archive-ee.com » EE » I » INNOVE.EE

Total: 767

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Lähetusvisiitide kokkuvõtted - Innove
  2009 2008 2007 pdf 1 2 MiB 2006 2005 2004 2003 2002 Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00 Telefon 735 0500 Faks 735 0600 E post info at innove ee Vaata asukohta

  Original URL path: http://innove.ee/et/karjaariteenused/projektid-programmid/academia/lahetusvisiitide-kokkuvotted (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Academia 2014 konkurss - Innove
  töötukassa karjäärispetsialistid koolide karjäärikoordinaatorid karjäärispetsialistide koolitajad karjääriteenuste valdkonnaga seotud ametnikud Lähetuste töökeel on inglise keel OOTUSED KANDIDAADILE praktilise töö kogemus karjääriteenuste karjääriõpe nõustamine karjääriinfo vahendamine või koolitamine valdkonnas aktiivsus karjääriteenuste valdkonna arendamisel suhtlemis ja õpivalmidus hea inglise keele oskus vähemalt B1 arvuti kasutamise oskus VÄLJAVALITUD OSALEJALT OOTAME osalemist ettevalmistaval infopäeval 6 veebruaril 2014 personaalse tööplaani koostamist ja elluviimist ettevalmistavat tutvumist sihtriigi haridussüsteemi ja karjääriteenuste struktuuriga lähetuse käigus märkmete tegemist ja lõpparuannete nii rahaline kui ka sisuline koostamist Eesti karjääriteenuste süsteemi ja hetkeolukorra tutvustamist sihtriigi vastuvõtjatele ja teistele õppegrupi liikmetele lähetuse tulemuste levitusplaani elluviimist 2014 AASTA ACADEMIA PROJEKTI SIHTRIIGID Sihtriik Osalejate arv Aeg Õppenädala teema Soome 2 5 9 mai 2014 Young adults and the future possibilities and challenges in northern Europe Sloveenia 2 12 16 mai 2014 Career guidance for adults and persons with disability Iirimaa 2 19 23 mai 2014 The place of adult guidance in education and career planning Taani 2 19 23 mai 2014 Prevention of dropouts in DK Läti 2 06 12 aprill 2014 Academia exchange to Latvia Guidance for introducing the world of work Rootsi 10 21 25 aprill 2014 Innovative guidance methods to support mobility RAHALINE TOETUS Projektist kaetakse iga lähetatava reisi ja elamiskulud Lisaks kaetakse ka veel viimast korda Academia projektis ka ettevalmistuskulud inglise keele õppeks Lisaks eespool nimetatud summadele ei ole korraldajatel võimalik täiendavaid kulutusi kanda Vajadusel võib lisafinantseerimise saamiseks pöörduda oma organisatsiooni poole KUIDAS KANDIDEERIDA Kandideerimisvormi palume saata hiljemalt 6 jaanuariks 2014 Ingliskeelse vormi saate täita siin NB Kui olete pärast vormi täitmist valinud käsu Saada küsib süsteem täidetud ankeedi lõpus Teie käes veel kord kas Kinnita vastused või Muuda vastuseid Valige enda jaoks sobiv käsk kuid viimane käsk peab olema Kinnita vastused Enne kandideerimist on otstarbekastutvuda eelnevate aastate lähetuste kokkuvõtetega SA Innove kodulehel Head kandideerimist Lisainfo Maria Ratassepp SA Innove

  Original URL path: http://innove.ee/et/karjaariteenused/projektid-programmid/academia/academia-2014-konkurss (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Arhiiv - Innove
  Actions 2004 2006 Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00 Telefon 735 0500 Faks 735 0600 E post info at innove ee Vaata asukohta kaardil Teksti suurus Ülisuur Suur Keskmine Väike Reavahe suurus

  Original URL path: http://innove.ee/et/karjaariteenused/projektid-programmid/arhiiv (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Trükised - Innove
  nou innove ee telefon 735 0697 Veel kasulikke allikaid Ajaleht Karjäärituul on praktiku sõnumitooja mis käsitleb karjääriteenustega seonduvaid teemasid nii Eestis kui Euroopas Kogume karjääriteenuste valdkonna trükiseid haridus tööturg elukutsevalikud uuringud karjääriplaneerimine karjääriõpe info ja nõustamine SA Innove raamatukokku Elektrooniline andmebaas on kättesaadav Innove kodulehel Euroguidance võrgustiku kodulehel on kättesaadavad karjääriteenuste süsteemi ülevaated Euroopa riikides ning 4 korda aastas ilmuv uudiskiri karjäärispetsialistidele Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee

