archive-ee.com » EE » H » HIIUMAA.EE

Total: 367

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Pühalepa vald - Pühalepa Vallavalitsuse määrused
  Pühalepa valla poolt teostatud ja teostatavate riigihangete kohta Privaatsuspoliitika RIIGIKOGU VALIMISED 2015 Teave sotsiaalteenuste taotlemise kohta Teave kommunaalteenuste kohta Terviseprofiil Toitlustuskohad Vaatamisväärsused Internetipunktid Majutuskohad Bussiliiklus Praamiliinid Lennujaam Ürituste kalender Veebruar 16 E T K N R L P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Pühalepa Vallavalitsuse määrused

  Original URL path: http://www.pyhalepa.hiiumaa.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=292&Itemid=77 (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Pühalepa vald - Valimiskomisjon
  K N R L P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Valimiskomisjon Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 20 oktoobril 2013 Hääletamissedelite ülelugemist alustab Pühalepa valla valimiskomisjon valimispäevale järgneval päeval 21 oktoobril kell 10 00 Pühalepa vallamaja saalis Valla valimiskomisjoni asukohaks on Pühalepa vallamaja aadressil Tempa küla Pühalepa

  Original URL path: http://www.pyhalepa.hiiumaa.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=318&Itemid=78 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Pühalepa vald - Teave Pühalepa valla poolt teostatud ja teostatavate riigihangete kohta
  Lennujaam Ürituste kalender Veebruar 16 E T K N R L P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Teave Pühalepa valla poolt teostatud ja teostatavate riigihangete kohta Pühalepa Vallavalitsuse hanked Pühalepa Vallavalitsuse poolt korraldatavate hangete kohta mille eeldatav maksumus on võrdne või üle riigihangete seaduses sätestatud lihthanke

  Original URL path: http://www.pyhalepa.hiiumaa.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=356&Itemid=86 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Pühalepa vald - Privaatsuspoliitika
  tähtpäeva Volikogu otsused ning istungite protokollid on kättesaadavad kõigile dokumendihaldussüsteemis Amphora Vallavalitsuse õigusaktid ja istungite protokollid avalikustatakse ning need on kättesaadavad kõigile isikutele dokumendihaldussüsteemis Amphora Valitsuse määrus avaldatakse Riigi Teatajas Kui õigusakti või protokolli sisu on asutusesiseks kasutamiseks mõeldud teave siis õigusakti või protokolli ei avalikustata Õigusakt avalikustatakse koos isikuandmetega juhul kui vastav kohustus tuleneb seadusest Vastavalt Haldusmenetluse seadusele on vallavalitsusel õigus dokumendi resolutiivosa dokumendi osa millega kedagi kohustatakse midagi tegema avaldada kas üleriiklikus või kohalikus ajalehes või interneti väljaandes Ametlikud Teadaanded Dokumendi resolutiivosa avalikustatakse kui 1 dokument on vaja kätte toimetada enam kui sajale isikule 2 puuduvad andmed menetlusosalise aadressi kohta või kui menetlusosaline ei ela teadaoleval aadressil ja tema tegelik viibimiskoht ei ole teada ning dokumenti ei ole muul viisil võimalik kätte toimetada 3 haldusakt on vaja avalikult teatavaks teha ja haldusakt ei kuulu avaldamisele Riigi Teatajas Interneti väljaandes Ametlikud Teadaanded avalikustab vallavalitsus isikuandmeid ka juhul kui seda näeb ette eriseadus või selle alusel antud õigusakt vt Riigi Teataja seadus Ametlike Teadaannete põhimäärus Vastavalt avaliku teabe seadusele andmekogudes mille pidaja on vallavalitsus isikuandmeid ei avalikustata v a juhul kui isikuandmete avaldamise kohustus ei tulene seadusest Isikuandmete kolmandatele isikutele sealhulgas teistele asutustele edastamine Eraisikutele edastatud või eraisikutelt saadud dokumendid on valdavalt juurdepääsupiiranguga kuna õigusaktidega sätestatud nõuetest lähtuvalt sisaldab isiku kiri selle saatja või saaja elukohaandmeid telefoninumbrit e posti aadressi Eelloetletud andmeid loetakse isiku eraelu puudutavaks teabeks ning see ei kuulu kolmandatele isikutele avalikustamisele v a kui isiku nime või kontaktandmeid on kasutatud juriidilise isiku või asutuse esindajana Muu kirjas märgitud teabe osas sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust Võimalikud juurdepääsupiirangute alused sätestab Avaliku teabe seaduse 35 Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastab vallavalitsus dokumendi asutusele või isikule kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida nt kohtueelne menetleja kohus järelevalveasutus jms Kui vallavalitsusele saadetud kirjale vastamine on teise asutuse pädevuses siis edastab vallavalitsus selle vastavale asutusele informeerides sellest ka kirja saatjat Kui kirjaga mis on vallavalitsusele saadetud või vallavalitsusest väljastatud soovitakse tutvuda teabenõude korras alus avaliku teabe seaduse 3 peatükk analüüsib vallavalitsus teabenõude saamisel kas taotletavat dokumenti saab muutmata kujul väljastada või tuleb seda töödelda nii et juurdepääsupiiranguga teave ei satuks kolmandate isikute valdusse Igal juhul kaetakse väljastatavas dokumendis kirja saaja või saatja kontaktandmed aadress e posti aadress telefoninumber Vallavalitsus avaldab isikuandmeid ainult asja menetlemiseks ning menetlusega seotud isikutele minimaalselt s o asja lahendamiseks hädavajalikus mahus Vastavalt isikuandmete kaitse seadusele avaliku teenistuse seadus ele on vallavalitsuse vallavolikogu ja nende moodustatud komisjonide liikmed nii volituste ajal kui ka pärast volituste lõppemist ning vallavalitsuse teenistujad nii teenistussuhte ajal kui pärast selle lõppemist kohustatud hoidma salajas teiste inimeste perekonna ja eraellu puutuvaid andmeid ning muud konfidentsiaalsena saadud informatsiooni Kui omavalitsusorgan või komisjon ei vaja seisukoha andmiseks või otsustamiseks otseselt isikuandmeid edastab vallavalitsus dokumendid organi liikmetele isikuandmeteta või muu konfidentsiaalse teabeta Haldusmenetluse seadusele tuginedes võimaldatakse haldusmenetluses menetlusosalistel toimiku ja dokumentidega tutvuda vallavalitsuses ametiisiku juuresolekul Ametiisik peab tagama et dokumentidega tutvumisel ei avaldata teiste menetlusosaliste eraelu puudutavaid andmeid Eriseadustest tulenevalt on vallavalitsusel teatud asjades kohtuvälise menetleja õigused Väärteomenetlust reguleerib üksikasjalikult väärteomenetluse seadustik koos kriminaalmenetlus seadustikuga Menetlusalune isik ja

