archive-ee.com » EE » H » HAIGEKASSA.EE

Total: 896

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Haigekassa sümboolika - Eesti Haigekassa
  avaleht Telli teavitus Soovin saada teavitust haigekassa kodulehel tehtud muudatuste kohta Telli muudatuste voog Kirjuta meile Võta meiega ühendust kui Sul on küsimusi või kommentaare osutatud tervishoiuteenuste osas Riigiportaalist eesti ee saad tellida Euroopa ravikindlustuskaardi kontrollida oma ravikindlustuse kehtivust jälgida oma ajutise töövõimetuslehe seisu kontrollida oma isikuandmeid ja perearsti esitada täiendava ravimihüvitise taotluse jne tööandja saab edastada elektroonselt kindlustatute andmeid Haigekassa sümboolika Stiiliraamat Haigekassa stiiliraamat Logod Eesti keelsed Värviline jpg

  Original URL path: http://www.haigekassa.ee/haigekassa/symboolika (2013-11-16)
  Open archived version from archive


 • Maavalitsused - Eesti Haigekassa
  Soovin saada teavitust haigekassa kodulehel tehtud muudatuste kohta Telli muudatuste voog Kirjuta meile Võta meiega ühendust kui Sul on küsimusi või kommentaare osutatud tervishoiuteenuste osas Riigiportaalist eesti ee saad tellida Euroopa ravikindlustuskaardi kontrollida oma ravikindlustuse kehtivust jälgida oma ajutise töövõimetuslehe seisu kontrollida oma isikuandmeid ja perearsti esitada täiendava ravimihüvitise taotluse jne tööandja saab edastada elektroonselt kindlustatute andmeid Maavalitsused Haigekassa blankette väljastavad edastavad ja abistavad nende täitmisel Saare maavalitsus Lossi 1

  Original URL path: http://www.haigekassa.ee/kontakt/maavalitsused (2013-11-16)
  Open archived version from archive


 • Sisukaart

  Original URL path: http://www.haigekassa.ee/print?content=60 (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Tööandja poolt kindlustatud - Eesti Haigekassa
  osas Riigiportaalist eesti ee saad tellida Euroopa ravikindlustuskaardi kontrollida oma ravikindlustuse kehtivust jälgida oma ajutise töövõimetuslehe seisu kontrollida oma isikuandmeid ja perearsti esitada täiendava ravimihüvitise taotluse jne tööandja saab edastada elektroonselt kindlustatute andmeid Tööandja poolt kindlustatud Tööandja poolt kindlustatud FIE Riigi poolt kindlustatud Laps Õpilased ja üliõpilased Rase Ülalpeetav abikaasa Vabatahtlik kindlustus Venemaa relvajõudude mittetöötavad pensionärid Tööandja poolt kindlustatud inimeste ravikindlustuskaitse Ravikindlustuse seadus annab kindlustuskaitse üle ühekuulise töölepingu alusel töötavatele töötajatele üle kolmekuulise võlaõigusliku lepingu alusel töö või teenustasusid saavatele inimestele kes pole füüsilisest isikust ettevõtjad ning kelle eest on kohustatud maksma iga kuu sotsiaalmaksu lepingu teine pool sotsiaalmaksuseaduse 9 lõike 1 punkti 2 alusel vähemalt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatuna juriidilise isiku juhtimis ja kontrollorgani liikmetele Ravikindlustatuskaitse taotlemine Ravikindlustuskaitse alustamiseks lõpetamiseks ja peatamiseks vajalikud dokumendid on kohustatud haigekassale esitama tööandja Ravikindlustuskaitse tekkimine Töölepingu alusel töötavad töötajad Kui vajalikud dokumendid jõuavad haigekassasse seitsme kalendripäeva jooksul alates töötaja tööle asumise päevast tekib töötaja kindlustuskaitse tööle või teenistusse asumisest arvestatava neljateistkümnepäevase ooteaja möödumisel Juhul kui tööandja esitab vajalikud dokumendid hiljem tekib kindlustuskaitse ravikindlustuse andmekogusse kande tegemisest kuid mitte varem kui tööle või teenistusse asumisest arvestatava neljateistkümnepäevase ooteaja möödumisel Kui tööandja esitab vajalikud dokumendid haigekassasse isiku kehtiva kindlustuskaitse ajal jätkub ravikindlustuskaitse uuel alusel ilma katkemiseta Võlaõigusliku lepingu alusel töö või teenistustasusid saavad isikud ja juriidilise isiku juhtimis ja kontrollorgani liikmed Kindlustuskaitse tekib ravikindlustuse andmekogusse kande tegemisest arvestatava kolmekuulise ooteaja möödumisel Kui tööandja esitab ravikindlustuse andmekogusse kindlustuskaitse algamise kande tegemiseks vajalikud dokumendid haigekassasse inimese kehtiva kindlustuse ajal jätkub kindlustuskaitse uuel alusel ilma katkemiseta Ravikindlustuse andmekogu kanne tehakse viie kalendripäeva jooksul pärast nõuetekohaselt vormistatud dokumentide jõudmist haigekassasse Andmed kindlustuskaitse tekkimiseks peab tööandja haigekassale esitama seitsme kalendripäeva jooksul pärast töötaja tööle või teenistusse asumist Ravikindlustuskaitse lõppemine Tööandja poolt kindlustatud inimestel kehtib kindlustuskaitse veel kaks kuud pärast töö või teenistussuhte lõppemist Andmed kindlustuskaitse lõppemiseks peab tööandja haigekassale

