archive-ee.com » EE » G » GORAIL.EE

Total: 269

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Firmast | Go Rail
  4 k a Lapsed 5 9 k a 1 2 3 4 1 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3 4 0 6 Moskva Moskva Firmast AS GoRail tegeleb reisijateveoga rahvusvahelistel reisirongiliinidel aastast 1998 Lisaks müüb ettevõte sõidupileteid Baltimaade SRÜ riikide ning nendega ühenduses olevate maade linnadevahelistele reisirongidele näiteks Soome ja Venemaa vahelistele jätkureisidele AS GoRail põhineb eestimaisel erakapitalil kuuludes Eesti ühte suurimasse turismi transpordi ja hotellimajandusega

  Original URL path: http://www.gorail.ee/firmast/#wpcf7-f22-o1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive


 • Veoeeskiri | Go Rail
  piires 5 KÄSIPAKKIDE JA VÄIKELOOMADE VEDU 5 1 Vedaja ei vastuta reisija poolt sõidukisse toodud asjadele tekkinud kahju eest mida vedaja ei oleks lubanud sõidukisse tuua kui ta oleks teadnud nende olemusest või seisundist kui reisija teadis või oleks pidanud teadma et vedaja ei lubaks neid asju vedada Sellisel juhul vastutab reisija kõikide kulude ja kahju eest mis tekivad vedajale selliste asjade vedamisest Muuhulgas on AS i GoRail teenindada olevates rahvusvahelistes reisirongides keelatud vedada käsipakke mis võivad rikkuda või määrida vagunit kaasreisijaid või nende asju kaasreisijate elu või tervist kahjustada võivaid esemeid aineid ja elusloomi nt mesilased mürkmaod jne samuti ohtlikku pagasit milleks loetakse nõuetekohase ümbristega ja pakendita tulirelvi ja laskemoona tuleohtlikke lõhke ja kergestisüttivaid ning plahvatusohtlikke aineid mürkaineid sööbivaid aineid radioaktiivseid aineid mistahes aineid lekkivates või katkistes pakendites ning muid pakke ja asju mille kogukaal ületab 36 kg v a p5 3 märgitu 5 2 Käsipakid tuleb asetada selleks ettenähtud kohtadele Keelatud on paigutada käsipagasit vaguni koridori kupeeuste ette ja tamburitesse 5 3 Reisijal on õigus tasuta vedada käsipakke mille ühiku mõõtmete summa ei ületa 200 cm ja kogukaal 36 kg sh koduelektroonika tooted ühe reisidokumendi kohta 5 4 Lisaks p 5 3 sätestatule on lapsega reisijal või puudega isikul õigus käsipakina vedada lapsevankrit või käru ja abivahendit liikumispuudega reisijale kui need on vajalikud lapse või puudega isiku teenindamiseks 5 5 Reisijal on õigus vedada ühte kokkupandud jalgratast mis asub käsipakkide jaoks ette nähtud kohas ega sega kaasreisijaid 5 6 Käsipakkide alalhoiu eest vastutab Reisija 5 7 Rongist leitud esemeid v a kiirestiriknevad toiduained hoiab ja säilitab Vedaja vastavalt Asjaõigusseaduse sätetele 5 8 Rahvusvahelistes reisirongides on Reisijail lubatud 4 kohaliste kupeedega vaguni eraldi kupees vedada kahte spetsiaalses kastis või puuris kehtivat veterinaartõendit omavat väikelooma nt kass koer või lindu tasudes kõigi kupees olevate kohtade eest täishinnaga sõidupileti maksumuse ning lisaks iga looma või linnu veo eest 20 e kg pagasi veotariifi Väljaspool kupeed on koertel nõutav suukorv ja lühike jalutusrihm või ta peab olema spetsiaalses veopuuris või kotis 5 9 Reisija kannab täielikku materiaalset vastutust tema poolt veetava pagasi eest sh loomade alalhoiu ja sanitaartehniliste nõuete täitmise küsimustes võttes täielikult enda kanda loomade poolt tekitatud kahjude hüvitamise ohutuse ning vagunite koristamise tagamise Reisija ei või oma kohustuste rikkumise korral tugineda oma käsipagasi puudus te le või omadus te le kui vastutusest vabastavale asjaolule 5 10 Reisija pagas peab olema sellisel kujul et see ei soodustaks kaotsiminekut ega kahjustumist ning et vedajale ei tekiks pagasist kahju Kui pagasi hulka kuulub ohtlik asi peab reisija teavitama vedajat selle olemasolust ning ohu üldisest laadist 5 11 Reisija võib vedada ainult käsipakke registreeritud pagasivedu ei teostata ning muu pagasi vedamine on keelatud 5 12 Käsipaki kahjustumise või kaotsimineku korral peab reisija sellest Vedajale viivitamatult kuid mitte hiljem kui rongist lahkumisel teatama 5 13 Vedaja hüvitab kahju mis tekib käsipaki hävimisest või kahjustamisest vedamise ajal ning vedamisest tingitud