  Original URL path: http://www.pyhalepa.hiiumaa.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=368&Itemid=88 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Pühalepa vald - RIIGIKOGU VALIMISED 2015
  Praamiliinid Lennujaam Ürituste kalender Veebruar 16 E T K N R L P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 RIIGIKOGU VALIMISED 2015 Riigikogu valimised 1 märts 2015 Valimiste infotelefon 631 6633 Elektrooniline hääletamine Kõik valimisjaoskonnad Registreeritud kandidaadid Rahvastikuregistrist enda andmete päring Hääletamisviisid Valimistoimingud ja tähtajad Info hääletamise

  Original URL path: http://www.pyhalepa.hiiumaa.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=378&Itemid=89 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Pühalepa vald - Teave sotsiaalteenuste taotlemise kohta
  kalender Veebruar 16 E T K N R L P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Teave sotsiaalteenuste taotlemise kohta Täiendava lapsetoetuse taotlemise määramise ja maksmise kord Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise tingimused ja kord Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord Pühalepa valla sotsiaaleluruumide taotlemise eraldamise

  Original URL path: http://www.pyhalepa.hiiumaa.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=398&Itemid=90 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Pühalepa vald - Teave kommunaalteenuste kohta
  teostatavate riigihangete kohta Privaatsuspoliitika RIIGIKOGU VALIMISED 2015 Teave sotsiaalteenuste taotlemise kohta Teave kommunaalteenuste kohta Terviseprofiil Toitlustuskohad Vaatamisväärsused Internetipunktid Majutuskohad Bussiliiklus Praamiliinid Lennujaam Ürituste kalender Veebruar 16 E T K N R L P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Teave kommunaalteenuste kohta Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni piirkondade ja

  Original URL path: http://www.pyhalepa.hiiumaa.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=399&Itemid=91 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Pühalepa vald - Pühalepa valla terviseprofiil
  Pühalepa valla poolt teostatud ja teostatavate riigihangete kohta Privaatsuspoliitika RIIGIKOGU VALIMISED 2015 Teave sotsiaalteenuste taotlemise kohta Teave kommunaalteenuste kohta Terviseprofiil Toitlustuskohad Vaatamisväärsused Internetipunktid Majutuskohad Bussiliiklus Praamiliinid Lennujaam Ürituste kalender Veebruar 16 E T K N R L P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Pühalepa valla terviseprofiil

  Original URL path: http://www.pyhalepa.hiiumaa.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=406&Itemid=94 (2016-02-18)
  Open archived version from archive