archive-ee.com » EE » I » INNOVE.EE

Total: 767

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Põhikooli ja gümnaasiumi valdkonna- ja ainekavad - Innove
  tehnoloogiaõpetus Ainevaldkond Kehaline kasvatus PÕHIKOOLI VALIKAINED Valikaine Usundiõpetus Valikaine Informaatika Valikaine Karjääriõpetus GÜMNAASIUMI VALDKONNA JA AINEKAVAD Ainevaldkond Eesti keel ja kirjandus Ainevaldkond Võõrkeeled Ainevaldkond Matemaatika Ainevaldkond Loodusained Ainevaldkond Sotsiaalained Ainevaldkond Kunst Ainevaldkond Kehaline kasvatus GÜMNAASIUMI VALIKKURSUSED Valikkursus Usundiõpetus Valikkursus Karjääriõpetus Valikkursus Uurimustöö alused Valikkursus Majandus ja ettevõtlusõpe Valikkursus Riigikaitse Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad

  Original URL path: http://innove.ee/et/yldharidus/ROK/valdkonna-ja-ainekavad (2013-12-14)
  Open archived version from archive


 • Õppekirjandus - Innove
  erinevalt arvestades õppekavade rakendumise ajakava ning ainekavades tehtud muudatuste ulatust ja iseloomu Õppekirjanduse uuendamisest aastatel 2010 2013 Uute riiklike õppekavade rakendamine aastatel 2010 2013 Õppekirjandusega seonduv on sätestatud Põhikooli ja gümnaasiumiseaduses Alates 17 augustist 2009 a on õppekirjanduse väljaandjatele ja maaletoojatele avatud juurdepääs õppekirjanduse registrile Eesti Hariduse Infosüsteemis Alamsüsteemi eesmärkideks on võimaldada kirjastajatel iseseisvalt õppekirjandus registreerida ja anda üldsusele võimalus registreeringutega tutvuda Õppekirjanduse registreerimiseks ja sellega seotud toimingute tegemiseks peab autoriseeritud kasutaja infosüsteemi id kaardi abil sisse logima olemasolevate registreeringutega saab tutvuda EHISe avalikus vaates Taotlused alamregistri kasutusõiguste saamiseks tuleb saata e posti aadressile ehis tugi hm ee ja taotlusel esitatav informatsioon peab sisaldama andmeid nii kirjastuse kui ka töötaja kohta keda kirjastus soovib määrata omapoolseks administraatoriks Kirjastuse andmetest peavad esitatud olema selle registreerimiskood täpne nimetus aadress ja kontaktandmed Töötaja kohta käiv informatsioon peab sisaldama tema nime isikukoodi telefoninumbrit ja e posti aadressi Vastus infosüsteemi kasutusõiguste loomise kohta edastatakse kirjastuse poolt esitatud administraatori e posti aadressile Lisainformatsioon Eesti Hariduse Infosüsteemi kasutajatugi ehis tugi hm ee 735 0577 735 0574 Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika

