archive-ee.com » EE » I » INNOVE.EE

Total: 767

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2011 - Innove
  pdf 255 KiB Airen Anett Vaino Kadri Pius EÕEL Avatud taotlusvooru Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine karjääriprojektidest Kristina Orion pdf 302 KiB Mare lehtsalu pdf 288 KiB SA Innove KTK Eesti 2020 pdf 378 KiB peamised poliitikasuunad hariduse ja tööturu valdkonna konkurentsivõime tõstmisel Katrin Höövelson Riigikantselei strateegiabüroo Karjääriteenuste kontseptsiooni loomine sh koostöökogu roll pdf 295 KiB Ande Magus SA Innove KTK Karjääriteenuste kontseptsiooni loomise tegevuskava pdf 177 KiB Kohtumine 10 märts 2011 memo pdf 201 KiB Lisad Karjääriteenuste koostöökogu liikmete tagasiside pdf 245 KiB Kristi Koort SA Innove Uuringute plaanid pdf 336 KiB Kadri Eensalu SA Innove Primus programm tudengeid toetamas pdf 224 KiB 2010 saavutused Piret Tatunts Tartu Ülikool Karjääriteenuste osutamine Eesti Töötukassas pdf 537 KiB Lana Randaru Töötukassa Karjääriõpe 2010 2011 pdf 379 KiB Mare Lehtsalu SA Innove Karjääriteenuste pakkumine ESF programmi Karjääriteenuste süsteemi arendamine partnerkeskustes Kokkuvõte 2010 aastast pdf 469 KiB Kristina Orion SA Innove Keskuste statistika 2010 pdf 378 KiB KT programmi laienduse plaan 2011 2013 pdf 149 KiB 2010 aasta osalejad karjäärinõustamisel ja tööotsingu töötoas haridustaseme järgi pdf 151 KiB Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud

  Original URL path: http://innove.ee/et/karjaariteenused/karjaariteenused/koostoo/koostookogu/kohtumised/kohtumised-2011 (2013-12-14)
  Open archived version from archive


 • 2010 - Innove
  8 aprill pdf 140 KiB 18 mai 28 september pdf 311 KiB 30 november Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00 Telefon 735 0500 Faks 735 0600 E post info at innove ee

  Original URL path: http://innove.ee/et/karjaariteenused/karjaariteenused/koostoo/koostookogu/kohtumised/kohtumised-2010 (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • 2009 - Innove
  pdf 180 KiB Terminite töörühm Kohtumine 31 august memo Kohtumine 24 september memo Tööturuinfo korrastamise töörühm Kohtumine 18 juuni memo Kohtumine 28 august memo Karjääriteenused täiskasvanutele töörühm Kohtumine 23 aprill protokoll Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E

  Original URL path: http://innove.ee/et/karjaariteenused/karjaariteenused/koostoo/koostookogu/kohtumised/kohtumised-2009 (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Liikmeskond - Innove
  koostöökogu liikmete nimekiri Eesti Koolijuhtide Ühendus Jaan Reinson asendusliige Ulvi Läänemets Eesti Linnade Liit esindaja Hille Ilves asendusliiget ei ole määratud Eesti Noorsootöö Keskus esindaja Edgar Schlümmer asendusliige Andres Lokk Eesti Noorteühenduste Liit esindaja Edvard Ljulko asendusliiget ei ole määratud Eesti Töötukassa esindaja Lana Randaru asendusliige Külli Post Eesti Õpilasesinduste Liit esindaja Andre Sõstar asendusliige Liina Hirv Haridus ja Teadusministeerium esindajad Aino Haller kutse ja täiskasvanuhariduse osakond Kersti Kõiv kõrghariduse osakond Merike Mändla üldhariduse osakond Aare Vilu noorteosakond esindajad asendavad üksteist Hariduskorralduse nõukoda Tartu maavalitsus Tiiu Raav asendusliiget ei ole määratud Teavitamis ja nõustamiskeskuste võrgustik esindaja Marju Põld Karjääripõld OÜ asendusliige Eve Siilak Kesk Eesti Noorsootöö Keskus Karjäärinõustajate Ühing esindaja Piret Jamnes asendusliige Tiiu Allikvee Kaubandus Tööstuskoda esindaja Mait Palts asendusliige Mart Kägu Maaomavalitsuste Liit esindaja Taimi Saarma asendusliige Mailiis Kaljula Majandus ja Kommunikatsiooniministeerium esindaja Mihkel Susi asendusliiget ei ole määratud SA Innove karjääri ja nõustamisteenuste arenduskeskus esindaja Margit Rammo asendusliiget ei ole määratud Sotsiaalministeerium esindaja Karin Kuum asendusliiget ei ole määratud Tartu Ülikool esindaja Piret Tatunts asendusliige Signe Reppo Eesti Õpetajate Liit esindaja Margit Timakovi asendusliige Peeter Eerik Ots Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud

  Original URL path: http://innove.ee/et/karjaariteenused/karjaariteenused/koostoo/koostookogu/liikmeskond (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Tegevuskava 2013. a - Innove
  Karjääri ja õppenõustamisteenuste lõimimine Arenduskeskuse osalemine Euroopa Karjääriteenuste Poliitika Võrgustik European Lifelong Guidance Policy Network võrgustikus Avalikkuse teavitamine karjääriteenuste võimalustest 2012 a tegevuskava leiate siit 2011 a tegevuskava leiate siit 2010 a tegevuskava leiate siit Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa

