archive-ee.com » EE » H » HAIGEKASSA.EE

Total: 896

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Töötaja alalise elukohaga teises EL riigis - Eesti Haigekassa
  taotluse jne tööandja saab edastada elektroonselt kindlustatute andmeid Piirialatöötaja Piirialatöötaja on isik kes töötab või tegutseb FIE na ühes liikmesriigis ja elab mõnes teises liikmesriigis kuhu ta korrapäraselt naaseb iga päev või vähemalt kord nädalas Selleks et piirialatöötaja saaks Eestist vormikohase tõendi E106 tuleb esitada Eesti Haigekassale avaldus Avalduse menetlemisel võib Eesti Haigekassa üksikasjade väljaselgitamiseks küsida isiku töölepingu koopiat piletite koopiaid vms mis võib tõendada isiku iganädalast piiriületust Näiteks kui isik töötab Eestis kuid vähemalt korra nädalas sõidab Soome oma pere juurde siis jääb selle isiku kindlustajariigiks Eesti kuna isiku tööandja on Eestis ja tema palgalt makstav sotsiaalmaks jääb laekuma Eestisse Eesti Haigekassa poolt väljastatud vorm E106 annab isikule õiguse registreerida end elukohariigi ravikindlustussüsteemi See tähendab et piirialatöötajal on õigus saada raviteenust samadel tingimustel sealsete kindlustatutega vastavalt elukohariigi õigusaktidele kuid tema ravikulud korvab hiljem elukohariigile Eesti arstiabi ulatus on laiem kui vajaminev arstiabi mida saadakse Euroopa ravikindlustuskaardi alusel Vormi E106 omanikel on võimalik taotleda Eesti Haigekassast Euroopa ravikindlustuskaart Kaardi alusel saab inimene vajaminevat arstiabi riigis kus ta ei ole vormiga E106 registreeritud vaid kus ta näiteks veedab oma puhkust või on lühiajalises lähetuses Pereliikmed Kui piirialatöötajaga elavad koos ülalpeetavad pereliikmed kellel puudub elukohariigis ravikindlustus siis kannab nende nimed vormile E106 elukohariigi pädev asutus Pärast vormi registreerimist on ka pereliikmetel teises liikmesriigis elades õigus arstiabile võrdselt sealsete kindlustatutega Kes maksab piirialatöötajale töövõimetushüvitist Piirialatöötaja kes töötab Eestis kuid elab teises liikmesriigis kuulub Eesti sotsiaalkindlustussüsteemi ning tema kindlustajariik on Eesti ning sellest tulenevalt maksab haigus ja sünnitushüvitist piirialatöötajale Eesti Haigekassa vastavalt Ravikindlustuse seadusele Lapsehoolduspuhkusel olev lapsevanem kes elab teises EL liikmesriigis Isikul kellel on Eesti tööandjaga sõlmitud tööleping kuid kes viibib alla 3 aastase lapsega lapsehoolduspuhkusel ja kes perekondlikel põhjustel on alaliselt asunud elama teise EL liikmesriiki on võimalik taotleda Eesti Haigekassast vormikohast tõendit E106 Selleks tuleb saata Eesti Haigekassale avaldus Näide Isikul

  Original URL path: http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/arstiabi_val/tootaja-alalise-elukohaga-te (2013-11-16)
  Open archived version from archive


 • Töötaja ja pereliikmed eri riikides - Eesti Haigekassa
  eri riikides Välisriigis õppivad õpilased ja üliõpilased Välislepingud Töövõimetusleht vormid E115 ja E116 Raviasutustele Euroopa Liidu kontaktasutused Blanketid Perearsti nõuandetelefon 1220 Perearstid Soodusravimid Meditsiiniseadmed Lepingupartnerid Ravijärjekorrad Tervishoiuteenused Haigekassa trükised Vähiennetuse uuringud naistele 2013 aastal Tööandjale Partnerile Haigekassa Blanketid Õigusaktid KKK Küsi Lingid Digiretsept Kampaania avaleht Telli teavitus Soovin saada teavitust haigekassa kodulehel tehtud muudatuste kohta Telli muudatuste voog Kirjuta meile Võta meiega ühendust kui Sul on küsimusi või kommentaare osutatud

