archive-ee.com » EE » I » INNOVE.EE

Total: 767

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Metoodika - Innove
  infospetsialist aitab noort infootsingul nn töötajatoega teenus ning maksimumtaseme puhul sooritab infospetsialist infootsingu ise ja edastab info noorele nn juhtumipõhine teenus Juhtumipõhise teenuse korral on töö käik aeglasem sest väikese karjääriotsuste tegemise valmidusega kliendid vajavad karjääriinfo kasutamisel rohkem abi Karjääriinfot vahendavad infospetsialistid noortele suulisel või elektroonilisel suhtlusel personaalselt elektrooniliste vm materjalide kaudu ning mitmesugustel infoüritustel nt infomessid karjääripäevad Programmi raames laiendati 2009 aastast karjääriinfo vahendamist piirkondlike teavitamis ja nõustamiskeskuste kaudu Teenuse arendustegevuse olulise osa moodustab karjääriinfo vahendamise metoodika arendamine ning karjääriinfo pakkumise ühtlustamine Teenuse kvaliteedi tagamiseks on välja töötatud karjääriinfo vahendamise ja karjäärinõustamise kvaliteedi käsiraamat millest keskuste spetsialistid juhinduvad Vastavalt oma koolitusvajadusele saavad infospetsialistid osaleda koolitustel programmi raames väljatöötatud õppekava alusel Keskuste spetsialistidele korraldatakse regulaarselt teavitusseminare kus tutvustatakse uusi metoodilisi abivahendeid ja töövõtteid jagatakse aktuaalset teavet ning häid kogemusi Karjääriteenuste arendamise programmi käigus on koostatud materjale infovahendamise tõhustamiseks ja sisukamaks muutmiseks Infoloengute läbiviimise toetamiseks on koostatud temaatilised karjääriinfo slaidid Kujundatud slaide ning taustamaterjali karjäärispetsialistile lugemiseks ja kliendile rääkimiseks leiab sealt järgmistel teemadel elukutsevalik enesetundmine haridussüsteem infootsinguoskused karjääriplaneerimine töömaailm välismaa Kasulikke soovitusi sisaldavad karjääriteenuseid pakkuva keskuse kodulehe arendamise ning ürituste korraldamise juhtnöörid Tuginedes 2008 a tehtud karjäärispetsialistide koolitus ja metoodikavajaduse uuringule on karjääriinfo spetsialistidele valminud järgmised infomaterjalid Karjääriinfo teejuht Karjääriinfo erivajadusega

  Original URL path: http://innove.ee/et/karjaariteenused/karjaariteenused/karjaariinfo/metoodika (2013-12-14)
  Open archived version from archive


 • Rajaleidja - Innove
  Rajaleidja portaalis on jagatud pakutava info sihtgruppide kaupa kolmeks noor suunaja ja täiskasvanu Alajaotusest noor leiavad kasulikku infot õpilased enda tundmaõppimiseks töömaailma sisenemiseks kui ka õppimisvõimalusteks kodu või välismaal Alajaotusest täiskasvanu leiavad praktilisi nõuandeid juba tööelu elavad inimesed kes soovivad oma senist karjääri üle vaadata ning sobivaid enesearendamise ning töömaailma võimalusi leida Alajaotus suunaja on mõeldud karjäärispetsialistidele kes on toeks noortele ning täiskasvanutele nende karjäärivalikutes Igas Eesti maakonnas asuvad Rajaleidja märki kandvad noorte teavitamis ja nõustamiskeskused kus karjääriinfo spetsialistid ja nõustajad teenindavad 7 26aastaseid noori ning nende lapsevanemaid Nende poole võib julgesti pöörduda kui noored vajavad infot ja nõu õppimise elukutsete ning tööturu kohta nii Eestis kui ka välismaal Lisaks teeb Rajaleidja koostööd töötukassa ja kõrgkoolide karjääriteenustega kust samuti saab nõu ja abi karjääriotsuste tegemisel Rajaleidja tegevusi koordineerib SA Innove karjääri ja nõustamisteenuste arenduskeskus Rajaleidjat toetavad Haridus ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfond ning Elukestva Õppe Programm Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00 Telefon 735 0500 Faks 735 0600 E post info at innove

