archive-ee.com » EE » H » HAIGEKASSA.EE

Total: 896

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • 31 detsember 2013 Tähtaegadest hiljem esitatud ettepanekute menetlemine jätkub 2015 aastal Tervishoiuteenuste loetelu muutmise ettepanekud soovitame esitada kas digitaalselt allkirjastatuna elektroonselt aadressile kersti esnar haigekassa ee või paberkandjal Eesti Haigekassa postiaadressile Tervishoiuteenuste loetelu muutmine toimub vastavalt järgmistes määrustes kinnitatud nõuete kohaselt Vabariigi Valitsuse 24 09 2002 määrus nr 301 Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu muutmise kriteeriumid ja nende hindamise kord Sotsiaalministri 19 01 2007 määrus nr 9 Kindlustatud isikult tasu maksmise

  Original URL path: http://www.haigekassa.ee/print?content=1019 (2013-11-16)
  Open archived version from archive • algatamiseks vajalikud andmed täitmisel soovitame aluseks võtta täitmisjuhendi Tervishoiuteenuste loetelus sisalduva teenuse kustutamisel nimetuse muutmisel tingimuse muutmisel jms puhul esitatakse ettepanek järgmise vormi alusel Tervishoiuteenuste loetelu muutmise algatamiseks vajalikud andmed Juhul kui soovitakse muuta eriarstiabi tervishoiuteenuste piirhindu tuleb esitada ettepanek järgmiste vormide kohaselt Eriarstiabi tervishoiuteenuse kuluarvestuse andmed Tervishoiuteenuse osutaja kulud eurodes ressursside kaupa Tervishoiuteenuse osutaja osutatud teenuste hulgad Tervishoiuteenuste piirhinna muutmise ettepanekus peavad sisalduma vähemalt ühe piirkondliku ühe kesk ja

  Original URL path: http://www.haigekassa.ee/print?content=1020 (2013-11-16)
  Open archived version from archive


 • vahenditele vastavuse ning ühiskonnale vajalikkuse hinnangud Hinnangute koostamiseks on aega 30 kalendripäeva alates ettepaneku ja selle kohta esitatud lisaandmete saamisest Hinnangud esitatakse järgmise vormi alusel Tervishoiuteenuste loetelu muutmise ettepaneku kriteeriumitele vastavuse hinnang Hinnangute andmise juhendid Tõendatud meditsiinilise efektiivsuse hinnangu andmise

  Original URL path: http://www.haigekassa.ee/print?content=1021 (2013-11-16)
  Open archived version from archive


 • ja edastamiseks oma rakendus ja turvaserver siis esitab raviasutuse allkirjaõiguslik või volitatud isik Riigi Infosüsteemi Haldussüsteemi edaspidi RIHA portaali kaudu taotluse asutuse RIHA ga liitumiseks Detailsed juhised taotluse koostamiseks leiab taotluse vormi juurest Teenuste avamisest või keeldumisest teavitatakse taotlejat 5 tööpäeva jooksul e kirjaga Õigused tuleks taotleda järgmistele teenustele kirst proteesi hyvitis arvete üles laadimine haigekassa infosüsteemi kirst telli arve v1 ja vajalik sisestatud arvete andmete kontrolliks enne koondarve kinnitamist

  Original URL path: http://www.haigekassa.ee/print?content=1055 (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Vastused ja käitumisjuhised enim esitatud küsimuste korral - Eesti Haigekassa
  A Arve tühistamisel enne koondarve kinnitamist palume esitada aadressile tartu haigekassa ee avalduse arve tühistamiseks Avalduses peab olema kajastatud arve esitaja registrikood teenuse saaja isikukood arve number arve summa B Arve tühistamiseks koondarvesse kaasatud ja kinnitatud dokumendi puhul palume esitada aadressile tartu haigekassa ee kreeditarve Teenuseosutaja esitatud kreeditarve peab sisaldama kreeditarve esitaja rekvisiite asutuse nimi aadress registrinumber pangaandmed viidet koondarvele mille kohta kreedit esitatakse selle isiku nime ja isikukoodi kellele osutatud teenuse kohta kreedit tehakse summa mille ulatuses kreeditarve koostatakse 2 Kui sageli peaks teenusepakkuja esitama haigekassale koondarveid See sõltub eelkõige konkreetse teenusepakkuja arvete mahust Koondarve esitamisel tuleb jälgida kahte asjaolu 1 On soovitatav et ühe koondarve maht ei ületaks 50 arvet 2 Kalendrikuu jooksul koostatud arved peaksid olema edastatud kinnitatud koondarvena haigekassale hiljemalt järgneva kuu 7 kuupäevaks 3 Mida teha kui soovite muuta arveldusarve numbrit Kui arveldusarve number on puudu või soovite olemasolevat muuta on seda võimalik teha enne koondarve mustandi kinnitamist 4 Mida teha isikute esitatud avaldustega Hambaraviteenuse osutaja kohustus proteesihüvitise saamiseks vajalikke andmeid elektrooniliselt edastada tuleneb sotsiaalministri määrusest nr 145 täpsemalt 14 Lisaks sätestab määrus ka hambaraviteenuse osutaja kohustuse säilitada talle esitatud avaldusi 3 aastat 5 Mida teha kui manuse abil arvete laadimisel tekib ekslik veateade X tees manuse lisamise kaudu arvete üles laadimisel võib tekkida lisaks üles laetud arvete kinnitusele alljärgneva sisuga veateade Kirjeldatud veateade ei mõjuta kuidagi arvete üles laadimist ja palume seda ignoreerida Sisestatud arveid saate kontrollida ka koondarve mustandi koostamise abil Palume vältida arve mitmekordset saatmist 6 Mida teha kui isik on hüvitist taotlenud teenusepakkuja kaudu kuid lisaks on esitanud avalduse hüvitise saamiseks ka haigekassale Palun saatke taotlus isiku poolt esitatud avalduse üle vaatamiseks haigekassa Tartu osakonnale posti või e kirja teel aadressil tartu haigekassa ee Lisage taotlusele isiku poolt raviasutusele tehtud avalduse koopia Pärast pöördumise menetlemist informeerib haigekassa teenusepakkujat edasistest toimingutest e

