archive-ee.com » EE » I » INNOVE.EE

Total: 767

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Struktuuritoetused - Innove
  planeeritud Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Eesti riigi toetusraha on Innove koordineerida üle 211 miljoni euro mis jaotatakse toetuse saajatele läbi investeeringute kavade Avatud taotlemist ei toimu toetuse saaja on määratud riiklikul tasandil Toetusraha abil renoveeritakse ja ehitatakse üle Eesti õppehooneid õpilaskodusid noorte ja nõustamiskeskusi kaasajastatakse õppevahendeid seadmeid ja sisustust SA Innove koordineerida on kolm meedet Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine toetatakse 90 projekti Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekeskkonna kaasajastamine toetatakse 34 projekti Avatud noortekeskuste teavitamis ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide kaasajastamine toetatakse 49 projekti Toetuse saajate andmete avalikustamine Pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist avalikustatab SA Innove toetuse saaja projekti nime ning toetuse summa Innove kodulehel alajaotuses Toetatud projektid Struktuuritoetuste periood 2004 2006 SA Innove koordineerida oli 1 1 miljardit krooni 70 3 miljonit eurot Euroopa Liidu struktuuritoetust Euroopa Regionaalarengu Fondi abil toetati meetmes 4 3 Kutse ja kõrghariduse ning seda toetava infrastruktuuri kaasajastamine 10 kutsekooli 4 kutsekõrgharidust pakkuvat kooli 5 teavitamise ja nõustamiskeskust ning 7 noortekeskust Kokku sai toetusraha 66 erinevat projekti Galeriid toetust saanud projektidest on võimalik vaadata SIIT Euroopa Sotsiaalfondi meetme 1 1 Tööjõu paindlikkust toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteem raames toimus 6 taotlusvooru ning toetust sai kokku 201 projekti Toetuse vahendamine läks edukalt välja maksti pea kõik

  Original URL path: http://innove.ee/et/struktuuritoetused (2013-12-14)
  Open archived version from archive


 • Kutsemeistrivõistlused - Innove
  minna võistlema välismaale Teisalt pakuvad võistlused huvilistele võimaluse tutvuda erinevate ametitega ja näha oma silmaga kuidas noored meistrid oma tööd teevad Lisaks on kutsevõistlused kohaks kus tööandjad saavad tutvuda tulevaste noorte meistritega Siit alajaotusest saate teavet juba toimunud kutsemeistrivõistlustest samuti kättejõudvate võistluste ajakava ja infot rahvusvaheliste kutsevõistlustest Kutsemeistrivõistlustega tegeleb SA Innove kutsehariduse kvaliteedi ja info keskus ning noorte kutsemeistrivõistluste süsteem Eestis käivitub Euroopa Sotsiaalfondi toel Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated

  Original URL path: http://innove.ee/et/kutseharidus/kutsemeistrivoistlused (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Missioon, visioon, väärtused - Innove
  õppijale ja ühiskonnale Me hindame oma tegevuste tulemuslikkust ja mõju KOOSTÖÖ Me teeme laiapõhjalist koostööd partnerite klientide ja huvigruppidega oma asutuse eesmärkide täitmiseks Arvestame erinevate osapoolte seisukohti otsuste tegemisel ja keskendume lahendustele Tegutseme meeskonnana väärtustades kolleege Hoiame au sees tõhusat kommunikatsiooni ja häid suhteid USALDUSVÄÄRSUS Me peame kinni kokkulepetest lubadustest ja reeglitest Meie otsused ja hinnangud on põhjendatud erapooletud ja otsustusprotsess läbipaistev Kohtleme kolleege kliente ja partnereid võrdväärselt ja õiglaselt Edastame selgeid sõnumeid nii asutuse sees kui suhtlemisel avalikkusega Jälgime et meie sõnad ja teod läheksid kokku AVATUS JA AUSUS Oleme avatud õppimisele uutele ideedele ja arengule Algatame uusi ideid ja ei unusta ka hästitoimivat vana Suhtleme avatult kolleegide ja partneritega Jagame avalikkusele oma tegevuse kohta infot Julgeme olla ausad ja tunnistada oma eksimusi Oleme üksteise suhtes hoolivad kuulame ära ja võtame kuulda kolleegi või partneri probleem läheb meile korda ASJATUNDLIKKUS Oleme oma valdkonnas asjatundjad ning valmis ja võimelised kaasa rääkima valdkonna arendamises Meie arvamusega arvestatakse ja seda tunnustatakse Oskame ja oleme valmis oma teadmisi edasi andma ja tegeleme pidevalt enesetäiendamisega Oleme oma tegutsemises professionaalsed ja korrektsed ning suudame reageerida kiiresti muutuvale olukorrale Põhjalikud teadmised oma töövaldkonnast ja kogemused teevad meist usaldusväärse partneri Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus

  Original URL path: http://innove.ee/et/organisatsioonist/missioon (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Toetatud projektid ja programmid - Innove
  hariduse infrastruktuuri arendamise meetmetest toetust saanud PROJEKTID Meede Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine Meede Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekeskkonna kaasajastamine Meede Avatud noortekeskuste teavitamis ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide kaasajastamine Infot kõikide struktuuritoetusest rahastatud projektide kohta leiate Rahandusministeeriumi struktuurifondide kodulehel olevast toetuse saajate andmebaasist Vaata videofilme toetust saanud projektidest programmidest SIIT Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu

  Original URL path: http://innove.ee/et/struktuuritoetused/toetatud (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Karjääriteenused - Innove
  riigi ja inimese kulutusi juhuslikele õpivalikutele inimesed on oma võimetele ja soovidele vastavat tööd tehes õnnelikumad ja produktiivsemad ning seeläbi kasvab ka riigi majandus Kes osutavad karjääriteenuseid Karjääriteenuseid osutavad karjäärispetsialistid Koolis korraldab karjääriõpet ja selle arendustegevusi karjääriõppe läbiviija e või karjääriõpetuse õpetaja Kooli karjäärikoordinaator võib töötada nii üldhariduskoolis kui ka kutseõppeasutuses Tööturu ja haridusteemalist infot loob koondab ja vahendab karjääriinfo spetsialist Lisaks teavitab ta avalikkust karjääriteenustest ning toetab teisi karjäärispetsialiste karjäärinõustaja kooli karjäärikoordinaator karjääriinfoga Karjääriplaneerimisel toetab inimest karjäärinõustaja kes aitab suurendada teadlikkust iseendast hariduse ja tööturu võimalustest püstitada eesmärke ning kavandada tegevusi nende eesmärkide saavutamiseks Eestis on olemas karjääriteenuste valdkonna kutsestandardid kooli karjäärikoordinaator karjääriinfo spetsialist ja karjäärinõustaja Kus pakutakse karjääriteenuseid Karjääriteenuseid pakutakse nii haridus kui ka tööturusektoris Noored vanuses 7 26 eluaastat saavad infot ja nõu oma karjääriplaneerimisega seotud küsimustes karjäärikeskustest üle Eesti SA Innove karjääri ja nõustamisteenuste arenduskeskus on sõlminud partnerluslepingud 17 piirkondliku teavitamis ja nõustamiskeskusega Rajaleidja keskused Samuti toetab ja arendab SA Innove alates 2009 aastast karjääriteenuste osutamist ligi 59 partnerkoolis SA Innove partnerkeskuste põhilise klientuuri moodustavad üldhariduskoolide kolmanda kooliastme ja gümnaasiumi lõpuklasside õpilased ning kutseõppeasutuses õppivad noored Suurt tähelepanu pööratakse ka koolikohustust mittetäitvatele või haridustee katkestanud noortele samuti hariduslike erivajadustega noortele Kõrgkoolide karjääriteenistused teenindavad ülikooli sisseastujaid tudengeid ja vilistlasi Peamised teenused on karjäärinõustamine tööotsimise juhendamine töö ja praktikakohtade vahendamine Eesti Töötukassa osakondades on avatud karjääriinfotoad kuhu võib siseneda iga soovija ning seal juhendatakse neid töö otsimisel aidatakse koostada kandideerimisdokumente ja valmistuda töövestluseks Registreeritud töötutel ning koondamisteate saanud inimestel on töötukassast võimalik saada lisaks muudele tööturuteenustele ka karjäärinõustamist 2013 a märtsist septembrini pakuti tasuta karjäärinõustamist ja infot kutse ja erialahariduseta töötavatele täiskasvanutele neljas Rajaleidja karjäärikeskuses Kesk Eesti Noorsootöö Keskus Põlvamaa Õppenõustamiskeskuse karjäärikeskus Karjääripõld OÜ Saaremaa Karjäärikeskus Tallinna Noorsootöö Keskus Kes arendab karjääriteenuseid Karjääriteenuste arendamise eesmärgil sõlmitud koostööleppes Haridus ja teadusministeeriumi ning Sotsiaalministeeriumi vahel on SA Innove karjääri ja

