archive-ee.com » EE » I » INNOVE.EE

Total: 767

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kvaliteediauhind koolile - Innove
  jõuda igasse kooli iga juhi ja võtmeisiku igapäevatöösse Kuidas Alates 2013 aastast on kasutusel uus konkursi mudel Just seetõttu on konkursist osavõtt ja taotlusdokumendi koostamine muutunud oluliselt osaleja sõbralikumaks Uue sisu ja vormiga taotlusdokument on selle täitjatele eelmisest versioonist ajasäästlikum ning paindlikum Kokkuvõtvalt öeldes on konkursi raamiks kolm olulist juhtimise kvaliteedi alateemat Eestvedamine ja strateegia organisatsioonis Inimressurss ehk organisatsiooni personal ja kliendid Finantsressurss ja investeeringud Taotlusdokumendis on iga valdkonna juures välja toodud konkreetsed suunavad küsimused Lisaks on taotlusdokumendi osaks ka juba eeltäidetud indikaatorite tabelid Oma organisatsiooni andmete lisamine eelvormistatud tabelitesse on mugav ning ajasäästlik Iga konkursil osaleja saab lisada individuaalselt oma kooli andmed ning vajadusel rõhutada ka kooli eripära lisades sellekohased faktid Uus taotlusdokument on mugav ja käepärane tööriist oma kooli andmete koondamiseks ja visuaalseks esitlemiseks Eesti kutseõppeasustuse kvaliteediauhinna konkursi taotlusdokumendi ja selle juurde kuuluvad lisad 3 leiat siit Taotlusdokument docx 79 KiB Indikaatorite tabel kliendid xls 55 KiB Indikaatorite tabel personal xlsx 22 KiB Indikaatorite tabel finants xls 42 KiB Lisainfo Eleri Riin Piirat Kutsehariduse kvaliteedi ja info keskus eleri riin piirat innove ee 735 0744 Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu

  Original URL path: http://innove.ee/et/kutseharidus/Eesti-Kutseoppeasutuste-Kvaliteediauhind/Kvaliteediauhind (2013-12-14)
  Open archived version from archive


 • Assessorile - Innove
  Kandideerimiseks palume saata eestikeelse CV ja assessori kandideerimisavaldus doc 3 0 MiB aadressile ekka innove ee hiljemalt 31 jaanuariks 2013 Kõikide assessoriks kandideerijatega võetakse personaalselt ühendust hiljemalt 8 veebruaril 2013 Konkursi edukalt läbinuid ootame osalema assessorite koolitusel mis toimub 27 28 veebruaril Tallinnas Konkursi ajakava leiate siit pdf 211 KiB Lisainfo Eleri Riin Piirat Kutsehariduse kvaliteedi ja info keskus eleri riin piirat innove ee Telefonid 735 0744 5682 9332 Kiirelt

  Original URL path: http://innove.ee/et/kutseharidus/Eesti-Kutseoppeasutuste-Kvaliteediauhind/assessorile (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Parimate praktikate kogumik - Innove
  aastatega kogunud teadmisi ja kogemusi mis väärivad levitamist ja tutvustamist ka leiame ringile Just seetõttu sündis ka idee and välja käesolev kogumik Suurepäraste elluviidud uuenduste ja praktiliste kogemustega saad tutvuda siin pdf 2 2 MiB Head lugemist Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA

  Original URL path: http://innove.ee/et/kutseharidus/Eesti-Kutseoppeasutuste-Kvaliteediauhind/parimad-praktikad (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Õppekavade riiklik tunnustamine - Innove
  Kinnitati riikliku tunnustamise juhtrühm kelle ülesanne on nõustada programmi elluviimisel riikliku tunnustamise mudeli väljatöötamist ning pilootvooru ja täisvooru läbiviimist Juhtrühma koosseis ja ülesanded 2010 aasta septembrist viib riikliku tunnustamise suunalisi tegevusi ellu programmi partner Sihtasutuse Archimedes juures tegutsev Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur EKKA Riikliku tunnustamise info ja materjalid leiate partneri kodulehelt http www ekka archimedes ee kutsekoolile Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused

  Original URL path: http://innove.ee/et/kutseharidus/oppekavade-tunnustamine (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Rahvusvaheline koostöö - Innove
  mitmetes rahvusvahelistes projektides ja töögruppides Käimasolevad projektid Gruusia Bahrein ECVET Lõppenud projektid Polices and Practices in LLL 2009 Küprose põhja osa projekt 2009 2011 Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00 Telefon 735