  Original URL path: http://www.haigekassa.ee/raviasutusele/hambaproteesi-teenuse-osutajal/vastused-ja-kaitumisjuhised-e (2013-11-16)
  Open archived version from archive

 • Selgitus arvete edastamise teenuse kohta - Eesti Haigekassa
  1 3 Arved mille kohta veateateid ei tagastata on edukalt esitatud Pärast arve süsteemi salvestamist tekib ekraanile kinnitus salvestatud arvete hulga kohta x kuludokumendist salvestati x Andmete edastamisel tekkinud vigade korral võite saada järgmised vea teated Esitatud kulust hüvitatakse XXX Isikul ei ole kogu esitatud summa ulatuses vaba limiiti Limiit on juba ära kasutatud Isikul puudub vaba limiit Sisend kirje ei ole korrektne Palun kontrollige sisendit dokument on vales valuutas või on mõni kirje element puudu Dokumendi esitajal puudub kindlustatus seisuga kuupäev isikul ei ole teenuse osutamise päeval kehtivat ravikindlustust mistõttu puudub tal õigus proteesihüvitisele Isik on noorem kui 0063seisuga kuupäev isik on noorem kui 63 aastane ning ta pole töövõimetuspensionär mistõttu puudub tal õigus proteesihüvitisele Aegunud kulutus sisestatud kuupäev on hilisem kui 3aastat Isikul on juba avatud HRH dokument isikule on avatud teenuse osutamise kuupäevast hilisem limiidiperiood Selline dokument on juba esitatud dokumendi topelt saatmine 2 Koondarve mustandi koostamine Koondarve mustand on mõeldud teenusepakkujale juba esitatud arvete sisu ja summade kontrolliks Koondarve mustand ei jõua haigekassasse enne kui see on kinnitatud ja esitatud arvena 2 1 Koondarve mustandit saab koostada kahte tüüpi Jooksval kuul sisestatud arvetest koondarve mustandi koostamine prh jk Eelmistel kuudel sisestatud arvetest koondarve mustandi koostamine prh ek Koondarve mustandi tüübi valikul on oluline lähtuda sellest millal arved süsteemi sisestasite 2 2 Kui koondarve mustandi tüübiks on proteesihüvitis käesolev kuu siis valitakse koondarve mustandisse arveid mis on sisestatud ajavahemikul jooksva kuu esimesest kuupäevast kuni jooksva kuupäevani 2 3 Kui koondarve mustandi tüübiks on proteesihüvitis eelmised kuud siis saab valida koondarve mustandisse arveid mis on sisestatud ajavahemikul 01 01 1900 kuni eelmise kalendrikuu viimase kuupäevani 2 4 Koondarve mustandisse võetakse kõik alusdokumendid mis on sisestatud alates ja kuni kuupäevade vahemikus kaasa arvatud 2 5 Koondarve mustandi koostamine õnnestub kui vastus sisaldab mustandi ID d mustandi numbrit 2 6

  Original URL path: http://www.haigekassa.ee/raviasutusele/hambaproteesi-teenuse-osutajal/selgitus-arvete-edastamise-tee (2013-11-16)
  Open archived version from archive