  Original URL path: http://innove.ee/et/karjaariteenused/karjaariteenused/karjaariinfo/rajaleidja (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Karjäärinõustamine - Innove
  iseennast ja oma võimalusi ning planeerida ja ellu viia isikliku karjääriplaani tuginedes elukestva õppe põhimõtetele Karjäärinõustaja toetab inimest karjääriplaneerimisel aidates tal suurendada teadlikkust iseendast hariduse ja tööturu võimalustest püstitada eesmärke ning kavandada tegevusi nende eesmärkide saavutamiseks Nõustaja töö põhisisu ongi kliendi karjääriplaneerimise juhendamine Ta võib spetsialiseeruda noorte täiskasvanute töötute või erivajadustega inimeste karjäärinõustamisele Enamasti toimub nõustamine individuaalvestluse vormis kuid sageli töötatakse ka gruppidega Individuaalnõustamisel tegeleb nõustaja ühe kliendiga grupinõustamisel mitme sarnaste vajadustega kliendiga Nõustajate metoodika tööriistakast on mitmekesine Praktikas eksisteerivad kõrvuti matching humanistlik ja konstruktivistlik nõustamine Kasutatakse paralleelselt nii teste kui uusimaid meetodeid ja harjutusi Peale otsese klienditöö valmistab nõustaja ette metoodilisi materjale peab arvestust nõustamiste kohta teeb koostööd teiste spetsialistidega kliendiga edasiste tegevuste kavandamiseks kogub ja analüüsib klientidelt saadud tagasisidet Oluline on ka avalikkuse teavitamine karjääriteenustest artiklite kirjutamine seminaridel ja meedias esinemine Vaata karjäärinõustaja kutsestandardit tase 6 tase 7 Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00 Telefon 735 0500 Faks 735 0600 E post info at innove ee Vaata asukohta kaardil Teksti

  Original URL path: http://innove.ee/et/karjaariteenused/karjaariteenused/karjaarinoustamine (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Metoodika - Innove
  vastavalt enda väljaõppele ja pädevusele Rajaleidja suunaja osast leiad infot karjäärinõustamise teooriate ja kasutavate meetodite kohta individuaalne nõustamine ja grupinõustamine karjääriplaneerimise teooriad ja paradigmad karjääriplaneerimise protsess ja etapid näidiskavad ja töölehed testid ja testimine meetodeid tutvustav artiklikogumik Programmi raames laiendati 2009 aastast karjäärinõustamise pakkumist piirkondlike teavitamis ja nõustamiskeskuste kaudu Nõustamisteenuse kvaliteedi tagamiseks on välja töötatud file4 millest keskuste spetsialistid juhinduvad teenuse osutamisel Kvaliteetse teenuse osutamist toetavad tegevused on karjäärinõustamise metoodika arendamine ning nõustajate koolitamine Karjääriteenuste arendamise programmi raames koostati metoodikapakett individuaal ja grupinõustamise läbiviimiseks noorte teavitamis ja nõustamiskeskused said uue kutsesobivustesti ning toimusid koolitused metoodikapaketi ja testide kasutamiseks Vastavalt oma koolitusvajadusele on nõustajad saanud osaleda koolitustel programmi raames väljatöötatud õppekava alusel Keskuste spetsialistidele korraldatakse ka regulaarselt teavitusseminare kus tutvustatakse uusi metoodilisi abivahendeid ja töövõtteid jagatakse aktuaalset teavet ning vahetatakse kogemusi Metoodika vajaduse uuring Karjäärinõustaja käsiraamat Abiks valikutel Grupinõustamine Teooria ja praktika 2009 Aktiivne kaasamine Grupinõustamine Teooria ja praktika 2011 N Amundson G Poehnell Karjääriteed Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00 Telefon 735