  Original URL path: http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/arstiabi_val/pereliikmed (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Välisriigis õppivad õpilased ja üliõpilased - Eesti Haigekassa
  elukohaga teises EL riigis Töötaja ja pereliikmed eri riikides Välisriigis õppivad õpilased ja üliõpilased Välislepingud Töövõimetusleht vormid E115 ja E116 Raviasutustele Euroopa Liidu kontaktasutused Blanketid Perearsti nõuandetelefon 1220 Perearstid Soodusravimid Meditsiiniseadmed Lepingupartnerid Ravijärjekorrad Tervishoiuteenused Haigekassa trükised Vähiennetuse uuringud naistele 2013 aastal Tööandjale Partnerile Haigekassa Blanketid Õigusaktid KKK Küsi Lingid Digiretsept Kampaania avaleht Telli teavitus Soovin saada teavitust haigekassa kodulehel tehtud muudatuste kohta Telli muudatuste voog Kirjuta meile Võta meiega ühendust kui Sul on küsimusi või kommentaare osutatud tervishoiuteenuste osas Riigiportaalist eesti ee saad tellida Euroopa ravikindlustuskaardi kontrollida oma ravikindlustuse kehtivust jälgida oma ajutise töövõimetuslehe seisu kontrollida oma isikuandmeid ja perearsti esitada täiendava ravimihüvitise taotluse jne tööandja saab edastada elektroonselt kindlustatute andmeid Välismaal õppijate ravikindlustuskaitse Õpilased ja üliõpilased kes suunduvad õppima välismaale peavad ravikindlustuskaitse jätkamiseks Eestis esitama haigekassale õppima asumise kinnituseks välisriigi õppeasutuses õppimist tõendava dokumendi mis peab sisaldama järgmisi andmeid 1 õppeasutuse nimi 2 õppeasutuse aadress 3 õppija ees ja perekonnanimi 4 õppija isikukood või sünniaeg 5 õppeperioodi kestus 6 õppeasutuse esindaja ees ja perekonnanimi sidevahendite andmed ning allkiri Ravikindlustuskaitse vormistatakse esitatud dokumendi alusel maksimaalselt 12 kuuks seega palume meeles pidada et tõend õppimise kohta tuleb haigekassasse toimetada igal õppeaastal Välismaal õppivad õpilased ja üliõpilased kes omavad ravikindlustuskaitset Eestis saavad

  Original URL path: http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/arstiabi_val/valisriigis-oppivad-opilase (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Välislepingud - Eesti Haigekassa
  Soodusravimid Meditsiiniseadmed Lepingupartnerid Ravijärjekorrad Tervishoiuteenused Haigekassa trükised Vähiennetuse uuringud naistele 2013 aastal Tööandjale Partnerile Haigekassa Blanketid Õigusaktid KKK Küsi Lingid Digiretsept Kampaania avaleht Telli teavitus Soovin saada teavitust haigekassa kodulehel tehtud muudatuste kohta Telli muudatuste voog Kirjuta meile Võta meiega ühendust kui Sul on küsimusi või kommentaare osutatud tervishoiuteenuste osas Riigiportaalist eesti ee saad tellida Euroopa ravikindlustuskaardi kontrollida oma ravikindlustuse kehtivust jälgida oma ajutise töövõimetuslehe seisu kontrollida oma isikuandmeid ja

  Original URL path: http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/arstiabi_val/valislepingud (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Vormid E115 ja E116 - Eesti Haigekassa
  osas Riigiportaalist eesti ee saad tellida Euroopa ravikindlustuskaardi kontrollida oma ravikindlustuse kehtivust jälgida oma ajutise töövõimetuslehe seisu kontrollida oma isikuandmeid ja perearsti esitada täiendava ravimihüvitise taotluse jne tööandja saab edastada elektroonselt kindlustatute andmeid Töövõimetusleht vormid E115 ja E116 Vormid E115 ja E116 Seoses Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud patsiendi haigushüvitise väljamaksmisega välisriigis võib Euroopa Liidu liikmesriigi pädev asutus vajada lisainfot vormidel E116 ja E115 Antud vormide saamiseks peab patsient paluma oma raviarstil täita ära vormi E116 ning esitama selle koos taotlusega haigekassale Vormil E116 peab isiku raviarst ära täitma 3 4 ja 5 kasti või väljad kindlasti tuleb lisada ka oma tempel punkti 4 juurde Palume täita vormi trükitähtedega Kui vorm on täidetud siis palume saata selle posti teel Eesti Haigekassa Pärnu osakonda aadressil Lai 14 80010 Pärnu Seejärel täidab haigekassa vormil E116 ära 1 2 ja 8 lahtri ning teeb juurde vormi E115 Kui Teil tekib küsimusi vormi täitmise kohta palume pöörduda Eesti Haigekassa Pärnu osakonna spetsialistide poole telefonil 443 0237 või e posti aadressil anne heinsoo haigekassa ee või eve lilienthal haigekassa ee Välisriigis väljastatud töövõimetusleht Haigekassa maksab kindlustatud isikule ajutise töövõimetuse hüvitist ka välisriigi arsti välja antud haigestumist tõendava dokumendi alusel Välisriigi arsti kirjutatud haigestumist tõendav dokument tuleb

  Original URL path: http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/arstiabi_val/vormid (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Isiku taotlusvorm töövõimetushüvitise vormide E115 ja E116 saamiseks - Eesti Haigekassa
  Partnerile Haigekassa Blanketid Õigusaktid KKK Küsi Lingid Digiretsept Kampaania avaleht Telli teavitus Soovin saada teavitust haigekassa kodulehel tehtud muudatuste kohta Telli muudatuste voog Kirjuta meile Võta meiega ühendust kui Sul on küsimusi või kommentaare osutatud tervishoiuteenuste osas Riigiportaalist eesti ee saad tellida Euroopa ravikindlustuskaardi kontrollida oma ravikindlustuse kehtivust jälgida oma ajutise töövõimetuslehe seisu kontrollida oma isikuandmeid ja perearsti esitada täiendava ravimihüvitise taotluse jne tööandja saab edastada elektroonselt kindlustatute andmeid Isiku