  Original URL path: http://innove.ee/et/yldharidus/ROK/oppekirjandus (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Riiklikele õppekavadele vastav õppekirjandus - Innove
  aluseks riiklikud õppekavad Õppekirjandus on õpik töövihik tööraamat töölehed Õppekirjandus 1 lähtub õppekava üldosas nimetatud alusväärtustest sh arvestab mitmekultuurilisuse põhimõtet väldib stereotüüpe mis õhutavad soolisi rahvuslikke usulisi kultuurilisi või rassilisi eelarvamusi 2 lähtub kooliastme taotletavatest pädevustest õppe ja kasvatuse rõhuasetustest ning läbivate teemadest 3 aitab kaasa riikliku õppekava üldosas esitatud õppe ja kasvatuseesmärkide elluviimisele 4 lähtub vastava ainevaldkonna pädevusest ning ainekavades esitatud õppeaine eesmärkidest õppesisust õppetegevustest ja õpitulemustest 5 on sihtrühmale eakohane ja arvestab õppeaine eripära ning suunab aktiivõppemeetodeid kasutama Õppekirjanduse maht arvestab kohustuslike nädalatundide või kursuste arvu tekstid on koostatud korrektses keeles õppeülesanded on mitmekesised ainedidaktiliselt otstarbekad nende tööjuhendid on asjakohased ja arusaadavad Õpikule esitatavad tehnilised nõuded 1 1 3 klassi õpikud peavad vastama järgmistele nõuetele 1 põhiteksti trükikirja suurus peab olema vähemalt 14 punkti ja teksti reavahe vähemalt 4 punkti 2 aabitsa teksti trükikirja suurus peab olema vähemalt 16 punkti ja teksti reavahe vähemalt 10 punkti 3 ühe õpiku kaal või mitmeosalise õpiku kogukaal võib olla kuni 400 grammi 2 4 6 klassi õpikud peavad vastama järgmistele nõuetele 1 põhiteksti trükikirja suurus peab olema vähemalt 12 punkti ja teksti reavahe vähemalt 2 punkti 2 õpiku kogukaal võib olla kuni 450 grammi 3 7 9 klassi õpiku kogukaal võib olla kuni 500 grammi 4 Õppekirjandus trükitakse katmata või kaetud mati pinnaga paberile mille kaal on 70 80 g m 2 I kooliastme õppekirjanduse puhul 80 100 g m 2 4 Töövihikule esitatavad tehnilised nõuded 1 Töövihik moodustab ühe klassi vastava õppeaine õpiku või õpikutega tervikliku õppekomplekti 2 1 3 klassi töövihikute põhiteksti trükikirja suurus peab olema vähemalt 14 punkti ja teksti reavahe vähemalt 3 punkti 3 Alates 4 klassist peab töövihiku põhiteksti trükikirja suurus olema vähemalt 12 punkti ja teksti reavahe vähemalt 2 punkti Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine

  Original URL path: http://innove.ee/et/yldharidus/ROK/oppekirjandus/ROK-vastav-oppekirjandus (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Soovitusi õppekirjanduse koostamiseks - Innove
  ümbruskondades poes tööl ühissõidukis jne b teiste inimestega suhtlemas c igapäevaeluga toime tulemas d ümbritsevate oludega kohanenult Illustratsioonid kajastavad riigi etnilist mitmekesisust Rahvusvähemusi kujutades peab meeles pidama et a neil on enamusega võrdne sotsiaalne staatus b etnilise grupi liikmed on välimuselt erinevad c tegelaste nimed ja karakterid peegeldavad kultuurilise tausta mitmekesisust ning ühiskonna avatust d välditakse liialdusi mis tavaliselt viivad välimuse moonutamiseni eripärasid tuleb kujutada realistlikult e etnilise rühma kultuurilist panust ja talle ainuomast elulaadi nt rändavad roma lapsed näidatakse positiivselt st kultuuriliselt vastuvõetaval moel f erinevat nahavärvust võib esineda ka ühe perekonna liikmetel g must valgetel joonistustel võib naha toone mitte näidata kui rahvusgrupile iseloomulikud jooned on joone abil selgesti edasi antud Religiooni või kirikuid käsitleva arutelu või pildimaterjali korral tuleks mainida levinumaid usundeid Hoiduda tuleks arvamuse avaldamisest usuküsimustes Mehi ja naisi kujutades peetakse silmas et a meeste poiste ja naiste tüdrukute vahel valitseks tasakaal nii aktiivsetes rollides kui erinevates vanuserühmades nii õppetekstides kui illustratsioonidel b mõlemat sugupoolt kujutatakse erinevate tegevuste juures samuti liidrirollis c kodustes oludes majapidamistöid tegemas lastega tegelemas jne kujutatakse mehi ja naisi võrdselt d õppetekstides ja illustratsioonidel tunnustatakse tööl käivaid emasid ja koduseid isasid e naisi peaks näitama sama otsustusvõimelistena ja vaimselt tugevatena kui mehi f mehi peaks vahetevahel kujutama ka hoolitseja ja kaitsja rollis g üksikvanemat kujutatakse positiivselt h mängivaid lapsi kujutades peetakse silmas et poisid ei mängi ainult traditsiooniliste poiste ja tüdrukud tüdrukute mänguasjadega i tundeid hirm õud ängistus viha kurbus kiindumus julgus leebus jne kujutades ei tohiks unustada et neid tunnevad kõik inimesed soole vaatamata j kirjeldatakse ka mehe ja naise vahelist sõprust k naised peaksid olema haaratud sündmuste peavoolu toimugu tegevus minevikus või olevikus nad ei tohi mõjuda juhuslike pealtvaatajatena või meeste vaatepunktist vaadatuina l kujutama peaks vähemalt kahelapselisi perekondi NÕUDED ILLUSTRATSIOONIDELE Inimeste kujutamisel peetakse meeles et a moonutavat perspektiivi võib

