoetuste kasutamisel Kontrolljälje säilitamise suunis Hinnapakkumiste võrdlustabel Sõidupäevik Rahandusministeeriumi kiri käibemaksu abikõlblikkuse kohta struktuurifondide projektides Rahandusministeeriumi kiri amortisatsiooni hüvitamise kohta riigiasutustele Juhendmaterjal ESF ist 2007 2013 toetatavate tegevuste läbivate põhimõtete kohta Horisontaalpoliitikate arvestamise võimalused struktuurivahendite projektides Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus

  Original URL path: http://innove.ee/et/struktuuritoetused/toetuse-saajale/projektid/133 (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • 1.3.4 Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine - Innove
  taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri Abimaterjal ABIMATERJAL toetuse saajale pdf 891 KiB Vormid Prognoos väljamaksete tegemiseks xls 31 KiB ja selle täitmise NÄIDIS xls 37 KiB Väljamakse taotlus kohustuslik alates 09 01 13 Ettemakse taotlus kohustuslik alates 09 01 13 Ettemakse aruanne kohustuslik alates 09 01 13 Osaliselt tasutud kuludokumentide alusel väljamakstud toetuse aruanne xls 36 KiB Seirearuande vormid 1 vooru projektidele Lisa 3 vorm A vahearuanne rtf 1013 KiB Lisa 3 vorm B lõpparuanne rtf 920 KiB Lisa 3 vorm C eelarve täitmine xls 34 KiB Lisa 3 vorm D xls 40 KiB isikute seiretabel ja selle täitmise NÄIDIS xls 33 KiB 2 vooru projektidele Lisa 3 vorm A vahearuanne doc 162 KiB Lisa 3 vorm B lõpparuanne doc 166 KiB Lisa 3 vorm C eelarve täitmine xls 31 KiB Üldised infomaterjalid Teavitamine Riigihangete juhis Näited rikkumistest riigihangete seaduse rakendamisel Riigihangete kontroll leht Projektide raamatupidamine struktuuritoetuste kasutamisel Kontrolljälje säilitamise suunis Hinnapakkumiste võrdlustabel Sõidupäevik Rahandusministeeriumi kiri käibemaksu abikõlblikkuse kohta struktuurifondide projektides Rahandusministeeriumi kiri amortisatsiooni hüvitamise kohta riigiasutustele Juhendmaterjal ESF ist 2007 2013 toetatavate tegevuste läbivate põhimõtete kohta Horisontaalpoliitikate arvestamise võimalused struktuurivahendite projektides Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused

  Original URL path: http://innove.ee/et/struktuuritoetused/toetuse-saajale/projektid/134 (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • 1.3.5 Soolise võrdõiguslikkuse edendamine - Innove
  1 3 5 Sooline võrdõiguslikkus 1 3 5 Soolise võrdõiguslikkuse edendamine Meetme määrus Soolise võrdõiguslikkuse edendamine avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri Abimaterjal ABIMATERJAL toetuse saajale pdf 520 KiB Vormid Prognoos väljamaksete tegemiseks xls 31 KiB ja selle täitmise NÄIDIS xls 37 KiB Osaliselt tasutud kuludokumentide alusel väljamakstud toetuse aruanne xls 36 KiB Väljamakse taotlus kohustuslik alates 09 01 13 Ettemakse taotlus kohustuslik alates 09 01 13 Ettemakse aruanne kohustuslik alates 09 01 13 Seirearuande vormid Lisa 3 vorm A vahearuanne rtf 1012 KiB Lisa 3 vorm B lõpparuanne rtf 920 KiB Lisa 3 vorm C eelarve täitmine xls 31 KiB Lisa 3 vorm D tegevustes osalejad xls 38 KiB Üldised infomaterjalid Teavitamine Riigihangete juhis Näited rikkumistest riigihangete seaduse rakendamisel Riigihangete kontroll leht Projektide raamatupidamine struktuuritoetuste kasutamisel Kontrolljälje säilitamise suunis Hinnapakkumiste võrdlustabel Sõidupäevik Rahandusministeeriumi kiri käibemaksu abikõlblikkuse kohta struktuurifondide projektides Rahandusministeeriumi kiri amortisatsiooni hüvitamise kohta riigiasutustele Juhendmaterjal ESF ist 2007 2013 toetatavate tegevuste läbivate põhimõtete kohta Horisontaalpoliitikate arvestamise võimalused struktuurivahendite projektides Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa

  Original URL path: http://innove.ee/et/struktuuritoetused/toetuse-saajale/projektid/135 (2013-12-14)
  Open archived version from archive •