  Original URL path: http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/taotlemine/tooandja (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • FIE - Eesti Haigekassa
  oma ajutise töövõimetuslehe seisu kontrollida oma isikuandmeid ja perearsti esitada täiendava ravimihüvitise taotluse jne tööandja saab edastada elektroonselt kindlustatute andmeid FIE FIE õigus ravikindlustuskaitsele Ravikindlustuse seadus annab kindlustuskaitse inimestele kes on füüsilisest isikust ettevõtjana kantud äriregistrisse Notarite vandetõlkide ja kohtutäiturite õigus kindlustuskaitsele tekib Maksu ja Tolliametis maksukohuslaste registrisse registreerimisel Ravikindlustuskaitse tekkimine FIE kindlustuskaitse tekkimiseks vajalikud andmed peab äriregister või Maksu ja Tolliamet haigekassale esitama 7 kalendripäeva jooksul alates äriregistrisse või maksukohuslaste registrisse kandmisest Kui isiku ravikindlustuskaitse andmete esitamise päeval ei kehti tekib kindlustuskaitse 14 päevase ooteaja möödumisel Kui kindlustusandmed esitatakse kehtiva ravikindlustuskaitse ajal siis ooteaeg ei rakendu ja kindlustuskaitse jätkub uuel alusel ilma katkemiseta Ravikindlustuskaitse peatamine FIE kindlustuskaitse peatub kahe kuu möödumisel tegevuse sealhulgas hooajalise tegevuse peatamise kandmisest äriregistrisse või Maksu ja Tolliameti maksukohuslaste registrisse Andmed peatamise alustamise kohta on kohustatud esitama äriregister või Maksu ja Tolliamet 10 kalendripäeva jooksul Tegevuse jätkamisel esitab äriregister või Maksu ja Tolliamet peatamise lõpetamise andmed 10 kalendripäeva jooksul Pärast peatamise lõpetamist jätkub kindlustuskaitse ilma ooteajata Ravikindlustuskaitse lõppemine FIE õigus ravikindlustuskaitsele lõpeb kustutamiskande tegemisest äriregistris või maksukohuslaste registris Lõpetamise andmed esitab haigekassale äriregister või Maksu ja Tolliamet 10 kalendripäeva jooksul Kindlustuskaitse kehtib veel 2 kuud pärast kustutamiskande tegemist Ravikindlustuskaitse kehtivust saab kontrollida riigiportaalist või haigekassa