  Original URL path: http://innove.ee/et/kutseharidus/rahvusvaheline-koostoo (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Aitame kaasa Gruusia kutsehariduse arengule II - Innove
  kvaliteedi tõstmisel lähtudes Gruusia haridusstrateegiast ja Euroopa Liidu kutsehariduse arendamise eesmärkidest Gruusia pilootkoolide valiku kriteeriumid olid majandussektori prioriteetsus osalemine eelmises Gruusia Eesti projektis Eesti partnerkoolide õppekavavaldkondadega sobivus geograafiline asend mis toetaks Gruusia regionaalarengut vastavus ettevõtete ja tööturu vajadustele Projekti tegevused aitavad tõsta kutsehariduse kvaliteeti ja mainet Gruusias Projekti tegevusvaldkonnad on järgmised 1 kvaliteedisüsteemi rakendamine kutseõppeasutustes 2 õppekavaarendus sihtvaldkondades 3 kutsehariduse ja kutseõppevõimaluste tutvustamine avalikkusele sh kutsevõistluste organiseerimise ja osalemise kogemuste vahendamine Projekti lühikirjeldus Projekti tegevused sisaldavad peamiselt arendustegevusi ja koolitusi mille viivad läbi koolitaja eksperdid ja Eesti partnerkoolide mentorid Koolitused seminarid ja konsultatsioonid toimuvad kas Gruusias või Eestis Gruusia õpetajate praktika stažeerimine Eesti partnerkoolis annab võimaluse õpetajatel saada kogemusi oma eriala valdkonnas Lisaks otsekontaktidele on kavandatud suhtlemine Interneti võimalusi kasutades Kõik Eesti partnerid vähemalt 38 inimest panustavad projekti elluviimisse oma vabatahtliku tööga Gruusia pilootkoolide juhtkond ja vähemalt kaks kutseõpetajat vastavalt arendatavale õppekavale osalevad projekti tegevustes Pilootkoolide direktorid juhivad oma kooli kvaliteedijuhtimise ja kutsemeistrivõistluste arendamisega seotud tegevusi Projekti tegevuste ja logistika efektiivse koordineerimist toetab gruusiapoolne projekti koordinaator Projekti otsesed eesmärgid 1 Gruusia pilootkoolide juhtidel ja võtmeõpetajatel on teadmised õppeasutuse kvaliteedisüsteemi rakendamisest läbi on viidud enesehindamine ning koostatud on enesehindamisraportid Eesti partnerkoolid on mentoriteks Gruusia pilootkoolidele kogu enesehindamise protsessi vältel raporti koostamisel ja saadud tagasiside kasutamisel Pilootkoolide juhid ja õpetajad levitavad saadud kogemust teistele kutseõppeasutustele oma regioonis 2 kaasajastatud on õppekavad pilootkoolide sihtvaldkondades sealhulgas kohandatud väljatöötatud toetav õppematerjal erialaselt ja metoodiliselt on täienenud õpetamine Püstitatud eesmärgi saavutamiseks toimuvad Gruusia õpetajatele täienduskoolitused õppekavaarenduse põhitõdedest koostöös Eesti õpetajatega kaasajastatakse õppekava ja täiendatakse õppematerjale nii Eesti kui Gruusia partnerkoolis Kavandatud on Gruusia kutseõpetajate stažeerimine Eesti partnerkoolis ja partnerettevõttes Projekti tulemusena on täienenud osalevate pilootkoolide õpetajate teadmised ja oskused õppekavaarendusest osatakse uuendada õppematerjali ja kasutada aktiivõppe meetodeid Kasutusele on võetud 8 kaasajastatud õppekava ja neid toetavad õppematerjalid 3 Gruusia pilootkoolid on teadlikud kutseõppe võimaluste tutvustamisest avalikkusele