  Original URL path: http://innove.ee/et/karjaariteenused/karjaariteenused/koostoo/koostookogu/tegevuskava-2013 (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Karjääriteenuste kontseptsioon - Innove
  liikmed analüüsisid kaasates oma organisatsioonide liikmeid kokku 395 karjääriteenuste hetkeolukorda ja vajadusi Eestis läbi nelja Euroopa prioriteetse arengusuuna ning pakkusid välja valdkonna visiooni Kokkuvõtte leiate siit Novembris valmis Tartu Ülikooli poolt Karjääriteenuste süsteemi uuring 2011 kus mõõdeti elanikkonna teadlikkust karjääriteenustest ning teenuste kättesaadavust elanikkonna karjääriplaneerimise oskusi ning koostööd erinevate huvipoolte vahel karjääriteenuste osutamisel Arvamuste avaldajaid oli 2426 sh õpilased õpetajad lapsevanemad karjääriteenuste huvipooled ning uuringu tulemusi kasutati kontseptsiooni koostamisel Loe uuringu kohta täpsemalt siit Karjääriteenuste kontseptsiooni võtmeteemade määratlemiseks toimusid seminarid teavitamis ja nõustamiskeskuste ja koolide juhtidele ja karjäärispetsialistidele koostöökogu liikmetele ja KOV ide esindajatele Võimalus oli kaasa rääkida karjääriteenuste visioonikonverentsil Mõte ees tegu järel Seminaridel kaasa rääkijaid oli 240 Karjäärispetsialistide suvekooli rühmatööde kokkuvõte Konverentsi rühmatööde kokkuvõte Teavitamis ja nõustamiskeskuste seminari rühmatööde kokkuvõte Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste arendusseminari kokkuvõte Huvipoolte arendusseminar kokkuvõte 2012 Veebruaris moodustati juhtiv ekspertgrupp kontseptsiooni väljatöötamiseks kuhu kuulusid Aare Vilu ja Aino Haller Haridus ja teadusministeeriumist Annika Sepp Sotsiaalministeeriumist Kerstin Holland ja Lana Randaru Eesti Töötukassast Marju Põld Karjääripõld OÜ Saaremaa Karjäärikeskusest Piret Tatunts Tartu Ülikoolist Marike Uusjärv Rapla Vesiroosi Gümnaasiumist ja Margit Rammo Ave Szymanel Kristina Orion Mare Lehtsalu Ande Magus sihtasutusest Innove Eksperdina osales Anu Allekand Ekspertgrupi koosolekute arutelude ning koostöökogu liikmete kommenteerimisringide tulemusena valmis kontseptsiooni eelnõu mis läks perioodil 4 juuni 4 juuli avalikule veebikonsultatsioonile kus kõigil huvigruppidel nii üksikisikutel kui ka organisatsioonidel oli võimalus kaasa rääkida ning ettepanekuid teha Osales 13 organisatsiooni ja 12 isikut kokku esitati 130 kommentaari Eelnõu tutvustamiseks viidi 11 juunil läbi infopäev kõikidele huvilistele Samal ajal Eesti elanike kaasamisega võttis SA Innove ühendust välisekspertidega eesmärgiga koondada soovitused karjääriteenuste valdkonna strateegiliste valikute kohta Eestis lähtudes Euroopa riikide kogemustest Ekspertidena osalesid dr Raimo Vuorinen Soomest ja dr Tibor Bors Borbély Pecze Ungarist Eesti olukorraga tutvuti kahes etapis esmalt koostati ülevaade karjääriteenuste poliitika hetkeolukorrast ja tutvuti kontseptiooni eelnõuga teises etapis toimusid intervjuud erinevate osapooltega

  Original URL path: http://innove.ee/et/karjaariteenused/karjaariteenused/kontseptsioon (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Nõustamisteenused - Innove
  nõustatakse täiskasvanut erivajadustega laste arendamiseks ja nende toimetuleku toetamiseks vajalike tugiteenuste võimetekohase õppekava õpikeskkonna ja õppevormi võimaluste teemal Logopeediline nõustamine on lapse suulise ja kirjaliku kõne loome ja mõistmisoskuse ning mitteverbaalse suhtlemise parandamise või arendamise võtete soovitamine lähtuvalt kõneuuringu tulemustest Logopeedilise nõustamise tulemusena selgitatakse välja lapse suulise ja kirjaliku kõne arengutase ning nõustatakse täiskasvanut lapse suulise ja kirjaliku kõne arendamise võimaluste teemal Psühholoogiline nõustamine on lapse psüühilist arengut mõjutavate tegurite hindamine ja arengu toetamine koostöös lapsevanemate õpetajate ja teiste erialade spetsialistidega Psühholoogilise nõustamise tulemusena selgitatakse välja lapse vajadused arengutingimused ja lapse toetamise võimalused ning nõustatakse täiskasvanut lapse arengu suhtlemis ja käitumisprobleemide teemal Sotsiaalpedagoogiline nõustamine on lapse arengu ja hariduse toetamine lapse või perekonna sotsiaalsete probleemide korral ning vastavate pedagoogiliste ennetus ja lahendusviiside koordineerimine Sotsiaalpedagoogilise nõustamise tulemusena selgitatakse välja lapse probleemide tekkepõhjused ja võimalused probleemidega toimetulekuks ning nõustatakse täiskasvanut isiksusest ja suhetest tingitud toimetulekuraskuste ennetamise ja lahendamise teemal Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00 Telefon 735 0500 Faks 735 0600 E post info

  Original URL path: http://innove.ee/et/karjaariteenused/oppenoustamisteenused/noustamisteenused (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Õppenõustamiskeskused - Innove
  ja Tartu Hiie Kool Need koolid osutavad nõustamisteenust üle kogu Eesti Nõustamiskeskuste kontaktid Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00 Telefon 735 0500 Faks 735 0600 E post info at innove ee Vaata

  Original URL path: http://innove.ee/et/karjaariteenused/oppenoustamisteenused/keskused (2013-12-14)
  Open archived version from archive •