archive-ee.com » EE » I » INNOVE.EE

Total: 767

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Võtmepädevused - Innove
  Võtmepädevused Võtmepädevused Euroopa Parlamendi ja Nõukoja soovitus võtmepädevuste kohta elukestvas õppes Üldoskuste moodul tase 2 5 Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00 Telefon 735 0500 Faks 735 0600 E post info at

  Original URL path: http://innove.ee/et/kutseharidus/kutsehariduse-rok/votmepadevused (2013-12-14)
  Open archived version from archive


 • Praktika - Innove
  ja juhendmaterjalid Materjalid on koolidele soovituslikud Kooli praktikakorralduse kava Juhend koolipoolsele juhendajale Praktikajuhend ettevõtjale Praktikajuhend õppijale Praktikakorralduse raamleping Praktika leping Praktikalepingu lisa Praktikajuhendajate konkursi koolituste ja seminaride alusvormid Päevakava vorm Registreerimisleht 1 päevane koolitus seminar Registreerimisleht 2 päevane koolitus seminar Tagasiside koolitusele Tagasiside seminarile Kutseõppeasutuste praktikakoordinaatorite võrgustiku seminari materjalid 22 23 11 2012 Eesti Esimene Raamatupidamise Harjutusfirma Praktikajuhendaja toetus Tallinna linnalt pdf 111 KiB Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus pdf 69 KiB Head kogemused praktikajuhendajate koolitustest pdf 313 KiB Praktikajuhendajate koolitused Kuressaare Ametikoolis pdf 73 KiB Praktikaga seotud isikute ring kokkuvõte töötoast pdf 65 KiB Praktikajuhendaja profiil kokkuvõte töötoast pdf 264 KiB Praktika uues KÕSis pdf 170 KiB Praktika korraldus Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis pdf 220 KiB Pärnumaa kutsehariduskeskuse praktikabörs pdf 1 7 MiB Tulemuslik praktika kutseõppes pdf 651 KiB Autotehniku tööpass pdf 475 KiB Kutseõppeasutuse praktikakoordinaatorite võrgustiku seminari materjalid 07 12 2011 Milleks paberimajandus Mari Tikerpuu Kool koostöös praktika ettevõttega Anne Kersna Lisa 1 Praktika aruande kaitsmise soovituslik mudel Lisa 2 Oponendileht Rühmatööde kokkuvõte Praktika valupunktid Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4

  Original URL path: http://innove.ee/et/kutseharidus/kutsehariduse-rok/praktika (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Praktika Euroopa Liidus - Innove
  saatja kui võõrustajariigis Customizer i vajadus tuleneb Euroopa Liidu liikmesriikide erinevustest praktika käsitlusel on riike kus puudub täielikult töökohapõhine praktikantide koolitus ja on õppekavasid kus kutsehariduse täisajaga koolitused ei sisaldagi praktikat ettevõtetes Samuti võib ettevõttesse tööle lubatavate isikute noorim iga olla riigiti üpris erinev alates 14 15 kuni üle 18 ning seda võivad mõjutada väga erinevad tingimused Ka töötasustamise palgad ja praktika tasu põhimõtted on erinevad sõltudes osades liikmesriikides täielikult ettevõtte tahtest ja olles samal ajal teises riigis rangelt kindlaks määratud näiteks Prantsusmaal Customizer võimaldab luua nn kohandatud lepinguid mis aitavad erinevatel osapooltel õpilased praktikandid ettevõtted liikumise eest vastutavad haldustöötajad koostada iga välisriiki praktikale suunduva praktikandi vajadustest lähtuvaid lepinguid Selleks võrreldakse saatja ja võõrustajariigi õppe või praktikalepingute kohustuslikke tingimusi lepingupoolte identiteet praktika kestus osapoolte õigused ja vastutus jms Samuti julgustatakse lepingu osapooli ka vastavalt vajadusele vastuvõtja organisatsiooniga kompromissi otsima majutustingimuste erinevate sotsiaalsete tagatisteaduste jms osas Veebikeskkonnas koostatud kohandatud lepingud on võimalik salvestada kaitstud andmebaasi mille personaalne kasutajanimi ja salasõna saadetakse teile elektronpostiga Lahenduse väljatöötamisse oli kaasatud 20 Euroopa Liidu liikmesriiki ning see sai teoks tänu Leonardo da Vinci projektile European Mobility Agreement Customizer Täpsemalt vaata aadressilt http www european mobility eu Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo

  Original URL path: http://innove.ee/et/kutseharidus/kutsehariduse-rok/praktika/praktika-euroopa-liidus (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Hindamine - Innove
  välja töötada kutsehariduse hindamise põhimõtted ja kontseptsioon õpitulemuste hindamise ühtse metoodika rakendamiseks Töörühma kuulusid Eksamikeskuse spetsialistid Haridus ja Teadusministeeriumi esindajad kutseõppeasutuste esindajad ja eksperdid Töörühma aruanne Muudatused hindamises Kaie Piiskopi ettekanne Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu seminaril 15 09 2010 Programmi raames valmis 2012 2013 õppeaasta alguseks uus juhend Väljundipõhine hindamine kutsekoolis Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika

  Original URL path: http://innove.ee/et/kutseharidus/kutsehariduse-rok/hindamine (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Hindamiskoolitused 2010-2012 - Innove
  Kutsehariduse sisuline arendamine 2008 2013 koolitus HINDAMISE HINGEELUST ehk õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid kui tervikliku kooli õppekava rakendamise alus Sihtgrupp Koolitusele oodati kutseõppeasutuste õppekavarühmade õppekavaarenduse eestvedajad vastutajad igast kutseõppeasutuse õppekavarühmast 1 isik näiteks juhtõpetaja osakonnajuhataja Koolitus võimaldas osalejal saada põhjaliku ülevaate hindamises eesootavatest muutustest ning nende olulisusest väljundipõhise õppekava rakendamise kontekstis arendada õppekava analüüsimise ja parendamise oskusi tutvuda moodulimeeskondade hindamisteemaliste koolituste eesmärkidega ning osalejate valiku põhimõtetega Õpiväljundid Koolituse lõpus osalejad võrdlevad kaasaegsete õpikäsitluste põhiseisukohti ja põhjendavad õppijakeskset lähenemist mõtestavad mooduli kontseptuaalseid aluseid ja seostavad õppeprotsessi kompetentsiringiga mõistavad õppekava horisontaalse ja vertikaalse sidususe olemust ja oskavad analüüsida õppekava selle sidususest lähtuvalt tunnevad õpiväljundite hindamise põhimõtteid ja oskavad neid rakendada mooduli hindamisel teevad koostööd hindamise kavandamisel ja läbiviimisel oskavad parendada mooduli õpiväljundite kirjeldust ja seostada neid hindamisega Osaleja on koolituse edukalt läbitud kui osalejad olid kohal vähemalt 75 koolituse ajast osaleja osales aktiivselt hindamise kavandamisel ja analüüsimisel osaleja osales aktiivselt mooduli kirjelduse analüüsimisel ja parenduste väljatöötamisel Koolituse edukalt läbinutele väljastati Eksamikeskuse poolt tunnistus Koolituse lektorid Erkki Piisang Einike Pilli Sirje Rekkor Maret Õunpuu Moodulimeeskondade koolitus Õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid kui tervikliku kooliõppekava rakendamise alus Sihtgrupp Koolitusele on oodatudoodati igast kutseõppeasutuse õppekavarühmast kolmeliikmeline meeskond Koolituse õpiväljundid Koolituse lõpetajad 1 Tunnevad kaasaegseid õpikäsitusi väljundipõhise õppe eripära ning kooli õppekava kavandamise aluseid kutsehariduses 2 Sõnastavad õppekava ja moodulite õpiväljundeid kavandavad koostöös mooduli hindamise 3 Integreerivad võtmepädevused õpiväljunditesse ja planeerivad nende hindamist 4 Saavad ülevaate kuidas kasutada väljundipõhise hindamise kohta õpitut HEV õppijate õppeprotsessi kavandamisel 5 Tunnevad enesehindamise põhimõtteid ning analüüsivad ennast hindajana 6 Tunnevad kaasava ja kujundava hindamise põhimõtteid ning rakendavad neid üksteisele tagasiside andmisel Koolituse korraldus koolitus toimus kahe kahepäevase tsüklina mahus 16h 16h millele lisandusid iseseisva töö ülesanded Koolitusgrupid komplekteeriti valdkondlikult Osaleja läbis koolituse edukalt kui osales aktiivselt vähemalt 75 koolituse ajast hindamise kavandamisel ja analüüsimisel mooduli kirjelduse analüüsimisel ja parenduste väljatöötamisel sooritas õigeaegselt iseseisvad

