archive-ee.com » EE » I » INNOVE.EE

Total: 767

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kommunikatsiooni käsiraamat - Innove
  325 KiB käsiraamatut saab sirvida allpoolt Trükiste tellimiseks täitke palun allolev ankeet Kutsehariduse trükiste tellimine Kohustuslikud väljad on täitmata Kohustuslik javascript Ees ja perekonnanimi Organisatsioon E post Postiaadress Trükise nimi Kogus Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E

  Original URL path: http://innove.ee/et/kutseharidus/materjalid/kommunikatsiooni-kasiraamat (2013-12-14)
  Open archived version from archive


 • Muud trükised - Innove
  sealhulgas tööhõivele töökohtadele ja vajatavatele oskustele Ülevaade antakse ka rohelise majanduse suunalistest tegevustest nii Eestis kui Euroopas Ülevaate koostajad usuvad et rohelise majanduse ning roheliste oskuste olulisuse mõistmine on arengu ning konkurentsivõime tagamise seisukohalt äärmiselt oluline kodanikule ettevõtjale riigile Euroopale ja kogu maailmale Kopenhaagenist Bordeaux ni Kutseõppe areng Euroopas 2002 2008 Trükis Kopenhaagenist Bordeaux ni Kutseõppe areng Euroopas 2002 2008 kajastab Kopenhaageni protsessi tulemusi Euroopas 2002 aasta ühisleppes nn Kopenhaageni deklaratsioonis seati eesmärkideks tugevdada kutsehariduse Euroopa mõõdet muuta kutseharidus Euroopas läbipaistvamaks arendada välja hariduse sertifitseerimise ühtsed põhimõtted edendada igakülgset koostööd Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus Cedefop on iga kahe aasta tagant jälginud Kopenhaageni protsessi edusamme mille seniseid tulemusi koondaval raportil valminud trükis põhinebki Oskuste vajadus Euroopa tööturul aastani 2020 Keskpikk prognoos ja muutused sektorites Trükis annab ülevaate esimesest üleeuroopalisest tööjõuvajaduse uuringust aastani 2020 kus esmakordselt kasutatakse EL 25 riikide võrreldavaid andmeid mida töödeldi ühtse mudeli abil Lisaks kirjeldatakse 6 sektoris vajaminevaid oskusi lähiaastail Väljaanne tugineb Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse CEDEFOP võrgustiku Skillsnet materjalidele Trükiseid on võimalik tellida paberkandjal Selleks täitke allolev tellimisvorm Kutsehariduse trükiste tellimine Kohustuslikud väljad on täitmata Kohustuslik javascript Ees ja perekonnanimi Organisatsioon E post Postiaadress Trükise nimi Kogus Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja

  Original URL path: http://innove.ee/et/kutseharidus/materjalid/trykised (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Ettevõtlusõpe - Innove
  Ettevõtluse alused pdf 16 7 MiB Ideest eduka ettevõtteni Teine raamat alustab üldisema ülevaatega ettevõtlusest ettevõtjatest ja ettevõtluskeskkonnast Selguvad ettevõtluse olemus ja tähtsus ettevõtjaid iseloomustavad omadused ja ettevõtjaks kujunemise tõukejõud Õpitakse tundma ka ettevõtluskeskkonda selle muutustemõju ettevõttele Ettevõtlusega alustamiseks ja ettevõtte arendamiseks on vaja äriideid Järgmine peatükk selgitab äriidee olemust ja allikaid õpetab seda kuidas äriideed kirjeldada ja hinnata Äriideest üksi on siiski vähe enne äritegevusega alustamist on otstarbekas koostada äriplaan See võimaldab rajatava ettevõtte tegevust mitmekülgselt läbi mõelda hinnata äriidee realiseerimiseks vajalikke ressursse ning äriidee elluviimise oodatavat tasuvust Äriplaani koostamist käsitleb õppematerjali kolmas peatükk Ettevõtte tulevase edukuse seisukohalt on tähtsal kohal turundus ja finantsküsimuste põhjalik läbimõtlemine Nendele küsimustele on pühendatud vastavalt neljas ja viies peatükk Kõigis peatükkides on arvukalt ülesandeid mis teevad õppimise mitmekesisemaks ning võimaldavad teooriat praktikaga siduda Ettevõtlusmooduli läbimine tõukab õpilasi mõtlema võimalusele valida kunagi ettevõtja karjäär Õppevahendile on lisatud läbiv ülesanne mida täidetakse kõigi peatükkide käsitlemise käigus Õpilasel tuleb hinnata ennast kui potentsiaalset ettevõtjat mõelda välja konkreetne äriidee ning mõelda täpsemalt läbi kuidas võiks toimuda selle elluviimine Ideest eduka ettevõtteni pdf 5 9 MiB Mis toimub ettevõttes Ettevõtte hindamine ja arendamine Kolmas õppematerjal keskendub ettevõtte tegevuse eri külgede analüüsimise ja hindamise tahkude käsitlemisele ning on mõeldud kasutamiseks õppuritele kes on omandanud ettevõtlusalased baasteadmised Õppematerjal koosneb üheksast peatükist mille lõpus on ülesanded mis aitavad teooriat praktikaga siduda Esimeses osas tutvustatakse erinevaid ettevõtte hindamismeetodeid antakse ülevaade hinnangute andmisest ja arvamuse kujundamisest ettevõtte kohta Seejärel vaadeldakse ettevõtte tegevuse makrokeskkonna ja tegevusharu olukorra analüüsimise meetodeid Ettevõtte strateegia kujundamist käsitletakse kolmandas peatükis Järgnevalt esitatakse ülevaade juhi ja personali rollist juhtimistegevustest suhtlemisest ettevõttes ja meeskonnatööst Kuuendas peatükis antakse ülevaade eelarvestamisest ja olulisematest finantsnäitajatest seitsmendas ja kaheksandas peatükis keskendutakse ettevõtte suhetele klientide partnerite ja ühiskonnaga Üheksas osa on iseseisev töö ettevõtte tegevuse analüüsimine Õppematerjali autorid on Merle Varendi Eesti Infotehnoloogia Kolled¾ist ja professor

  Original URL path: http://innove.ee/et/kutseharidus/materjalid/ettevotlusope (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • HEV kutseõppes - Innove
  rubriiki on kogutud hariduslik eerivajadustega õpilaste õpetamist puudutav info Kohandatud õppematerjalid HEV märkamine ja sekkumine kutseõppeasutuses Lastevanemate küsitluse kokkuvõte HEV konverentsid ja seminarid HEV abimaterjal koolijuhtidele Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00

  Original URL path: http://innove.ee/et/kutseharidus/hev-kutseoppes (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Kohandatud õppematerjalid püsivate õpiraskustega kutseõppija jaoks - Innove
  Töö otsimine Töötamise õiguslikud alused ja sotsiaalne kaitse Õpilaskodu dokumendid Puud ja põõsad Koristamine see on lihtne Suhtlemise põhioskused ja klienditeenindus Toitlustuse alused Praktikaga seotud dokumendid ja individuaalne üleminekuplaan Helma Täht Tiina Fuchs Praktikaga seotud dokumendid ja individuaalne üleminekuplaan Rahvakalender Jaanika Savolainen Rahvakalender Töö otsimine Janika Laas Töö otsimine üldoskuste moodul pdf 469 KiB Töötamise õiguslikud alused ja sotsiaalne kaitse Kai Rannastu Töötamise õiguslikud alused ja sotsiaalne kaitse pdf 1 1 MiB Õpilaskodu dokumendid Kadri Mölder Õpilaskodu dokumendid lihtsas keeles pdf 514 KiB Puud ja põõsad Merike Aomets Puud ja põõsad I Üldiseloomustus TÕK pdf 38 4 MiB Puud ja põõsad II Puude ja põõsaste kasvunõuded ja kasvatamine TÕK pdf 30 1 MiB Puud ja põõsad III Puude ja põõsaste liigid TÕK pdf 42 7 MiB Puittaimed Üldiseloomustus LÕK pdf 22 6 MiB Koristamine see on lihtne Mari Kalbin Koristamine see on lihtne pdf 661 KiB Suhtlemise põhioskused ja klienditeenindus Sirje Schumann Suhtlemise põhioskused pdf 1 8 MiB Klienditeenindus pdf 2 6 MiB Toitlustuse alused Ana Kontor Toitlustuse alused pdf 3 2 MiB Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa

  Original URL path: http://innove.ee/et/kutseharidus/hev-kutseoppes/kohandatud-oppematerjalid-pysivate-opiraskustega-kutseoppija-jaoks (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • HEV märkamine ja sekkumine kutseõppeasutuses - Innove
  HEV märkamine ja sekkumine kutseõppeasutuses Juhendmaterjal Haridusliku erivajaduse märkamisest ja sekkumisest pdf 851 KiB LISA 1 Koolisisese tugisüsteemi koostöökava näidis docx 42 KiB LISA 2 Vastuvõtukomisjoni küsimustik vanematele docx 22 KiB LISA 3 Küsimustik Haapsalu KHK esmakursuslasele docx 27 KiB LISA 4 Küsimustik Rakvere AK esmakursuslasele docx 21 KiB LISA 5 Õppija toimetuleku hindamisleht doc 54 KiB IÕK kutseõppeasutuses pdf 70 KiB Kutseõppija individuaalne üleminekuplaan pdf 132 KiB IÕK näidised IÕK düsleksia IÕK düsleksia pdf 185 KiB Õpetaja töökava pdf 252 KiB Tugimeetmete nõukoja koosoleku protokoll pdf 142 KiB IÕK autistlikud jooned IÕK autistlikud jooned pdf 182 KiB IÕK andekus IÕK andekus pdf 167 KiB IÕK tulemuslikkuse hindamine pdf 118 KiB Eripuhastustööde individuaalse läbimise kava pdf 239 KiB Õppija individuaalõppe leht pdf 155 KiB Õpetaja töökava pdf 253 KiB IÕK teine keel LÕK IÕK teine keel pdf 186 KiB IÕK tulemuslikkuse hindamine pdf 116 KiB Õpetaja töökava pdf 239 KiB IÕK kuulmispuue IÕK kuulmispuue pdf 186 KiB Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17

  Original URL path: http://innove.ee/et/kutseharidus/hev-kutseoppes/markamine-ja-sekkumine (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Lastevanemate küsitluse kokkuvõte - Innove
  läbi lastevanemate uuringu Uuringu eesmärgiks oli teada saada miks on kutseõppeasutustes vähe erivajadustega õpilasi ning millised tegurid soodustavad või takistavad nende kutseõppeasutusse sisse astumist õppimist ja õpingute lõpetamist Uuring kajastab lapsevanemate arvamusi kelle erivajadustega lapsed soovivad soovisid jätkata õpinguid kutseõppeasutuses õppisid küsitluse ajal kutseõppeasutuses või olid mingil põhjusel õpingud kutseõppeasutuses katkestanud Lapsevanemate uuringu kokkuvõte Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne

  Original URL path: http://innove.ee/et/kutseharidus/hev-kutseoppes/lastevanemate-kysitluse-kokkuvote (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • HEV konverentsid ja seminarid - Innove
  ka üks suurem valdkonnaspetsialistide kohtumine 2011 aastal korraldati Tallinnas kahepäevane konverents Ainulaadne õppija kutseõppes 2012 aastal toimus koostöös Käo Päevakeskusega ümarlaud HEV kutseõppija ja töölerakenduja tugistüsteem Konverents Ainulaadne õppija kutseõppes märkan hoolin arvestan 17 18 novembril 2011 Ümarlaud HEV kutseõppija ja töölerakenduja tugisüsteem 2 novembril 2012 Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor

  Original URL path: http://innove.ee/et/kutseharidus/hev-kutseoppes/hev-konverentsid-ja-seminarid (2013-12-14)
  Open archived version from archive •