archive-ee.com » EE » I » INNOVE.EE

Total: 767

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Polices and Practices in LLL - Innove
  organisatsiooni Projekti tulemusena on info elukestva õppe strateegiatest poliitikatest projektidest ja headest praktikatest kättesaadav poliitika kujundajatele koolitajatele analüütikutele ja sotsiaalsetele partneritele Projekti eesmärkideks oli veebikeskkonna loomine erinevate riikide elukestva õppe LLL strateegiate võrdluseks LLL poliitikate ja meetmete võrdlev analüüs ning projekti tulemuste levitamine Eestis ja Euroopa Liidus Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu

  Original URL path: http://innove.ee/et/kutseharidus/rahvusvaheline-koostoo/papill (2013-12-14)
  Open archived version from archive


 • Küprose põhja osa projekt - Innove
  partneriga GET GmbH ICON INSTITUTE ja Iiri partneriga Project Management Limited t a PM Group Tänu konsortsiumis osalejate suurele kogemustepagasile projekti metoodika tugevusele ning nimekatele võtmeekspertidele valiti konsortsium kaheksa kandidaadi hulgast parimaks Innove osalusega konsortsiumi välja pakutud teemadeks olid õpipoisisüsteemi arendamine Küprosel karjääriteenuste osutamine kutsehariduse maine tõstmine ning strateegia välja töötamine Innove poolt oli lubatud projekti nimetatud teemade lühiajalisi eksperte Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused

  Original URL path: http://innove.ee/et/kutseharidus/rahvusvaheline-koostoo/kypros (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • ESF programmid - Innove
  Sihtasutus Innove kahte programmi Kutsehariduse populariseerimise programm Kutsehariduse sisuline arendamine 2008 2013 Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00 Telefon 735 0500 Faks 735 0600 E post info at innove ee Vaata asukohta

  Original URL path: http://innove.ee/et/kutseharidus/esf-programmid (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013 - Innove
  Õppija sotsiaalset arengut ning ühiskonna majanduse ja tööturu vajadusi arvestavad riiklikud õppekavad ning õppekavade rakendumist toetavad õppe ja metoodilised materjalid on välja töötatud ja õppeprotsessis osalejatele kättesaadavad Kutseõppeasutuste õpetajate paindlik täienduskoolitussüsteem on loodud ja kutseõpetajate pädevus ning kvalifikatsioon on tõusnud Kutseõppeasutuste riikliku tunnustamise süsteem on välja töötatud ja rakendatud Programmi tegevused Õppekava ja õppematerjaliarenduse tegevused Kutsestandarditele vastavate riiklike õppekavade koostamine 2008 2009 Riiklike õppekavade uuendamine 2010 2012 Uute erialade kutseõppe sisude koostamine ja olemasolevate õppekavade täiendamine vastavalt tööturu vajandustele 2008 2013 Kutseõppeasutuste õppekavaarendajate koolitamine kooli õppekavade arendamiseks Riiklike õppekavade rakendumise toetamine Õpitulemuste hindamise ühtse metoodika väljatöötamine ja hindajate koolitus metoodika rakendumiseks Õppe ja metoodiliste materjalide koostamine lähtuvalt riiklikest õppekavadest Õpetajakoolituse tegevused Kutseõppeasutuste õpetajate pedagoogilis metoodiline täienduskoolitus tööalase edukuse ja professionaalsuse arendamiseks Kutseõpetajate erialaste teadmiste ja oskuste arendamine Töökohapõhine täienduskoolitus kutseõpetajatele ja üldainete õpetajatele lisaeriala omandamiseks Kutseõppeasutuste ja kutseõpetajate eriala ja koostöövõrgustike arendamine kutseõpetajate professionaalse arengu toetamiseks ja uute õppekavaarenduste põhimõtete juurutamiseks Kutseõppeasutuste juhtide ja keskastme juhtide koolitussüsteemi arendamine Praktikajuhendajate koolitus Kutseõppeasutuste riikliku tunnustamise süsteemi väljatöötamise ja rakendamise tegevused Õppekavaarenduse õppematerjalide koostamise õpetajakoolituse ja kvaliteeditagamise alase süsteemi arendamine Programmi sihtgrupp Kutseõppeasutuste õpetajad Koolijuhid Kvaliteedijuhid Õppekorraldajad ja juhendajad Kutse ja karjäärinõustajad Haridustehnoloogid Praktikajuhendajad Programmdokument Kutsehariduse sisuline arendamine 2008 2013 Kiirelt leitav Teabenõue

  Original URL path: http://innove.ee/et/kutseharidus/esf-programmid/sisu (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Kontaktid - Innove
  abi Siiri Simso Tel 735 0717 E post siiri simso innove ee Programmijuhi assistent Diana Jalast Tel 735 0502 E post diana jalast innove ee Programmijuhi assistent Katriin Veskilt Tel 735 0503 E post katriin veskilt innove ee Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender

  Original URL path: http://innove.ee/et/kutseharidus/esf-programmid/sisu/kontaktid (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Kutsehariduse populariseerimine - Innove
  populariseerimine Kutsehariduse populariseerimine programmi raames koordineeritakse noorte kutsemeistrivõistlusi Eestis ning viiakse läbi kutseharidusalaseid uuringuid antakse välja kutsehariduse uudiskirja ning teatmikku Abiks otsustajale Lisaks viiakse läbi omaloomingulist konkurssi ning kommunikatsioonikoolitus kutseõppeasutuste juhtidele õpetajatele ja infotöötajatele Üldeesmärk Tõsta Eesti elanikkonna teadlikkust kutsehariduses toimuvast ning kutseõppe võimalustest Alaeesmärgid potentsiaalsete õppurite teadlikkus kutseõppe võimalustest on tõusnud välja on arendatud ja rakendatud siseriiklik kutsemeistrivõistluste süsteem ning sellega kaasnev teavitussüsteem kutseharidussüsteemis osalejate valmisolek valdkonnaalase teabe koondamiseks ja vahendamiseks on tõusnud välja on arendatud kaasajastatud Eesti Kutseõppeasutuste Kvaliteediauhinna mudel Programmi tegevused Veebipõhise infokeskkonna loomine haldamine ja arendamine Kommunikatsioonikoolituse korraldamine ja käsiraamatu koostamine Abiks otsustajale infobrošüüri koostamine tiražeerimine ja kevitamine Kutsemeistrivõistluste süsteemi välja arendamine ja rakendamine Teavitustöö kutseharidusest ja kutseõppe võimalustest Uuringute läbiviimine ja üldine teavitustegevus Eesti kutseõppeasutuste Kvaliteediauhinna mudeli arendamine ja rakendamine Programmi sihtgrupp potentsiaalsed kutseõppesse sisenejad kutseõppurid kutseõppeasutuste juhtkonnad õpetajad jm personal Programmdokument Kutsehariduse populariseerimine Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00 Telefon 735 0500 Faks 735 0600 E post info at innove ee Vaata asukohta kaardil Teksti suurus

  Original URL path: http://innove.ee/et/kutseharidus/esf-programmid/pop (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Kontaktid - Innove
  Kontaktid Juhataja Pille Rebane Tel 735 0740 E post pille rebane innove ee Suhtekorraldaja Liina Liiv Tel 735 0745 E post liina liiv innove ee Kutsemeistrivõistluste koordinaator Triin Uustalu Tel 735 0747 E post triin uustalu innove ee Kutsemeistrivõistluste koordinaator Kristel Jaakson Tel 735 0746 E post kristel jaakson innove ee Koordinaator Aili Kõiv Tel 735 0743 E post aili koiv innove ee Teavitusspetsialist Malle Päeva Tel 735 0748 E post malle paeva innove ee Teavitusspetsialist Ave Järveots Lumiste Tel 735 0742 E post ave jarveots lumiste innove ee Teavitusspetsialist Kertu Lääne Tel 735 0749 E post kertu laane innove ee Kvaliteedispetsialist Eleri Riin Piirat Tel 735 0744 E post eleri riin piirat innove ee Kutsehariduse spetsialist Evelin Silla Tel 735 0741 E post evelin silla innove ee Assistent Ramune Vananurm Tel 735 0737 E post ramune vananurm innove ee Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00 Telefon 735 0500 Faks 735 0600 E post info at innove ee Vaata asukohta kaardil Teksti

  Original URL path: http://innove.ee/et/kutseharidus/esf-programmid/pop/kontaktid (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Karjääriõpe - Innove
  elu rollide omavahelises kooskõlas Karjääriõppe toel arendab inimene pädevusi mis võimaldavad teha iseseisvaid ja teadlikke valikuid õppe ja tööelu kavandamisel ning valmisoleku elukestvaks õppeks ja oma potentsiaalile sobivaima rakenduse leidmiseks igas eluetapis Karjääriõpe on elukestev protsess mis saab alguse juba varases lapseeas erinevate tööde matkimisega ja kestab kõrge vanaduseni Erinevate soovide huvide ja vajadustega erinevas vanuses inimestel on võimalus valida mitmesuguse sisuga lühema ja pikemaajaliste koolituste vahel Karjääriõppe õppesisu koosneb kolmest peateemast mis on samad või väga sarnased kogu elukestva õppe perioodil Need on Enesetundmine ja selle tähtsus karjääriplaneerimisel Karjääriinfo õppimisvõimaluste ja töömaailma tundmine ning selle tähtsus karjääriplaneerimisel Planeerimine ja otsustamine Isiku arengu eri etappides ka erinevates oludes ja elusituatsioonides olles omavad need teemad ometi vägagi erinevat tähendust Pearõhk karjääriõppes võib olla suunatud üldiste karjääri planeerimise põhimõtete mõistmisele või siis teatud perioodil konkreetsete valikute ja otsuste langetamisele jne Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00 Telefon 735 0500 Faks 735 0600 E post info at innove ee Vaata asukohta kaardil Teksti suurus Ülisuur

  Original URL path: http://innove.ee/et/karjaariteenused/karjaariteenused/karjaariope (2013-12-14)
  Open archived version from archive •