  Original URL path: http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/taotlemine/fie (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • FIE tegevuses osalev abikaasa - Eesti Haigekassa
  Euroopa ravikindlustuskaardi kontrollida oma ravikindlustuse kehtivust jälgida oma ajutise töövõimetuslehe seisu kontrollida oma isikuandmeid ja perearsti esitada täiendava ravimihüvitise taotluse jne tööandja saab edastada elektroonselt kindlustatute andmeid FIE tegevuses osalev abikaasa FIE abikaasal on õigus ravikindlustuskaitsele kui abielu on sõlmitud ja kehtiv abikaasa osaleb tavapäraselt FIE ettevõtte tegevuses abikaasa ei ole FIE ga töösuhtes ega ole ka tema lepinguline äripartner FIE ettevõtte tegevuses osaleva abikaasa registreerimine kindlustuskaitse saamiseks on FIE ja abikaasa enda otsustada kas kindlustuskaitse tekitamine on vajalik või mitte FIE abikaasa võib olla lisaks kindlustatud ka mõnel teisel alusel näiteks töötab töölepingu alusel abistades samal ajal ka oma FIE st abikaasat Ravikindlustuskaitse tekkimine FIE abikaasa kindlustuskaitse vormistamiseks tuleb FIE l esitada Maksu ja Tolliametile avaldus abikaasa kandmiseks maksukohustuslaste registrisse ettevõtte tegevuses osaleva abikaasana Kindlustuskaitse tekkimiseks vajalikud andmed esitab Maksu ja Tolliamet haigekassale 7 kalendripäeva jooksul alates FIE abikaasa maksukohustuslaste registrisse kandmisest Kui FIE abikaasa ei oma andmete esitamise päeval kindlustuskaitset tekib kindlustuskaitse maksukohustuslaste registrisse kandmisest arvestatava 14 päevase ooteaja möödumisel Kui Maksu ja Tolliamet esitab FIE abikaasa andmed ajal mil talon kehtiv kindlustuskaitse siis ooteaeg ei rakendu ja kindlustuskaitse jätkub uuel alusel ilma katkemiseta FIE l on kohustus maksta iga kuu abikaasa eest sotsiaalmaksu Kuna maksustamisperiood abikaasa puhul

  Original URL path: http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/taotlemine/fie-tegevuses-osalev-abikaasa (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Riigi poolt kindlustatud - Eesti Haigekassa
  Euroopa ravikindlustuskaardi kontrollida oma ravikindlustuse kehtivust jälgida oma ajutise töövõimetuslehe seisu kontrollida oma isikuandmeid ja perearsti esitada täiendava ravimihüvitise taotluse jne tööandja saab edastada elektroonselt kindlustatute andmeid Riigi poolt kindlustatud Ravikindlustuse seaduse 5 lg 2 p 3 alusel on kindlustatud isikud kelle eest on kohustatud maksma sotsiaalmaksu riik või kohalik omavalitsus sotsiaalmaksuseaduse 6 alusel Need inimesed on ajateenijad abikaasatasu saavad isikud välisteenistuse seaduse 67 alusel üks Eestis elav ning alla 3 aastast Eestis elavat last kasvatav vanem eestkostja või hooldaja kellega on sõlmitud kirjalik perekonnas hooldamise leping või isik kes kasutab vanema asemel lapsehoolduspuhkust ning kes kasvatab Eestis alla 3 aastast last üks Eestis elav mittetöötav vanem kes kasvatab kolme või enamat alla 19 aastast Eestis elavat last kellest vähemalt üks on alla 8 aastane üks Eestis elav vanem eestkostja või hooldaja kellega on sõlmitud perekonnas hooldamise leping ja kes kasvatab seitset või enamat alla 19 aastast Eestis elavat last kindlustatud isiku ülalpeetavadabikaasad kes kasvatavad vähemalt ühte alla 8 aastast last või 8 aastast last kuni esimese klassi lõpetamiseni või vähemalt kolme alla 16 aastast last ega saa riigilt lapsehooldustasu sotsiaaltoetust saavad isikud puudega isiku hooldajad kellele valla või linnavalitsus maksab toetust puudega isiku hooldamise eest ja kes ei tööta

  Original URL path: http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/taotlemine/riigi (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Töötu - Eesti Haigekassa
  Sul on küsimusi või kommentaare osutatud tervishoiuteenuste osas Riigiportaalist eesti ee saad tellida Euroopa ravikindlustuskaardi kontrollida oma ravikindlustuse kehtivust jälgida oma ajutise töövõimetuslehe seisu kontrollida oma isikuandmeid ja perearsti esitada täiendava ravimihüvitise taotluse jne tööandja saab edastada elektroonselt kindlustatute andmeid Töötu Tööandja poolt kindlustatud inimestel kehtib ravikindlustus veel kaks kuud pärast töö või teenistussuhte lõppemist Pärast seda ravikindlustus lõppeb ning kõikide tervishoiuteenuste eest v a vältimatu arstiabi tuleb inimesel endal

  Original URL path: http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/taotlemine/tootu (2013-11-16)
  Open archived version from archive •