  Original URL path: http://innove.ee/et/karjaariteenused/trukised (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Trükised - Innove
  neile kes kavatsevad õpingud katkestada või on soovivad haridusteed jätkata Mida teha siis kui pooleli on jäänud põhikool vanus alla 17a ja üle 17a gümnaasium kutsekool või ülikool Samuti saab trükisest lugeda võimaluste kohta tööturule suundumiseks ja vabatahtlikuna töötamiseks Lisaks temaatilised internetileheküljed ja nimekiri koolidest mis pakuvad kutseõpet põhihariduseta noorele Trükisest on olemas ka venekeelne versioon pdf pdf 1 9 MiB Minu esimesed 2011 pdf pdf 696 KiB Trükisest saab noor teada erinevatest võimalustest ja ohtudest tööturule sisenemisel Mis on palk töötasu milline on realistlik palk ühe või teise töö puhul milliseid motivaatoreid on olemas lisaks palgale millest koosneb palk ja kuidas seda arvutada mida teada töölepingust ja seadusandlusest mida panna tähele välismaale tööle minnes Trükise lõpus asub kasulike veebilehtede loetelu ja tabel töötingimuste kohta erinevates riikides Trükisest on olemas ka venekeelne versioon pdf pdf 715 KiB Grupinõustamine Näidiskavad 2011 pdf pdf 33 6 MiB Trükis pakub täiendust 2010 aastal valminud väljaandele Grupinõustamine Teooria ja praktika Raamatusse on koondatud kuus näidiskava põhikooli gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse õpilaste grupinõustamiseks Teemade valikul lähtuti sellest millistes küsimustes koolinoored kõige sagedamini karjäärinõustaja abi vajavad Iga näidiskava juurde kuulub slaidiprogramm mis aitab teemat visuaalselt illustreerida Praktilised ülesanded on koondatud töölehtedele mida õpilased nõustamise käigus täidavad Slaidid ja töölehed asuvad Rajaleidjas Soovi korral saab sealt välja trükkida näidiskava juurde kuuluvad töölehed ja alla laadida slaidiprogrammi Gümnaasiumi karjääriõpetuse valikaine õpetajaraamat 2011 pdf Käesolev õpetajaraamat on ennekõike tugimaterjal karjääriõpetuse õpetajatele Soovi korral leiavad kõik pedagoogid sellest ideid näiteid ja muud kasulikku informatsiooni ka läbiva teema Elukestev õpe ja karjääri planeerimine käsitlemiseks Põhikooli karjääriõpetuse valikaine õpetajaraamat Kolmas kooliaste 2011 pdf pdf 5 4 MiB Õpetajaraamatust leiab õppesisu peateemade lahtiseletused õpetajate kogemuste lood suure hulga õpilaste töölehti ja harjutusi ning ka vastavad juhendid õpetajale jms Aineraamat põhikooli õpetajale karjääriõpetus 2010 pdf pdf 9 8 MiB 2010 aastal valmisid Haridus ja Teadusministeeriumi tellimusel ja rahastamisel põhikooli uue riikliku õppekava rakendamise tugimaterjalid sh karjääriõpetuse valikaine kohta Euroopa karjääriteenuste poliitika võrgustiku tegevused 2009 2010 LÜHIARUANNE pdf pdf 699 KiB Selle aruande eesmärk on anda poliitikakujundajatele jt huvigruppidele ülevaade Euroopa Karjääriteenuste Poliitika Võrgustiku ELGPN 2009 10 põhilistest tulemustest Võrgustik koosneb 2010 aastal 26 liikmesriigist Liikmed kinnitavad et võrgustikus osalemine on suurendanud nende teadmisi võimalikest lahendustest ühistele probleemidele ning pannud neid oma riigis osutatavatele teenustele teisiti vaatama Tööturuinfo teejuht 2010 pdf pdf 815 KiB Trükis selgitab elanike rolli riigi majanduselus ja tutvustab majanduse toimimise alustalasid pidades silmas konkreetset sihtgruppi karjäärispetsialiste Lisaks räägitakse sellest miks on oluline olla valmis tööturul toimuvateks muutusteks ja kuidas osata nendega kaasa minna Trükis on mõeldud karjäärispetsialistidele ja noorsootöötajatele tööturuinfo leidmise ning statistika ja prognooside tõlgendamise abistamiseks Norman E Amundson Aktiivne kaasamine Karjäärinõustamine olemine ja tegemine Raamat pakub uusi meetodeid nii nõustatava probleemi määratlemiseks kui lahendamiseks Amundson keskendub nõustamisprotsessi igale etapile ning julgustab nõustajat rakendama oma loovust ja loogikat kogemust ja uudishimu et inspireerida klienti uute lähenemisviiside leidmisel Ta ärgitab nõustajat oma piire avardama ning käima sissetallamata rada Loovamaks ja aktiivsemaks lähenemiseks soovitab ta kasutada selliseid tehnikaid nagu metafoorid joonistused kirjutamine ja luuletamine lugude jutustamine käitumise harjutamine jne Raamatut saab laenutada SA

