archive-ee.com » EE » H » HVV.EE

Total: 46

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Lahtioleku aeg // Haapsalu Veevärk AS
  kehtivuse kohta Kontakt Asukoht Kauglugemine Lisateenused Kust saab mida tellida Projektid ÜF Matsalu projekt ÜF Läänemaa projekt Projekt meedias Projekti ajagraafikud ja edenemine Pildigalerii Projekti kroonika Projekti piirkonnad Kontakt Üldinfo Tänavate sulgemistest ÜF projektid 2005 2013 Lepingute sõlmimine Ehitustööd Projekti maht Projekti eesmärk Ühtekuuluvusfond Lepingud Lahtioleku aeg Avatud E R 8 00 12 00 13 00 17 00 Lõuna 12 00 13 00 Värsked postitused Veekatkestus Suur Mere tn Taas

  Original URL path: http://www.hvv.ee/kliendile/lahtioleku-aeg/ (2013-04-26)
  Open archived version from archive


 • Näitude teatamine // Haapsalu Veevärk AS
  Kauglugemine Lisateenused Kust saab mida tellida Projektid ÜF Matsalu projekt ÜF Läänemaa projekt Projekt meedias Projekti ajagraafikud ja edenemine Pildigalerii Projekti kroonika Projekti piirkonnad Kontakt Üldinfo Tänavate sulgemistest ÜF projektid 2005 2013 Lepingute sõlmimine Ehitustööd Projekti maht Projekti eesmärk Ühtekuuluvusfond Lepingud Näitude teatamine Palume kliendil veenäidud teatada lepingus kokkulepitud ajal Näite on võimalik teatada Telefonil 47 35 016 või 47 35 028 e maili aadressil annekatrin hvv ee Andmete sisestamisel palume täita lahtrid korrektselt lisada e posti aadress ja kindlasti oodata ära näidu edastamist kinnitav teade ARVESTINÄIDU edastamine Lp Klient Teil on võimalik edastada oma näidud antud vormi kaudu märgitud väljad on kohustuslikud Kliendi andmed Kliendi nimi ettevõtte tarbija Aadress Esindaja nimi Telefon E post Soovin saada arvet e maili teel Arvestinäidud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober November Detsember 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Objekti aadress näit m3 Objekti aadress näit m3 Objekti aadress näit m3 Lisakommentaar Kui soovite midagi täpsustada lisada või küsida siis palun kirjutage siia Värsked postitused Veekatkestus Suur

  Original URL path: http://www.hvv.ee/kliendile/naitude-teatamine/ (2013-04-26)
  Open archived version from archive

 • Lepingud // Haapsalu Veevärk AS
  Projekti ajagraafikud ja edenemine Pildigalerii Projekti kroonika Projekti piirkonnad Kontakt Üldinfo Tänavate sulgemistest ÜF projektid 2005 2013 Lepingute sõlmimine Ehitustööd Projekti maht Projekti eesmärk Ühtekuuluvusfond Lepingud Lepingud Haapsalu Veevärk AS i ja kliendi vaheliste suhete aluseks on abonentleping edaspidi leping Haapsalu Veevärk osutab vee ja kanalisatsiooniteenust vaid lepingulistele klientidele Lepingus määratletakse ära ettevõtte ja kliendi kohustused ja õigused Lepingu lahutamatuks osaks on ka piiritlusakt kus on määratletud kliendi ja ettevõtte

  Original URL path: http://www.hvv.ee/kliendile/lepingud/ (2013-04-26)
  Open archived version from archive

 • Sõlmimine // Haapsalu Veevärk AS
  koos vajalike dokumentidega Abonentlepingut võib sõlmida kinnistu omanik korteriühistu või elamuühisuse ja juriidilise isiku puhul juhatuse liige Eraisik peab omandiõiguse tõestamiseks esitama kas hooneregistri õiendi kinnistuameti kinnistusotsuse või ostu müügi kinke vms lepingu Juriidiline isik peab esitama ettevõtte B kaardi väljavõtte kus on näha tehinguid sõlmima volitatud isikute nimed Lepingu ja piiritlusakti vormistamine Kliendiga võtab ühendust Haapsalu Veevärk AS esindaja et teostada veemõõdusõlme ülevaatus ja kinnitada selle nõuetekohane korrasolek Piiritlusakt

  Original URL path: http://www.hvv.ee/kliendile/lepingud/solmimine/ (2013-04-26)
  Open archived version from archive