 • audse haigekassa ee Klienditeenindaja Tiiu Kalmus tiiu kalmus haigekassa ee Klienditeenindaja Pille Jõeäär pille joeaar haigekassa ee Klienditeenindaja Kaie Selter kaie selter haigekassa ee Klienditeenindaja Irmi Kaju irmi kaju haigekassa ee Klienditeenindaja Vilja Selli vilja selli haigekassa ee Infotelefoni juht Maris Liitmäe maris liitmae haigekassa ee Infospetsialist Erika Sollman erika sollman haigekassa ee Infospetsialist Jana Püvi jana puvi haigekassa ee Infospetsialist Mirjam Laager mirjam laager haigekassa ee Infospetsialist Õnne Jaakre onne jaakre haigekassa ee Infospetsialist Maaja Metsküll maaja metskull haigekassa ee Infospetsialist Kaire Jürisson kaire jurisson haigekassa ee Infospetsialist Olga Rand olga rand haigekassa ee Infospetsialist Reet Hänikene reet hanikene haigekassa ee Infospetsialist Pille Sõõrde pille soorde haigekassa ee Infospetsialist Küllike Paavo kyllike paavo haigekassa ee Vanemtöövõimetushüvitiste arvestaja Milvi Laur milvi laur haigekassa ee Töövõimetushüvitiste arvestaja Eve Laidvee eve laidvee haigekassa ee Töövõimetushüvitiste arvestaja Urve Lainemäe urve lainemae haigekassa ee Töövõimetushüvitiste arvestaja Merle Mander merle mander haigekassa ee Töövõimetushüvitiste arvestaja Ene Lehtla ene lehtla haigekassa ee Töövõimetushüvitiste arvestaja Helgi Lõhmist helgi lohmist haigekassa ee Töövõimetushüvitiste arvestaja Sirje Luide sirje luide haigekassa ee Töövõimetushüvitiste arvestaja Maris Kurvits maris kurvits haigekassa ee Töövõimetushüvitiste arvestaja Kersti Juhanson kersti juhanson haigekassa ee Töövõimetushüvitiste arvestaja Tatjana Školnik tatjana skolnik haigekassa ee Ravikindlustushüvitiste büroo juhataja Kristel

  Original URL path: http://www.haigekassa.ee/print?content=574 (2013-11-16)
  Open archived version from archive


 • haigekassa ee Informaatika osakond Osakonna juhataja Raimo Laus raimo laus haigekassa ee IT peaadministraator Priit Lund priit lund haigekassa ee IT peaadministraator Priit Ainsoo priit ainsoo haigekassa ee IT administraator Kairi Zirk kairi zirk haigekassa ee Süsteemiadministraator Martin Rajur martin rajur haigekassa ee Süsteemiadministraator Kuuno Lotamõis kuuno lotamois haigekassa ee IT administraator Taavi Toomas Ainla taavi toomas ainla haigekassa ee Juriidiline osakond Osakonna juhataja Kristina Valeria Tobias kristina tobias haigekassa ee Peajurist Endla Tempel endla tempel haigekassa ee Vanemjurist Ragnar Kass ragnar kass haigekassa ee Jurist Vaike Näripea vaike naripea haigekassa ee Klienditeeninduse osakond Osakonna juhataja Lii Pärg lii parg haigekassa ee Peaspetsialist Asta Zirk asta zirk haigekassa ee Rahaliste hüvitiste peaspetsialist Anne Pärtel anne partel haigekassa ee Rahaliste hüvitiste spetsialist Madis Raimla madis raimla haigekassa ee Personaliosakond Osakonna juhataja Anne Ly Mendel annely mendel haigekassa ee Personalipeaspetsialist Imme Kivi imme kivi haigekassa ee Personalispetsialist Ülle Kuura ylle kuura haigekassa ee Personalispetsialist Helga Vainu helga vainu haigekassa ee Ravimiosakond Osakonna juhataja Erki Laidmäe erki laidmae haigekassa ee Ravimispetsialist Anneli Truhanov anneli truhanov haigekassa ee Ravimispetsialist Anna Beznossova anna beznossova haigekassa ee Ravimispetsialist Helen Hoyer helen hoyer haigekassa ee Ravimispetsialist Ivika Leik Ivika leik haigekassa ee Ravimipeaspetsialist Krista Meresmaa krista meresmaa haigekassa ee lapsehoolduspuhkusel Siseauditi osakond Osakonna juhataja Reet Kambla reet kambla haigekassa ee Juhtiv siseaudiitor Erly Feld erly feld haigekassa ee Juhtiv siseaudiitor Tõnis Toome tonis toome haigekassa ee Süsteemiarenduse osakond Osakonna juhataja Seidi Vilba seidi vilba haigekassa ee Süsteemiarenduse peaspetsialist Maarja Žugova maarja zugova haigekassa ee Süsteemiarenduse peaspetsialist Andreas Nõmm andreas nomm haigekassa ee Süsteemiarenduse peaspetsialist Helen Talsi helen talsi haigekassa ee lapsehoolduspuhkusel Tervishoiuosakond Osakonna juhataja Triin Habicht triin habicht haigekassa ee Assistent Anne Puhm anne puhm haigekassa ee Kvaliteedi talituse juht Sirje Vaask sirje vaask haigekassa ee Tervishoiu peaspetsialist Jane Alop jane alop haigekassa ee Tervishoiu spetsialist Reili

  Original URL path: http://www.haigekassa.ee/print?content=581 (2013-11-16)
  Open archived version from archive •