  Original URL path: http://innove.ee/et/yldharidus/ROK/oppekirjandus/soovitused-oppekirjanduse-koostamiseks (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Kooliraamatukogu - Innove
  UDK liigitustabel lihtsustatud Aineloend lihtsustatud Rootsi kooliraamatukogud Christer Holmqvist Soome kooliraamatukogud Liisa Niinikangas Väljaspool Tallinna asuvate gümnaasiumide kooliraamatukogude ülevaatus 2006 Venekeelsete üldhariduskoolide raamatukogude ülevaatus 2005 Riigi üldhariduskoolide raamatukogude ülevaatus 2003 Инспекция библиотек школ с русским языком обучения 18 29 апреля 2005 Lühiülevaade kooliraamatukogude kaardistamisest Valik auviseid ja elektroonilisi andmekandjaid Üleriigiliste ainenõukogude poolt soovitatud lisaõppematerjalid 2001 2007 Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused

  Original URL path: http://innove.ee/et/yldharidus/ROK/oppekirjandus/kooliraamatukogu (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Tasemetööd - Innove
  ja statistika kohta Tasemetööde ajad Tasemetööde materjalid Tasemetööde analüüsid Tasemetööde statistika Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00 Telefon 735 0500 Faks 735 0600 E post info at innove ee Vaata asukohta kaardil

  Original URL path: http://innove.ee/et/yldharidus/tasemetood (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Tasemetööde ajad - Innove
  klassi tasemetööde õppeained vormid ja ajad on järgmised eesti keel eesti keel teise keelena vene õppekeelega koolis kirjalik 13 mai 2014 a matemaatika 15 mai 2014 a muu õppeaine kirjalik 21 mai 2014 a Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4

  Original URL path: http://innove.ee/et/yldharidus/tasemetood/tt-ajad (2013-12-14)
  Open archived version from archive

 • Tasemetööde materjalid - Innove
  Tasemetööde materjalid 2009 Tasemetööde materjalid 2008 Tasemetööde materjalid 2007 Tasemetööde materjalid 2006 Kiirelt leitav Teabenõue Tööpakkumised Pressiteated Kontakt Kutseharidus ee Kutseharidusinfo Kutsemeistrivõistlused Kompetentsusmudel Rajaleidja ee Karjäärikeskused Õppenõustamine Õpiränne Keelekümblus Lõpudokumendid Statistika Taotlusvoorud Uudiskirjad Trükised Raamatukogu Noor Meister Tallinna Euroopa Kool Eksamikeskus HEV temaatika Kalender SA Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn E R 8 30 17 00 Telefon 735 0500 Faks 735 0600 E post info at innove ee Vaata asukohta

  Original URL path: http://innove.ee/et/yldharidus/tasemetood/tasemetoode-materjalid (2013-12-14)
  Open archived version from archive •