 • Muutmine ja lõpetamine // Haapsalu Veevärk AS
  projekt Projekt meedias Projekti ajagraafikud ja edenemine Pildigalerii Projekti kroonika Projekti piirkonnad Kontakt Üldinfo Tänavate sulgemistest ÜF projektid 2005 2013 Lepingute sõlmimine Ehitustööd Projekti maht Projekti eesmärk Ühtekuuluvusfond Lepingud Muutmine ja lõpetamine Juhul kui on toimunud tarbimiskohal omaniku vahetus siis viivitamatult teavitada sellest ka Haapsalu Veevärk AS i Vastavalt laekunud avaldusele vormistatakse leping ümber tarbimiskoha uue omaniku nimele Eelmisel omanikul tuleb esitada avaldus lepingu lõpetamiseks ja veearvesti lõppnäidud mille alusel vormistatakse lõpparve Kui klienti esitab lepingu lõpetamise avalduse sulgeb Haapsalu Veevärk AS vee tarbimiskohal ja enda veearvestite olemasolul eemaldab arvestid 14 päeva jooksul avalduse esitamise kuupäevast eemaldamise käigus fikseeritakse ära ka veearvesti lõppnäit kui see erineb kliendi enda poolt esitatud lõppnäidust võetakse lõpparve aluseks Haapsalu Veevärk AS i poolt veearvesti mahamonteerimisel saadud näit Kui uus klient esitab avalduse lepingu sõlmimiseks 7 päeva jooksul lepingu lõpetamise avalduse saamise päevast siis kinnistu maakraani ei suleta ja veearvesteid ei eemaldata Uue kliendi veetarbimise alguseks loetakse eelmise kliendi veemõõtja lõppnäitu Lepingu lõpetamiseks Haapsalu Veevärk AS iga Alljärgnevalt esitan andmed 1 Ees ja perekonnanimi 2 Kinnistu aadress 3 Lepingu lõppemise kuupäev 4 Veemõõtja näit lõppemise päeval 4 1 Üldveearvesti lõppnäit m3 4 2 Kastmisveearvesti lõppnäit m3 4 3 Lisaarvesti lõppnäit m3 Andmed avaldaja kohta Ees

  Original URL path: http://www.hvv.ee/kliendile/lepingud/muutmine/ (2013-04-26)
  Open archived version from archive

 • Veemõõdusõlm // Haapsalu Veevärk AS
  Üldinfo Tänavate sulgemistest ÜF projektid 2005 2013 Lepingute sõlmimine Ehitustööd Projekti maht Projekti eesmärk Ühtekuuluvusfond Lepingud Veemõõdusõlm Haapsalu Veevärk AS edaspidi Veevärk on kehtestanud tehnilised tingimused veemõõdusõlmedele HVV tehnilis ed tingimused veemõõdusõlmele Veemõõtja skeem Kui kliendi veemõõdusõlm vastab Veevärgi poolt kehtestatud tehnilistele tingimustele paigaldab Veevärk kliendile oma veearvesti See tähendab et kliendil kaob edaspidi kohustus ise pidada arvestust veemõõtja taatlustähtaja üle ning kaob ka vajadus ise maksta veemõõtja remondi taatlemise vahetamise ja plommimise eest Veevärk vahetab vastavalt seadusandlusega määratud taatlustähtaja möödudes veemõõtjad välja Veemõõtja taatlustähtaeg on määratud Majandus ja Kommunikatsiooniministri määrusega nr 104 lisas 2 ja selleks on 2 aastat https www riigiteataja ee akt 128062011027 Majandus ja Kommunikatsiooniministri määrus 104 lisa 2 Juhul kui klient soovib veemõõtja vahetust enne taatlustähtaja lõppu ja selle ekspertiisi tulemustes ei tuvastata veemõõtja riket jäävad ekspertiisi ja veemõõtja vahetusega kaasnevad kulud kliendi kanda Kauglugemisel põhinevad veemõõtjad Haapsalu Veevärk AS paigaldab veemõõtjaid mis võimaldad edastada veemõõtja näite kauglugemise teel Selle tulemusena kaob ära kliendil kohustus teatada veemõõtja näitu Kuu viimase päeva seisuga jõuavad kõik veemõõtjate näidud Veevärki mille alusel esitatakse kliendile arve Praeguseks hetkeks on kauglugemise leviala Mulla Kalda piirkonnas ja Kiltsis Veevärgi eesmärgiks on paari aastaga katta levialaga kogu Haapsalu ja ka teenindatavad vallad

