archive-ee.com » EE » I » INNOVE.EE

Total: 767

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Konverentsid - Innove
  ja hoidmine 2008 Lõimitud aine ja keeleõppe levik mitmekeelsus kui toimetuleku võti paljukultuurilises maailmas rahvusvaheline konverents 2009 Nõustamine ja sisehindamine 2010 Keelekümblusprogrammi kvaliteet 2011 Õppekeskkond 2012 Koostöö ja tunnustamine 2013 15 aastat keelekümblusprogrammi Eestis levik ja kvaliteet Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA

  Original URL path: http://innove.ee/et/yldharidus/keelekymblus/konverentsid (2013-12-14)
  Open archived version from archive


 • ESF programmid - Innove
  parendamine õppeasutuste sise ja õpitulemuste välishindamissüsteemi arendamise kaudu ÕKVA HEV õpilaste õppevara arendamine Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00 Telefon 735 0500 Faks 735 0600 E post info at innove ee Vaata

  Original URL path: http://innove.ee/et/yldharidus/esf-programmid (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine - Innove
  arengu toetamine ja täienduskoolituse süsteemi arendamine Pedagoogide professionaalse arengu enesehindamise metoodikate arendamine ja täienduskoolituse õppekavade väljatöötamine arvestades õpetaja kutsealast arengut ja karjääriteid Kutsealase arengu kujundamiseks vajaliku nõustamissüsteemi väljatöötamine rakendamine ja tagasisidestamine ekspertide poolt Kutsestandardi pädevuste põhiseid mooduleid sisaldavate täienduskoolituskavade väljatöötamise tellimine ja koolituste korraldamine Haridusasutuste juhtide kompetentsusmudeli arendamine ja rakendamine sh haridusasutuste juhtide ametialaseks enesehindamiseks koolituste pakkumine lähtuvalt kompetentsusmudelist Kvalifikatsiooni tõendamise põhimõtete arendamine ja rakendamine pedagoogidele Töötavatele ja tööturule sisenevatele pedagoogidele kvalifikatsiooni tõendamise metoodika arendamine Kvalifikatsiooni tõendamise rakendamiseks vajalike tugimaterjalide koostamine ning kutsekomisjoni ja hindamiskomisjoni liikmete koolitamine Pedagoogide koostöövõrgustike arendamine professionaalse arengu toetamiseks Pedagoogide kutse ja erialaste koostöövõrgustike kontseptsiooni väljatöötamine ja võrgustike tegevuse toetamine toetatakse nii senistel aineliitudel ja maakondlikel ainesektsioonidel põhinevaid kui ka uusi veebipõhiseid integreerivaid võrgustikke Koostöövõrgustike toimimise seire ja analüüs Õppeasutuse sisese koostöö arendamine Programmi sihtrühm üldharidussüsteemis osalejad koolieelse lasteasutuse põhikooli gümnaasiumi õpetajad kutsehariduse üldhariduslikke aineid õpetavad õpetajad kutset taotlevad õpetajad tugispetsialist koolipsühholoog sotsiaalpedagoog eripedagoog logopeed haiglaõpetajad haridusasutuste juhid Üldhariduse valdkonna arengust huvitatud osapooled õppeasutuste pidajad maakondade ja kohalike omavalitsuste haridusspetsialistid erialaliidud koolitajate koolitajad jt Programmdokument Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008 2014 pdf 1 2 MiB Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad

  Original URL path: http://innove.ee/et/yldharidus/esf-programmid/yldhariduse-pedagoogide-kvalifikatsiooni-tostmine (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Kontaktid - Innove
  Tel 735 0619 E post ada lumiste innove ee TALIS projektijuht Ülle Übius Tel 735 0721 E post ylle ybius innove ee talis innove ee TALIS andmejuht Lauri Veski Tel 735 0541 R post lauri veski innove ee Link uuringule http uuringud ekk edu ee est talis Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu

  Original URL path: http://innove.ee/et/yldharidus/esf-programmid/yldhariduse-pedagoogide-kvalifikatsiooni-tostmine/opetajaprogrammi-kontaktid (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Nõukoda - Innove
  ja Teadusministeerium nõunik Vilja Saluveer Haridus ja Teadusministeerium kõrghariduse osakonna peaekspert Imbi Henno Haridus ja Teadusministeerium üldharidusosakonna peaekspert Maie Kitsing Haridus ja Teadusministeerium välishindamisosakonna nõunik Aimi Püüa Sihtasutus Innove Õppekava ja eksamitekeskus keskuse juhataja Tiina Sams Sihtasutus Innove Struktuuritoetuste keskus juhataja asetäitja Silja Kimmel Sihtasutus Innove Üldhariduse ja seire agentuur juhatuse liige Robert Lippin Sihtasutus Innove juhatuse liige Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja

  Original URL path: http://innove.ee/et/yldharidus/esf-programmid/yldhariduse-pedagoogide-kvalifikatsiooni-tostmine/opetajaprogrammi-kontaktid/opetajaprogrammi-noukoda (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Programmi tegevused - Innove
  õpilaste õppevara arendamine Statistika Avaleht Üldharidus ESF programmid Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine Programmi tegevused Programmi tegevused Vasakpoolsest menüüst leiad ülevaate programmi raames teostatavatest tegevustest Lühiülevaade programmi tegevustest Pedagoogide kutsealase arengu toetamine ja täienduskoolituse süsteemi arendamine Pedagoogide professionaalse arengu enesehindamise metoodikate arendamine ja täienduskoolituse õppekavade väljatöötamine arvestades õpetaja kutsealast arengut ja karjääriteid Kutsealase arengu kujundamiseks vajaliku nõustamissüsteemi väljatöötamine rakendamine ja tagasisidestamine ekspertide poolt Kutsestandardi pädevuste põhiseid mooduleid sisaldavate täienduskoolituskavade väljatöötamise tellimine ja koolituste korraldamine Haridusasutuste juhtide kompetentsusmudeli arendamine ja rakendamine sh haridusasutuste juhtide ametialaseks enesehindamiseks koolituste pakkumine lähtuvalt kompetentsusmudelist Kvalifikatsiooni tõendamise põhimõtete arendamine ja rakendamine pedagoogidele Töötavatele ja tööturule sisenevatele pedagoogidele kvalifikatsiooni tõendamise metoodika arendamine Kvalifikatsiooni tõendamise rakendamiseks vajalike tugimaterjalide koostamine ning kutsekomisjoni ja hindamiskomisjoni liikmete koolitamine Pedagoogide koostöövõrgustike arendamine professionaalse arengu toetamiseks Pedagoogide kutse ja erialaste koostöövõrgustike kontseptsiooni väljatöötamine ja võrgustike tegevuse toetamine toetatakse nii senistel aineliitudel ja maakondlikel ainesektsioonidel põhinevaid kui ka uusi veebipõhiseid integreerivaid võrgustikke Koostöövõrgustike toimimise seire ja analüüs Õppeasutuse sisese koostöö arendamine Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00

  Original URL path: http://innove.ee/et/yldharidus/esf-programmid/yldhariduse-pedagoogide-kvalifikatsiooni-tostmine/opetajaprogrammi-tegevused (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Täienduskoolituse kvaliteedi kriteeriumid - Innove
  Täienduskoolituse kvaliteedi kriteeriumid Programmi raames moodustati pedagoogide täienduskoolitusega seotus huvigruppide esindajatest koosnev ekspertide kogu mille põhiülesandeks oli välja töötada täienduskoolituse kvaliteedikriteeriumid ning kvaliteedi hindamise põhimõtted 2012 aasta sügisel valmis materjal Pedagoogide täienduskoolituse kvaliteedikriteeriumide väljatöötamine ja täienduskoolituse kvaliteedi hindamise põhimõtete määratlemine pdf 558 KiB Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa

  Original URL path: http://innove.ee/et/yldharidus/esf-programmid/yldhariduse-pedagoogide-kvalifikatsiooni-tostmine/opetajaprogrammi-tegevused/taienduskoolitus (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Haridusasutuste juhtide kompetentsusmudeli arendamine ja rakendamine - Innove
  ESFi programmi Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008 2014 avaürituselt Haridusasutuse juhi kompetentsusmudel Anu Virovere OECD uuring Kooli eestvedamise parendamine Maie Kitsing HTM Uued suunad juhtimises Mait Raava Haridusasutuse juhi kompetentsusmudeli töögrupi töö kokkuvõte ja aruanne Haridusasutuse juhi kompetentsusmudelist lähtuva üldhariduskoolide juhtide õppekava väljatöötamine Ekspertide kogu Üheks programmi tegevuseks on ka õppeasutuse sisese koostöö arendamine Selleks kutsub programm üldhariduskoolide meeskondi osalema õppeasutuste meeskondade koolitusel Üldhariduskooli terviklik ja süsteemne juhtimine Kiirelt leitav

  Original URL path: http://innove.ee/et/yldharidus/esf-programmid/yldhariduse-pedagoogide-kvalifikatsiooni-tostmine/opetajaprogrammi-tegevused/kompetentsusmudel (2013-12-14)
  Open archived version from archive •