  Original URL path: http://innove.ee/et/kutseharidus/rahvusvaheline-koostoo/gruusia (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Projekti tegevused - Innove
  Haridus ja Teadusministeeriumis ja doonororganisatsioonides EL Delegatsioon Gruusias Saksa organisatsioon GIZ jne 26 oktoobril olid projekti Eesti partnerid kutsutud saadiku vastuvõtule Eesti saatkonda Tbilisis Gruusia pilootkoolid võtsid külalisi Eestist vastu väga külalislahkelt ja südamlikult näidates üles tõelist sõbralikkust ning valmisolekut tulevaseks koostööks Projekti viib ellu SA Innove koostöös kaheksa kutseõppeasutusega milleks on Tallinna Polütehnikum Tartu Kutsehariduskeskus Pärnumaa Kutsehariduskeskus Tallinna Ehituskool Eesti Mereakadeemia Merekool Narva Kutseõppekeskus Rakvere Ametikool ning Olustvere Teenindus ja Maamajanduskool Avaseminari ja kvaliteedijuhtimise koolituse päevakavad Seminar agenda 24 10 2011 Quality management training agenda 25 10 2011 Seminari ettekanded Kalle Toomi ettekanne Accreditation in VET Andres Punga ettekanne Overview of Quality Related Activities in Estonian VET 5 6 12 2011 toimus järgmine kvaliteedijuhtimise koolitus Gruusias koolitajaks oli Kaidi Holm Juhatuse Kompetentsikeskus OÜ Koolitusel osales kokku 23 Gruusia pilootkoolide ja haridusministeeriumi esindajat kellele väljastati vastavad tunnistused Tagasiside küsitlus koolitus vastas ootustele 7 12 2011 toimus Gruusia õpetajatele koolitus õppekavaarendusest osales 26 õpetajat Koolitajaks oli Kaie Piiskop SA Innove Õpetajad olid koolitusega väga rahul ja soovisid koolitusprogrammi jätkumist 12 17 02 2012 viibisid seitsme Eesti partnerkooli õppekavamentorid ja kvaliteedimentorid Gruusias toetamaks pilootkoolide meeskondi õppekavaarenduses ja kvaliteeditegevustes 12 18 05 2012 Gruusia pilootkoolide õppevisiit Eestis 12 18 mail 2012 a viibisid Eestis 20 Gruusia haridustöötajat Delegatsiooni kuulusid Gruusia Haridus ja Teadusministeeriumi esindaja Lali Ebanoidze ning kutseõppeasutuse õpetajad ja direktorid Nädala vältel töötasid Eesti Gruusia partnerkoolide meeskonnad valitud õppekavadega ja kooli kvaliteedijuhtimise võtmeküsimustega Gruusia Haridus ja Teadusministeerium esindaja külastas visiidi jooksul Tallinna Polütehnikumi ja Tallinna Tööstushariduskeskust Gruusia kolleegile anti ülevaade Eesti saavutustest kutsehariduse ja e õppe vallas tutvustati õppekavaarendust ning erivajadustega õpilaste toetamisvõimalusi Haridus ja Teadusministeeriumi esindaja tutvustas kutseõppeasutuste akrediteerimisest ja kutseõpetajate koolitamisest Eestis Lisaks külastati Kutsekoda et tutvuda Eesti kutsesüsteemiga Kogu delegatsioon tutvus ka põllumajanduse ja maaturismi erialadega Olustvere Teenindus ja Maamajanduskoolis Õppereisi kokkuvõtlik seminar toimus Tallinna Teeninduskoolis kus koolid andsid

  Original URL path: http://innove.ee/et/kutseharidus/rahvusvaheline-koostoo/gruusia/projekti-tegevused (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Bahrein - Innove
  projektijuhid Visiidi käigus anti ülevaade Eesti haridussüsteemist kvalifikatsioonisüsteemist Kutsekoja rollist ja ülesannetest kutseomistamisest Kutsesüsteemi tutvustati ehitusvaldkonna näitel külastati Tallinna Tööstushariduskeskust ja Tallinna Tehnikakõrgkooli Innove tutvustas enda rolli kvalifikatsiooniraamistiku arendamisel Delegatsiooni liikmed tundsid huvi kutsehariduse reformide koolivõrgu reform kutsehariduses õppeasutuste akrediteerimise vastu Suuremat tähelepanu pälvis kutsekeskharidus üldkeskhariduse ja kutseõppe mahud õppekavades jne kutseeksamite korraldus tupikteede vältimine Teine Bahreini delegatsiooni õppevisiit Eestisse toimus 11 14 oktoobril 2011 Delegatsiooni kuulusid haridusametnikud arengufondi kaubandus tööstuskoja ja erialaliitude esindajad Õppevisiidi eesmärgiks oli anda põhjalikum ülevaade Eesti kogemusest kvalifikatsioonisüsteemi arendamisel ja kutsestandardite rakendamisel Külalistele tutvustati kutsenõukogude rolli ja ülesandeid erialaliitude koostööd kutseõppeasutustega ja kutsenõukogudega kutsestandardite välja töötamist nende alusel õppekavadearendust külastati ettevõtteid ja erialaliite Delegatsiooni liikmeid huvitas miks on kutsenõukogud Eestis edukad kuidas on toimunud kutsestandardite väljatöötamine kuidas ettevõtted ja erialaliidud selles protsessis on osalenud Õppevisiitide tulemuseks oli kõrgetasemeliste kontaktide loomine Bahreini haridusametnikega ja eelduste loomine koostöö jätkamiseks Visiidil osalejate tagasiside oli ülipositiivne rõhutati kahe riigi sarnasust oma suuruselt erinevate haridusreformide läbiviimist ja vajadust õppida Eesti kogemustest Bahreinlased avaldasid soovi tulevikus Eesti partneritega ühiseid projekte ellu viia ja hariduse vallas koostööd teha Huvi koostöö jätkamiseks oli mõlemapoolne 4 8 mai 2012 viibis Lea Orro Bahreini Kuningriigis olles haridus ja teadusministri Jaak Aaviksoo delegatsiooni koosseisus SA Innove

  Original URL path: http://innove.ee/et/kutseharidus/rahvusvaheline-koostoo/bahrein (2013-12-14)
  Open archived version from archive •