  Original URL path: http://innove.ee/et/karjaariteenused/karjaariteenused/karjaarinoustamine/metoodika (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Kvaliteet - Innove
  toetada teenuse osutajate tööd ja ühtlustada teenuse osutamise taset üleriiklikult Standarditega reguleeriti teenuste osutamist noortele ning kirjeldati teenuste eesmärki sisu ja mahtu samuti kliendiga tehtavaid tegevusi ja oodatavaid tulemusi 2009 aastal valmisid kvaliteedieksperdi kaasabil juhtnöörid karjääriteenuste kvaliteedi tagamise süsteemseks lähenemiseks Järgmise sammuna töötati 2010 a välja karjääriteenuste kvaliteedikäsiraamatud Nendeks on karjääri ja õppenõustamisteenuste kvaliteedikäsiraamat mis on mõeldud juhismaterjaliks karjääri ja õppenõustamisteenuste tellijale ja pakkujale Käsiraamat sisaldab karjääri ja õppenõustamisteenuste kvaliteedijuhtimissüsteemi kirjeldust sh kvaliteeditagamise põhimõtteid ja korda Samuti 2015 aastani kavandatud kvaliteeditulemusi karjääriinfo vahendamise ja karjäärinõustamise kvaliteedikäsiraamat mis on mõeldud juhendmaterjaliks karjääriteenuste osutajatele Käsiraamatus antakse ülevaade karjääriteenuste karjääriinfo vahendamine ja karjäärinõustamine olemusest terminoloogiast teenuste osutamise protsessist kvaliteeditagamise süsteemist ning süsteemi toimimise kirjeldusest Samuti on käsiraamatus välja toodud karjääriinfo vahendamise ja karjäärinõustamise kvaliteedikarakteristikud ja indikaatorid Käsiraamat on piirkondlikes teavitamis ja nõustamiskeskustes karjääriteenuste osutamise aluseks alates 2011 a Käsiraamatu koostamisel lähtuti 2008 aastal väljatöötatud standarditest karjääriõppe kvaliteedikäsiraamat sisaldab soovitusi kuidas siduda karjääriõppe kvaliteedi tagamine koolis seal juba toimiva kvaliteedihindamissüsteemiga Karjääri ja õppenõustamisteenuste kvaliteedikäsiraamat on suunatud ennekõike SA Innove karjääri ja nõustamisteenuste arenduskeskusele samas on see ka asjakohane materjal teistele karjääri ja õppenõustamisteenuste kvaliteeditagamisest huvitatud osapooltele Karjääriinfo vahendamise ja karjäärinõustamise käsiraamatud on suunatud karjääriteenuste osutajatele karjääriinfo spetsialistidele ja karjäärinõustajatele Karjääriõppe kvaliteedi käsiraamatu koostajate idee

  Original URL path: http://innove.ee/et/karjaariteenused/karjaariteenused/kvaliteet (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Partnerkeskustele - Innove
  programm Karjääri ja õppenõustamisteenuste kvaliteedikäsiraamat Karjääriinfo vahendamise ja karjäärinõustamise kvaliteedikäsiraamat Karjääriõppe kvaliteedikäsiraamat Tegevuskava ja eelarve xls 113 KiB Kuluaruanne xls 52 KiB Riigieelarvelise eraldise kasutamine 2010 xls 26 KiB Tegevuskava täitmise aruanne xls 81 KiB Karjäärinõustamise klientide arvestus xls 251 KiB Karjäärinõustamise kuuaruanne xls 260 KiB Karjääriinfo vahendamise klientide arvestus ja kuuaruanne xls 1 1 MiB Juhtnöörid keskuse kodulehele Ürituste korraldamise juhtnöörid Kiituse avaldamise kord Kaebuse esitamise ja menetlemise kord Keskuse paikvaatluse kord Karjäärispetsialistide koolitussüsteem Bränd Rajaleidja juhendmaterjalid Logod Näidised Tööajatabel xls 64 KiB Ürituse päevakava värviline doc 122 KiB Ürituse päevakava must valge doc 79 KiB Ürituse registreerimisleht värviline doc 129 KiB Ürituse registreerimisleht must valge doc 113 KiB Ürituse tagasiside küsimustiku vorm värviline doc 98 KiB Ürituse tagasiside küsimustiku vorm must valge doc 83 KiB Käsundusleping doc 78 KiB Töövõtuleping doc 75 KiB Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00 Telefon 735 0500 Faks 735 0600 E post info at innove ee Vaata asukohta kaardil Teksti suurus Ülisuur Suur Keskmine Väike