  Original URL path: http://innove.ee/et/karjaariteenused/trukised/trukised (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Trükiste tellimine - Innove
  Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00 Telefon 735 0500 Faks 735 0600 E post info at innove ee Vaata asukohta kaardil Teksti suurus Ülisuur Suur Keskmine Väike Reavahe suurus 4 2 1 0 5 Kontrastsus

  Original URL path: http://innove.ee/et/karjaariteenused/trukised/trykiste-tellimine (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Uuringud - Innove
  rahulolu ja nende kättesaadavus 2011 Karjääriteenuste süsteemi arendamise lähteuuring 2006 Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00 Telefon 735 0500 Faks 735 0600 E post info at innove ee Vaata asukohta kaardil Teksti

  Original URL path: http://innove.ee/et/karjaariteenused/uuringud (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Karjääriteenuste süsteemi uuring 2011 - Innove
  veebilehtedel Uuringu lühikokkuvõttega saab tutvuda SIIN Uuringu lõppraport asub SIIN Uuring hõlmas järgmisi sihtrühmi elanikkond 15 64 eluaastat 500 vastanut üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpilased vanuses 15 26 eluaastat 1139 vastanut üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajad 568 vastanut lapsevanemad kellel oli üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppiv 15 26 aastane laps 589 vastanut karjääriteenuste huvipooled 219 vastanut Igale sihtrühmale koostati eraldi küsitlusankeet Õpilaste õpetajate ja lastevanemate poole pöörduti eelkõige eKooli keskkonnas kutseõppeasutustes õppivate noorte ja seal töötavate pedagoogide poole täiendavalt ka otse koolide kaudu Nimetatud sihtrühmade hulgas viidi küsitlus läbi veebipõhiselt Elanikkonna küsitlus viidi läbi telefoniintervjuuna Karjääriteenuste huvipoolte vajaduste hinnangute koostöö arendamise ning muudatusettepanekute väljaselgitamiseks viidi läbi veebiküsitlus kasutades peamiselt uuringu tellija poolt edastatud kontaktandmeid Uuringu ülesehitusel lähtuti 2006 aastal TNS Emori poolt läbiviidud karjääriteenuste süsteemi uuringust ja kvaliteedikarakteristikutest mida on kirjeldatud kvaliteedikäsiraamatutes SA Innove 2010 Uuring viidi läbi karjääriteenuste kasutajaid ja huvipooli hõlmava kolmeetapilise kompleksuuringuna Uuring viidi läbi eesti ja vene keeles Uuringu esimeses etapis viidi läbi elanikkonnale suunatud küsitlus mille üldkogumi moodustasid kõik 15 64 aastased Eesti elanikud kokku 906 372 inimest Sihtrühma küllaldase esindatavuse tagamiseks määratleti valimi suuruseks ja küsitletavate isikute arvuks 500 vastavas vanuses elanikku Karjääriteenuste süsteemi uuringu teine etapp viidi läbi struktureeritud veebiankeedi põhiselt Sihtrühmadena küsitleti üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpilasi vanuses 15 26 eluaastat üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajaid lapsevanemaid kellel oli üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppiv 15 26 aastane laps üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpilasi vanuses 15 26 eluaastat üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajaid lapsevanemaid kellel oli üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppiv 15 26 aastane laps etapis Kolmandas etapis viidi läbi veebiküsitlus karjääriteenuste huvipoolte vajaduste hinnangute koostöö arendamise ning muudatusettepanekute väljaselgitamiseks Küsitlus hõlmas kõiki olemasolevas süsteemis karjääriteenustega kokkupuutuvaid asutusi ja institutsioone Piirkondlikud noorte teavitamis ja nõustamiskeskused üldhariduskoolide kutseõppeasutuste ja kõrgkoolide ülikoolide karjäärikeskused Eesti Töötukassa Haridus ja Teadusministeerium Sotsiaalministeerium Majandus ja Kommunikatsiooniministeerium Kaubandus Tööstuskoda Noorsootöötajaid õppenõustamiskeskuste töötajaid eripedagooge jt noortega tegelevaid spetsialiste esindavad organisatsioonid

  Original URL path: http://innove.ee/et/karjaariteenused/uuringud/karjaariteenuste-systeemi-uuring-2011 (2013-12-14)
  Open archived version from archive