  Original URL path: http://www.hvv.ee/kliendile/veemoodusolm/ (2013-04-26)
  Open archived version from archive

 • Pildigalerii // Haapsalu Veevärk AS
  Arengukava Õigusaktid Pildigalerii Joogivee kvaliteedinäitajad Selgitus tehniliste üldtingimuste kehtivuse kohta Kontakt Asukoht Kauglugemine Lisateenused Kust saab mida tellida Projektid ÜF Matsalu projekt ÜF Läänemaa projekt Projekt meedias Projekti ajagraafikud ja edenemine Pildigalerii Projekti kroonika Projekti piirkonnad Kontakt Üldinfo Tänavate sulgemistest ÜF projektid 2005 2013 Lepingute sõlmimine Ehitustööd Projekti maht Projekti eesmärk Ühtekuuluvusfond Lepingud Pildigalerii Värsked postitused Veekatkestus Suur Mere tn Taas on aktiviseerunud veefiltrite müüjad Taebla alevikus Pälli ja Nigula

  Original URL path: http://www.hvv.ee/ettevottest/pildigalerii/ (2013-04-26)
  Open archived version from archive

 • Joogivee kvaliteedinäitajad // Haapsalu Veevärk AS
  1996 a määrusega nr 33 Põhjaveekogumi nimetus Haapsalu Uuemõisa O E 1350 500 E V 8900 1000 Põhjavee kasutamine joogivee tarbeks Ridala Oru Noarootsi Taebla Risti ja Vormsi vallas Haapsalu Veevärk AS osutab veeteenust nimetatud omavalitsustes ehk täpsemalt Ridala Jõõdre ja Panga külad Oru Linnamäe küla Noarootsi Pürksi ja Sutlepa külad Taebla Palivere alevik Risti Risti alevik ja Piirsalu küla ja Vormsi Hullo küla vallas Nendes on lisaks eelnimetatud põhjaveekogumitele kasutuses ka silur ordoviitsiumi edaspidi S O põhjaveekogum Puurkaevud joogivee ammutamiseks Haapsalu linnas ja Ridala vallas Elanike ja ettevõtete joogiveega varustamine toimub Haapsalu linnas ja Ridalas vallas Uuemõisa ja Kiltsi alevikud ning Kiltsi ja Valgevälja külad 10 puurkaevu baasil 5 puurkaevu kasutavad E V põhjaveekogumit ja 5 puurkaevu O E põhjaveekogumit Puurkaevud joogivee ammutamiseks Ridala Oru Noarootsi Taebla Risti ja Vormsi vallas Omavalitsus Põhjaveekogum Asukoht arv Ridala S O Jõõdre 1 Panga 2 Oru S O Linnamäe 2 Noarootsi O E Pürksi 1 S O Sutlepa 1 Taebla S O Palivere 1 O E Palivere 2 Risti E V Risti 1 O E Risti 1 S O Piirsalu 1 Vormsi S O Hullo 1 Veetöötlusjaamad Haapsalu Veevärk AS teeninduspiirkonnas Põhjavee kvaliteet ei ole piisav et suunata seda läbi ühisveevärgi tarbijale Enne peab põhjavesi läbima veetöötlusjaama edaspidi VTJ millede abil vajadusel eraldatakse kas liigne raud fluoriidid või lahustunud gaasid Põhjavett täiendavalt aereeritakse mis aitab veel säilitada värskuse kogu teekonnal tarbijani Veetöötlusjaamad on valminud Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toel aastatel 2008 2009 Omavalitsus VTJ nimetus Töödeldav näitaja Haapsalu Tööstuse Raud Haapsalu Kastani Raud Haapsalu Kaluri Raud Ridala Uuemõisa alevik Raud Ridala Panga kooli Raud Ridala Panga keskus Raud Ridala Jõõdre küla Raud Risti Risti alevik Vahtra tn Raud Taebla Palivere alevik Kingu tn 2 tk Raud Oru Linnamäe küla Raud flouriidid Noarootsi Pürksi küla Raud Vormsi Hullo küla Lahustunud gaasid Joogivee kontrollikavad Joogivee

  Original URL path: http://www.hvv.ee/ettevottest/joogivee-kvaliteedinaitajad/ (2013-04-26)
  Open archived version from archive •