asjaolude tõttu Eesti Vabariigi õigusaktides ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega 1371 2007 ettenähtud korras 6 SÕIDUTINGIMUSED 6 1 Tallinn Moskva Tallinn rahvusvahelise reisirongi koosseisu kuulub restoranvagun kus võimaldatakse Reisijale täiendava tasu eest toitlustamine Rongi koosseisu kuuluvad vagunid on varustatud pehme inventari esmaste hügieenivahendite ja medikamentidega apteegi ning sõidupileti hinna sisse kuuluva voodipesu tee ja kohviga 6 2 Reisijal on võimalus tellida vagunisaatjalt kupeesse rongi restoranvaguni menüüs pakutavaid tooteid 6 3 Reisijal on õigus oma sõidukohale kaasa võtta üks alla 5 aastane laps Mitme alla 5 aastase lapse korral tuleb ülejäänud lastele osta lapsepiletid Reisija kellega on kaasas 5 kuni 10 aastaseid lapsi tuleb osta lapsepiletid lisa 2 Üle 10 aasta vanustele lastele kehtib täishinnaga sõidupilet lisa 1 Lapse vanus määratakse sõidu alguse päeva seisuga Alla 10 aastastele lastele on reisimine ilma saatjata rahvusvahelistes reisirongides keelatud Lapse saatjal peab olema kaasas lapse vanust ja isikut tõestav reisidokument 6 4 Reisijal on soovi korral võimalus kui leidub vabu kohti kasutada eraldi kupeed ostes sellisel juhul sõidupiletid kõigile kupee kohtadele Samuti võib sõidu ajal ümber asuda kõrgema klassi vagunisse tasudes sõidupiletite hinnavahe kuid seda vaid rongiülemale eraldatud kohtade normi piires 6 5 Reisijal on õigus sõidupileti kehtivusaja jooksul teha üks 10 ne päeva pikkune peatus märgistades ning pikendades sõidupileti kehtivusaega 3 tunni jooksul jaama kassas või jaamaülema juures alates rongi jaama saabumise hetkest Reisi jätkamiseks sõidupiletil märgitud marsruudil peab Reisija tasuma piletikassas juurde platskaardi maksumuse 6 6 Reisijal on õigus enda initsiatiivil sõidu katkestamise korral saada osaliselt tagasi sõidupiletil märgitud pileti maksumusest sõidutasu sõitmata jäänud osa eest registreerides sõidupileti jaama kassas 3 tunni jooksul rongi jaama saabumise hetkest alates 6 7 Sõidu katkemisel AS st GoRail mitteolenevatel põhjustel võib AS GoRail vastavalt oma võimalustele organiseerida Reisijate veo sihtjaama 6 8 AS il GoRail on õigus keelduda vedamast Reisijat kes on käesoleva eeskirja nõudeid oluliselt rikkunud ning eelkõige juhtudel kui ohustatakse sõidu turvalisust ja korda või kaasreisijate turvalisust ja või häiritakse talumatul moel kaasreisijaid Sellisel juhul tehakse sõidupiletile vastav märge ning sõidupileti maksumust ei tagastata 6 9 Vaguni sisseseade või inventari lõhkumise korral on AS il GoRail õigus nõuda Reisijalt tekitatud kahju hüvitamist 7 AS i GORAIL KOHUSTUSED 7 1 AS GoRail on kohustatud korraldama sõitjatele kättesaadavat teavet liiklusgraafiku sõidupiletite müügi korralduse piletihindade ning väljumisaegade kohta tagama vagunite normikohast valgustust temperatuuri ja ventilatsioonirežiimi sõidupileti müümisel andma Reisijale vormikohase sõidupileti abistama puudega reisijaid rongi sisenemisel ja väljumisel nende voodikoha korrastamisel ning jagama reisija jaoks olulist reisiks vajalikku informatsiooni toimetama Reisija ohutult sihtkohta 7 2 Vagunisaatja on kohustatud kontrollima enne reisi Reisija sõidupiletit tagama reisi ajal Reisija kvaliteetse teenindamise kandma vormiriietust ja rinnas nimesilti kindlustama Reisija sõidupileti alalhoiu ja tagastama need 30 minutit enne Reisija sihtjaama jõudmist informeerima Reisijaid 30 minutit enne nende sihtjaama jõudmist kindlustama vaguni ja tualettruumide puhtuse andma vajaduse korral esmaabi reisi ajal mitte suitsetama vajadusel selgitama Reisijatele piiri ja tollieeskirju mitte takistama kontrollimise õigust omavahel ametiisikutel kontrolli läbiviimisega seotud tegevust 7 3 Rongiülem on kohustatud tegema ringkäike rongis kontrollides vagunite sanitaartehnilist seisukorda ja Reisijate teenindamise taset esitama Reisija nõudmisel avalduste ja ettepanekute raamatu edastama rongiraadios reisiga seotud informatsiooni andma vajaduse korral esmaabi vajadusel selgitama Reisijale piiri ja tollieeskirju kutsuma korrale ja vajadusel kõrvaldama rongist Reisijaid kes rikuvad