  Original URL path: http://innove.ee/et/karjaariteenused/karjaariteenused/kvaliteet/keskustele (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Koolitus - Innove
  Need seminarid pakuvad võimalust kuulata erialaseid ettekandeid kaasa rääkida ning osaleda ettevõtete külastustel Karjäärispetsialistid saavad oma teadmiste ja kogemustepagasit täiendada ka Academia õppevisiitidel Euroopas tutvudes mõne välisriigi karjääriteenuste süsteemiga ja kolleegide töömeetoditega Arenduskeskus on osaline Euroopa karjäärispetsialiste koolitajate võrgustikus University Network for Innovation in Guidance NICE Tegemist on EL Elukestva Õppe programmi raames Erasmus akadeemilised võrgustikud käivitatud võrgustikuga kuhu kuulub 26 partnerit erinevatest Euroopa Liidu riikidest põhiliselt kõrgkoolid juhtivpartneriks on Heidelbergi Ülikool Saksamaalt Projekti põhifookuses on karjäärispetsialistide professionaalsus Võrgustikutöö võimaldab võrrelda õppekavasid õppemeetodeid ja kvalifikatsioone 13 novembril 2012 kinnitas kinnitas Äriteeninduse ja muu äritegevuse kutsenõukogu karjäärispetsialistide kompetentsipõhised kutsestandardid karjääriinfo spetsialist tase 5 karjääriinfo spetsialist tase 6 karjäärinõustaja tase 6 karjäärinõustaja tase 7 kooli karjäärikoordinaator tase 6 Sama otsusega pikendas kutsenõukogu karjääriinfo spetsialist III IV kutsestandardite kehtivusaega kuni 01 01 2014 kuna pikendamisele minevad kutsestandardid on riiklike õppekavade alusteks Kui õppekava on koostatud vana kutsestandardi põhjal ja kui on üli õpilasi kes selle õppekava järgi haridust omandavad ning hiljem ka kutseeksami sooritavad siis on vajalik et kehtib ka vana kutsestandard Esmakordselt koostati ja kinnitati karjääriteenuste valdkonna kutsestandardid 2005 aastal uued redaktsioonid kinnitati 2008 aastal 2012 a kompetentsipõhised kutsestandardid Ajavahemikul 2005 2007 toimusid karjäärispetsialistide täienduskoolitusena baaskoolitus Karjääriteenuste põhialused ja erialakoolitused karjäärikoordinaatoritele karjäärinõustajatele ja karjääriinfospetsialistidele Koolituste õppekava mis tugines karjäärispetsialistide kutsestandarditele töötasid koostöös välja kolm ülikooli Tallinna Ülikool Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool Koolitus toimus Karjäärinõustamise Teabekeskuse Karjääriteenuste projekti raames Programmi Karjääriteenuste süsteemi arendamine perioodiks 2007 2013 üheks eesmärgiks on karjäärispetsialistide koolitussüsteemi väljatöötamine ja arendamine Programmi raames toimub Karjääriteenuste projekti käigus läbiviidud koolituste analüüs ja sellest tulenevalt baaskoolituse ja erialakoolituste õppekavade arendus samuti karjäärispetsialistide koolitusvajaduste kaardistamine koolituste ja teavitusseminaride läbiviimine ning karjäärispetsialistide kutse omistamisega seotud tegevuste toetamine Vaata karjäärispetsialistide koolitus ja metoodikavajaduse uuringut 2008 a ja karjäärispetsialistide koolitussüsteemi pdf 508 KiB 2013 Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel

  Original URL path: http://innove.ee/et/karjaariteenused/karjaariteenused/koolitus (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Koolituskalender 2013 - Innove
  Tartus TNK ide karjäärinõustajad Seminar Pilootkoolide töörühmade seminar 25 jaanuar ja 30 jaanuar Karjäärikoordinaatorid Seminar Karjääriinfo ja nõustamise metoodikapakett täiskasvanule 31 jaanuar 1 veebruar TNK ide karjäärispetsialistid Koolitus Karjäärikoordinaatorite baaskoolituse I moodul 12 13 veebruar Partnerkoolide karjäärikoordinaatorid Koolitus Karjääriinfo ja nõustamise metoodikapakett täiskasvanule 14 15 veebruar TNK ide karjäärispetsialistid Koolitus Haridusinfo 21 veebruar Karjäärispetsialistid Seminar Kommunikatsioonipuudega laste märkamine ja toetamine haridusasutuses 22 veebruar Õppenõustamise spetsialistid Koolitus HEV lapse arenguvajaduste märkamine ja toetamine haridusasutuses 4 märts Õppenõustamise spetsialistid Koolitus Karjäärikoordinaatorite baaskoolituse II moodul 21 22 märts Karjäärikoordinaatorid Koolitus HEV noorte tugivõrgustik 26 märts TNK ide karjäärispetsialistid Õppenõustamise spetsialistid Seminar Tunnustamine 28 märts Karjäärispetsialistid Õppenõustamise spetsialistid Üritus Pilootkoolide töörühmade seminar aprill Karjäärikoordinaatorid Seminar Partnerkeskuste teabepäev 17 aprill TNK ide karjäärispetsialistid Infopäev Karjäärikoordinaatorite baaskoolituse III moodul 17 18 aprill Partnerkoolide karjäärikoordinaatorid Koolitus Karjäärinfo spetsialistide baaskoolituse I moodul 18 19 aprill Karjääriinfo spetsialistid Koolitus Kriisinõustamine Kriisiinterventsiooni põhimõtted Kriisijuhtumi analüüs 29 aprill Õppenõustamise spetsialistid Koolitus Karjäärinfo spetsialistide baaskoolituse II moodul 7 8 mai Karjääriinfo spetsialistid Koolitus Innovative guidance methods to support mobility 21 23 mai Karjäärispetsialistid Seminar Karjäärinfo spetsialistide baaskoolituse III moodul 27 28 mai Karjääriinfo spetsialistid Koolitus Ametite kohvri kasutajakoolitus 12 juuni TNK ide karjäärispetsialistid Koolitus Koolitajate arendusseminar 18 juuni Karjäärivaldkonna koolitajad Seminar Mentorkoolitus 22 23 august Karjäärikoordinaatorid Koolitus Karjääriteenuste sisu ja kvaliteet 12 september TNK ide karjäärispetsialistid Koolitus Karjääriõpe üldhariduskoolis 19 september Karjäärikoordinaatorid Seminar Karjääriinfo ja nõustamise metoodikapakett täiskasvanule 20 september TNK ide karjäärispetsialistid Seminar Kovisioonigrupp 4 oktoober Tallinn 21 oktoober Tartu TNK ide karjäärinõustajad Seminar Partnerkeskuste adminpäev 18 oktoober TNK ide juhid ja raamatupidajad Infopäev Aktiivse kaasamise meetodid nõustamises 15 16 oktoober TNK ide karjäärinõustajad Koolitus Partnerkeskuste adminpäev 31 oktoober TNK ide juhid ja raamatupidajad Infopäev Mentorkoolitus 24 oktoober Karjäärikoordinaatorid Koolitus Aktiivse kaasamise meetodid nõustamises 5 november TNK ide karjäärinõustajad Koolitus Karjääriõpe kutsekoolis 13 14 november Karjääriõppe meeskonnad Koolitus Sügiskool 21 22

  Original URL path: http://innove.ee/et/karjaariteenused/karjaariteenused/koolitus/koolituskalender-2013 (2013-12-14)
  Open archived version from archive •