archive-ee.com » EE » I » INNOVE.EE

Total: 767

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Haridusasutuse juhi kompetentsusmudel - Innove
  Kutseõppeasutuste Kvaliteediauhind Õppekavade tunnustamine Rahvusvaheline koostöö ESF programmid Avaleht Kutseharidus Riiklikud õppekavad Õpetajakoolitus ja võrgustikutöö Haridusasutuse juhi kompetentsusmudel Haridusasutuse juhi kompetentsusmudel Haridusasutuse juhtimises on väga tähtis õppeasutuse tulemuslik ja ootuspärane toimimine Neid ootusi saab täita vaid see juht kes omab vastavat kompetentsust Toetades tippjuhtide enesearendamist toetatakse organisatsioonide arengut tervikuna Haridusjuhi kompetentsimudeli peamine rakendus on enesehindamine isikliku arengu kavandamiseks kas individuaalse õppimise ja või koolituste kaudu Enesehindamine toimub lähtudes senisest töökogemusest Töögrupp haridusasutuse juhi kompetentsusmudeli arendamiseks ja rakendussüsteemi ehk kompetentsimudelile vastava eneseanalüüsi formaadi ja koolituse raamnõuete välja töötamiseks moodustati ESFi programmide Kutsehariduse sisuline arendamine 2008 2013 ja Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008 2014 raames Eesmärgiks seati kompetentsusmudeli koostamine mis oleks kooskõlas kutsestandardi süsteemiga sest kutsestandardi sisu on kompetentsipõhine ja kutsestandardi vorm on tänaseks hästi väljaarendatud raamistik kompetentsusmudeli loomiseks Haridusasutuse juhi kompetenstimudeli töögrupi töö kokkuvõte ja aruanne Haridusasutuse juhi enesehindamise küsimustik Enesehindamise küsimustikus saab hinnata 5 kompetentsi koos alakompetentsidega Organisatsiooni arengu juhtimine Õpikeskkonna kujundamine Inimeste juhtimine Ressursside juhtimine Enesejuhtimine Haridusasutuse juhi enesehindamise küsimustik Haridusasutuse juhi kompetentsusmudeli avaürituse ettekanded Ettekandeid haridusasutuse juhi kompetentsusmudelist ESFi programmi Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008 2014 avaürituselt Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad

  Original URL path: http://innove.ee/et/kutseharidus/kutsehariduse-rok/opetajakoolitus/haridusasutuse-juhi-kompetentsusmudel (2013-12-14)
  Open archived version from archive


 • Karjäärikeskused - Innove
  Eesti Noortekeskus SA Koostöökoda MTÜ Ida Harju Teabe ja Nõustamiskeskus Läänemaa Laste ja Noorte Nõustamiskeskus Lääne Viru Maavalitsus Lääne Virumaa karjäärikeskus Põlva Maavalitsus Põlvamaa Õppenõustamiskeskus Pärnu Õppenõustamiskeskus Raplamaa Info ja Nõustamiskeskus SA Tallinna Noorsootöö Keskus Tallinna ja Harjumaa noorte teabe ja nõustamiskeskus Hariduse Tugiteenuste Keskuse karjäärikeskus Valga Maavalitsus Viljandimaa Noortekeskus MTÜ Viljandimaa Noortekeskuse Teabe ja Nõustamiskeskus Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused

  Original URL path: http://innove.ee/et/karjaariteenused/karjaariteenused/keskused (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Õpiränne - Innove
  välismaale õppima mineku erinevatest võimalustest ja takistustest nii formaalharidussüsteemis kui väljaspool seda Samuti leiab sealt näpunäiteid kuidas õpirändest rohkem kasu saada Infot Euroopa õppimisvõimaluste haridussüsteemide vahetuste toetuste ning elukohavahetuse kohta leiab üle euroopalisest lingikogust Ploteus Infot pakutakse nii kodu kui välismaistele kasutajatele Eestikeelset otsingut saab sooritada asukoha õppekeele pakutava info keele koolitusala ja haridustaseme järgi Karjäärispetsialistide toetuseks oleme loonud lisaks eeltoodule ka spetsiaalseid metoodilisi materjale Värskeim neist Õpirände varalaegas on mõeldud kõigile kes vahendavad infot välismaale siirdumise seal viibimise või sealt naasmise kohta Varalaeka eesmärk on toetada karjäärispetsialisti õpirändajate nõustamises ja neile info andmises Varalaeka veebiversiooniga saab tutvuda Rajaleidja veebilehe Suunaja osas Karjäärispetsialistidel on võimalus osaleda Academia vahetusprojektis Õppelähetuste rahastamine toimub Leonardo da Vinci programmist elukestva õppe programmi alaprogramm Karjäärispetsialistidel on võimalus ühe nädala vältel tutvuda mõne Euroopa riigi hariduse ja tööhõive süsteemide ning nende raames osutatavate karjääriteenuste korraldusega Karjäärispetsialistide õpi ja töörändealase infovajaduse selgitamiseks viis karjääriteenuste arenduskeskus läbi küsitluse mille eesmärk oli välja selgitada milline on karjäärispetsialistide infovajadus õpi ja töörände teemadel info jagamisel millised on neile tuttavad infoallikad kokkupuuted rahvusvahelise koostööga ja selle roll karjäärispetsialistide jaoks Samuti soovisime teada kuidas saab karjääriteenuste arenduskeskus toetada Eesti karjäärispetsialiste õpirändealase info vahendamisel Uuringu aruande leiad siit Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated

  Original URL path: http://innove.ee/et/karjaariteenused/karjaariteenused/karjaariinfo/opiranne (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Keelekümblus - Innove
  varase keelekümblusprogrammi õpilasi ning 82 õpilasest tervelt 25 protsenti lõpetas kooli kuld või hõbemedaliga Need noored olid esimesed kelle õpingud toimusid nii eesti kui vene keeles kogu põhikooli ja gümnaasiumi ulatuses Keelekümbluse lasteaia programmi rakendatakse Eestis alates 2003 aastast ning lasteaiast kümblemist alustanud laste arv kasvab aasta aastalt Endine haridusminister Tõnis Lukas on tõdenud et keelekümblusprogramm on justkui haridussüsteemi väike mudel Eesti keelekümblusprogramm hõlmab erinevaid sihtrühmi See on üks programmi edu aluseid et arendamistegevuses on õpetajate kõrval oma roll nii õpilastel kui ka haridusametnikel Metoodikast ning materjalidest on saanud tegijate ja kasusaajatena osa nii eesti kui ka vene õppekeelega koolid Osake sellest tööst sai hinnangu ülemaailmses PISA uuringus kus Eesti õpilased saavutasid väga häid tulemusi Keelekümblusprogrammi koolitajad on nõutud üleriigilistel koolitustel kus nad tutvustavad programmi põhimõtteid metoodikat ja rahvusvahelist praktikat mida on kogutud Kanadast Soomest Hispaaniast Weilsist ja mujalt Kümbluslastele on väga oluline kodude toetus 2004 aastast alustas tegevust keelekümblusprogrammi lastevanemate liit kus kogemustega lapsevanemad pakuvad tuge uute keelekümblusprogrammiga liitunud laste vanematele ning teevad koostööd koolide ja lasteaedadega Enda tegemisi tutvustab liit neli korda aastas oma ajalehes Roditelskaja Gazeta Keelekümblusprogrammi ohjas Haridus ja Teadusministeeriumi toel kuni 2012 aasta lõpuni Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed Alates 2013 aastast koordineerib keelekümblustegevusi

  Original URL path: http://innove.ee/et/yldharidus/keelekymblus (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Statistika - Innove
  Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00 Telefon 735 0500 Faks 735 0600 E post info at innove ee Vaata asukohta kaardil Teksti suurus Ülisuur Suur Keskmine Väike Reavahe suurus 4 2 1