  Original URL path: http://www.gorail.ee/veoeeskiri/#wpcf7-f22-o1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Telli pilet | Go Rail
  Tagasisõit Kahjuks ei ole võimalik valida tänast või homset kuupäeva väljasõidu alguseks Vabandust Mugavusklass 1 klass 2 klass 2 kohaline SV kupee 4 kohaline kupee Istevagun Reisijaid Täiskasvanud Lapsed 0 4 k a Lapsed 5 9 k a 1 2 3 4 1 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3 4 0 6 Moskva Moskva Telli pilet Viga Järgnevad väljad peavad olema täidetud Lähtejaam Sihtjaam Väljasõit Vali

  Original URL path: http://www.gorail.ee/booking/ (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Täna saabus Tallinna viimane Moskva rong | Go Rail
  Täiskasvanud Lapsed 0 4 k a Lapsed 5 9 k a 1 2 3 4 1 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3 4 0 6 Moskva Moskva Täna saabus Tallinna viimane Moskva rong Täna 19 mail 2015 saabus Tallinna viimast korda Go Raili rong Moskvast Rongi jõudmist Balti jaama vaadake siit Sellega on Go Rail liinireisid Eesti ja Venemaa vahel lõpetanud Go Raili piletikassa Balti jaama

  Original URL path: http://www.gorail.ee/tana-saabus-tallinna-viimane-moskva-rong/ (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Go Rail lõpetab reisijateveo Tallinna-Moskva rongiliinil | Go Rail
  4 0 0 1 2 3 4 0 6 Moskva Moskva Go Rail lõpetab reisijateveo Tallinna Moskva rongiliinil Viimane Go Raili rong väljub Tallinnast Moskvasse 17 mail kell 19 10 ning Moskvast Tallinna 18 mail 2015 kell 18 05 Sõit neil kuupäevadel toimub raudteeremondist tulenevalt muudetud sõiduplaani alusel Viimane reis jõuab Tallinna Balti jaama 19 mail 2015 kell 10 46 Go Raili juhataja Alar Pinsel avaldab lootust et riigiettevõtete Eesti

  Original URL path: http://www.gorail.ee/go-rail-lopetab-reisijateveo-tallinna-moskva-rongiliinil/ (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Täna tegi Tallinna-Peterburi rong viimase sõidu | Go Rail
  kupee 4 kohaline kupee Istevagun Reisijaid Täiskasvanud Lapsed 0 4 k a Lapsed 5 9 k a 1 2 3 4 1 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3 4 0 6 Moskva Moskva Täna tegi Tallinna Peterburi rong viimase sõidu Täna 11 05 2015 tegi Tallinna Peterburi rong viimase sõidu Täname kõiki reisijaid ja loodame et meil avaneb võimalus teid tulevikus taas teenindada Olime sunnitud liini