  Original URL path: http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/arstiabi_val/vormid/e115 (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Raviasutustele - Eesti Haigekassa
  Lähetatud töötaja Töötaja alalise elukohaga teises EL riigis Töötaja ja pereliikmed eri riikides Välisriigis õppivad õpilased ja üliõpilased Välislepingud Töövõimetusleht vormid E115 ja E116 Raviasutustele Euroopa Liidu kontaktasutused Blanketid Perearsti nõuandetelefon 1220 Perearstid Soodusravimid Meditsiiniseadmed Lepingupartnerid Ravijärjekorrad Tervishoiuteenused Haigekassa trükised Vähiennetuse uuringud naistele 2013 aastal Tööandjale Partnerile Haigekassa Blanketid Õigusaktid KKK Küsi Lingid Digiretsept Kampaania avaleht Telli teavitus Soovin saada teavitust haigekassa kodulehel tehtud muudatuste kohta Telli muudatuste voog Kirjuta

  Original URL path: http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/arstiabi_val/raviasutustele (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Euroopa Liidu kontaktasutused - Eesti Haigekassa
  IS 150 Reykjavik Iceland Tel 354 5604 400 354 5604 451 E post tr tr is www tr is IS Itaalia Ministero della Salute DGRUERI ufficio II Viale Giorgio Ribotta 5 00144 Roma Italy Tel 00390659942464 Fax 00390659942111 E post f basile sanita it www ministerosalute it IT Kreeka Social Insurance Institute IKA DIOIKISI Odos Agiou Konstantinou 8 10241 Athinas Greece Tel 30210 5226 071 30210 6742816 Fax 30210 5225 185 30210 6741377 E post dasika ika gr www ika gr GR Küpros Ministry of Health Τhe European Integration Sector of the Ministry of Health 10 Marcou Drakou Pallouriotissa 1448 Nicosia Cyprus Tel 357 22 605300 Fax 357 22 305346 357 22 305781 E post sstratis moh gov cy www moh gov cy CY Leedu State Patient Fund under Ministry of Health Valstybinė ligonių kasa VLK Kalvarijų 147 Vilnius 08221 Lithuania Tel 370 5 2364150 Fax 370 5 2364111 E post vlk vlk lt www vlk lt LT Liechtenstein Amt für Volkswirtschaft AVW National Office of Economy Äulestrasse 51 Postfach 684 FL 9490 Vaduz Liechtenstein Tel 423 236 7560 Fax 423 236 7564 E post info ag llv li www avw llv li LI Luksemburg Union des Caisses de Maladie 125 route dEsch L 1471 Luxembourg postiaadress Boite Postale 1023 L 1010 Luxembourg Tel 49 83 31 1 Fax 49 83 32 E post cns secu lu www cns lu www secu lu LU Läti Nacionālais veselības dienests Health Payment Center Césu street 31 k 3 Riga LV 1012 Latvia Tel 371 67043 700 371 67043 767 Fax 371 67043 701 E post nvd vmnvd gov lv www vmnvd gov lv LV Malta Ministry of Health Ministeru tas Sahha l Anzjani u Kura fil Komunita E U And International Affairs Directorate Palazzo Castellania 15 Merchants Street Valletta CMR 02 Malta Tel 356 22992232 356 21224071 Fax 356 21246168 E post entitlement mhec gov mt www ehealth gov mt MT Norra National Office for Social Insurance Abroad FFU Folketrygdkontoret for utenlandssaker Langkaia 1 Oslo Norway Postiaadress PO Box 8138 Dep NO 0033 Oslo Norway Tel 47 21073700 Fax 47 21073701 E post ffu trygdeetaten no www nav no NO Poola Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala ul Grójecka 186 02 390 Warszawa Poland Tel 4822 572 62 68 Fax 4822 572 63 30 E post ca17 nfz gov pl www nfz gov pl PL Portugal Direcção Geral da Segurança Social DGSS Largo do Rato n 1 1269 144 Lisboa Portugal Tel 351 213 817 300 Fax 351 213 889 517 E post dgss seg social pt www seg social pt PT Prantsusmaa Centre des Liaisons Europeennes et Internationales de Sécurite Sociale CLEISS 11 rue de la tour des Dames 75436 Paris cedex 09 France Tel 33 0 1 45 26 33 41 Fax 33 0 1 49 95 06 50 E post webmestre cleiss fr www cleiss fr FR Rootsi Försäkringskassan Head office Division of International health care Adolf Fredriks Kyrkogata 8 SE 10351 Stockholm Sweden Tel 46 0 8 786 90 00

  Original URL path: http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/arstiabi_val/asutused (2013-11-16)
  Open archived version from archive •