  Original URL path: http://innove.ee/et/kutseharidus/kutsehariduse-rok/hindamine/hindamiskoolitused (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Õpetajakoolitus ja võrgustikutöö - Innove
  arengu edendamiseks Võrgustikuüritustele on kaasatud lisaks kutseõppeasutuste õpetajatele ka vastava valdkonna ettevõtete esindajad erinevad koostööpartnerid Infot koolituste ja võrgustikuürituste kohta leiab Innove e kalendrist või vastava valdkonna peaspetsialistilt Toimunud seminaride ja teabepäevade materjalid on leitavad vasakpoolsest menüüst õppekavade kaupa üldiste ürituste materjalid tabelist Sündmuse sihtgrupp Sündmuse nimi ja toimumise aeg Materjalid Kutseõppeasutuste juhid Teabepäev 3 02 2012 Kutsehariduse õiguslikud alused Voolaid Õigusaktide tõlgendamine ja haldusmenetlus KÕA igapäevatöös Uusmaa Peadgoogi tööga kaasnevad õigused ja kohustused Kilk Teabepäevad veebruar 2009 Õppematerjalide kaardistamine Piret Jamnes Programmi esitlus Lii Topaasia RÕK ist kooli õppekavani Kooli õppekava vastavus riiklikule õppekavale Inna Soonurm Riiklikud õppekavad Ülle Parbo E õppematerjalid Varje Tipp Teabepäev 24 25 01 2008 Individuaalne õppekava kutseõppeasutuses Tiina Keel Töökohapõhine õpe töörühma kokkuvõte Sisehindamisest Erkki Piisang Kooli õppekava arendamine Eda Kõo Kutseõppeasutuse õppekava ja selle arendus Kaie Piiskop Mooduli hindamine Hindamise näide Praktika koordinaatorid Võrgustikuseminar 22 23 11 2012 Eesti Esimene Raamatupidamise Harjutusfirma pdf 548 KiB Praktikajuhendaja toetus Tallinna linnalt pdf 111 KiB Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus pdf 69 KiB Head kogemused praktikajuhendajate koolitustest pdf 313 KiB Praktikajuhendajate koolitused Kuressaare Ametikoolis pdf 73 KiB Praktikaga seotud isikute ring kokkuvõte töötoast pdf 65 KiB Praktikajuhendaja profiil kokkuvõte töötoast pdf 264 KiB Praktika uues KÕSis pdf 170

  Original URL path: http://innove.ee/et/kutseharidus/kutsehariduse-rok/opetajakoolitus (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Õppekavanõustajate koolitused - Innove
  võrgustikutöö Õppekavanõustajate koolitused Õppekavanõustajate koolitused Õppekavanõustajate võrgustiku seminar 17 18 10 2013 Kutsehariduse kooliõppekavade koostamise ja arendamise käsiraamat Erkki Piisang Kooli õppekava koostamine Erkki Piisang Grupitööde koond Kutseõppeasutuste õppekavanõustajate koolitus Koolituse täies mahus läbinute nimekiri Koolituskava Eesti kutseharidus Euroopa kontekstis Õppekavaarendus kutseõppes Meeskonnatöö juhtimine ja praktika Õppekavaarendus kui koostöö Muutuste juhtimine Nõustaja õppekava arendamise protsessis Sidus väljundipõhine õppekava ning võtmepädevuste integreerimine õppekavasse Õpiväljundite saavutamist toetav hindamine Kutsekooli õppekava koostamine Koolikorraldus ja kutseharidusega seotud seadusandlus Õppekavaarenduse juhtimine ja nõustamine Õppekavanõustajate võrgustiku seminar 11 12 04 2013 Õppekavanõustajate võrgustiku seminar Kristina Johannes pdf 306 KiB Eriala ja üldharidusõpingute lõimimine kutseõppes Einike Pilli Piret Lilover pdf 3 5 MiB Koolituse tagasiside kokkuvõte Katrin Tammjärv pdf 206 KiB Kooli õppekava koostamine Erkki Piisang pdf 133 KiB Õppekavade reform Kaie Piiskop pdf 78 KiB Murrangute 2013 a õppekavaarenduses Tõnis Arvisto pdf 111 KiB Kogemused kooli õppekava koostööna arendamisest Mirje Burmeister pdf 238 KiB Kehtna Majandus ja Tehnoloogiakool pdf 1 6 MiB Koolituse tagasiside kokkuvõte pdf 53 KiB Tööleht Õpetajate kompetentside määratlemine ja arendamine tööks õppekavadega pdf 56 KiB Tööleht Väljundipõhise hindamisprotsessi kirjeldus pdf 108 KiB Grupitöö Kooli õppekavaarenduse meeskonna liikmete vajalikud kompetentsid kooli õppekava koostamiseks pdf 252 KiB Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus

  Original URL path: http://innove.ee/et/kutseharidus/kutsehariduse-rok/opetajakoolitus/oppekavanoustajad (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Arvutierialade RÕK - Innove
  Kutsehariduse sündmused Eesti Kutseõppeasutuste Kvaliteediauhind Õppekavade tunnustamine Rahvusvaheline koostöö ESF programmid Avaleht Kutseharidus Riiklikud õppekavad Õpetajakoolitus ja võrgustikutöö Arvutierialade RÕK Arvutierialade RÕK Arvutierialade võrgustiku seminar 5 6 11 2010 Hindamisest Maret Õunpuu LAK ja IKT Arvutierialade kutseõpetajate hindamiskoolitus 6 7 03 2009 Mooduli hindamisest Signe Vedler Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor

  Original URL path: http://innove.ee/et/kutseharidus/kutsehariduse-rok/opetajakoolitus/arvutierialad (2013-12-14)
  Open archived version from archive •