  Original URL path: http://innove.ee/et/karjaariteenused/karjaariteenused (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Õppenõustamisteenused - Innove
  lapsevanem vm haridusasutuste töötajad kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajad haridusametnikud ja juhid Õppenõustamisteenused on eripedagoogiline logopeediline sotsiaalpedagoogiline ja psühholoogiline nõustamine Õppenõustamisteenuseid pakutakse individuaalse või grupinõustamisena otsese kontakti või kaugnõustamise teel Nõustamiste läbiviimisel kasutatakse erinevaid meetodeid ja vahendeid Vajadusel korraldatakse koolitusi valdkonnaga seotud olulistel teemadel Õppenõustamisteenuseid pakuvad õppeasutused ja ESF programmi Õppenõustamissüsteemi arendamine pdf 883 KiB toel igasse maakonda loodud õppenõustamiskeskused Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja

  Original URL path: http://innove.ee/et/karjaariteenused/oppenoustamisteenused (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Riigieksamid - Innove
  ühel ja samal päeval Gümnaasiumi lõpetamiseks peavad õpilased sooritama kolm kohustuslikku riigieksamit eesti keeles või eesti keeles teise keelena matemaatikas võõrkeeles Võõrkeele riigieksami saab õpilane valida saksa inglise prantsuse vene keele eksamite vahel Prantsuse saksa ja vene keele riigieksamitena saab õpilane sooritada rahvusvahelised eksamid ning valida B1 või B2 taseme eksami Inglise keele riigieksam mõõdab keeleoskust B1 ja B2 tasemel Riigieksamitööde ülesandeid valmistavad ette ja eksamitöid hindavad komisjonid kes tegutsevad Sihtasutuse Innove juures Riigieksameid saavad sooritada ka kutseõppeasutuste õpilased ning juba keskhariduse omandanud isikud kellel on plaanis haridusteed jätkata kõrgkoolis Riigieksamitega seonduvat reguleerivad õigusaktid Haridus ja teadusministri määrus nr 59 Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise koostamise läbiviimise ja hindamise tingimused ja kord ning tasemetööde ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord Haridus ja teadusministri määrus Riigieksamite vormid ja ajad ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained vormid ja ajad 2013 2014 õppeaastal Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00 Telefon 735 0500 Faks 735 0600 E post info at

  Original URL path: http://innove.ee/et/riigieksamid (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Eesti keele tasemeeksamid - Innove
  raamdokumendis kirjeldatud keeleoskustasemed Tasemeeksami sooritamine on vajalik ametikohal nõutud keeleoskustaseme tõendamiseks Tööalast keeleoskust mõõdetakse ja riiklikke eksameid korraldatakse Eestis neljal tasemel eesti keele A2 tase B 1 tase B 2 tase ja C 1 tase Eesti Vabariigi kodakondsuse saamiseks peab kodakondsuse taotleja sooritama eesti keele tasemeeksami vähemalt B 1 tasemel Eesti keele oskuse tasemed Dokumendist leiate õigusaktid keeleoskustasemete üldskaala selgitused seni kehtinud keeleoskustunnistuste vastavusse viimise kohta uue süsteemiga ning loetelu millal ei pea eesti keele tasemeeksamit sooritama Eesti keele A2 taseme eksam Dokumendist leiate A2 keeletaseme oskuste kirjelduse eksami ülesehituse ning näidisülesanded Näidisülesanded avanevad linkidena Eesti keele B1 taseme eksam Dokumendist leiate B1 keeletaseme oskuste kirjelduse eksami ülesehituse ning näidisülesanded Näidisülesanded avanevad linkidena Eesti keele B2 taseme eksam pdf 266 KiB Dokumendist leiate B2 keeletaseme oskuste kirjelduse eksami ülesehituse ning näidisülesanded Näidisülesanded avanevad linkidena Eesti keele C1 taseme eksam Dokumendist leiate C1 keeletaseme oskuste kirjelduse eksami ülesehituse ning näidisülesanded Näidisülesanded avanevad linkidena Eesti keele tasemeeksamite kirjutamisülesannete sooritusnäidised näidised on kommenteeritud ning avaldatud autorite loal muutmata kujul A2 taseme sooritusnäidis B1 taseme sooritusnäidis B2 taseme sooritusnäidis C1 taseme sooritusnäidis Lisainfo tel 735 0500 e post info innove ee Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee

  Original URL path: http://innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid (2013-12-14)
  Open archived version from archive •