  Original URL path: http://innove.ee/et/yldharidus/statistika (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Innove uudiskirjad - Innove
  siit Kutsehariduse uudiskiri Üldhariduse õpetajate võrgustikutöö uudiskiri Karjäärituul Rajaleidja uudiskiri Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00 Telefon 735 0500 Faks 735 0600 E post info at innove ee Vaata asukohta kaardil Teksti

  Original URL path: http://innove.ee/et/organisatsioonist/uudiskirjad (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Raamatukogu - Innove
  kogumik kogumik näide artiklite kogumik kogumik CD konverent konverents konverentsi kokkuvõte konverentsi materjalid konverentsi seminari materjalid konverentsikogumik konverentsikogumik toimetised koolitus materjal küsitlus kuukiri lahtised lehed leping lõppraport magistritöö meelespea monograafia multimeedium õigusaktid õpetamis vahend õpik õppematerjal õppematerjal perioodikaväljaanne planeering programm projekt projekt materjalid raamat raamkava raport raport aruanne reklaamtrükis seadused määrused sektoruuring seminar materjalid seminaritöö sõnastik statistiline ülevaade sünteesaruanne tabelaruanne teatmeteos teatmik teatmik voldik tegevuskava testid toimik töövihik ülevaade uuring uuring sektoruuring valge raamat väljaprint videofilm videofilm ja töövihik vihik voldik voldik Manuele Linde visiitkaart Autor Väljaandja ISBN ISSN UDK SA Innove raamatukogus on kokku üle 3000 teaviku põhiliselt kutseharidusest aga ka elukestvast õppest karjääriteenustest tööturust nii Eestis kui välismaal Peame oluliseks hoida oma raamatukogu avatud kõikidele teadmisi väärtustavatele inimestele Et valdav enamus on ainueksemplarid pakume võimalust tutvuda väljaannetega vaid kohapeal NB SA Innove poolt välja antud trükiseid on võimalik alla laadida ja tasuta tellida kodulehe e poest Raamatukokku eelregistreerimiseks pöörduge telefonil 735 0625 või e maili aadressil katrin lyys innove ee Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn

  Original URL path: http://innove.ee/et/raamatukogu (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Ligipääsetavusest - Innove
  kasutades oma veebilehitseja stiiliseadeid Veebileht on ehitatud nii et veebilehitseja teksti suurendus ning vähendus toimib kogu sisule ja kõikidele menüüpunktidele Veebileht on loetav ekraanilugejaga Kiiremaks navigeerimiseks saab kasutada linki jäta navigatsioon vahele Veebilehe vaatamisega seotud seadistuste tegemiseks klõpsa lehe ülaosas linki Vaegnägijatele Standardid ja failivormingud Veebilehe loomisel ja sisu haldamisel arvestame WCAG 2 0 põhimõtteid tasemel A Loe nende põhimõtete kohta täpsemalt inglise keeles aadressil http www w3 org WAI Veebi HTML kood lähtub standarditest XHTML 1 0 ja CSS 2 0 Uudistevood on loodud vastavalt formaadile RSS 2 0 Innove ee on kõige paremini kasutatav Google Chrome 23 Mozilla Firefox 13 ja Internet Explorer 9 0 veebisirvijate ning nende versiooniuuendustega Neid veebisirvijaid kasutavad praegu ligikaudu 90 protsenti innove ee külastajatest Veebis avaldame mahukamad dokumendid enamasti PDF formaadis mille vaatamiseks on vajalik vastav tarkvara Mõnel puhul on kasutatud ka ka RTF Microsoft Word Microsoft Excel või Microsoft PowerPoint formaate Nende vaatamiseks sobiva tasuta tarkvara saab alla laadida näiteks Microsofti või OpenOffice org veebilehelt Audio ja video avaldatakse Adobe Flash formaadis Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV

  Original URL path: http://innove.ee/et/ligipaasetavusest (2013-12-14)
  Open archived version from archive •