archive-ee.com » EE » I » INNOVE.EE

Total: 767

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HEV abimaterjalid koolijuhtidele - Innove
  HEV abimaterjalid koolijuhtidele Aruanne mentorprogrammi tegevuste kohta erivajadustega isikute kutseõppe valdkonna arendamisel ja toimetulekuõppe juurutamisel Aruande lisa 1 Koolitasandi õppekorralduse juhismaterjalid Kutseõppeasutuste personali koolitusvajadused HEV valdkonnas Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00

  Original URL path: http://innove.ee/et/kutseharidus/hev-kutseoppes/hev-abimaterjalid-koolijuhtidele (2013-12-14)
  Open archived version from archive


 • VÕTA - Innove
  osalejad Taotlusdokumentide põhjad on soovituslikud Kutseõppeasutused võivad neid võtta aluseks taotlusdokumentide väljatöötamisel ja arendamisel Dokumentides võib teha vastavalt vajadusele muudatusi Taotlusdokumentide väljatöötamisel kutsehariduse sihtgrupile on aluseks võetud ESF i PRIMUS programmi poolt väljatöötatud taotlusdokumentide näidised kõrgkoolidele Soovitame tutvuda VÕTA portaalis vota archimedes ee leiduvate materjalidega VÕTA portaal on välja töötatud ESF programmi PRIMUS raames Küsimuste korral pöörduda Katrin Tammjärve poole tel 735 0658 katrin tammjarv innove ee Kiirelt leitav Teabenõue

  Original URL path: http://innove.ee/et/kutseharidus/vota (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • VÕTA võrgustiku seminar mai 2012 - Innove
  järelevalve kutseõppeasutustes 2012 2013 Hille Voolaid VÕTA näidiskord ECVET Aulika Riisenberg Programm Kutse Aivi Virma VÕTA Euroopa haridusruumis Raul Ranne VÕTA kutse andmisel Sirje Murre VÕTA olevik ja tulevik Külli All VÕTA põhimõtete rakendamine Inga Vau Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove

  Original URL path: http://innove.ee/et/kutseharidus/vota/vota-vorgustiku-seminar-mai-2012 (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • VÕTA võrgustiku seminar august 2011 - Innove
  2013 raames toimus VÕTA võrgustiku seminar 11 12 08 2011 VÕTA okukorra kaardistus Eesti kutseõppeasutustes 2 Anu Kose VÕTA võrgustik kõrghariduses Raul Ranne VÕTA rakendamise peamised põhimõtted Inga Vau Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8

  Original URL path: http://innove.ee/et/kutseharidus/vota/vota-vorgustiku-seminar-august-2011 (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • VÕTA võrgustiku infopäevad 2010 - Innove
  märtsil Tartus Allolevalt leiate infopäevade ettekanded Kutseõppes õpingud katkestanute jätkuõppe programm KUTSE Aivi Virma VÕTA varasema õpi ja töökogemuse arvestamine olukorra kaardistus Eesti kutseõppeasutustes Anu Kose VÕTA põhimõtted ja protsess Inga Vau Kutsehariduse sisuline arendamine 2008 2013 ja VÕTA Riina Tallo Karjääriteenused kutsehariduse kontekstis Mare Lehtsalu Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor

  Original URL path: http://innove.ee/et/kutseharidus/vota/vota-vorgustiku-infopaevad-2010 (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • ECVET - Innove
  õppijate ja kutset taotlevate isikute poolt erinevates õpikeskkondades omandatud ja hinnatud õpiväljundite ülekandmist tunnustamist ja kogumist ECVETi rakendamise põhimõtted ja tehnilised tingimused on fikseeritud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 18 juunil 2009 a soovituses Euroopa kutsehariduse ja koolituse arvestuspunktide süsteemi ECVET loomise kohta Terviktekst Terviktekst inglise keeles Eeldused süsteemi rakendamiseks loob ulatuslik töö kutsete süsteemi uuendamisel ECVETi rakendamine soodustab õppijate liikuvust nii riigisiseselt kui ka Euroopa tasandil aitab parandada kvalifikatsioonide võrreldavust ja ülekantavust liikmesriigi tasandil tööturu piirides ja majanduse eri sektorite vahel võimaldab üleeuroopalise koostöö arendamist ja laiendamist hariduse ja koolituse valdkonnas ECVETi saab kasutada kõikide õpiväljundite suhtes mis on saavutatavad piirideta elukestvas õppes mitmesugustes haridus ja õppevormides Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku EQF kõikidel tasemetel Kogu protsessis on oluline vastastikuse usalduse aspekt ja õppe paindlikkus EVCETi rakendamise põhimõtteid ja tehnilisi tingimusi arvestatakse ka Eesti kutsehariduse arvestuspunkti EKAP rakendamisel ECVET on väljatöötatud Euroopa Liidu liikmesriikide koostöös Euroopa Komisjoniga selle rakendamine tugineb siseriiklikele regulatsioonidele Rohkem infot Using ECVET for Geographical Mobility ECVET Eestis HETA ECVET Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R

  Original URL path: http://innove.ee/et/kutseharidus/ecvet (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Rahvusvaheline kutseharidusinfo - Innove
  Euroopa kutsehariduspoliitikate arengud VetBib Euroopa kutsehariduse elektrooniline raamatukogu raamatupood EU Bookshop kutsehariduse märksõnastik 11 keeles VÕTA varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine ECVET Euroopa kutsehariduse ja koolituse arvestuspunktide süsteem Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30

  Original URL path: http://innove.ee/et/kutseharidus/info (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Cedefop - Innove
  ning seeläbi aidata nii Euroopa Komisjonil kui liikmesriikidel langetada otsuseid kutsehariduspoliitika kujundamisel Info kogumiseks on Cedefop loonud ReferNet võrgustiku kuhu kuuluvad kõik EL liikmesriigid lisaks Norra ja Island Eestit esindab võrgustikus kutsehariduse kvaliteedi ja info keskus mis juhindub oma tegevustes Cedefopiga sõlmitud raamlepingust ning iga aastastest tegevuslepingutest ReferNeti võrgustiku koordinaatorite kontaktandmed Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika

  Original URL path: http://innove.ee/et/kutseharidus/info/cedefop (2013-12-14)
  Open archived version from archive •