  Original URL path: http://www.gorail.ee/tana-tegi-tallinna-peterburi-rong-viimase-soidu/ (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Remonttööd muudavad rahvusvaheliste reisirongide sõiduplaani ka maikuus | Go Rail
  valida tänast või homset kuupäeva väljasõidu alguseks Vabandust Mugavusklass 1 klass 2 klass 2 kohaline SV kupee 4 kohaline kupee Istevagun Reisijaid Täiskasvanud Lapsed 0 4 k a Lapsed 5 9 k a 1 2 3 4 1 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3 4 0 6 Moskva Moskva Remonttööd muudavad rahvusvaheliste reisirongide sõiduplaani ka maikuus Seoses remonttöödega Venemaa Oktoobriraudteel ning uuendustöödega Eesti Raudtee taristul sõidavad rahvusvahelised reisirongid ka maikuus muudetud sõiduplaani alusel Eesti Raudtee taristu uuendustööd muudavad Tallinna Moskva ja Tallinna Peterburi rongi sõiduplaani 4 05 12 05 2015 Sel perioodil nihkuvad mõned sõiduajad Tapa ja Tallinna vahelisel lõigul tavalisest mõne minuti võrra hilisemaks Täpsed sõiduajad muudetud sõiduplaanist http www gorail ee muudatused soiduplaanis Remonttööd Oktoobriraudteel muudavad 13 05 29 05 Tallinna Moskva rongi sõiduplaani Sel perioodil väljub Tallinna Moskva rong Tallinnast kehtiva sõiduplaani alusel Bologoje jaama saabub rong ning jätkab sealt edasi reisi vastavalt muudetud sõiduplaanile Saabumine Moskvasse 14 05 29 05 kaasa arvatud kell 10 10 Moskva Tallinna rong väljub 13 05 28 05 Moskvast kehtiva sõiduplaani alusel Bologoje jaama saabub rong ning jätkab sealt edasi reisi vastavalt muudetud sõiduplaanile Saabumine Tallinna 14 05 29 05 kell 10 46 Täpsed sõiduajad muudetud sõiduplaanist

  Original URL path: http://www.gorail.ee/remonttood-muudavad-rahvusvaheliste-reisirongide-soiduplaani-ka-maikuus/ (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Go Rail peatab ajutiselt reisid Peterburi ja Moskvasse | Go Rail
  0 4 k a Lapsed 5 9 k a 1 2 3 4 1 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3 4 0 6 Moskva Moskva Go Rail peatab ajutiselt reisid Peterburi ja Moskvasse AS GoRail annab teada et peatab ajutiselt reisid Tallinna Peterburi ja Tallinna Moskva rongiliinil Tallinna Peterburi liinil väljub viimane rong Tallinnast 10 05 ning Peterburist 11 05 2015 Tallinna Moskva suunal sõltub Go Raili viimase rongi väljumise kuupäev AS Eesti Raudtee valmidusest sel liinil reisijatevedu jätkata AS Go Rail annab täpse kuupäeva täiendavalt teada kodulehe kaudu Hetkel on Go Raili rongpiletite müük Tallinna Moskva liinil avatud kuni 18 maini 2015 ASi GoRail juhataja Alar Pinseli sõnul on liinide sulgemise põhjuseks Venemaalt tulevate välisturistide arvu tuntav langus mille tõttu pole omavahenditest tegutseval eraettevõttel võimalik liine ainuüksi piletitulust üleval pidada Venemaa ja Euroopa Liidu vahel valitsev keeruline majanduslik poliitiline olukord on oluliselt mõjutanud Eestit külastavate vene turistide arvu Lisaks muudab rubla kursi langus venemaalastele reisimise kalliks Kahtlemata on reisirongiühenduse toimimine Eestile tervikuna kasulik kuid majanduslikult teenivad liinid juba pikemat aega kahjumit sõnas Go Raili juhataja Loodame et Tallinna Moskva liinil leiab võimaluse reisijatevedu jätkata Eesti Raudtee kes on selleks soovi avaldanud Tuleviku osas jääb Go

  Original URL path: http://www.gorail.ee/go-rail-peatab-reisid-peterburi-ja-moskvasse/ (2015-12-04)
  Open archived version from archive